24 óra, 2008. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

NEM SZAVAZTAK MEG A BUSH-KORMÁNY HITELVÁLSÁG MEGOLDÁSÁRA KIDOLGOZOTT PÉNZÜGYI MENTŐCSOMAGJÁT > 6 0LDAL KOLTAI RÓBERT, A LÍRAI KOMÉDIÁS HIRDETÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI | Kötelespéldány | 2008. OKTOBER 1., SZERDA XIX. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM, ARA: 100 FT, ELŐFIZETVE: 73 FT Tizenöt éve mutatták be a Sose halunk meg című filmet, amelynek azóta már a musical változata is siker. Még az sem lehetetlen, hogy Ameriká­ban is bemutatják. www.kemma.hu MEGYERI HID: APRÓ BAKIK BECSÚSZTAK AZ AVATÓBA ► 7. OLDAL EGY PERCBEN Babos pénzzel fizettek A Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja civilekkel közö­sen rendhagyó gyermeknapot szer­vezett. ► 2. OLDAL Gyógyító fecskendők alapkőletétel A világcég gyárában 2010-ben kezdődik a munka Püspökök konferenciája Esztergomban, az európai püspöki konfe­rencián szó lesz az egyház és a média közötti párbeszédről is. ► 3. OLDAL IDŐJÁRÁS 4; j Ma enyhe, de erő­sen felhős idő lesz. Gyakran elered az eső, mérsékelt, változó irányú szél fúj. A hőmérséklet maximuma 17 fok körül alakul. ► 11. OLDAL KISTÉRSÉG ____2 SU LIOUMPIA 4 GAZDASÁG_______6 KÖ ZÉLET __8 ÉL ETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 SPORT 15 MOZAIK 16 Golfparadicsom a Balatonnál Balatonudvari- Örvényes között befejeződött a legújabb, 18 lyu­kas hazai golfpá­lya építése. ► 9. OLDAL Szép borok Villányban Október első hétvégéjén Villányra fi­gyel minden borkedvelő. Péntektől itt rendezik meg a nagy hagyományok­kal rendelkező, háromnapos Vörös­bor Fesztivált. ► 9. OLDAL JÓ REGGELT! Jó, ha az ember mindennek tud örül­ni. Mert bearanyozzák a napot. Most például azon mosolygok, hogy átmene­tileg vége a hideg napoknak. Végre új­ra hétágra süt a nap, és a reggeli ké­szülődésnél a szekrényben maradha­tott az unalmas nadrág. Jó érzés, ha az ember olyasvalakitől kap elektroni­kus levelet, akitől nagyon várja. Ked­ves kolléganőmmel azon kacsintunk össze, hogy új színt alkottunk, a kony­hazöldet. Bármi történjék is, mosolyog­janak mindenen! Higgyék el, ez sok mindent megold. m M. H. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Tóth Ilona, Ribáry Zoltán '71416 865033 0 8 2 3 0 Lapátra, magyar, amerikai, francia! A lendületes csúcsvezetők és vendégek most alkalmi munkások. TATABÁNYA/KÖRNYE Kedden délután tették le az alapkövet a BD Medical orvostechnoló­giai világcég gyárában. A fecs­kendőgyártás 2010-ben kezdő­dik a Tatabánya-Környei Ipari Parkban. Hat éven belül ötszáz munkás dolgozik majd itt. Az ünnepélyes esemé­nyen jelen volt és beszédet mondott April H. Foley, az USA magyarországi nagy­követe, René Roudat, Fran­ciaország nagykövete, Mol­nár Csaba államtitkár, Bencsik János, Tatabánya polgármestere Beke László, Környe polgármestere vala­mint a BD több vezetője. Bencsik János kiemelte: a kölcsönös bizalom tudja ha­tékonnyá tenni az együttmű­ködést. Környezettudatos magatartás, társadalmi fele­lősségvállalás, nyitottság, őszinteség - minderről tanú- bizonyságot tettek az ameri­kai vüágcég vezetői a tárgya­lások során. ► 3. oldal @ KÉPGALÉRIA: WWW.KEMMA.HU Hotel és orvosközpont a bányakórház helyén tatabánya Értékesíti az egy­kori bányakórház épületét a megyei önkormányzat. Az épületért 235 millió forintot fizet a nyertes ajánlattevő. A műemléki védettség alatt ál­ló főépületben négycsilla­gosnál nívósabb hotelt épí­tenének, az ingatlan többi részén pedig egynapos sebé­szeti beavatkozásokra alkal­mas orvosi központot hozná­nak létre a vevő, vagyis a Kacsóh-Tető Ingatlanhasz­nosító és Forgalmazó Kft. képviselőjének elmondása szerint. Az építkezést jövő nyáron szeretnék elkezdeni. A Szent Borbála Kórház az 1990-es évek végén költözött el az ingatlanból, melyet ko­rábban már többször ered­ménytelenül próbáltak érté­kesíteni. ■ B. G. Csecsemőgyilkosság: felügyelték a családot mocsa Az édesapjuknál ma­radt a mocsai csecsemőgyil­kossággal gyanúsított anya három gyermeke. A tragédia előtt is az apa igényelte az úgynevezett anyasági támo­gatást. Megdöbbentő, hogy már az újszülött megölése előtt is fokozott felügyeleti eljárás alá vonta a családot a Családsegítő Szolgálat. Ezt további fél évig fenntartják, folyamatosan ellenőrzik, megfelelően ellátja-e az apa a gyerekeket. Az anya to­vábbra is előzetes letartóz­tatásban van, a rendőrség még nyomoz. A tatabányai csecsemő­gyilkosság elkövetőjét még keresik a rendőrök. A nyom­ravezetőnek felajánlott fél­millió forint továbbra is él. ■ M. A. Szigorodó törvénnyel megfékezik a garázdákat itthon Megbomlott a szabad- [ ságjogok gyakorlásának ha­táraira vonatkozó közmeg­egyezés, ezért a jogalkotás­nak kell kijelölnie az elfogad­ható és az elfogadhatatlan magatartás közötti választó- vonalat - mondta Drasko­vics Tibor igazságügy-mi­niszter kedden, a parlament­ben. Változik a garázdaság és az etnikai csoport tagja el­leni erőszak paragrafusa. A | garázdaság súlyosabban mi­nősülő esetei közé tartozik a politikai, sport vagy kulturá­lis tömegrendezvényen való elkövetés. ► 8. oldal Erdélyi főiskola: jubileumi közös ünnep tatabánya/székelyudvar­I hely „A mi állami intézmé­nyeinkkel szemben a MÜTF | nem akar többet diákjai fejé- { be tömni, mint amennyire a munkájukhoz feltétlenül szükséges. De ezt a mennyi­ségben kevesebbet komo­lyabb minőségben kéri szá­mon. Amit tanít, annak a Flelsz Zoltánné Melles Emőke gyakorlati felhasználásába is beavat” - mondta köszön­tőjében Fleisz Zoltánné Mel­les Emőke volt hallgató a fő­iskola székelyudvarhelyi ta­gozatának tízéves évforduló­jára rendezett ünnepségen. A jubileumi rendezvények­re munkatársunk is elkísér­te a Modern Üzleti Tudomá­nyok Főiskolájának magyar- országi delegációját Szé­kelyudvarhelyre. ► 5. OLDAL ■ ■ Fejlesszen On is! Vidékfejlesztési pályázatok november 30-ig. www.umvp.eu Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 977141686503308230

Next

/
Oldalképek
Tartalom