24 óra, 2009. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-02 / 1. szám

HIÁBA CSÖKKEN AZ ÁRAM ÁRA, MÉGIS TÖBBET FIZETÜNK ÉRTE 2009-BEN. AZ ADÓZÁS ALIG EGYSZERŰSÖDIK. >70Ldal KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2009. JANUÁR 2., PÉNTEK XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETVE: 73 FT Újabban a 10! című mű­sort vezeti a tv2-n. Sztárokra segít ráhúz­ni a vizes lepedőt. vwvw.kemma.hu r r r IPAROS EVERTEKELOK: SZORCSIK VIKI a/mikirrrPAPi/ Al#l _B/ FELADATOKBAN IS KITÜNTETÉSEK, OKLEVELEK, 4 „LD4L megálua a OLDAL EGY PERCBEN A Skandináv lottó 1. heti nyerőszámai: 4 7 12 19 25 29 30 2 3 6 16 27 28 29 Fordulat az ingatlanpiacon A tengerentúlról begyűrűző pénzügyi válság valamint különböző törvény- módosítások fenekestül felforgatták a hazai ingatlanpiacot. Szakértők sze­rint 2009-ben a kis lakások iránt ug­rik meg a kereslet, de nőhet az albér­letbe költözők száma is. ► 6. oldal Fő a bőséges reggeli A táplálkozási szakemberek sze­rint a reggeli a nap legfontosabb étkezése, mégis sokan elhagyják. Kedvet csiná­lunk. ► 9. oldal TARTALOM H MEGYEI TÜKÖR 3 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 HOROSZKÓP 11 SPORT 14 MOZAIK 16 időjárás Salkaházi Sára Ma hószállingózá- sok előfordulhatnak, de komoly havazás nem lesz. Gyenge északnyugati szél fúj. Fagyos idő lesz. A hőmérséklet -4 fok körül alakul. ►11. OLDAL emléktáblája Erdő Péter bíbo­ros áldotta meg Budapesten az egykor Komárom­ban is szolgált Boldog Salkaházi Sára emléktáblá­ját. ► 13. OLDAL Tófutás és kerékpárverseny Horváth Zoltán, a tatai polgármesteri hivatal sportreferense nagyon boldog volt az év utolsó napján, ugyanis soha még ennyien nem vettek részt a lassan három évtizedes múltra visz- szatekintő szilveszteri futóversenyen. ► 15. OLDAL JÓ REGGELT! Tudtam, nem lesz könnyű munkába in­dulni január elsején a szilveszteri mu­latozás után, bár én ezúttal csak a pezsgős koccintáshoz ragadtam poha­rat. Azt hittem, az új év új lendületet hoz, de hamar nehézségbe ütköztem - ráadásul nem az én fáradtságom mi­att. Az a fránya internet volt a ludas, merthogy nem lehetett rácsatlakozni a szerkesztőségből (ahogy sok más re­dakcióbái sem országszerte), pedig ma már nélkülözhetetlen a munkánkhoz. Aztán valahogy mégiscsak elkészül­tünk. S mivel az új esztendőt nem sza­bad mérgelődéssel kezdeni, hadd erő­sítsük meg a még időszerű köszöntést: boldog új évet! ■ H. D. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán Megmarad a hiteles szó kálvin-év Dr. Márkus Mihály püspök igehirdetése az éteren át tata A rádió is közvetítette az új esztendő első református is­tentiszteletét a Kocsi utcai templomból csütörtökön, melynek liturgiáját a dunán­túli egyházkerület visszavo­nuló püspökének, dr. Márkus Mihálynak szintén lelkész fia, Márkus Dániel vezette. Az Úr asztalánál elmondott köszöntője után először arra utalt, hogy 2009. a „Kálvin- év” lesz híveik számára, mi­vel 500 esztendővel ezelőtt, 1509-ben született Kálvin Já- nos, a genfi reformátor. Ké­sőbb idézte a reformáció öt alapigazságát, majd a Ken­derke Művészeti Iskola tanu­lói énekeltek, akiket Horváth Mariann követett. Az egyházi gimnázium végzős diákja Re­ményi Sándor Kegyelem cí­mű versét szavalta, míg a Soli Deo Glória kórus alkalomhoz illő dalokat adott elő. ■ Lelki megnyugvást kívánt mindenkinek. Dr. Márkus Mihály vissza­vonuló püspök igehirdetésé­nek alapgondolata így szólt: „Ne feledkezzetek meg veze­tőitekről, akik Isten igéjét hirdették néktek; figyeljetek életük végére és kövessétek a hitüket!” Gondolatainak rész­letezése során egyebek mel­lett utalt arra is, hogy az üres szavak ideje lejárt, ezzel szemben a hiteles szavak ko­ra sohasem fog lejárni. Szólt arról is, hogy mindenkinek s szüksége van a belső lelki I megnyugvásra, amit Jézus $ Krisztus testesít meg évszá- | zadok óta. ■ Palásti Péter Dr. Márkus Mihály és fia, Dániel az istentiszteletre tartanak Tízkor született az első 2009-es baba gyermekáldás Tatabányán iparkodtak leginkább az újszülöttek MEGYEI INFORMÁCIÓ 2009-ben az első jó híreket Tatabányá­ról kaptuk. Ha éjfél tájékán nem is, de az új év első napján már bő­séges volt a gyermekáldás a megyei Szent Borbála Kór­házban. Az idei év első babá­ját a tatabányai Vaskó Erika hozta világra, Vaskó Zalán tíz órakor született. Esztergomban, a Vaszary Kolos Kórházban csak a kora délutáni órákban, 14 óra 13 perckor sírt fel a császármet­széssel született Sárközi Já­nos, egy helyi család harma­dik gyermekeként, 2500 grammal és 47 centivel. ► 3. OLDAL Jakobiné Simon Andrea kislányával, Mercédesz Mariettával, a tatabányai kórházban Visszafogott óévbúcsúztató a „leghosszabb” nap éjjelén MEGYEI INFORMÁCIÓ/KOMÁROM Kaszinótojás, franciasaláta és házi sütemények kárpótolták a szilveszter estén és másnap­ján is készenlétben álló Ko­máromi Városi Tűzoltóság B szolgálati csoportjának tizen­egy hivatásos tűzoltóját, ami­ért az idén nem a családdal és a barátokkal töltötték az év utolsó óráit. A hajnali órákig szolgálatban lévő állomány tagjaitól megtudtuk, már régi hagyomány, hogy karácsony első ünnepén és az év utolsó napján Simon István, a Városi Tűzoltóság vezetője hidegtál­lal lepi meg beosztottjait - a pezsgőzés persze majd egy pótbulira marad. ► 2. oldal Elkelt több önkormányzati ingatlan kisbér Licitfelhívás útján ér­tékesítette az önkormányzat a Széchenyi utca több ingatla­nát, több mint tízezer négy­zetméteres területet. Dr. Udvardi Erzsébet pol­gármestertől megtudtuk: a december 30-ai versenytár­gyaláson egy jelentkező ér­deklődött, aki kereskedelmi céllal vásárolta meg az ingat­lanokat. A polgármester hozzátette: kitételnek szabták meg, hogy az új üzlet illeszkedjen az ut­ca hangulatához, s biztosít­sák az átjárást a kórház felé. A négyzetméterenként tíz­ezer forintot meghaladó vé­telár tartalmazza a funkció- váltást, hiszen itt található a gyermekorvosi rendelő és két szolgálati lakás. Az ingatlancserét a januá­ri testületi ülésen terjesztik elő. ■ M. H. Nehéz volt a mentők szilvesztere itthon Feltűnően sok baleset­hez, utcai kihűléshez, rosz- szulléthez hívták a mentőket, és történt egy halálos petárda­baleset is szilveszterkor. Győr-Moson-Sopron me­gyében egy kistelepülésen éjszaka fejbe talált egy negy­venéves férfit egy tűzijáték­rakéta, az áldozat a mentő­ben belehalt sérüléseibe. Kazincbarcikán egy 69 éves asszonyt holtan találtak fűtetlen lakásában. ► 8. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom