24 óra, 2008. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

4 SPORT 24 ÓRA - 2008. OKTÓBER 1., SZERDA versenyeztek Háromszáz diák két napon keresztül versengett, már a 9. alkalommal. Ezúttal Erdélyből, Szovátáról is érkeztek résztvevők. A tatai Eötvös-gimnázium szerepelt a legjobban, négy sportág összetett versenyét ők nyerték meg. Forest Suliolimpia: az idén hét iskolával tata Mintegy 300 diák két na­pon keresztül versengett a 9. al­kalommal megrendezett Forest Suliolimpián, a Tatai Edzőtábor­ban. Az idén hét középiskola vett részt a küzdelmekben, sajnos az egyik állandó résztvevőnek szá­mító észak-komáromi Selye Já­nos Gimnázium diákjai nem tudtak eljönni a versenyekre. Az igazán hangulatos rendezvé­nyen négy sportágban - atléti­ka, futball, kézilabda, kosárlab­da - mérték össze tudásukat a gyerekek. A diáksportversenyt immár hagyományosan a lábat- lani Forest-Papír Kft. és a Spor­tért, a Sportolókért Alapítvány szervezi. Az idén megyénkbeli és más hazai középiskolák mel­lett Erdélyből, Szovátáról is ér­keztek diákok a jó hangulatú sporttalálkozóra, amelyen persze a részvétel mellett a győzelem is fontos volt! Az ifjú sportolók el­mondhatják, nekik nem kell négy évet várni, hogy olimpián vegyenek részt. Mindez a Forest- Papír magyar tulajdonú kft.-nek köszönhető, amely cég nyolc év­vel ezelőtt felvállalta az utánpót­lássport ilyen módon való támo­gatását. Deák Csaba, a cég mar­ketingigazgatója elmondta: egy- egy rendezvénynek többféle cél­ja lehet, a lényeg, hogy a sok száz résztvevő jól érezze magát, elkötelezett legyen a sport iránt, szeresse azt. Az ünnepélyes megnyitón Pédl Renáta, a Forest- Papír marketingmenedzsere és Lázár Ottó, a Tatai Edzőtábor megbízott igazgatója köszöntöt­te a versenyzőket. A részvétel az idén a tatai Eötvös-gimnázium tanulóinak sikerült a legjobban, négy sportág összetett versenyét ők nyerték meg. Az élen végez­tek az atlétikában, a kézilabdá­ban és a kosárlabdában. A győri Bercsényi Miklós Középiskola diákjai csak időnként tudták megszorítani a tataiakat, így ők végeztek a második helyen. A komáromi Jókai Mór Gimnázi­umnak ezúttal kijött a lépés, vég­re sikerült dobogóra lépniük, a harmadik helyen végeztek. A to­AZ OLDAL MEGJELENESET A SPORTÉRT, A SPORTOLÓKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATTA forest a papír új formája Dióhéjban a rendezvény fő támogatójáról, a labatlani Forest-Papír Kft.-ről A FOREST-PAPÍR KFT. 1994-ben alakult, 100 százalékban ma­gyar tulajdonú. Fő tevékenysé­ge a háztartás-higiéniai papír­termékek gyártása, feldolgozá­sa és nagykereskedelme. A cég kezdetek óta a rendez­vény fő támogatója, mellyel alapvető célja az ifjúságot az egészséges életvitelre, az aktív sportra ösztönözni. vábbi sorrend: 4. Szováta, Domo­kos Kázmér-középiskola, 5. Ko­márom, Kultsár István SZKI. 6. Tatabánya, Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI., 7. Tatabá­nya, Péch Antal SZKI. A díjakat, amelyek a fő támo­gató Forest-Papír Kft. ajándékai voltak Horváthy Lóránt, a Spor­tért, a Sportolókért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Deák Csaba, a kuratórium tagja és Pédl Renáta, a Forest-Papír mar­ketingmenedzsere adták át. Az 1 -3. helyen végzett iskolák csapatai a kupa és az oklevél mellé 250,150 és 100 ezer forint értékű sportszer-vásárlási utal­ványt vehettek át. A többi együt­tes tagjai sem mentek haza üres kézzel, a kupa és oklevél mellé sportszercsomagot vehettek át. A cég az elmúlt években csak­nem 30 millió Ft-tal támogatta a diákok ezen versenyét, ami a mai világban, főleg magyar te­kintetben igen kiemelkedőnek mondható. Piacképes árualappal, vev& központú szállítási kondíciók­kal a cég a hazai és nemzetkö­zi papírpiac tartósan jelen lé­vő és fontos résztvevőjévé vált. Mára a kereskedelmi láncok egyik fő beszállítójaként tart­ják számon Magyarországon, és a környező országokkal is kereskedelmi kapcsolatban áll. A cég központja a Komárom- Esztergom megyei Lábatlanon található, de termelési és rak­tározási tevékenységet több más telephelyen is folytat. fii Jókai Mór Gimnáziumnak végre sikerült dobogóra lépnie „A. ... " Az első versenyszám az atlétika volt, képünkön rajtol a lány százméteres síkfutás mezőnye, amelyben az összetett versenyt az Eötvös-iskola nyerte Fantasztikus élmény volt, mindenki örömmel jönne jövőre is A kézilabdadöntőt az Eötvös a győri Bercsényi csapatával játszotta Walter lilla Tata (Eötvös-gim- názium): - Nem először ve­szek részt a suliolimpián, már második alkalommal. Szere­tek itt lenni ezen a versenyen, jó a hangulat és szurkolha­tunk is egymásnak. Barátsá­gok is szövődnek, megismer­jük más iskolák tanulóit is. Atlétikában is jeleskedtünk, a váltófutást megnyertük tár­saimmal. bodányi Alexandra Tatabánya (Péch Antal Gimnázium és SZKI): - Iskolánk először vett részt a ForestSuliolimpián. Nagy élmény számunkra itt len­ni, ahol egyébként valódi olim­pikonok is készülnek. Én ma­gam kézilabda-küzdelmekben vettem részt, ahol végül a ne­gyedik helyet szereztük meg. De sebaj a részvétel a fontos és a jó hangulat! darázsi Szilvia, Komárom, (Iá kaígimnázium): - Harmadszor vagyok itt a suliolimpián, nagyon tetszik, kár, hogy jövőre már nem lehetek itt, hiszen ebben a tanév­ben végzek. ló volt találkozni is­mét más iskolák diákjaival, akik már szinte nem is ellenfelek vol­tak, hanem barátok. Nagy él­mény volt számomra az is, hogy korábban találkoztunk itt olimpi­ára készülő versenyzőkkel

Next

/
Oldalképek
Tartalom