24 óra, 2008. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-29 / 253. szám

KALENDÁRIUM - POSTÁNKBÓL «a» - 2008. OKTÓBER 29., SZERDA Ötven év utál Az esztergomi Bottyán János Általános Gépipari Techni­kum 1958-ban végzett IV/C osztálya az iskolában tartotta 50 éves érett­ségi találkozóját. Régi osztálytermükben elevenítették fel az egykori anekdotákat. A diákok karéjában tanáruk, Kerekes János látható. Meg­emlékeztek szeretett osztályfőnökükről, a fiatalon elhunyt Dévényi Iván­ról. A találkozót Varga Sándor szervezte. Callai Rezső, Tatabánya Szépkorúak szép napjai A Tatabánya Kertvárosi Nyugdíjas Klub és a Nyug­díjas Bányász Szakszervezet hagyományosan együtt ünnepelte a szépko- rúakat a kultúrotthonunkban. Elnökünk köszöntője után műsort adtak a tagjaink, az Énekelgető csoport. Szép versek, jól ismert dalok hangzottak el. Közösen énekeltük el a Szeressük egymást gyerekek kezdetű dalt. Szü­reti bálon szórakoztunk egy héttel korábban. Egy mókás csoport adott fer­geteges műsort. Köszönet a vezetőségi tagoknak és a klub elnökének, Palotás Pálnak. Triff Árkosi Rudolf né, Tatabánya-Kertváros A Castrum Lovagi Étteremben a kor hangulatát idéző falak között jóízűen ettek a diákok A tatabányai Kölcsey-iskola tanulói reneszánsz túrán jártak Székesfehérváron Az Oktatási és Kulturális Mi­nisztérium Reneszánsz Év pá­lyázatán iskolánk sikerrel in­dult. Az elnyert pénzből 5 osztá­lyunk 136 tanulóval tanulmányi kiránduláson járt Székesfehér­váron. Fedezni tudtuk a busz- és programköltségen kívül a teljes ellátását is. Minden osztályunk a város más helyszínén vett részt múzeumpedagógiai foglal­kozáson. Az Egy ház, mely kincseket rejt foglalkozást a 4. osztályo­sok választották. Ötödikese­ink Fűszerszámok Mátyás ki­rály asztaláról címmel beszél­gettek a Szent István Király Múzeum - Rendházában. A hatodikosok Mátyás korának könyvtáráról hallhattak a Ba­baházban, majd elkészíthet­ték saját corvinájuk borítóját. Hetedikeseink egy XVIII. szá­zadi székesfehérvári család életebe tekinthettek be a Budenz- házban. A legnagyob­bak egy valódi kávéházban •felidézhették a múlt század eleji kávéházi hangulatot „Pincér, legyen szíves, hozzon tintát!” címmel. A Castrum Lovagi Étteremben - a kor hangulatát idéző falak között, hosszú faasztaloknál - gazdagon terített asztal várt ben­nünket. Vendéglátóink éttermi illemtanórával tették rendha­gyóvá ebédünket. Greilinger Judit, Bogámé Géber Zsuzsa, a program szervezői POSTÁNKBÓL Síkvölgyi otthonból: együtt a színpadon Hetedszer tartottak kulturális seregszemlét és szórakoztató estet a Síkvölgyi Menthál- higiéniés Otthon lakói és dol­gozói. Lázas készülődés, egészséges izgalom töltötte be A Közművelődés Háza min­den helyiségét. lövés, menés, öröm sugárzott minden arcon, mert mindenki ismét együtt lesz a nagyszínpadon. Meg­mutatják magukat a tisztelt megjelenteknek. Beavatott szemek sem nagyon tudták megkülönbözetni ki volt a gondozott és ki volt, aki segíti őket a napi ügyes-bajos dolga­ikban. Sok vendég, régi isme­rős, társintézmények Eszter­gomból, Tokodaltáróból. ■ Becsülettel teszik a dolgukat. Felgördült a függöny: az intéz­mény bemutatása, napi élete dalban, táncban, vidám jele­netekben. A közönség vörösre tapsolta a tenyerét. Igazán ki­tettek magukért az intézmény dolgozói és gondozottal. Eb­ben a folyamatosan válságban lévő világunkban kevesebb szó és odafigyelés jut rájuk. Többet érdemelnének! Becsü­lettel teszik a dolgukat. Nem eltartottak akarnak lenni, ha­nem hasznosak, és megkü­lönböztetés nélkül élni! Továb­bi sikert, emberséget nekik. Svétecz László, Kömyebánya LEVÉLCÍMÜNK: 24 ÓRA SZERKESZTŐSÉ PF. 141. OLVASÓI ÜZENETEK SMS: 30/303-0024 T. MÁV lehetnének figyelmesebbek is az autósokkal. A fénysorompók üzemelnek, sínek és vonat sehol, a rendőrök meg ugyebár a málnás­ban kuporognak, és persze büntet­nek a tatabánya-oroszlányi vonalon (lautós) (t) EBBEN az úgynevezett szegény or­szágban az embereknek csak pén­zért kell fajtakutya. Nálunk van 2 ke­verék kölyök, akik jó házőrzők, és in­gyen elvihetők, mégsem jön értük senki. Ezek szerint mégsem olyan csórók az emberek! (t) CSAK a rászorult nyugdíjasok kapja­nak 13 havit. Sok nyugdíjas többet kap, mint egy dolgozó. Ők sem in­gyen dolgoztak régen, hanem kaptak érte jelentős bért. (t) SZÖNYIEK! Szép és megható volt az október 23-i ünnepség a Hősök terén. Kár, hogy a néhány évvel ez­előtt megáldott és újraszentelt szőnyi zászló rúdja üresen maradt, és még most is üres! (t) A LEGGAZDAGABBAK most pénzelik Orbánt, aki majd állami tulajdonból viszonozza ezt? (t) ÁRPI! Az a baj, hogy az MSZP 2002- ben ott folytatta a pazarló osztoga­tást, ahol a Fidesz abbahagyta. Lásd 100 napos program, amit Orbánék is megszavaztak! (t) SZOMBATI Vitriolhoz: Gyenesei mi­niszteren már akkor látszott, hogy nagy tehetség, amikor az olimpia ide­jén kb. naponta változtatta a jutal­mak összegét attól függően, hogy épp ki nyert? De hát fejétől bűzlik.... ahogy a mondás is tartja, (t) 24 ÓRA, Szabadságon az ország! Nem helyes a cím! Talán szabadsá­gon, aki megteheti, mert ez kevesek­re igaz! (t) MÁR megint sikerült szaporítani az égnek álló hajszálaim számát a tör­vénykezésnek, annak ellenére, hogy meglehetősen kopasz vagyok. Mi az, hogy azt vizsgálják, hogy csak füstöltek volna T. Krisztián bombái, vagy akár gyilkoltak volna? Ha ná­lam szilveszter előtt tűzijáték raké­tát találnak, gondolkodás nélkül el­ítélnek. Igaz ez persze petárdára, bármilyen durrantyúra, dísznek szol­gáló, akár működésképtelen lőszer­re is. Tessék a törvény teljes szigorá­val odahatni, hogy a többi, szellemi­leg halmozottan hátrányos selejtnek még csak esze helyébe se jusson ilyesmi. LH (t) VÉRTESSZŐLÖSÖN új zászló van, függőleges piros, fehér, zöld. Gratula. (t) NAGYON CIKI azért az, ahogy a világ legnagyobb kapitalista országai gazsuláznak a kommunista Kínának pénzügyi segítségért! Vajon gondol-e ilyenkor Orbán egy bölcsebb orosz-magyar viszonyra? (t) EZT a Budaházyt nem lehetne vala­hogy kivonni a forgalomból? Rém unalmas, és szánalmas az anarchis­ta igyekezete. RUSZKI (t) (Ha sms-ező olvasóink kérik, hogy telefonszámuk ne jelenjen meg, az üzenet végére írjanak egy _t" betűt.) Katika, álmodj egy jó filmről, telt házról, nevető gyerekekről! Pákái Ernőné 1970-től 2004-ig állt a mozilátogatók szolgálatá­ra üzemvezetőként, pénztáros­ként Tatabánya-Kertvárosban. Közben 1988-tól a művelődési házban is a filmvetítés volt a feladata. Rajongtak ér­te a fiatalok. Katika életeleme pedig a gyerekek, a felnőttek szórakoztatása volt a film köz­vetítésével. Már ritkán vetí­tünk, de a régi moziba járóknál a Bányász Mozi elnevezés fennmaradt, köszönhetően Ka­tika kedves, barátságos, vi­dám, érdeklődő természeté­nek, közösségszervező erejé­nek. Elkötelezetten segítette a tanítást egy-egy filmalkotáson keresztül. Emlékszem, minden este kinn állt az ajtóban, várta a mo­ziba igyekvőket, minden új ér­kezőnek örült, mintha az ő vendége lenne. 68 éves korá­ban súlyos betegség vitte el. Hiányával nem veszik ki a filmszeretet, közönségszeretet, fia értően vette át tőle a stafé­tabotot. Nyugodjál békében, Katika! Álmodj egy jó filmről, telt ház­ról, nevető gyerekekről. Békességes pihenést kíván munkatársaid nevében: Nagyné Kiss Hilda ■ Pákái Ernőné 68 éves korában elhunyt. r 3 A 24 Óra ajánlja szerda estére /5J,­Filmmúzeum, 17.20, Fejlövés, magyar filmdráma, 95 perc, 1968 Bacsó Péter 1968-ban bemuta­tott filmének főszereplői: Kovács Kati és Horváth Károly-Charlie. Az elvált pár elhatározza, hogy közösen öngyilkosok lesznek: se pénzük, se állásuk, se lakásuk. Bélának, Laci barátjának fegyve­re is van, így hárman indulnak el megvalósítani a tervet. A film megtörtént eseményt dolgoz fel. OKTÓBER 29-ÉN SZÜLETTEK 1656 - Edmond Halley angol csillagász (t 1742). 1805 - Bakonyi Sándor hon­véd tábornok (t 1851). 1837 - Balogh Melanie költő (t 1861). 1839 - Steindl Imre építész (t 1902). 1863 - Körösfői-Kriesch Aladár festőművész, szobrász, iparművész (t 1920). 1882 - Fuchs Jenő vívó, négy­szeres olimpiai bajnok (t 1954). 1882 - Jean Giraudoux fran­cia író, drámaíró, diplo­mata (t 1944). 1885 - Tihanyi Lajos festőmű­vész (f 1938). 1910 - Sértő Kálmán költő (f 1941). 1923 - Donáth Ferencné (sz. Bozóky Éva) újságíró, ta­nár, könyvtáros (t 2004). 1944 - Denny Laine (er. Brian Hines) angol gitáros (Moody Blues, Wings). 1946 - Peter Green angol ze­nész (Fleetwood Mac). 1946 - Ihász Gábor énekes, gi­táros (t 1989). 1947 - Richard Dreyfuss ame­rikai színész. 1971 - WINONA RYDER ameri­kai színésznő. OKTÓBER 29-ÉN HALTAK MEG 1783 - Jean le Rond d'Alem­bert francia matemati­kus, filozófus. 1911 - JOSEPH PULITZER (er. Pulitzer József) magyar szárm. amerikai újságíró, sajtómágnás, a Pulitzer- díj alapítója. 1971 - Macskássy Gyula rajz­filmrendező 1983 - Komáromy Andor kar­mester, zeneszerző. 2002 - Andre de Tóth magyar származású amerikai filmrendező. 2006 - Littay Gyula magyar operaénekes. Gyógyszertári ügyelet DOROG: Pharma Dr. Révay, Hősök tere 7/a. Esztergom: Kersi, Kossuth L. út 41. kisbér: Ezüstkehely, Batthyány tér 4. (nincs ügyelet, csak a hét végén).’ Komárom: Vásártér (Szőny), Széchenyi u. 81. oroszlány: Szent Márk, Alkotmány u. 18., tata: Sanitas, Váralja u. 6. tatabánya: Levendula, Győri u. 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom