24 óra, 2007. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-01 / 126. szám

SZOMBATI SZÁMUNKBAN JO TANACS A 24 Óra mellékletének tartalmából: • Közeledik a szabadság időszaka • Toszkána zöld aranya, az olrvabogyó • ötletek allergiától szenvedőknek Kötelespéldány KOMARÖM-ESZTERGOM MEGYEI JOTAeÁN'lfe 2007. JÚNIUS 1., PÉNTEK, XVIII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM, ÁRA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 FT Lukács Sándor: Sok problé­mával küzdünk, de „megdög- lünk” a közös sikerért. A tata­bányai edző szerkesztő­ségünk vendége volt. WWW.240RA.HU A GYÜMÖLCSÖSÖKNEK MINDÖSSZE OT Q7|l UflSY GYÖRGY1 TESTVÉREM NŐI KOSARASOK: SZÁZALÉKÁT BIZTOSÍTJÁK A VÁRHATÓ . Lwnu1 «1 V1 ■ 1 ¥ LllL,f 1 50 M|LL,ó KELLENE TERMÉSZETI CSAPÁSOK ELLEN > , oldal KÉPZELT VILÁGBAN EL ► 8. oldal AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN ] ► 5. OLDAL Hab a tortán az édes életműdíj A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség legrangosabb elismerését, a Venesz József-díjat vehette át Rabóczky Jánosné cukrászmester, akit több ezren Erzsikéként ismernek a tatabányai STOP cukrászdából. ►4. OLDAL Egytálételek könnyedén A nyári meleg­ben kevesebb ételt kívánunk. Nem lehet azon­ban mindennap csak salátákat falatozni. TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 KALENDÁRIUM 11 TV-MŰSOR 14 SPORT 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS 4 ,# Napközben napos, száraz Idő lesz, gyenge változó irá­nyú szél fúj. Jelen­tős eső nem várha­tó. A jellemző hő­mérséklet maximu­ma 25 fok körül alakul. ►10. OLDAL Rádiós, majd híradós Tóth Kriszta rádiózott, majd átigazolt a Duna Tv-be. Ma a köz- szolgálati csator­na egyik arca, híradós. ► 14. OLDAL JÓ REGGELT! Jocó bácsi! Két fröccsöt biztosan megér a melóm - lép oda a presszóban a szorgosan sörözgető idősebb úrhoz tal­pig festékesen egy fiatalember. - Egé­szen biztosan, Emőkém. De miről van szó? - nincs képben a megszólított. - Átvittem a műhelybe, lefújtam a brin­gáját. Ahogy megbeszéltük. Kimennek az épület elé, megnézni a remeket. Visz- szatérve Jocó bácsi értékel a törzsven­dégeknek: - Bőven jutott a kékből az ülésre meg a gumikra is. De legalább nem az enyém a bringa! - buggyan ki belőle a nevetés. m F. K. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Tóth Ilona, Szőts István Pedagógusokat köszöntöttek Az idén öt pedagógus kapta meg a Molnár János-díjat. Tegnap Tatabányán a városi pedagógusnapi ünnepséget a kereskedelmi szakközépiskolában tar­tották. Bencsik János polgármester át­adta a Pedagógus Szolgálati Érmeket is a nyugdíjba vonulóknak. ^2. oldal Könywadászok akcióban olvasásünnep Megyei szerzők is bemutatkoznak újdonságokkal Felelős nincs, meleg víz van, már úszhatnak a gyerekek tatabánya Mintegy kéthetes kényszerszünet után ismét működik a Körösi-iskola tan­uszodája. Takács Pétert, a vá­rosrész képviselőjét kérdez­tük, aki megerősítette a koráb­bi információkat: műszaki probléma okozta a szünetet; a vízmelegítő rendszer a fűtési rendszerre volt kötve, így ami­kor leállt a fűtés a városban, a víz is lehűlt a medencében. Azóta a Távhő átkötötte a hőközpontba az uszodát. A fe­lelőst egyelőre nem tudta megnevezni a képviselő. A 85 millió forintos tanuszodát márciusban adták át. ■ L. J. A tatabányai Alexandra könyvesboltba is több érdeklődőt várnak a könyvhéten, mint más napokon Fiilhallgatos ingyen mozi a könyvtárban MEGYEI INFORMÁCIÓ 1929-ben rendezték meg az első könyv­hetet Magyarországon, azóta csak egyszer, 1957-ben maradt el. Ez a néhány nap a könyv- kultúráról, az irodalomról és nem utolsósorban a békéről szól. Megférnek egymás mel­lett a különböző nézeteket val­ló írók, költők, több érdeklődő is azt érzi: kitört a világbéke. A 78. Ünnepi Könyvhéten két megyei író is bemutatko­zik legújabb kötetével. Turczi István Áthalások című verses- kötetével, Jász Attila pedig egy verses regénnyel, a Xantu- siana-val jelentkezik a könyv­héten. A tatabányai Alexandra könyvesboltban többek között most kezdték el árulni a Vá­szonszerelem című filmtörté­neti könyvet valamint a Ma­gyar Népmesék sorozat újabb darabját - hangoskönyv formá­ban is. A megyei könyvtárba néhány hetes késéssel érkez­nek az új könyvek, ►a. oldal tatabánya A József Attila Me­gyei Könyvtárban hosszú ide­je tervezték, hogy tőlük is el­érhető legyen a Magyar Nem­zeti Filmarchívum. A zárt há­lózatot NAVA-pontokon ke­resztül érheük el az érdeklő­dők. A filmek ingyen már megtekinthetők. ■ Sz. A. HIRDETÉS A képen átható autó ■uaztrédó. A nyereményjátékban a hivatalos Ford márkakereskedések vesznek részt. Piroshullám akadályozza az autósokat Mégis NB l-es a tatabányai focicsapat tatabánya Török József, az FC Tatabánya-Vértes Cen­ter labdarúgócsapatának ügyvezetője a szombati, Za­laegerszeg elleni bajnoki szezonzáró mérkőzés után, a sajtótájékoztatón úgy nyi­latkozott: a jelenlegi költ­ségvetésükkel csak az NB Il-es szereplést tervezhetik a jövőben. Azóta nagyot fordult a világ, mert a kije­lentéshez képest tegnap befizették a nevezési díjat. A csapat ügyvezetője el­mondta: biztató tárgyaláso­kat folytatott néhány szponzorral. ■ Már csak villanyvilágítás kell, Most azonban már arra van szükség, hogy a stadionban elkészüljön a villanyvilágí­tás, hiszen ez feltétele a leg­magasabb osztályban sze­replésnek. A tatabányai kép­viselő-testület a ma 9 órakor kezdődő rendkívüli ülésen dönt a témáról. ■ K. L. tatabánya Sokan kifogásol­ják, és mi is tapasztaljuk nap mint nap, hogy a közlekedé­si lámpák akadályozzák a fo­lyamatos haladást. Szó sincs „zöld hullámról”. Deák And­rás, az üzemeltető Signelit Rt. munkatársa megígérte: megnézik, hogy a rendszer jól működik-e. Ha igen, ak­kor nem tehetnek semmit; az önkormányzatnak illetve a Közútkezelőnek kell felül­vizsgálatot kezdeményeznie a rendszerre, mivel ők ren­delik meg a terveket. A mó­dosítás előtt forgalomszám­lálást is kell végezni. ■ A gondokat érzékelték, jelezték. A négysávos úton a nagy Tesco szakmai okok miatt nem lehet benne a lámpa­hangolásban. Walcz László, az önkormányzat közlekedé­si referense elmondta: ma­ga is érzékelte a gondokat, és jelezte a Signelit szerviz­vezetőjének. ■ L. J. Ovisgála Tatabányán a Dózsa- kerti Óvoda már 30 éve műkö­dik. Ebből az alkalomból ren­dezték meg gálaműsorukat az intézmény dolgozói, apróságai a Közművelődés Házában. A születésnapi összejövetelen az óvodások zenés, táncos műsort adtak, az óvónők pe­dig mesejátékkal kedvesked­tek a gyerekeknek. A produk­ciókat megelőzően Martin Györgyné óvodavezető köszön­tötte a vendégeket, majd Bencsik János polgármester, a rendezvény fővédnöke nyitot­ta meg az eseményt. Tegye próbára az új C-MAX-ot! is eljuthat vele. Uj C-MAX NYÍLT HÉTVÉGE smerje meg a Ford egyterű családi autóját, az uj C*MAX-ot wtmmswmm Amíg ön az új C-MAX-szal ismerkedik, gyerekei sem unatkoznak. Munkatársaink kifestőkkel, játékokkal készülnek fogadásukra. További információért látogassor www.for-top.hu Nyeremények: • Egy négyszemélyes utazás a párizsi Disneyland Parkba • 100 db, négy főre érvényes mozijegy FOR-TOP Kft. auto@fortop.dealemet.hu 2800 Tatabánya, Alkotmány u. 1/a Te!.: 06 34 801 930 EGY PERCBEN i

Next

/
Oldalképek
Tartalom