24 óra, 2009. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

2009-03-04 / 53. szám

14 24 ÓRA - 2009. MÁRCIUS 4., SZERDA KALENDÁRIUM - POSTÁNKBÓL WII'fi'OiM Urai fotográfus az álomszép Erdélyről ESZTERGOM-KERTVÁROS A Féja Géza Közösségi Ház­ban Fehér János fotográfus Erdély - Hogy szépbe szőtt hitünk megmaradjon című kiállításának megnyitója március 5-én 17 órakor lesz. A kiállítást Dallos István fo­tóművész és Cserteg István kultúrafejlesztő ajánlja az érdeklődőknek. Régi dokumentumokat keresnek a jubileumra TATABÁNYA A Tatabányai Bá­nyász Vegyeskórus ötven és a Bárdos Lajos vegyes­kar tizenöt éves jubileumát köszöntik kiállítással és ünnepi hangversennyel áp­rilis 3-4-5-én. A kiállítás­hoz a szervezők várják a kórushoz kapcsolódó fotó­kat, emléktárgyakat. Az összegyűlt anyagokból fotó­album is készül. Cím: bardoskorus@freemail.hu Fogadják az állampolgárokat tata Michl József polgár- mester ma 13-16.30 között fogadja a hozzá forduló pol­gárokat a városházán lévő hivatali helyiségében. Robozné Schőnfeld Zsu­zsanna alpolgármester március 10-én 13-15.30 között tart fogadóórát a vá­rosházán. tatabánya Lobenwein Lászlóné, felsőgallai képvi­selő fogadóórát tart márci­us 9-én 13-tól 14 óráig a Felsőgallai Szolgáltató Házban. Muzsikás-koncert a templomban TATA A MUZSIKÁS EGYÜTTES ingyenes hangversenyen lép fel a református gimná­zium diákjai előtt március 9-én 8 órától a református templomban. Gyógyszertári ügyelet dörög: Pharma Dr. Révay, Hősök tere 7/a. esztergomi Szent Anna, Te­rézia út 25. kisbér: (ügyelet csak a hét végén). Komárom: Mentha, Jedlik Á. u. 12. oroszlány: Szent Grál, Rá­kóczi u. 82. tata: Sanitas, Váralja u. 6. (Nyitva 22 óráig). tatabánya: Levendula, Győri u. 24. @ TOVÁBBI HÍREK: www.kemma.hu A legtöbb diák először síelt legjobbak Negyvennyolcán a rendhagyó testnevelésórán A nagyvillámi sípályán nagy volt a forgalom, élvezték a diákok a havat pilismarót A „Legyetek jók, ha tudtok” alapítvány jóvoltából a pilismaróti Bozóky Mihály Álta­lános Iskola minden osztályának legjobbjai (ha azok tudtak len­ni) és leglelkesebb diákjai két­napos síelésen vehettek részt. Teljesen ingyen. A legtöbben közülük még soha nem síeltek, így nem csoda, hogy izgatottan várták, hogy mi­kor jön értük az autó. Miután mindenki felpróbált egy alkalmas sícipőt, és beállí­tották a síléceket is, azonnal in­dultunk a nagyvillámi sípálya felé, hogy kihasználjuk a friss hó csodáját. Az oktatók, Pónya Péter, Pónya Zsuzsa és Kőhalmi József mindent megtettek, hogy a diákok állva maradjanak a sí­lécen, és sikerélményekben gazdagodva térjenek vissza az iskolába. A sípálya tulajdonosa megen­gedte, hogy a csetlő-botló diá­kok ingyen használhassák a fel­vonót. A két napon negyven- nyolc diák vett részt ezen a „testnevelésórán”, és vált a síe­lés szerelmesévé. Kálmán Antal plébános OLVASÓI ÜZENETEK SMS: 30/303-0024 TUD VALAKI JÓ MÓDSZERT vakond ellen? Úgy látszik, nagyon elszapo­rodtak megyeszerte. UH és dohány­por nem segít, (t) TÓTH l.-NAK IGAZA VAN. Minden lab- dás játékot szétdumálnak. Ennél dühí- tőbb, amikor zenével párosuló sport- eseményt rontanak el, mert beszé­düktől nem hallani a zenét (sporttánc, műkorcsolya). Ám az operatőrök is próbára teszik idegeinket, amikor a táncosok fejét mutatják hosszan, vagy a korcsolyázó cipőjét. HMné (t) NEHOGY MÁR HÓT DILETTÁNS Inter- Roma meccset nézzen! Nem kell du­málni meccs közben, meg nem is il­lik. Az én feleségem csak világbaj­nokságot néz, ennyire érdekli a foci, de még ő is megérti és érdekli, mi van a pályán, nem kell neki kísérő szöveg. Ferenc (t) ESZTERGOMBAN 14! képviselő sza­vazta meg a városőrséget. Nem eti­kus, és hol voltak a többiek? Felosz- latni-megújulni! (t) MUNKÁSŐRSÉG - városőrség, ne­tán nosztalgiáznak egyesek? Ami rossz volt, az most jó, vagy most mi a helyzet? J. K. (t) AGYAMENT ÖTLET elbocsátott dolgo­zókat a rendvédelembe. Szakmunkás vagyok, nem rendőr, az esztergomi alvi­lági csapatok áldozata nem leszek, (t) EKKORA BAJ VAN Esztergomban, hogy a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelők mellett még vá­rosőrség is kell? HM (t) A HÉTFŐI VITRIOLHOZ és sok máshoz. Eljön még az az idő, nem csak képviselő, de önkormányzat sem lesz, csak minden harmadik településen. Most kezdenek rájön­ni, milyen sok országunkban az in- gyenélő, amikor sz-ba a haza? Saj­nos már késő. Ilyen dolgokról kel­lene népszavazást tartani. Misi művek, (t) MÉG JÓ SOK OLYAN munkahelybőví­tés kellene, mint a tatai Güntnernél. Mennyivel jobb ilyen híreket olvasni, mint a sok értelmetlen marakodást. Hajrá, Kormány! (t) KEDVES T.! Az Európa Parlamentről szóló írásod nagyon tetszett! Gratu­lálok! RUSZKI (t) ELÉG SZOMORÚ, hogy 20 éve bün­tetlenül garázdálkodhat az a cső­cselék, amely egy recsegő-ropogó állam megmentése helyett annak végső kirablására szövetkezett. (30/767-8067) AZT MONDTA A BARÁTOM, hogy a távfűtés a legnagyobb maffia, de én nem hiszem el, csak senki nem törő­dik azzal, hogyan zsigerelik ki a la­kosságot. Józsi bácsi (t) (Ha sms-ező olvasóink kérik, hogy telefonszámuk ne jelenjen meg, az üzenet végére írjanak egy „t” betűt.) Kivágott fák az Út mentén Még az elmúlt hét végén vágták ki azokat az öreg fákat a Tata és Szomód közötti út mentén, melyek törzse szinte teljes egé­szében elkorhadt, lombkoronájukat pedig sok-sok fagyöngy tette tönkre. Kedden délelőtt a közútkezelő megbízásából egy speciális rakodó autó érkezett a helyszínre, s elszállította a vaskos törzseket. Képünk ezt a pillanatot örökítette meg. MÁRCIUS 4-ÉN SZÜLETTEK 1678 Antonio Vivaldi itáliai zeneszerző (f 1741). 1875 KÁROLYI MIHÁLY poli­tikus, miniszterel­nök, az első magyar köztársaság elnöke (t 1955) 1885 Salamon Béla szí­nész, kabaréigazga­tó, komikus (f 1965). 1914 Hegyi Barnabás Kos- suth-díjas filmope­ratőr, kiváló művész (t 1966). 1926 Kokas Ignác festő­művész. 1936 Jim Clark brit autó- versenyző f 1968). 1941 Medveczky Ilona, táncosnő. 1942 SZTEVANOVITY ZORÁN énekes, előadómű­vész. 1943 Jeney Zoltán zene­szerző. 1947 Jan Garbarek nor­vég zenész, szaxo­fonista. MÁRCIUS 4-ÉN HALTAK MEG 1172 III. István magyar király (* 1162). 1813 Chudy József zene­szerző, karmester (* 1753). .1852 NYIKOLAJ VASZIUEVICS gogol orosz író (* 1809). 1879 Martin Lajos mate­matikus, feltaláló (* 1827). 1901 Csernátony Lajos új­ságíró, politikus (* 1823). 1914 Perczel Miklós politi­kus, az 1848-49 évi szabadságharcban honvéd ezredes, az amerikai polgárhábo­rúban az északi had­sereg ezredese, Per- czelMórhonvéd tábor­nok öccse (* 1812). 1916 Franz Marc német expresszionista fes­tő (* 1880). 1953 Szergej Szergejevics Prokofjev orosz ze­neszerző (* 1891). 1997 simándy József ope­raénekes (* 1916). KEMMA.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom