24 óra, 2009. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-02 / 1. szám

24 ÓRA - 2009. JANUÁR 2., PÉNTEK MEGYEI TŰKOR 3 Tíz órakor született az első újévi baba megyénkben Ujévköszöntés zeneszóval /• _ _ ko ncertek Ének és citera Tatán, fúvósok Tatabányán megyei információ 2009-ben az első jó híreket Tatabányáról kaptuk, ha éjfél tájékán nem is, de az új év első napján már bő­séges volt a gyermekáldás a megyei Szent Borbála Kórház­ban. Négyen születtek az év el­ső napjának délelőttjén. Az idei év első babáját a tatabányai Vaskó Erika hozta világra, kis­fia, Vaskó Zalán, 4040 gram­mal született meg tíz órakor (a szép babát dr. Eszlári Péter és Reszter Éva szülésznő segítet­ték a világra hozni.) Tíz óra 42 perckor született Takácsné Krüpl Melinda (Vértessomló) ■ Zalán, Anna Mária, Zsuzsanna, Marietta, József Alex és a többiek. kislánya, Takács Anna Mária, a csöppség 2800 grammal látta meg a napvilágot. Konkoly Cintia (Tatabánya) szintén kis­lánynak adott életet, Julianna Zsuzsanna 2500 grammal 11 óra 50 perckor született meg. Még ezen a napon született meg Jakobiné Simon Andrea (Tatabánya) kislánya, Mercé­desz Marietta, 3230 grammal. A komáromi Selye János Kórházban lapzártáig nem született meg az első, 2009-es baba. Esztergomban, a Vaszary Kolos Kórházban is csak a ko­ra délutáni órákban, 14 óra 13 perckor sírt fel a császármet­széssel született Sárközi János, egy helyi család harmadik gyermekeként, 2500 grammal és 47 centivel. ■ Munkatársainktól m I ■c ü ■< ö : tata Újévi koncerttel és pezsgős koccintással köszöntötték a 2009-es esztendőt a Magyary Zoltán Művelődési Központban tegnap este. Michl József polgármester be­széde után az első fellépő a tata­bányai Bárdos László Gimnázi­um öregdiákjainak csapata, az 1997-ben alakult Lloyds ének- együttes volt, az ő műsorukat az országos hírű Tisza ‘83 Citeraze- nekar követte nagy közönség­ikerrel (az ötvenes évektől műkö­dő citeravirtuóz társulat orszá­gos hírnevét az egykori, televízi­ós Ki mit tud? vetélkedősorozat­ból ismerhette meg a közönség). tatabánya Nagykorú lett Tatabá­nyán a fúvósok újévi koncertjé­nek hagyománya: tizennyolca­dik alkalommal csendültek fel tegnap előadásukban a zeneiro­dalom és a film világának ki­emelkedő slágerei. Átadták az Év zenésze díjat is, melyet ezút­tal Szabó Krisztián trombitás ér­demelt ki. ■ Kiss - Hajnal Tegnap tizennyolcadszor adtak újévi koncertet a tatabányai fúvószenekar tagjai Van, aki folytatni kívánja régi életét évértékelés Elsején is „korán” kelő polgármestereket kérdeztünk Tizenegykor kezdtünk próbálkozni, s már első' három tárcsázásunk eredményes volt: nem mi keltettük a - találomra - hívott polgármestereket. Hajnal Dóra oroszlány Rajnai Gábor polgár- mester családjával Szlovákiá­ban, Donovalyban, a sípályán töltötte az óév utolsó valamint az új esztendő első napjait. A hi­vatali ügyintézés január ötödi­kéig várat magára, akkor azon­ban nagy erőkkel és új lendület­tel egyeztetik a költségvetést. - Úgy gondolom, december 30-án egy korrekt, gazdaságilag stabil évet zártunk a bevételeink és a kiadásaink tükrében. Elégedett vagyok, hiszen több sikeres be­ruházással is büszkélkedhe­tünk. Jó úton haladunk, hogy a jövőre vonatkozó terveink is megvalósuljanak, hiszen a há­rom általános iskolai intézmé­nyünk is megújulhat, pályáza­Rajnai Gábor tón elnyert félmilliárd forintból. Rajnai Gábor magánember­ként még hozzátette: nem bán­ná, ha a 2008-as év megismét­lődne. mocsa Áy József polgármester szűk családi körben pihenéssel töltötte a szilveszter éjszakát és az új esztendő első óráit.- Az egész éves hajtás után megérdemelt ez a pihenés. Nagy öröm, hogy az ünnepeket a lá­nyaim is itthon töltötték, ők a szomszédban, házibuliban szil­vesztereztek. Az újévi fogadal­mam az volt, hogy folytatom a régi életemet - mondta. A polgármester szerint a ne­héz 2008-as év után az új eszten­dőben sem lesz könnyebb. Mint megtudtuk, január végén, a so­ros testületi ülésen már a költ­ségvetést boncolgatják, és nagy gonddal foglalkoznak majd a Táncsics Mihály utca felújítási munkálataival, melynek áprili­si határidővel kell elkészülnie. A jövő év feladatai közt az óvoda felújítása is szerepel, nyertes pá­lyázat híján hitelből. várgesztes Menoni Gabriella polgármester nagy családdal: három' csemetéjével együtt bú­csúztatta a 2008-as esztendőt.- A gyerkőcök izgatottan vár­ták az ünnepet. Remek alkalom volt a szilveszteri este, hogy hosszú mesékkel lepjük meg őket, társasjátékoztunk, persze nem sikerült éjfélig ébren ma­radniuk, így a virslis vacsora részben kölyökpezsgős koccintá­sát betudtuk újévköszöntésnek.- Ha a hivatali teendőinkre gondolok, azt gondolom, hogy egy „munkás" évet zártunk, sok jó eredménnyel. Minden okunk megvan arra, hogy elégedetten tekintsünk vissza a 2008-as esz­tendőre. Menoni Gabriella magánem­berként is sikerekben gazdag évet zárt, az összetartó család számára kiegyensúlyozott volt a tavalyi év. A nagy fogadalmak szokásá­hoz híven ugyan elmaradtak, de annyit elárult: a falu gyarapodá­sa érdekében jövőre is igyekez­nek megragadni minden lehető­séget. Tétova „delete” ELŐBB DEBRECENBEN felszáll­tunk a döcögő villamosra az Arany bika szálló és a nagy­templom előtti megállóban, hogy kizötyögjünk a Nagyer­dőbe. Aztán máris a Vidám­parkban találtam magunkat, amint egymást túlsikítva sik- lunk az óriáskeréken (jóma­gam poénból inkább fölfelé eresztettem ki a hangomat, ahogy a híres nótában danol- ják bizonyos típusú embe­rekről). A következő villaná­sok azt idézték vissza, ahogy vértesi és gerecsei kirándu­lásokon vonszolódunk dimbeken és dombokon, vagy épp szanaszét heverve megpróbálunk új erőt nyerni a következő kilométerekre. Majd máris a bánhidai plé­bániatemplom magasába képzeltem - vissza - ma­gam, még a felújítás elején, amint az állványzatba ka­paszkodva lesem a „két to­rony” másikát, az erőműi ké­ményt, melyet onnan fentről a gonosz Szarumán fészké­nek gondoltam, s azt kíván­tam, bár dőlne le, nehogy még egyszer bűzös-káros füstöt onthasson Tatabányá­ra, kedves házainkra. Utána visszarévedhettem a nyárba is, főleg az isztriai tenger­partra... valahol itt, 2008 júliusánál tartottam a képselejtezésben az ó- és az újév fordulóján, s még mindig csak úgy ötvenet semmisítettem meg a digitá­lis masina memóriáját terhe­lő több száz tavalyi fotóból. Pedig muszáj törölni, számí­tógépre, lemezekre menteni, bár ezzel is jó csínján bánni, mert könnyű beleveszni a fe­leslegesen őrizgetett fájlokba. Úgyhogy ma újra nekivesel- kedek, hogy csak azokat a felvételeket őrizzem meg 2008-ból, melyek tényleg ér­demesek rá. s mindenkinek, így magam­nak is azt kívánom, az idei év végén - a sok élmény mi­att - legyen ugyanilyen této­va a delete-akció. Kulcsszó lett az új évre a létbiztonság megkérdeztük A legtöbben visszafogott várakozással köszöntik 2009-et ALNOZEJE IZOLDA, Tatabánya, görkorcsolya-oktató:- A kislányom még nem spor­tol olyan intenzitással, mint a fi­am, aki komoly eredményeket ért már el a gyorskorcsolyában. 2009-re beadjuk a pályázatát a Jó tanuló, jó sportoló elismerés­re. Egy-két év múlva, ha a fiam idősebb lesz, szeretnénk Belgi­umba költözni, most, hogy vál­ság van, különösen érzem, talán jobb lenne nem itthon maradni. vajnarák Zoltán, Tatabánya, kukoricaszállító:- Jó lenne, ha végre több szó­rakozási, sportolási lehetősé­gük lenne a fiataloknak Tatabá­nyán. Például kellene még egy kosárlabdapálya is. Emellett azt kívánom, hogy azok, akik a gaz­dasági válság miatt elvesztették az állásukat, találjanak maguk­nak másik lehetőséget. Senki­nek nem jó létbizonytalanság­ban élni. Tóth István, Tatabánya, nyug­díjas:- Nyugdíjas vagyok, mellette dolgoztam, a gazdasági válság miatt most vesztettem el a stutt­garti munkámat. Bízom benne, az új évben rendeződnek végre az anyagi viszonyok a nagyvilág­ban, s én is visszakapom a mun­kámat. Amíg bírom erővel, in­kább nem ülök otthon a babérja­imon. Kell a mozgás, a társaság, a tudat: hasznos vagyok még. ledeczky Éva, Tatabánya, gyeden lévő kismama:- Tizenegy hónapos kislá­nyommal, Lilikével vagyok ott­hon, és kétéves koráig biztosan minden napomat csak neki szentelhetem. Jó lenne, ha nem kellene kis csecsemőket bölcső­débe adniuk a szülőknek, csak mert szükség van az anya kere­setére is. Anyagi biztonságot kí­vánok mindenkinek. S mellette egészséget persze. ■ Polgár Á. KSSHi Visszafiatalodott felnőttek áznak a kölykökkel Bizony az óvatosabb ember lá­nya fél a sok különböző fertő­zéstől, ha fürdőzni indul. Mert bár jólesik az úszás, pezsgőfür­dő, de kinek éri meg, ha utána hetekig kúrálhatja magát a ké­retlenül szerzett nyavalyákból. Ezért aztán prevenciós jelleggel jómagam meg sem mártózok a mások által is használt vizek­ben, csak elnézem a családot, ahogyan a pancsolás szenvedé­lyének hódolnak. A hároméves legkisebbel persze bemegyek a gyerekmedencébe, de kizárólag térdig. Eszembe nem jutna bele­ülni a dedek vizébe, higiéniai okokból, a kicsikre tekintettel. Az előrelátásommal legutóbb egyedül maradtam - kamasz­tól a nagymama korosztályig él­vezettel ejtőztek a gyerekek pancsolójában, mellkasig me­rülve a finom melegben. Riad­tan próbáltam felmérni a „po­tyázok” egészségügyi állapotát: vajon kinek van lábgombája, hölgyeknek egyéb altáji fertő­zése, amit a gyermekem elkap­hat? Eközben ő mit sem sejtve nyeldekelte a medence vizét. A tizennégy évnél idősebbeket ki­tiltó tábla önmagában mit sem ér, ha az úszómester unott kö­zönnyel sétál el az infantilis fel­nőttek mellett. ■ BBG t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom