24 óra, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

FELMÉRÉS AZ ÉLHETŐSÉGRŐL MAGYARORSZÁG CSEHORSZÁGGAL AZ ELŐKELŐ 25. HELYEN ► 7. OLDAL HETEKEN BELÜL MÉGIS LESZ ÚJ JOBBOLDALI PÁRT ™ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2007. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK, XVIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM', ÁRA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 FT Huszonnégy kisgyermek és egy kismama a tatabányai, megyei fenntartású csecsemőotthonban. A picik örökbeadása sem könnyű. >2. OLDAL WWW.240RA.HU él A Skandináv lottó 5. heti nyerőszámai: 12 17 19 21 24 28 33 3 11 14 16 22 30 35 EGY PERCBEN Táblák mutatják az irányt Kisbéren gondot okoz, főként az új utcákban, hogy az autósok nem tart­ják be a sebességhatárokat. így több helyen terveznek sebességkorlátozó táblákat kihelyezni. Több utcát egyirányúsítanak. M. oldal Visszajár az adó TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 Megjelent a re­gisztrációs adó egy részének visszaigénylésé­hez szükséges nyomtatvány és a tájékoztató. ►8. OLDAL PANORÁMA 6 GAZDASÁG 8 SZOLGÁLTATÁS 10 TV-MÜSOR 14 SPORT 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁSI.. ’ tjfc Ma számottevő csapadék nem hűt lik. Napközben erős, gyakran viha­ros szél fúj. A jel­lemző hőmérsék­let délután +5 Celsius-fok körül alakul. MD. OLDAL Természetes nyugtatok A kutatók szerint az idegek védel­me a helyes táplálkozástól is függ. A helyes étkezés felel a jó hangulatért. ►9. OLDAL Földi a Nemzet Sportolója 12. Gyurcsány Ferenc telefonon gratulált a súlyemelőnek Jár a puszi a kiváló sportembernek, a férjnek, Irénkétől, Földi Imre feleségétől TATABÁNYA/BUDAPEST - Hatal­mas megtiszteltetés a Nemzet Sportolójának lenni. Tudom, azok kapják meg ezt a címet, akik jelentős eredményeket tet­tek le az asztalra - mondta teg­nap délután lapunknak Földi Imre, miután megtudta, hogy helyet érdemelt ki magának a 12 tagú elitben Albert Flórián labdarúgó, Balczó András öttu­sázó, Bíróné Keleti Ágnes tor­nász, Gyarmati Dezső vízilab­dázó, Hammeri László sportlö­vő, Kulcsár Győző párbajtőrö­ző, Pólyák Imre birkózó, Por- tisch Lajos sakkozó, Székely Éva úszó, Weltner Györgyné Ivánkay Mária fogyatékos asz­taliteniszező, Zsivótzky Gyula kalapácsvető társaságában. Szurkolt érte a város, a megye, köztük szerkesztőségünk munkatársai is. A kiválóság te­lefonja késő délután egyfolytá­ban csengett: gratulált a siker­hez Gyurcsány Ferenc minisz­terelnök is. ►15. OLDAL Vasutasok: kettős sztrájk pénteken reggeltől estig itthon Pénteken reggel egy­órás figyelmeztető sztrájkot tartanak a vasutasok, ugyan­ezen a napon pedig a vasút­egészségügyben dolgozók is sztrájkolnak. Reggel 8 és 9 óra között nem közlekednek a személy- és tehervonatok, a vasútegészségügyben dolgo­zó egészségügyiek pedig reg­gel 8 és 18 óra között csak az elégséges szolgáltatásokat nyújtják majd. ►$. oldal JEGYZET 3. OLDAL Mikrotársulás helyett inkább kutatnak Dadon .dad Az intézmények fenntar­tásának csak felét fedezi az állami normatíva. Azonban a település a továbbiakban sem szeretne belépni intéz­ményfenntartó mikrotár- sulásba. Az indok: ez osztály- összevonásokhoz és a felső tagozatosok utaztatásához vezetne. 2008 augusztusáig felkutatják a községnek leg­kedvezőbb lehetőséget a megoldásra. ■ M. H. Nádas György színpadon lép fel A humorista úgy döntött, ezentúl fő­leg színdarabokban lép fel, de azért el­vállalta a köztévé felkérését egy hu­moristafesztivál zsűrijébe. Három színházban játszik, és készül az édes­apja emlékére írt musicaljének őszi bemutatójára is. ►14. oldal JÓ REGGELT! Ki alkalmas vezetőnek, ki beosztott­nak? Asztrológusok állítják, a vezetői alkalmasság a csillagjegyekben gyöke­rezik. Segítségével megállapítható szá­mos, a napi munkavégzéshez szüksé­ges tulajdonság, így a kreativitás, a ru­galmasság és az önállóság is. Hiszek abban, hogy a jegyekre vonatkozó álta­lános tulajdonságok igazak. De ennyi­re? Lehet, hogy a jövőben a munkaerő felvételnél a szakemberek üveggömbök­ből állapítják majd meg - a csillagok súgta tanácsok alapján hogy ki al­kalmas a meghirdetett állásra?! Dob­juk ki az önéletrajzokat. ■ M. T. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Tóth Ilona, Szőts István 865040 0 0 0 2 7 Nem mernek adót emelni mérték Tájékoztató polgármestereknek MEGYEI INFORMÁCIÓ Az ország legnagyobb önkormányzati szövetségének tegnapi fóru­mán adóügyben tartott tájé­koztatót Tóth Zsuzsanna, a TÖOSZ adószakértője. Miért is van szükségük a polgármeste­reknek felvilágosításra e kér­désben? Talán hiányosak az in­formációk? - kérdeztük. Az adószakértő szerint valóban előfordul, hogy nem ismerik a jogszabály adta lehetőségeket. Van, ahol továbbra is 120 Ft/rn2 az építményadó, miközben ma már 1040 F1/m2 a legfelső ha­tár. Az sem ritka, hogy a testü­let nem meri meglépni az adó­emelést, inkább központi dön­tésre várnak. S hogy mi alap­ján kellene megállapítani az adók mértékét? Tóth Zsuzsan­na szerint komoly elemzést kell végezni, amelynek része például a vállalkozói réteg megismerése Is: milyen az adófizetői morál, mekkora mértékben lehet növelni az adót, hogy a vállalkozások ne menjenek el. ^3. oldal Lopott rácsokat pótolnak víznyelő Közterületi károk sorozatban dörög Dr. Tittmann János pol­gármester többek közt arról tá­jékoztatta ülésükön az önkor­mányzati képviselő-testület tagjait, hogy ismételten ellopott víznyelő rácsokat kellett pótol­ni a városban. Ezúttal a Patak soron, illetve az Otthon téren.- Az elmúlt évben mintegy ötven víznyelő rács tűnt el Do­rog területéről. Most, legutóbb egyet a Patak sorról, hármat az Otthon térről loptak el - tudtuk meg érdeklődésünkre Péter- vári László városgazdától. Kíváncsiak voltunk, meny­nyibe kerül egy-egy rács pót­lása. - A régi típusú víznyelő­ket csak teljes szerkezetük­ben lehet cserélni, így ezek ára eléri a nyolcvanezer forin­tot. Az újaknál már csak a rá­csokat kell pótolni, ezek tizen­ötezer forintba kerülnek. Feljelentést minden alka­lommal tettek a rendőrségen. A tettesek elfogásáról csak egyszer kaptak visszaigazo­lást. Az eltűnt rácsok keresé­se a rendőrség hatáskörébe tartozik. Gondolkodtak meg­előző megoldáson, például a rácsok odahegesztésére a ke­rethez. Az újonnan beépített rácsok ellopását hegesztéssel akadályoztuk meg, bár ez a megoldás körülményesebbé teszi az aknák tisztítását. ■ Fenyvesi K. Tisztelettel meghívjuk Önt Az időtlen építőanyag MHl című kiállítás-sorozatra Tudja, mi a közös i a Puskás Ferenc Stadionban és a Kheopsz piramisban? Tokod, Liszt Ferenc Művelődési Ház (Pataksor utca 9,) 2007. február 5-10. NYITVA TARTÁS: Minden nap 10-17 h-ig A belépés INGYENES! A kiállítás fő támogatója a Holcim Hungária Zrt. ^Holcim www.holcim.hu i 977141686504000027

Next

/
Oldalképek
Tartalom