24 óra, 2007. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

11 24 ÓRA - 2007. AUGUSZTUS !.. SZERDA KALENDARIUM PONTOS TUDNI Gyógyszertári ügyelet DOROG: Pharma Dr. Révay, Hősök tere 7/a. Esztergom: Kolos, Petőfi S. u. 30. KIS­BÉR: Ezüstkehely, Batthyány tér 4. (nincs ügyelet, csak a hét végén). Komárom: Bal­zsam, Klapka Gy. u. 3. OROSZLÁNY: Szent Grál, Rá­kóczi u. 82. tata: Sanitas, Váralja u. 6. tatabánya: Le­vendula, Győri u. 24. Traffipaxos gépjármű-ellenőrzés MEGYEI INFORMÁCIÓ Ma Ta­tabányán a Ságvári út, Köz­társaság út, Mikrolin, Ár­pád út, Felsőgalla, Szent Ist­ván út, Semmelweis út, Ko­máromi út, Táncsics út, Környei út területén; Vértesszőlősön a Valusek úton; Bábolna területén; Esztergom, Esztergom- Kertváros területén, all., 111., 117., 1117. sz. főutakon; Oroszlányban a Táncsics ut­ca, Kecskédi utca, Dózsa út, Rákóczi utca, Arany János utca területén; Tatán a Ba­csó Béla út, Ady út, Vértesszólősi út, Mikovényi út, Kocsi út, Tavasz út terü­letén; Dorog; Tokod; Tokod- altáró; Sárisáp területén számíthatnak traffipaxra. Anyakönyvi hírek születtek: Ponty Róbert és Csépi Teréz leánya, Viktória (Ács); Cseresznyés István és Bíró Enikő fia, Zalán (Baj); Szabó Krisztián és La­katos Csilla leánya,. Nóra Mirjam (Kerékteleki); Imrék Zsolt és Németh Tí­mea fiai, Patrik és Dávid (Kisbér); Nagy Attila és Krajczár Szilvia fia, Dominik Krisztián; Tóth Szabolcs és Bozóky Mari­ann fia, Szabolcs; Tóth Zol­tán és Szalai Rita fia, Mar­cell; Vadas Sándor Krisztián és Bilkó Andrea fia, Bence Rudolf (Komárom); Horváth Attila és Kolompár Rozália leánya, Mónika (Naszály); Varga Péter és Tóth Petra Il­dikó leánya, Bernadett (Oroszlány); Somogyi István és Kadlicsek Hilda fia, Ádám (Súr); Szabó Tamás és Fejes Zsuzsanna fia, Ba­lázs (Szomód); Bodó Olivér és Kovács Nikolett Judit leá­nya, Dzsenifer (Tata); Dió­szegi Gergely és Pajer Mari­ann leánya, Dorottya, Kondorosi Tamás József és Péter Mária Tünde leánya, Mira Patrícia, Raáb Csaba és Csóra Andrea leánya, Réka Anna (Tatabánya). Együtt a család Folyamatosan várjuk a fotókat Együtt a család című rova­tunkba, amelyben születésna­pi, házassági évfordulós ün­nepségeken, baráti összejöve­teleken, osztálytalálkozókon készült felvételeknek adunk helyet. Digitális felvételek mellett papírképeket is elfogadunk. Ide várjuk a felvételeket: 24 Óra szerkesztősége ­2800 Tatabánya, Fő tér 4.; 2801 Tatabánya, Pf. 141.; e-mail: szerk.kom@axels.hu ; zoltan.ribary@axelspringer.hu Üzenetek régi kedvencekről megkérdeztük Fontos megvédeni a magyar márkákat? A négy-öt évvel ezelőtti kör- e-mailes akció után újra terjed a hír, miszerint megint veszélybe került a szomszédos megye hí­res, ma már külföldi kézben lé­vő kekszgyárában gyártott né­hány ismert márkanevű régi édesség gyártása. Akkor ered­ményes volt a bojkottal egybekö­tött civil kezdeményezés, s to­vább készülhettek a generációk kedvenceinek számító finomsá­gok - nagy kérdés azonban, hogy most mi lesz a végkifejlet. Arról kérdeztük olvasóinkat, ra­gaszkodnak-e hagyományos ma­gyar termékekhez, vagy az új­donságokra esküsznek inkább, és azt mondják: fő a változatos­ság, az új tulajdonosok elvitat­hatatlan joga eldönteni, mit őriz­nek meg és mit nem. Csín István Tamásné Csiri István Tamásné élelmi­szer eladó, Környe:- Már szinte egyáltalán nem is létezik olyan, hogy magyar áru. Az összes külföldi cég be­hozza a saját országának a ter­mékeit. Nekünk, magyaroknak, meg lassan már teljesen mind­egy, hogy van-e itthon hazai ter­mék. Mert már csak az a lényeg, hogy legyen munkánk, és abból meg tudjunk élni. Megyeri Istvánná Megyeri Istvánná nyugdíjas ápolónő, Tatabánya:- Nem szabad engedni, hogy minden elidegenedjen. Miért hagyjuk elveszni az olyan hazai értékeket, amelyeket mi talál­tunk ki, mi fejlesztettünk? Azt sem engedném, hogy egy jól be­vált terméken változtassanak. Ne módosítsanak, hanem hozza­nak be változatokat, mint példá­ul a túrós szeletnél. Ruzsics Gábor Ruzsics Gábor biztonsági őr, Tatabánya:- Nem látom be, miért jó meg­szüntetni a jól bevált hazai áru­kat. Ha meg valami nem vált be igazán, inkább korszerűsítsék! Már a magyar cégek eladásánál meg kellene szabni, hogy csak úgy eladó bármelyik, ha meg­tartják a magyar árut, mégpedig úgy hogy kiviszik saját hazájuk piacára is. ■ P. Á. HIGGYEN A SZEMENEK, HIGGYEN A 24 ORANAK! Visszafogottan hangulatos lehet az összevisszaság is Igazi hangulatot teremthetünk az olvasósarok­ban, vagy az ebédlőasztal feletti falon kialakított családi és hangulatfotó montázzsal. A szabály, hogy nincs szabály. Akasszunk fel különféle fo­tókat. Lehetnek színesek és fekete-fehérek, ki­csik és nagyok, keretesek vagy csupaszak. For­májuk is lehet többféle: kerek, ovális vagy négy­zet alakú. A keretek lehetnek egyszínűek, több színűek vagy fekete-fehérek, vékonyak vagy szé­lesek. A képet kiemelhetjük paszpartuval is, ami nem más, mint egy plusz kartonkeret a kép és a képkeret között. Kicsi korban még igen jól nevelhetők a házicicák Minden macska más és más, de a citrusféléket és a fürdetést egyik se kedveli. A citrom illatától feláll a szőr a hátukon, és hátrálni kez­denek. Amikor még kicsik, nagyjából idomít- hatóak vele. Ha nem szeretnénk, hogy az ebéd­lőasztalra felmásszon a kis kedvenc, használ­junk citrusos bútorápolót, vagy tegyünk egy tálba félbevágott citromokat, narancsot. A rosz- szaság ellen a növénylocsolót bátran használ­hatjuk, hamar megtanulják, hogy ezt vagy azt nem szabad, ha egy komoly nem mellett egy spriccelést is kapnak a nyakukba. LÉTÉT FENN­TARTJA ARRA A HELYRE DURVA POSZTÓ L HAJNALOD IK A RABSÁG JELKÉPE HEKTOLIT ER, RÖV. FELTÉVE U ÉTELT Ízesít Cl AJ ÁKOS VIRÁGÚ FÉLCSERJE LAPOT ELŐFIZETŐ DÚDOLÁS SZAVA VÉKONY, KAPASZ­KODÓ HAJTÁS ISTENI SZÓZAT AZ-ŐS PÁRJA BRILLÍROZ ROSTÉLY MUZSIKA PÁR HANG­SZERREL NÉMA KÁN I T FEDE­ZÉKÉBE RÉGI NÓI NÉV ENNÉL KORÁBBRA ÁSVÁNYI FŰSZER TUSÁZIK, KÖLTŐIEN VADAT ELEJT ROVAR­TOJÁS KEKSZ JELZŐJE GRAMM, RÖV. T HIÄNYT MEGSZÜN­TET talAl HELYÉT VÁLTOZ­TATÓ RENDHA­GYÓ IGÉK VÉGZŐ­DÉSE IGEN, OROSZUL BABA­BÚCSÚSZÓ SZANTÓ­ESZKÔZ HIRTELEN KIRÁNTÓ FAROS FEGYÓRI LAMI ADÓHIVA­TALUNK KÖZTEHER T AZ ELITHEZ TARTOZÓ KORO­SABB­NAK MUTAT ETTŐL FOGVA TÚLFEJLÓ VERSENYT MEGHIRDET PASCAL, •RŐV. RITKA NŐI NÉV OLIVÉR, BECÉZVE TÁPLÁLÉK REJTEK­BÓL SZINTÉN AZ IRÍDIUM VEGYJELE MELYIK SZEMÉLY? KAR VÉG­ZŐDÉSE NADÁLY­TŐI BENTRŐL ELLEN­ÉRTÉKE KÉRDŐ­SZÓCSKA FÉL PONTI HADSERE G A JOULE JELE ► NÉZDI ELEKTRON JELE VERSENY­SZAKASZ A GYOR­SULÁS EGYSÉGE SORRA ÁRUBA BOCSÁT, KIÁRUSÍT FONTOS TELEFONSZÁMOK Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. bővítette a közvilágítási hibacímek beje­lentési lehetőségét. Ezentúl a 06-40-330-330-as kék szá­mon és a htttp://e-iroda.eon- eszakdunantul.com internet címen is várják a jelzéseket. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAM­SZOLGÁLTATÓ ZRT.: 40/220-220 KATASZTRÓFAVÉDELEM ME­GYEI KÖZPONTJA: 34/511-350 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI GÁZSZOL­GÁLTAT Ó ZRT.: 40/824-825 MAGYAR AUTÓKLUB MŰSZAKI ÁLLOMÁS: 34/310-504,510-156 JÓ TUDNI AUGUSZTUS 1-JEN SZÜLETTEK 1819 - Hermán Melville amerikai író, a „Moby Dick” szerzője (t 1891). 1884 - Mály Gerő erdélyi magyar színész, film­színész (t 1952). 1885 - Hevesy György ma­gyar származású No- bel-díjas kémikus (t 1966). 1904 - Bálint Sándor nép­rajzkutató (t 1980). 1930 - Grósz Károly politi­kus, MSZMP-főtitkár, miniszterelnök (t 1996). 1930 - Julié Bovasso ameri­kai színésznő („Saturday Night Fever”) (t 1991). 1952 - Petro Mikolajovics Szimonenko ukrán po­litikus, 1993-tól az Uk­rán Kommunista Párt első titkára. AUGUSZTUS 1-JÉN HALTAK MEG 527 - I. Justinus bizánci császár (uraik. 518-tól). 1464 - Cosimo de1 Medici firenzei fejedelem (* 1389). 1922 - Bánki Donát magyar mérnök, feltaláló (* 1859). 1945 - Csortos Gyula magyar színművész (* 1883). 1973 - Walter Ulbricht né­met kommunista poli­tikus, a Német Szocia­lista Egységpárt (SÉD) főtitkára, az NDK ál­lamfője (* 1893). 1997 - Szvjatoszlav Richter ukrán zongoraművész (* 1915). 2005 - Kránitz Lajos, Jászai Mari-díjas magyar szí­nész (* 1943). EZEN A NAPON TÖRTÉNT MÉG 1658 - I. Lipót magyar ki­rályt német-római csá­szárrá koronázzák. 1664 - Raimondo Montecuccoli császári hadvezér győzelmet arat a törökök fölött Szentgotthárdnál. 1914 - Németország hadat üzen Oroszországnak. 1941 - Megszűnik a Nyugat c. irodalmi folyóirat. 1946 - Bevezetik az új ma­gyar fizetőeszközt, a forintot. 1975 - Helsinkiben aláírják az EBEÉ konferencia zárásaként a Helsinki Záróokmányt. A 24 Óra ajánlja szieszta idejére yy^r ¿/ Spectrum, 12.20: Két évszázad legszebb kertjei (1804-1837), ismeret- terjesztő filmsorozat, 7/1. rész, 58 perc A briteknél jobban egy nemzet sem bolondul a kertészkedésért, és ez már csaknem meghatáro­zó eleme az angol jellemnek. A sorozat a brit tájkertészet 200 esztendejét ünnepli, és bemutat­ja a szakértők által 7 szakaszra osztható fejlődés minden állomá­sát. A téma két szakavatott sze­mélyisége a nézők házigazdája: az ír kerttervező, Diarmuid Gavin, aki meg is valósítja azt, amit elképzelt, no és a népszerű kertész-író, Jane Owen. ■ A X

Next

/
Oldalképek
Tartalom