24 óra, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-07 / 209. szám

2 24 ÓRA - 2007. SZEPTEMBER 7., PÉNTEK PENZ-SIKER-VÁLLALKOZÁS Kompress: utánpótlás a csapatnak szakmunkásjelöltek Profikká válnak. Biztos megélhetés. A minőségből nem engednek. A komáromi Kompress Kft. a hét végén ünnepelte 15. születésnapját. Szombath Gábor ügyveze­tő igazgatóval és Botló Ti­bor üzemvezetővel a 25 ta­gú csapat jelenéről vala­mint az utánpótlásról be­szélgettünk. Mórocz Károly Komárom Csomagolóanyag gyártásával és reklámanyagok készítésével foglalkozik a Kompress Kft. Az árbevételnek mintegy harmadát meghatá­rozza a folyamatosan növekvő, főleg Francia- és Németország­ba valamint Ausztriába és Svájcba irányuló export. Part­nereik közé tartozik a General Electric, a Lindt csokoládégyár, a Nestlé, a Mol, a Raiffeisen Bank, a Reckitt Benckiser és a Sanyo.- Számítógép-vezérlésűek a berendezéseink, jól képzett szakembereket igényel a működ­tetésük - mondta Botló Tibor üzemvezető. - Szakmailag rend­kívül erős, összeszokott a mag, amelyet törzsgárdának is nevez­hetünk. Nem jellemző a fluktu­áció. Szinte mindannyian több gépet, szakterületet ismernek, Balról jobbra: Szombath Gábor egyeztet Matyus Péter gépmesterrel és Búzás Sándor segédgépmesterrel ugyanakkor folyamatos a to­vábbképzés is, mert magas a kö­vetelményszint. Rendszeresek a munkavédelmi és a minőség­ügyi tanfolyamok. A technika fejlődik, az anyagok változnak, de természetesen a minőségből nem engedhetünk, a piac meg­követeli a kifogástalan terméket. Mindig nyújtunk valami olyan pluszt, amit a konkurencia nem tud, és ehhez igazi csapatmun­kára van szükség.- Szakmunkáshiány van a nyomdaiparban - veszi át a szót Szombath Gábor ügyvezető igazgató. - Együttműködünk a megyei kereskedelmi és iparka­marával, ennek köszönhetően oktatást végző hellyé akkredi­tálták a Kompress Kft.-t. Felvet­tük a kapcsolatot az ácsi Gárdo­nyi Géza-szakiskolával, és szep­tembertől nálunk történik öt ta­nuló gyakorlati képzése. Min­denki sok szeretettel várja a 16-17 éves diákokat. A legkor­szerűbb gépeken, a legjobb szakembereink mellett tanulják ezt a szép szakmát. Megismerik a nyomdai műveletsort; az elő­készítéstől a csomagolásig, az alapanyagoktól a festékekig, a gépek kezelésétől a karbantartá­sig átfogó képet kapnak. Nyom­dai ofszet segédgépmesterek lesznek: olyan bizonyítványhoz jutnak a végén, amellyel biztos lesz a megélhetésük. A legtehet­ségesebbek egyébként marad­hatnak is nálunk. Megtudtuk, hogy méretre sza­bott, emblémázott munkaruhá­ban dolgoznak a tanulók, az étke­zésüket és az utazásukat egy­aránt fizeti a cég. Ráadásul, akik értékesíthető terméket állítanak elő, az ösztöndíj mellé gyakorla­tilag fizetést is kapnak. Megta­nulhatják itt, milyen az igazi „csa­patjáték”, egy összeforrott közös­séghez tartozás - minden joggal, kötelezettséggel együtt □ Állandó csúcsidőszak Jó egy évtizeddel ezelőtt még az ősz számított csúcsidő- szaknak, ma már folyamato­san magas a leterheltség. A különböző kérésekkel . a Kompress Kft-hez forduló megrendelők minden (hó)napra kitöltik a munka­időt. Ahhoz, hogy élen járja­nak illetve maradjanak, ezt tudomásul kell venni. HIRDETÉS Szeretnél részese lenni egy piacvezető villalat sikereinek? Szeretnél stabil munkahelyet? 17 éves múltra visszatekintő, piacvezető autóalkatrész-importőr keres RAKTÁROST tatabányai munkavégzéssel Feladatok: raktárost feladatok ellátása. Elvárások: minimum 2 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, középfokú végzettség, műszaki beállítottság, kereskedelmi szemlélet. Az adott pozícióban elvárt végzettseggel és tapasztalattal rendelkező, az ügyfél iránt elkötelezett csapatjátékosok jelentkezését várjuk! Pályázatát (fényképes önéletrajz és motivációs tevéi) a megjelenéstől számított 2 héten belül az alábbi e-maä címre várjuk: a.teremi@unixtrade.hu kérjük, tárgyként tűntessék fel: . Tatabánya - raktáros & Kézbesítőt keresünk TARDOS területére a 24 Óra c. napilap terjesztésére. Telefon és vállalkozói igazolvány előnyt jelent. Jelentkezni lehet: Pulai Ottó régióvezetőnél a 06-20/9-386-285-ös telefonon. Jogerős felszámolás Bábolnán készül a vagyonmérleg A takarmánygyártás folytatódik Az elmúlt öt évben mintegy 2 milliárd forintot költöttek a gyártóüzemekre Bábolna Jogerőssé vált a Bábol­na Takarmányipari Premix és a Takarmánykereskedelmi Kft. felszámolása. A négymilliárd forint jegyzett tőkéjű, korábban az egyik legsikeresebb bábolnai társaság felszámolását több hi­telezője is kezdeményezte ez év februárjában, akik szeptember 15-ig jelenthetik be a céggel szembeni igényeiket a felszá­molóhoz. Ecsédi András felszámoló­biztos, az ÁFI Felszámoló és Va­gyonkezelő Zrt. munkatársa el­mondotta: arról még nincs pon­tos információja, hogy mi vezet­hetett a kft. felszámolásához, J pénzügyi helyzetéről csak a va- £ gyonmérleg elkészítése után tud nyilatkozni. A társaság do­kumentumait a napokban kap­ta meg, egyelőre tájékozódnia kell. Azt sem árulta el, hogy ösz- szesen mennyi a bábolnai cég adóssága. Néhány héten belül felmérik, hogy a társaságnak milyen ingatlanjai és ingóságai vannak. Egyelőre nem tudni, hogy megmenthető állapotban van-e a társaság. Az viszont tény, hogy a társaság piaci telje­sítménye az elmúlt években je­lentősen csökkent. Alig négy éve még mintegy 1,3 milliárd fo­rintos eredményt produkált, majd a drasztikus forgalom- csökkenés mellett már komoly veszteségeket volt kénytelen el­könyvelni. A takarmánygyártás tovább folytatódik Bábolnán, az egyik leggazdagabb magyar tőkés­nek számító Leisztinger Ta­máshoz tartozó Tendre Takar­mányipari Kft.-n belül. Ez a társaság bérbe vette a gyártó­üzemeket, tőkét emelt, fejlesz­téseket tervez. Ha a felszámo­landó Bábolna Premix vagyon­elemeit eladásra kínálják, ak­kor a működtető Tendre bizo­nyára ott lesz az ajánlattevők között. ■ V. E. HIRDETÉS SEWS Autókábel Magyarország Kft. Biztonság, minőség, hatékonyság - ez a Kisbéren működő SEWS Autókábel Magyarország Kft. jelmondata. A Sumitomo vállalatcso­port tagjaként a 100 főt foglalkoztató SEWS Autókábel, elkötele­zett Kisbér környezetének megóvása érdekében és a település fej­lődéséért, emellett támogatást nyújt több helyi szervezetnek. A környezetvédelemre nagy hangsúlyt fektető, korszerű technológiát használó SEWS-nál a gyártás során nem szennyezik a környezetet. A vállalat működésének alapja a kölcsönös bizalom a dolgozók és a vezetőség között. A dolgozókkal való törődés több szinten is je­len van: ez a gyártócég biztonságos munkahelyeket teremtett dol­gozói számára, versenyképes fizetéssel és félévente jutalommal. A - SEWS gondoskodik a dolgozói időskoráról is, egy önkéntes nyug­díjpénztáron keresztül. Miért jó a SEWS-nál dolgozni? - kérdeztük a munkavállalókat: Magyar Diána, HR asszisztens: - Változatosságot ad a SEWS-nál végzett munka az előző munkahe­lyemhez képest. Emellett szól a családias hangulat is. Mindenki ismer mindenkit, nagy a csapatmunka. Lehetőség van a továbbtanulásra is. Nem mellékes, hogy közel van, húsz kilométerre lakom. A cég se­gítségével a munkakörömnek megfelelő felsőfokú adó tanfolyamra járok. Tanka Attila, helyettes senior minőségirányítási mérnök: - Ez az első munkahelyem. A diploma után viszonylag hamar, három hónap után találtam állást, és nagyon tetszik. Itt jól érzem magam, nem szeretnék váltani. Móri vagyok, és az utazás­ra is elegendő összeget adnak. Jó társaság ala­kult ki az irodában. A vezetés is jól áll a dolgozók­hoz, nem éreztetik, hogy ők a főnökök. Mivel japán cég, mindig hatalmas a tisztaság. A GAZDASÁGI OLDAL TÁMOGATÓI: BAUMIT KFT. SUOFTEC SUOFTEC Könnyűfémtermék Gyártó és Forgalmazó Kft Tatabánya KOMPRESS Nyomdaipari Kft Komárom KFQ ZRT. KÖZÉP-EURÓPAI GÁZTERMINÁL ZRT. KEM-i KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Tatabánya FCI CONNECTORS HUNGARY KFT. Tatabánya RICHTER GEDEON NYRT. ''Holcim HOLCIM HUNGÁRIA CEMENTIPARI ZRT. Lábatlan 0ÜNTNER GÜNTNER-TATA KFT. Tata AVE TATABÁNYA ZRT. Tatabánya ASZTRO mmsM BORGWARN ER TURBO SYSTEMS KFT. Oroszlány GÉP-ÉS BERENDEZÉS- GYÁRTÓ ZRT. Tatabánya BorgWamer Turbo & Emissions Systems ZOLTEK SS ZOLTEK ZRT. Nyergesújfalu

Next

/
Oldalképek
Tartalom