24 óra, 2007. március (18. évfolyam, 51-76. szám)

2007-03-01 / 51. szám

i.iVWTY.' 1 J Kötelespéidány Tisztelt Ügyfelünk! Új fiókot nyitottunk Tatabányán, ahol minőségi környezetben, magasfokú szakmai hozzáértéssel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket! Tatabánya, Köztársaság u. 1/A. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI mm FHB TeleBank: 06 40 344 344 2007. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK, XVIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM, ÁRA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 FT Nagy Bandó Andrásról az ember kezdi azt hinni, az idő elnyújtásának technikájára is rájött. WWW.240RA.HU ERDÉLYI DOKTOROK PÓTOLNAK MERCEDES ESETKOCSiT ADTAK AT , KOLTO, BÖLCSELŐ, Komáromban ,,„LD,L A HAZAI ORVOSHIANYT? humorista ► 14. OLDAL A Skandináv lottó 9. heti nyerőszámai: 3 6 21 23 24 33 34 1 2 7 15 16 19 20 ►4. ,5. OLDAL EGY PERCBEN Központi szerepben Rajnai Gábor polgármester: - Fiatalodik Orosz- szolgáltatás 10 lány. Sok család választotta új ott­honául a várost. TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 GAZDASÁG _______6 8 KO ZELET TV-MUSOR 11 SPORT 15 ►2. OLDAL MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS Szükség Reggel a köd las- vsn hitelre : san eltűnik. Boron- gós idő lesz, de ke- i vesebb eső esik. : Néha előtűnik a : Nap. A jellemző hő- • mérséklet kora déF : utánra 12 fok körül : alakul. ►lO. OLDAL Tata 223 millió forint hitelt vesz fel amellé a 298 millió mellé, aminek igény­léséről még az előző testület döntött. >3. OLDAL Vagyonosodéi vizsgálatok Országszerte több mint négyezer vagyongyarapodási vizsgálatot indí­tott el az adóhivatal az idei évre beha­rangozott tízezerből. Az érintetteknek nem árt néhány hasznos tanácsot megfogadniuk, és előre felkészülniük a vizsgálat menetére. ►6. oldal JÓ REGGELT! Szeretem a finom ételeket. Azt pedig különösen, ha rögtön kedvezményes áron jutok hozzájuk. Vasárnap egy ét­lapot tanulmányozva láttam, hogy kínálnak bélszínt Budapest módra, 2400 forintért. Rögtön alatta: „Bél­szín, a vendég kívánsága szerint - 2250forint. "A leleményes magyar vendégek nyilván élnek az alkalom­mal, ha rendelnek egy bélszínt: „... mondjuk legyen Budapest módra!” így lehet már az első percben meg­takarítani 150 forintot... Ha ez itt a reklám helye lenne, kiírnám az ét­terem nevét is, így csak annyit árulok el, hogy a megyénkben található - érdemes keresgélni. ■ M. K. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Tóth Ilona, Szőts István 771416 865040 0 0 0 5 1 Tizennégy pedagógust bocsátanak el három iskolából TATA Az önkormányzat által fenntartott intézmények közül egyelőre hármat érint a közok­tatási törvény módosítása miat­ti létszámleépítés. A Fazekas Utcai Ének-zene Általános Is­kolában négy, a Vaszary János Általános Iskolában öt, a Kőkú­ti Általános Iskolában öt peda­gógus számíthat munkaviszo­nyának a megszüntetésére. Minderről azért hozott határo­zatot tegnap a képviselő-testü­let, hogy március elsejétől meg­kezdhessék a felmentéseket, mert az intézményekben így kerülhető ei a dupla bérkifize­tés. ■ Palásti P. Nem kapott zöld jelzést az építkezés Komárom Egyelőre nem kapott zöld jelzést az a beruházó cég, amelyik a hajdani gyermekvá­ros területén kereskedelmi-szó­rakoztató központot kívánna lé­tesíteni. A képviselő-testület azt kérte: a beruházók tájékoz­tassák őket korábbi hasonló jel­legű munkáikról. ■ P. P. Földi-ünnep Tatabányán köszöntő Bencsik János: A volt súlyemelő üzent a világnak Földi Imre, a Nemzet Sportolója Fehér Tamással, a súlyemelő-szövetség elnökével, Bencsik János polgármesterrel és Májné Forisek Erzsébet­tel, a Tatabányai SC elnökével a díjátadáson tatabánya „Földi Imre bebizo­nyította, hogy kemény, kitartó munkával csúcsra lehet jutni. Pályafutása idején világraszó­ló sikereket ért el, eredménye­ire a koronát azzal tette fel, hogy a közelmúltban a Nem­zet Sportolójává választották. Ezzel üzent a világnak, bebizo­nyította most is, hogy vidéken is kiváló sportolók élnek, nagy­szerű a nagyvárosokban és a kistelepüléseken is a műhely­munka” - ezekkel a szavakkal köszöntötte Bencsik János pol­gármester tegnap a város és a Tatabányai SC közös ünnepsé­gén az egykori olimpiai, Euró­pa- és világbajnok súlyemelőt. ►IS. OLDAL : Tíz év után jön fel az MDF, ■ a harmadik erő Gyáriparosok naprakész információkkal Gőzerővel próbálják a Wass-darabot ITTHON A Magyar Demokrata Fórum támogatottsága a biz­tosan pártot választók körében februárban elérte a hét száza­lékot: utoljára tíz évvel ezelőtt volt ekkora a pártra szavazók aránya. Az mindenesetre tény: a két nagy párton kívül a de­mokrata fórum az egyetlen po­litikai erő az őszi választások óta, mely stabilan áüépi az öt- százalékos parlamenti küszö­böt. A politológus szerint azon­ban korai az MDF megugrásá­ról beszélni. ►& OLDAL nyergesűjfalu Szövetsé­günk az igényeknek megfe­lelően működött az elmúlt évben is. Naprakész infor­mációkat tudtunk adni tagja-. inknak - összegezte Beluzsár János, a megyei munkaadók és gyáriparosok szövetsége elnöke a szerve­zet 2006. évi ténykedését az Eternit Kft. tárgyalótermé­ben megtartott közgyűlésen, ahol a tagdíj 100 ezerrről 150 ezer forintra emeléséről is döntöttek. ■ F. K. kisbér Gőzerővel próbál a Wass Albert Művelődési Központ újonnan alakult színészgárdája a jövő heti ősbemutatóra: az in­tézmény névadójának Tavaszi szél című darabját játsszák. Ko­ra délutántól késő estig újra és újra formálják a jeleneteket, hogy a március 10-ei bemutató sikeres legyen. Erre a napra vi­déki és fővárosi szakmabelieket iá meghívtak. A darabot Dráfi Mátyás, neves felvidéki színész rendezi, aki szerepet vállalt a színművében is. ■ M. H. Holland házak Felsőgallán tervek Még a busz is fölmehetne a Bódis-hegyre tatabánya A megyeszékhely közgyűlése legutóbbi plenáris ülésén tárgyalt arról, hogy egy holland cég megvásárol­ná a felsőgallai Bódis-hegyen azt a 19 hektáros területet, ahol sorházakat szeretne épí­teni. Ezek négy- illetve hatla­kásos épületek lennének. Egyelőre nem lehet tudni, konkrétan hány otthonról van szó, lehetséges, hogy kétszáz, de az sem kizárt, hogy négy­száz család költözhet majd be az épületekbe. Az viszont tény, hogy a zömében német nemzetiségiek lakta történel­mi városrészben ez komoly változást hozna. Felsőgallá- nak ezzel meg lenne az esélye arra, hogy az Infrastruktúra is javulna, végre olyan út épülne meg a hegyre, amely­re a helyi járati autóbusz is fólmehetne. Egyben megold­hatnák a csapadékvíz-elveze­tést is. ■ M. T. S. Tisztelettel meghívjuk Önt Az időtlen építőanyag Tát, Öreg Halász Étterem (Felszabadulás u. a.) 2007. március 5-10. NYITVA TARTÁS: Minden nap 10-17 h-ig A belépés INGYENES! A kiállítás fő támogatója a Holcim Hungária Zrt. Hokim www.holclm.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom