24 óra, 2008. január (19. évfolyam, 1- 26. szám)

2008-01-02 / 1. szám

Kötelespéldány J lendelje meg elefonon: irft VJ ''6-80-514-030 KOMAROM-ESZFERGOM MEGYEI 2008. JANUAR 2., SZERDA, XIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, ARA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 FT enes zöld szám, kaidön kívül hívását IN DEN NAP EGYÜTT A Nyergesújfaluról Indult, ősszel a Bundesliga top 10 játékosa közé választott focista kiegyensúlyozottsá­gának köszönheti sikerét. WWW.240RA.HU VALTOZO JOGSZABÁLYOK ADÓZÁSBAN, RfiVÍITT KÄNNVFRR VAII IÁK NYUGDÍJAZÁSBAN, MUNKAVÁLLALÁSBAN, 1 \N^«íí CSALÁDI KEDVEZMÉNYEKBEN .oldal A KOMAROMI ZENEKAROK ► 4.oldal A KARLSRUHEBAN JÁTSZÓ HAJNAL MÁR NÉMETÜL ÁLMOD IW——l EGY PERCBEN Jöbrentey Ildikó szépségeket tanít Döbrentey Ildikó meseíró korábban a ■ádión, a tévén és a színházón ke- ’esztül volt pedagógus, most viszont Esősorban lakhelyén, Héregen és a «Ízeli Tarjánban, szakkörökben gyekszik érzékennyé tenni a gyere­keket a szépség iránt. ► 2. oldal iólyom László: íözös célokat! TAJÄTALOM _ _ _ MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASAG KOZELET ELETMOD Vz államfő újévi köszöntőjében ilyan országokra íivatkozott, ame- yek összefogás­ai kilábaltak ne- téz helyzetükből. ► 8. OLDAL MOZAIK 6 8 TV-MUSOR 10 KALENDÁRIUM 14 SPORT 15 16 .DŐJÁRÁS Marad az eddigiek­hez hasonló, borult, hideg Idő, elszórtan hószállingózással. Gyenge északi szél fúj. A jellemző hő­mérséklet maximu­ma -2 fok körül ala- kuL ►!!. OLDAL Ahonnan Afrika a színeit meríti Marokkó korábbi fővárosában, az agyagfallal körül­vett városban a turista elvará­zsolt kalandfilm­ben érzi magát. ► 9. OLDAL \ főkapitány nem teszi fel a kezét Behavazódott az év eleje hólepel Munkában a közútkezelők és a katasztrófavédelmisek Qr. Gogosilits Fábián, megyénk új ■ endőrfőkapitánya szerint az egyik leg­nagyobb jellemhiba a kishitűség. On- le interjúnkban - a múlt őszi komá- mi halálos cserbenhagyásos gázolás pcsán - így fogalma­it: „Mi nem mondha- ík le arról, hogy egtaláljuk a cserben- igyót. Ha feltett zzel kezdünk dolgozni, az ,ztos nem is íz ered- ényt.” 5. OLDAL Az első adandó alkalommal benépesült a megyeszékhelyen a Bánhidai lakótelep szánkódombja MEGYEI INFORMÁCIÓ Talán a gyerekek örülnek a legjobban az új évre leesett hónak, hi­szen mehetnek szánkózni, síelni, korcsolyázni. Az uta­kon közlekedőknek azonban sok bosszúságot okozott a hó és a jegesedés. Megyénkben a kora délelőtti órákban kezdte el a Közútkezelő Kht. hat ko­csijával a sózást. A későbbi­ekben a magasan fekvő terü­letekre, mint például Vértestolnára, Tarjánba vagy Agostyánba a hóekéket is ki kellett küldeni.- Várhatóan szükség lesz ar­ra, hogy éjszaka is minden út­szakaszon folytassuk a tisztí­tást és sózást. Egyrészt a hő­mérséklet alacsonyabb lesz, másrészt pedig az előrejelzé­sek szerint tovább folytatódik a havazás - tájékoztatott lap­zártakor a Komárom-Eszter- gom Megyei Közútkezelő Kht. Tatabányai Mérnökségének ügyeletese.- A január elsejére leesett hó szerencsére egy települést sem zárt el. A kedd délutánig az or­szág déli és középső részén le­esett 20-30 centis hó ellenére mindenütt járhatóak az utak. Az új év első napján kicsi volt a forgalom az országban, a tűz­oltóknak 50-60 helyszínre kel­lett kimenniük, többnyire ke­resztbefordult, árokba csú­szott, elakadt járművekhez, ki­dőlt fákhoz - közölte kedden az MTI-vel Dobson Tibor, a ka­tasztrófavédelem szóvivője. ■ Mudri Anna Vámos hadjárat a pénzmosodák ellen - régiós központokkal MEGYEI INFORMÁCIÓ Január­tól a vámosok veszik fel a küzdelmet a pénzmosás el- [ len: nyomoznak és büntetőel­járást indítanak. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen Ma­gyarországon évente tízezer bejelentés érkezik pénzmo­sás gyanújával. Új szervként a Regionáüs Ellenőrzési Központokhoz tartoznak az energiaadóval, a vámmal, illetve a vámmal együtt beszedendő nem kö­zösségi adókkal és díjakkal, a környezetvédelmi termékdíj bevallásával, kiszabásával, J befizetésével, visszaigénylé- | sével és ellenőrzésével kap­csolatos hatósági tennivalók. A Regionális Ellenőrzési Központok Budapest, Kecs­kemét, Pécs, Nyíregyháza, Eger, Székesfehérvár és Győr székhelyekkel kezdik meg működésüket. ► 6. OLDAL Újévi koncert Bencsik János „zárótételéver’ TATABÁNYA A következő vá­lasztásokon Bencsik János nem indul újra a város ve­zetéséért - ezt maga a pol­gármester jelentette be a nyilvánosság előtt kedden este Tatabánya hagyomá­nyos újévi koncertjén. A po­litikus mandátumának vé­gén, 2010-ben, húszéves vá­rosvezetői múlttal búcsúzik a polgármesterségtől. ■ JÓ REGGELT! 'ajnalra sikerült a mérleg egyik serpe- /őjébe beletennem kéttányémyi kocso- yát. Az akciót nem cifráztam meg na- 'on. Egyet a Himnusz előtt, egy mási- it közvetlenül utána dicsértem. Kocso- yára szoktak inni valamit. így aztán em túlságosan csodálkoztam azon - z a másik serpenyő hogy arra ébred­em, focilabda pattog a fejemben. Kide- ült, nincs semmi gond a kocsonyával. i tömbházunk előtti parkolóban kis­srác rugdosott lasztit az autók oldalá­lak. Perceken belül négyen passzolgat- ak. Hajrá, fiúk! » efká MAI LAPSZAMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán 771416 865033 OOOOl Szaxi-Maxi fújta Tatabányán b. 0. É. k. Bál a Pálmában. Pezsgővel a hídon. megyei információ Megye- szerte fergeteges bulikkal ün­nepelték az óév végét és az új év kezdetét. Tatán a nemrégiben felújí­tott, patinás Pálma Rendez­vényház az idén először adott helyet szilveszteri mulatság­nak. Komáromban és Eszter­gomban a decemberi határnyi­tás után bárki szabadon járha­tott át egyik országból a másik­ba, hogy mindenkivel koccinta­ni tudjon az új év örömére. A megyeszékhelyen a West étte­rem különleges meglepetéssel várta a szórakozni vágyókat: egy órán keresztül a Hungária együttes szaxofonosa, Fekete Gyula, azaz Szaxi Maxi fújta a talpalávalót. ► 3. oldal Az ízisz hastánccsoport forró hangulatot teremtett a Lővér Étteremben Csenge Lilla született elsőnek a megyében ként, ■ Újévi babák Egertől Esztergomig. MEGYEI INFORMÁCIÓ Mindig nagy a várakozás január else­jén, hogy kik lesznek az év el­ső újszülöttjei. Megyénkben egészen délutánig kellett vár­ni, hogy világra jöjjön az első baba. Horváth Csen­ge Lilla 13 óra 10 perckor látta meg a napvilágot Tatabá­nyán, 3600 gram­mal, 52 centiméterrel. Édes­anyjával, Horváthné Richlik Zsuzsannával együtt mindket­ten egészségesek. Esztergom­ban Varga Rita hozta elsőként világra gyermekét: Hadzsi Vik­tória 3450 grammal és 50 cen­timéterrel 15 óra 50 perckor született. Alig több, mint fél órával követte őt a 3300 gram­mos, 49 centiméteres Lakatos Petra is, 16 óra 35 perckor adott neki életet édesanyja, Dékai Tímea. Az országban újévi első- 2008 első percében Egerben és Budapes­ten is felsírt egy-egy újévi baba. A „Him­nusz alatt” született Budapesten a kis Emma. Négy kilogrammal és hatvan centiméterrel jött vi­lágra, zuglói szüleinek máso­dik gyermekeként. Egerben éjfél után egy perc­cel született meg 54 centimé­terrel és 2750 grammal egy kis­fiú, akinek szülei a Péter nevet adták. A kisfiú első gyermeke a pétervásárai családnak. ■ 977141686503300001

Next

/
Oldalképek
Tartalom