24 óra, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-01 / 204. szám

Kötelsspéldá' 3 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2007. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT, XVIII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM, ÁRA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 FT Südi Iringó sokszor nem tudja, minek szól egy-egy bók, közeledés. A fittségért minden reggel úgy kezd, hogy mérlegre áll. WWW.240RA.HU KIDERÜLT: EGY SZAKVELEMENY ALAPJÁN IS VIZSGÁLHATJÁK, VAN-E SZÜKSÉGÜNK KORLÁTOZÁSRA > 3 0lDsl KAROSAK A MAI FIATALOK PIHENÉSI SZOKÁSAI ► 11. OLDAL SÜDI IRINGÓ MARIS TALÁLT ÚJ TÁNCISKOLÁJÁBA ► 7. OLDAL EGY PERCBEN Iskolaidőben több a talált tárgy Iskolaidőben jelentősen megnövek­szik az elvesztett és megtalált tár­gyak száma. Az a tapasztalat, hogy a megtalálók szemfülesek, az értékes holmikat megtartják, s többnyire csak igazolványokat, ruhadarabokat adnak le a pályaudvarokon, polgár- mesteri hivatalokban. ► 2. oldal Emelkednek az élelmiszerárak A csekély mező- gazdasági termés miatt a keresleti piacon megugrot­tak a gabonaárak, drágul a kenyér és a hús is. ► 8. OLDAL IDŐJÁRÁS ' Ma szép őszi idő lesz. Napközben ke­vés felhő között süt a nap. Tartás eső nem esik. A jellemző hőmérséklet dél­utánra 21 fok köré emelkedik. ►10. OLDAL TARTALOM MEGYEI TŰKÖR 2 GAZDASÁG 9 KÖZÉLET 10 ÉLETMÓD 11 KALENDÁRIUM 13 TV-MŰSOR 15 SPORT 19 MOZAIK 20 Sztrádák: siker és bukás Befejeződtek teg­nap az idei sztrádaavatók. A kabinet a siker zálogának tartja az autópálya­építést. ► 9. OLDAL Ezerarcú Isztriai-félsziget Az Adria vidéke - miként újra százez­reknek bizonyította a nyáron - kimerít­hetetlen bőségben kínálja az építészeti látványosságokat, a kulturális élménye­ket, a láblógatós vagy épp az aktív pihenés lehetőségeit. És nem csak közvetlenül a tengernél: érdemes időt szánni egy-egy belsőbb tájakra vivő kirándulásra is. ► 6. OLDAL Ünnepel az egész megye bányásznap Most újra a Jó szerencsét!” köszönés a divat A Vértanúk terén a különböző szervezetek koszorúzása után nagyon sok civil is elhelyezte a megemlékezés virágait TATABÁNYA Palotás Pál, Fori- sek István és Sármai János a kezdetektől elmennek a Vér­tanúk terére, hogy elhelyez­zék koszorúikat, és ezzel él­tessék a hagyományt a megye- székhelyen. János bácsi régi bányászcsa­ládból származik. Már édesap­ja is bányász volt, és nagyapja is a bányánál dolgozott kovács­ként. Apja mindig azt mondta neki: „Tanulj, fiam, rendesen, és menj el Miskolcra, ott bánya­mérnök lehet belőled!" János bácsi meg is fogadta a tanácsát. Ma már azt mondja, mindent édesapjának köszönhet. Büsz­ke arra, hogy - utolsó mohi­kánként - ők termeltek az úgynevezett Öreg medencében. Forisek Istvánnak a fiai lettek bányászok, a hagyományt ők vi­szik tovább. Bár nem biztatta őket erre, mindkettőjüknek megtetszett a bányászok szép, bár veszélyes munkája. Mind­hárman büszkék szakmájukra. Máig összejárnak, hogy szak­esteket tartsanak, és együtt el­énekeljék kedvenc nótáikat: a „Szép az ifjúság” és az „Útján e világnak” kezdetűeket. Palotás Pál és hat barátja 1995-ben megalapították a Rozmaringos Bányászegyletet, hogy a Selmecbányái eredetű bányászhagyományok Tatabá­nyán se merüljenek feledésbe. ► 5., 13., 14., 20. OLDAL Elmarad jövőre az egységes érték alapú ingatlanadó itthon A szocialista párt veze­tő testületéiben úgy döntöttek, hogy nem lesz jövőre egységes értékalapú ingatlanadó, s elve­tették azt a javaslatot is, hogy összevonják a helyi ingatlantí­pusú adókat. A szabad demok­raták egyelőre nem reagáltak a hírre. Kékesi Tibor, az MSZP költ­ségvetési munkacsoportjának tagja az ingatlanadóval össze­függő döntés ismertetése mel­lett azt is elmondta: tartanak a koalíciós egyeztetések arról, hogy lejjebb vigyék-e a luxus­adó jelenleg százmillió forin­tos értékhatárát. A most hozott döntés egyelő­re csak 2008-ra vonatkozik, ám nem kizárt, hogy az egész cik­lusra elvetették ennek a sarc­nak a bevezetését. ► 8. oldal Emberölés kísérlete, nemi erőszak a vád tatabánya P. Sándor 11 bűncse­lekmény és vétség vádjával áll a bíróság előtt, az első tárgyalá­si napon mindent tagadott. A számlájára írt legsúlyo­sabb cselekedet, hogy még 2006 júniusában elrabolta, többször megerőszakolta, meg­verte és száját levelekkel tele­tömve egy erdőben hagyta volt élettársa lányát, mert nem tud­ta elfogadni, hogy az asszony­nyal szakított. A lányt katonák találták meg másnap. A következő tárgyalás októ­berben lesz. ■ M. A. JÓ REGGELT! Ahogy minden kisgyermeket megtanít az édesanyja köszönni, úgy én sem maradtam ki. Amikor huszonévesen dolgozni kezdtem, nagynénéim és nagymamáim is beálltak a sorba, hogy a kamaszkor utáni zavaromat helyre­állítsák. - Az uraknak nem köszö­nünk előre - jött a bölcs okítás. Ez alól azóta csak akkor teszek kivételt, ami­kor úgy érzem, a Jó reggelt! akár köl­csönös is lehet. Ám a hivatal házában több férfi nem nyitja a száját sem egy­szerre velem (pedig majd' mindennap találkozunk), de még utánam se. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán, Szőts István 71416 865064 0 0 2 0 4 A vidékfejlesztést segíti az új esztergomi iroda Eldőlt: nem kívánatos a városban a gárda Esztergom Felavatták a kistér­ségi Helyi Vidékfejlesztési Iro­dát az esztergomi városházán.- Az Új Magyarország Vi­dékfejlesztési Programnak kö­szönhetően a következő hét év­ben óriási lehetőséget kapnak a kistelepülések a felzárkózás­ra - mondta köszöntőjében Tóth Zoltán, Bajót polgármeste­re. Bemutatkozott Hummel Ru­dolf, az iroda vezetője, aki el­mondta, hogy céljuk a civil és az állami szféra, a vállalkozók közötti együttműködés, együtt­gondolkodás segítése annak érdekében, hogy minél jobban ki tudják aknázni az uniós pá­lyázatokat a 2007-2013-as költségvetési időszakban. A résztvevők, köztük a kis­térségből érkezett polgármes­terek és Juhász József, a me­gyei kereskedelmi és iparka­mara elnöke, megtekintették a jól felszerelt hivatalt, amely szerdánként 8-16 óra között tart nyitva. A Helyi Vidékfejlesztési Iro­dával párhuzamosan egy má­sik fejlesztési iroda is megkez­di működését. Itt Merényi Ta­más, aki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri­um kapcsolattartója és Petrik- né Molnár Ágnes, a Közép-du­nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa áll az ügyfelek rendelkezésére. ■ Madarász T. Tanévnyitók megyeszerte A me­gye minden részében tartottak tanévnyitót tegnap. Képünk a ta­tai Talentum gimnáziumban ké­szült, középen dr. Szentessy Lászlóné igazgató. tatabánya A megyeszékhely közgyűlése csütörtökön lap­zártánk után elfogadta azt az indítványt, amely kimondja: el­határolódnak a Magyar Gárdá­tól és nézeteitől. Ezt a szerve­zettel levélben is közük, felszó­lítva az alapítókat, hogy szün­tessék be a társadalom jelentős részében félelmet keltő, a fa­siszta elnyomás idejét felidéző szervezetüket. ► 2., io. oldal HIRDETÉS :nük Opel Tatabánya elfőni 2300 Tatabánya. Gyón út 37. • Tel.: (34) 511-919 • Fax: 134) 511-929 • www.opdtatabanyo.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom