24 óra, 2007. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

Kötelespéidány § Vitainál Tatabánya, Teleki L. u. 34/312-161, 312-162 KOMÁROM-ESZTERGOMI MEGYEI 2007. AUGUSZTUS 1., SZERDA, XVIII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM, ÁRA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 WWW.240RA.HU Elismerő kritikákat ka­pott az S.O.S. Szerelem! izgő-mozgó Bettijeként Kovács Patrícia, a Kilenc és fél randlban főszerepet játszhat. ■ PIACI PLETYKÁK SZERINT 800 MILLIÓ EURÓT FIZET A MÓL KÉSZPÉNZBEN AZ OLASZ TÁRSASÁGÉRT ► 6. OLDAL RABSZOLGAKÉNT, EHBERERT DOLGOZTATOTT MAGYAROK KOVÁCS PATRÍCIA, A KUTYASÉTÁLTATÓS LÁNY, ÚJ FILMBEN FŐSZEREPLŐ főoldal MA ÖNNEK EZ A LAP AKÁR 39 000 FT-OT ÉRHET! BEVÁSÁRLÓ SZERDA CSAK A 24 ÓRA OLVASÓINAK EGY PERCBEN L Táborpótló az iskolaudvaron A napközistábor se nem tábor, se nem napközi. A kettő közötti át­menet. Nem az igazi, de lényege­sen több a sem­minél. ^4. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 KALENDÁRIUM 11 TV-MŰSOR 14 SPORT 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS t Ma eő nem esik. Derült lesz az ég. Gyenge, néha mérsékelt északi szél fúj. A jellemző hőmérséklet dél­utánra 25 fok köré emelkedik. ►10. OLDAL Megtisztul az Öreg-tó Hat hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy az Öreg-tó rehabi­litációjára benyújtsák a kidolgozott ter­veket. M. OLDAL A zenekarvezető nem unatkozik Soltész Kálmán, a tatabányai Bányász zenekar vezető­je, az Erkel Ferenc Zeneiskola tanára mondja:- Nekünk, tanároknak, ki­csit rövidebb a vakáció, mint a gyerekeknek. Június végéig még dolgozunk, és augusztusban koráb­ban kezdünk. Ezért olyan gondom nincs, hogy unatkoznék, ►a. oldal Kacérkodnak a rajzolással művésztelep Pénteken kiállítással zárnak a kastélyban A fiúk után a lányok is nekiálltak vésni, faragni a habköveket TATA Huszonnégy alkotóked­vű fiatalnak ad helyet 6. alka­lommal a Márványhegyi Mű­vésztelep. Van, aki még csak kacérkodik a gondolattal, hogy komolyabban foglalkoz­zon a rajzolással, festészettel, míg mások közép- vagy felső­fokú intézményekben tanul­ják a mesterséget. Az alko­tás számára keresve sem le­hetne jobb helyszínt találni az Eszterházy-kastélynál. A művésztelep vezetője, Lévai Ádám grafikusművész sze­rint azért is jönnek szívesen a fiatalok minden évben, mert lelkesíti őket a gyönyörű kör­nyezet, a kastély aurája. A Márványhegyi Művésztelep magját a tatai képzőművész­kor egykori és jelenlegi tag­jai alkotják. Egyfajta találko­zópont ez a generációk kö­zött. Pénteken öt órakor nyí­lik az a kiállítás, amelyen az érdeklődők megtekinthetik a művésztelepen készült mun­kákat. ^2. OLDAL @ képgaléria: www.24ora.hu Aram nélkül maradt tegnap délután a fél Újváros tatabánya Tegnap délután, há­rom óra húsz perckor áram nélkül maradt fél Újváros. Több száz lakást, több irodát és üzletet is érintett az üzemza­var. Sötétségbe borult az egész Vértes Center is, megálltak a mozgólépcsők, leállt a vetítés a moziban. A hamburgerek is ki­hűltek, nem tudtak kiszolgálni a kínai étkezdében sem. A szomszédos vasútállomásnál is volt némi fennakadás. A vo­natok menetrend szerint köz­lekedtek, csak jegyet nem tud­tak venni az utasok, az áram nélkül maradt pénztáraknál. A hibát egy leszakadt áramveze­ték okozta. Az üzemzavart az E.ON munkatársai kora estére hárították el. ■ P. Á. Saint-Tropez, a varázslatos üdülőhely Saint-Tropez Ki ne emlékez­nék a fergeteges francia vígjá­tékra, benne Ludovic Lütyőre, a Saint Tropez-i esetlen csend­őrre. Szűkebb hazája persze to­vábbra is a béke szigete, igazi turistaparadicsom, üdülőhely. Ez nem csoda, hiszen a francia riviéra gyöngyszeme nem a hátizsákos turisták kedvenc üdülőhelye. Aki ide látogat, leginkább a sztárvilág krémjé­vel, Jean Renovál vagy épp So­phie Marceau-val futhat össze a városban, az utcán, bárok­ban, kaszinókban. Azt nem mondjuk, hogy mindezt fillé­rekért teheti, de megéri. UTAZÁS ►9. OLDAL JÓ REGGELT! Olvasom a 24 Órát. Nem nagy szám, a mindennapjaimhoz hozzátartozik. Cik­ket látok az amerikai sztárokról. Ki hogyan néz ki majd tíz, húsz, harminc év múlva. A terítéken John Travolta, Júlia Roberts. Ez még mindig nem elég érdekes, tovább lapozok. Kétoldalas keresztrejtvény a lap közepén. Forró té­ma az országos kánikula. A vízparton jóval hűvösebb szelek járnak, de bel­jebb haladva emelkedik a hőmérsék­let. Na jó, most már bevallom a trük­köt. A megyei lap bolgár testvére, a 24 „ Csasza ” akadt a kezembe. ■ M. H. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Tóth Ilona, Ribáry Zoltán A menetrendek összehangolását most készítik elő Kevesebbet tudunk spórolni megtakarítás Vásárolunk ugyan, de áruhitelből A főúri élet bemutatásának helyszíne lesz megyei információ A Közle­kedéstudományi Intézet mun­katársai ezekben a napokban szervezik az új menetrendek összehangolását. Alapvetően a vonatok és az autóbuszok in­dulási időpontjainak az egyez­tetését végzik szűkebb hazánk településein is. A nagyszabású előkészítő munkába ugyan­csak bevonták megyénk ön- kormányzatait. A Duna men­ti településeken figyelembe veszik a hajóforgalmat is. Fő­leg az idegenforgalmi szezon­ban próbálják majd biztosíta­ni azt, hogy a kikötőkből au­tóbuszokkal tudjanak tovább­utazni a turisták. ■ megyei információ Egymás után készülnek a különféle fel­mérések arról, hogy a magya­rok vajon mire költik a fizetésü­ket, van-e megtakarított pén­zük, és ha van, azt befektetik-e. A GFK Hungária felméréséből az derül ki, hogy háromból két magyar gondolja úgy, hogy az idén kevesebbet fog tudni félre­rakni. A háztartási gépekre, műszaki cikkekre mégis ugyanannyit költünk, mint ta­valy. Kérdéses, hogy a vásárlá­sok mögött valódi megkeresett p készpénz áll, vagy hitelekből te- | ük mindenre? A szórakoztató | elektronikára költünk, de a kul- s túrára már kevésbé, ►a. OLDAL Kevesebbet olvasunk, kevesebb könyvet veszünk tata A Műemlékek Nemzeti Gondnokságáról kapott értesí­tést az önkormányzat főépíté­sze, Kiss Zsolt arról, hogy a kormány támogatja az Öreg-tó partján található Eszterházy- kastély felújítását. Teszik mindezt annak érde­kében, hogy az ódon falak kö­zött megfelelően tudják kiala­kítani azt a kulturális és repre­zentációs központot, mely le­hetővé teszi a főúri élet bemu­tatását is. Emellett tervezik még egy impozáns emlékkiál­lítás létrehozását, mellyel Fell­ner Jakab építész legjelentő­sebb munkáit kívánják a nagy- közönség elé tárni. ■ P. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom