24 óra, 2007. december (18. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-01 / 280. szám

Rendelje meg telefonon: 06-80-514-030 ingyenes zöld szám, munkaidőn kívül üzenetrögzítő fogadja hívását MINDEN NAP A VÁLLALKOZÁSOK IS LUXUSADOT FIZETNEK SZÁZMILLIÓ FORINTNÁL NAGYOBB ÉRTÉKŰ LAKÁSÉRT, ÜDÜLŐÉRT ► 6. OLDAL MEGBARÁTKOZOTT MÁR ERIKKEL A MÁZLISTA ► 13. OLDAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2007. DECEMBER 1., SZOMBAT XVIII. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM, ÁRA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 FT Réti Barnabás eddigi élete egyik legnagyobb mázlijának tartja, hogy bekerült a Barátok köztbe.- Egyszer majd jó színész leszek - fogadkozik. WWW.240RA.HU MELLÉKVONALAK: UTASOKÉRT VERSENG A MÁV ÉS A VOLÁN ™ EGY PERCBEN Új jelzőlámpa az Ady úton December első napjaiban helyezik üzembe az új közúti jelzőlámpákat az Ady Endre úton, a város azon pontján, ahol a legtöbb baleset tör­tént az elmúlt években. Annak elle­nére, hogy az egyéb veszélyt jelző sárga fények eddig is villogtak a ma­gasban. ► 2. OLDAL Ismeretlen himnusz A bánhidai temp­lomban a Szent Efrém Bizánci Férfikar és a Trió Tárogató előadá­sában a Szent Borbála-himnusz is felcsendül. TARTALOM KULTÚRA s GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 KALENDÁRIUM 11 TV-MŰSOR 14 SPORT 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS •<, A reggeli ködfol­tok eltűnése után a változóan fel­hős időben néha előtűnik a nap is. A jellemző hőmér­séklet maximuma 5 fok körül ala­kul. • ►ÍO. OLDAL Kívánság és ígéret Bővülnek a gye­rekek ajándéklis­tái, az óhajokat meg kell hallgat­ni, de nem sze­rencsés biztosra ígérni. ► 9. OLDAL ÖN SZERINT WWW.240RA.HU Legyen-e új szövetségi kapitánya a magyar labdarúgó-válogatottnak?- Maradjon Várhidi Péter 39%- Hozzanak már bizonyított külföldi szakembert 10%- Mindegy ki a kapitány, amíg az MLSZ­vezérkar nem újul meg 51% JÓ REGGELT! Regisztráltam egy „amerikai zöld kár­tya-lottó” honlapján, aztán majd' lees­tem a székről, amikor öt perccel később angolul szóltak bele a telefonomba. Egy hölgy érdeklődött: miért szeretnék Ame­rikában élni, mi a foglalkozásom. Rá­tért az anyagiakra is. Szívet melengető érzés volt, hogy tudta, hazám Európá­ban van, és itt euró a hivatalos pénz­nem. Azt lehet, hogy nem tudta, nálunk még forint van, de legalább nem jenben vagy kenyai schillingben kezdte el átszá­molni azt a 119 dollárt, amit végül nem fizettem be nekik. m Sz. A. MAI LAPSZAMUNKAT SZERKESZTETTE: Tóth Ilona, Szőts István 9771416 865064 0 0 2 8 0 Premier Gyurcsánnyal cabriolet Megkezdték az új modell sorozatgyártását az Audinál Csúcsösszegből újulhat meg a komáromi Monostori-erőd KOMÁROM A napokban 1,8 milliárd forint támogatást nyert el a Monostori-erőd az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati keretéből. A pénzt többek között külső és belső látogatóközpont kiala­kítására, az erődöt megköze­lítő utak felújítására fordíta­nák. Ezen kívül ifjúsági szál­lót, regionális turisztikai pon­tot is szeretnének megépíte­ni. A tervek megvalósulása­kor körülbelül 3600 négyzet- méternyi épület újul meg az erődben. A projekt várhatóan' jövő év áprilisában kezdődik, és 2010. március végére be is fejeződik. Komáromban elő- ; szőr nyert ekkora összeget pályázó. ■ V. H. Csalog Zsolt-díjat vehetett át a tárkányi tanár Többen élnek, több a fiatal a községben Szeretne ön adventi vásárt? fő tér Nyoma sincs a gesztenye, forralt bor illatának Tata utcái a festőkor kiállításán falat. Átadta a kormányzást, és az anyósülésen mosolygott a német vezér mellett Gyurcsány Ferenc Győrben áttörte a győr/tatabánya Világpremi­er Magyarországon! Az autós szakma és sajtója Győrre, az Audi itteni gyárára figyelt teg­nap. Gyurcsány Ferenc mi­niszterelnök és Rupert Stadler, az Audi AG igazgató- tanácsának elnöke tegnap le­vezette a szalagról az első Au­di A3 Cabriolet modellt. A ce­remónia idejére Gyurcsány át­adta a kormányzást, s az anyósülésen mosolygott a né­met vezér mellett. Az Audi Hungária Kft. gyá­ri üzemében majdnem ötez­ren dolgoznak. Sokan kelnek útra megyénkből, például Ta­tabányáról is naponta indul és érkezik a vállalati busz. De a megyeszékhelyi Bowden Kft.-nek is van audis érdekelt­sége, az óriáscég egyik be­szállítója. A kormányfő nem véletlenül fogadta el a meghí­vást a premierre. Az Audi Hungária az egyik legna­gyobb vállalkozássá nőtte ki magát, a legnagyobb magyar- országi exportőr. Gyurcsány Ferenc megköszönte az Audi- nak az újabb beruházást, míg Rupert Stadler arról beszélt, hogy a győri gyár a bővítési stratégiájuk egyik legfonto­sabb pontja. ► 3. OLDAL MEGYEI INFORMÁCIÓ Vörös Ist­ván tanító, közoktatás-vezető, informatikus, a tárkányi álta­lános iskola tanára, a Komá- rom-Esztergom Megyei Terü­leti Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat elnöke Csalog Zsolt- díjat topott. A tíz éve elhunyt polgárjogi aktivistáról elneve­zett elismerést pénteken ad­ták át a budapesti Holokauszt Emlékközpontban rendezett ünnepségen. A díjban olyan polgárjogi aktivisták részesül­hetnek, akik kiállásukkal, életútjukkal példát mutattak a helyi, térségi és országos közéletben. ■ Naszály A pénteki közmeg­hallgatáson Maszlavér István polgármester arról szólt, hogy 2000 óta 4 százalékkal gyara­podott a lakosság száma. A ko­rábbi 2310 helyett ma 2408-an élnek a községben. Jelentősen emelkedett a 18 év alattiak száma, ami arra utal, hogy fiatalodik is a tele­pülés. Ezért a következő évek­ben szükség lesz az óvodai és iskolai csoportok bővítésére, az orvosi rendelők korszerűsí­tésére. Az idei 285 milliós költ­ségvetésük 15 százalékát fordí­tották fejlesztésre: a művelődé­si ház felújítására, parkolók építésére is. ■ Palásti Péter tatabánya Szürke a megye- székhely központja advent­kor is. Nyoma sincs a frissen sült gesztenyének, szegfűsze­ges forralt bor illatának. Üres tér, nem nyüzsögnek az árusok, évek óta nincs ünnepi marasztaló program sem kicsiknek, sem szülők­nek. Vajon miért? Erre ke­restük a választ a pol­gármestertől, kereskedőktől, vásárlóktól. Amikor Sz. Katalin a bécsi illatokról mesélt, amikor a szomszédos Győrben, az or­szágban elsőként, áll már a hatalmas fenyő, akkor, ami­kor a fővárosi Vörösmarty tér is - hagyományosan ­Házon belül van forgalom faházépítők kopácsolásától volt hangos, hogy csillogásba öltöztessék. Nem hasonlítjuk magun­kat a világvárosokhoz, de ta­lán többet érdemelnének a megyeszékhelyen élők is az ünnepi hangulatból. Azért vasárnap Felsőgallán, az is­kola előtt beleszippantha­tunk egy kis karácsony előt­ti kerámia-, adventi koszorú, dísz készítésébe. A templom­ban adventi műsort ad a nemzetiségi óvoda, az iskola és a nemzetiségi dalkör. Az­tán jöhet a beszélgetés forró teával, punccsal, forralt bor­ral, pogácsával. ► 2. OLDAL, JEGYZET 3. OLDAL tata Sulyok Teréz művész­tanár és a Tatai Festőkor tag­jai tegnap a Helyőrségi Klub­ban rendezett kiállításukon bemutatták, hogy milyen ké­peket készítettek a hagyomá­nyos nyári festőtáborban. A tárlat fő témája és egy­ben címe is a Nagykert utca. A kiállítók többek között a Kálvária-dombot és a várat is megörökítették. Az akvarell- és olajtechni­kával készült festményeket Szűr Annamária, a 24 Óra új­ságírója ajánlotta az érdeklő­dők figyelmébe. A tárlat december 13-ig te­kinthető meg hétköznapon­ként 8 és 17 óra között. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom