24 óra, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01. / 178. szám

2 mm MEGYEI TÜKÖR Köszönet a falunap minden szervezőjének Bérces József csolnoki polgármester csolnok - A hét végén tartot­ta faluja ünnepét a település. Hogyan sikerült?- Jól, sőt a vártnál jobban. Nagyon örülök annak, hogy mind az idősebbek, mind a fia­talabbak névre, azaz korra szó­ló és igényes programokon ve­hettek részt.- Mostanában vagy a kániku­la, vagy a hirtelen égszaka­dás okoz gondot egy szabad­téri rendezvénysorozaton. Ilyen problémájuk nem volt?- Én nem tudom, hogyan tör­ténhetett, de szervezőink még azt a kis, csendes esőt is jó idő­ben, szombaton délutánra, a nagy meleg kellős közepére „kérték”, azaz nem okozott hir­telen érkezése gondot, sőt lehű- tötte a valóban felhevült falut, utakat, levegőt.- Voltak-e távoli vendégeik?- Nekünk nincsenek nagy számban kitelepített rokona­ink, de természetesen jöttek messzebbről is hozzánk, itt vol­tak egyik testvértelepülésünk­ről, a bajorországi Jettingen- Scheppachból polgármesterük­kel az élen vagy harmincötén. Csolnok első partnerkapcsola­tát 1992-ben kötötte velükjaz- óta a kulturális és sportegyesü- letely az iskolák és a települé­sek vezetése között kiválóan működik, illetve számos sze­mélyes barátság is kialakult.- Mire jók ezek a falunapok?- Elsősorban arra, hogy való­ban mindenféle megkötés nél­kül örüljünk egymásnak, és él­vezzük, hogy együtt lehetünk; más ez most, mint a sima hét­köznapokon. Szabadabban és kötetlenebbül beszélhetünk meg egymással mindent. Egy ekkora faluban nagyjából mindenki is­mer mindenkit. Másrészt szóba kerülhetnek olyan ügyek is, amelyek valóban „fehérasztalos” megoldást kívánnak, lehetnek ezek akár komolyabb viták is, amelyek itt megoldhatók. Érde­mes falunapokat szervezni; kö­szönöm is mindenkinek, aki mindebben részt vett. ■ R. B. Fenyvesi Károly vízen járók A menetrendet közelről, a csónakot távolról láttuk Érvényes utazási okmányok­kal átkelhetünk a Dunán Lá- baüan és Karva között a me­gyénkben nyitható hat ma­gyar-szlovák turisztikai ha­tárátlépési pont egyikén. Mi is megpróbáltuk. lábatlan A bajóti nyugdíjasok szombati bálján került szóba be­szélgetés közben, hogy Lábatla­non át lehet kelni a Dunán a szem­közti Karvára. Még a helyét is be­határolta valaki: - A csiszolós boltnál forduljon le a part felé! Vasárnap délelőtt ezt tettem. A 10. számú főútról új betoncsík vezet le az Esztergom és Komá­rom között kiépített - egykor szebb napokat megélt - vasút­vonal sínéit tartó egyik híd alá. A fehérre meszelt pillérek fölött kék betűkkel olvasható: Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület. A híd után rögtön jobbra, egy hatalmas fehér kő­tömbre erősített sötétszürke márványlapon olvasható az egyesület névjegye. Az elmúlt évben alakult a tiszta, rendezett Duna-partért. Mielőtt a valóban rendezett­nek tűnő parton végigsétálnék, felfedezem a víz szélén ringató- dzó pontont. Szóval innen oda, és onnan ide. Egy kivágott fa rönkjén üzenetek várják a vízen járni akarókat. Például egy vízi jármű menetrendje. Lábatlanról reggel háromnegyed hatkor megy át az első járat, este hatkor érkezik meg az utolsó. Egy nap alatt hét út oda, hét vissza. Ti­zenöt év alattiaknak 250 forint, felnőtteknek 300 a tarifa. A me­netidő tizenöt perc. Szerencsém van. Negyedóra múlva - negyed tizenkettőkor - jön át a vízi jármű, aztán negyed­óra múlva megy vissza. Megkér­dezhetem, ki merre járt, ki mer­re indul. Egyelőre magányos va­gyok a parton. Addig is lássuk a sokat emle­getett táblát, amelyből megyénk­ben hat elhelyezésére van lehető­ség. Magyar, szlovák és angol nyelvű. Többek közt az olvasha­tó rajta, hogy érvényes úti okmá­nyokkal a határátlépési pont ví­zi járművel (csónakkal) léphető át április 1-jétől október 31-ig - a vízi közlekedés szabályainak megfelelően. A határátlépési Ilyen táblák jelzik majd a turisztikai határátkelési pontokat megyénkben Ácsott, Almásfüzitőn, Dunaalmáson, Süttőn, Nyergesújfalun és Esztergomban is pontra vezető turistajelzés rovat egyelőre üres. Annál olvasmá­nyosabb az a kitétel, hogy kik léphetik át itt az államhatárt. Ami a lényeg, mi, magyarok raj­ta vagyunk a listán. A táblától ötlépésnyire térdmagasságú be­tonoszlop. A teteje piros, fehérre meszelt oldalán fekete betűkkel e fontos pont pontos kódszáma: MO 11.28. Jut időm ilyen fontos dolgok fel­jegyzésére is, mert a pontonnál - és a parton - semmi mozgás. A jó nagy placcon hatalmas hasított fákból padok, asztalok. Víz és egyéb veszély ellen egy fához lán­colva. Kilenc zöldre festett üres ola­joshordó a szemétnek. Egy kevés van mindegyik alján. Ahogy körbe­nézek, a parton, a fák, bokrok alján szinte semmi nincs eldobva. Leltár közben nem röpül az idő, de már a visszafelé menő csónak­nak is el kellett volna indulnia.- Látott már itt valaha valami vízi masinát? - kérdezek egy fel­bukkanó horgászt.- Most is látok. Ott van a túl­só parton - mutatja. Nincs rajtam a szemüvegem, elhiszem neki. Egy biztos, az a valami egyelőre nem jön. Maradtunk a Dunán innen Suzuki: gazdasági sikerek itthon, külföldön egyaránt JAPÁN/MAGYARORSZÁG Miként azt többször megírtuk, minden jel arra mutat, hogy jelentős gazdasági sikert ért el az első negyedévben a Suzuki Japan Corporation és minden nemzet­közi vállalata. Igaz ez a hazai cégre is. Az esztergomi gyárban a beruházások értéke tavaly el­érte a 60 milliárd forintot, erre az évre 46 milliárd forintot ter­veznek. Japánban húsz száza­lékkal magasabb az adózott jö­vedelme, mint az egy évvel ko­rábbi időszakban. Új hír, hogy a Suzuki és a német Opel közö­sen fejleszt ki kisautót az euró­pai piacra, amelyet a Magyar Suzuki Zrt.-nél fognak gyártani 2008-tól. Esztergomban a cég 2008-ra évi 300 ezerre akarja növelni a ter­melést a jelenlegi 170 ezerről. Már jövő januártól évi 220 ezer autót akarnak gyártani Magyar- országon, ehhez ezerrel növelik az alkalmazottak létszámát. A bővítést egyebek között a SX-4- es modell iránti nagy, jelenleg nehezen kielégíthető kereslettel magyarázta. Az SX-4-es társfej­lesztője, az olasz Fiat Sedici né­ven árusítja ezt a kocsit, ugyan­csak öthavi elmaradásban van a megrendelések teljesítésével. A Fiat 30 ezer Sedici eladására számít az idén a korábban várt 20 ezer helyett, ez is indokolja a kapacitás bővítését a Magyar Suzukinál. ■ Rafael B. lángvágó, búvárfelszerelés a Biztonságos Magyarországért Közalapítványtól kapott másfél millió forintot a bokodi székhelyű Magyarországi Különleges Mentő és Tűzoltó Egyesület. A pénzt felszerelésekre költötték, köz­tük lángvágóra, búvárfelszerelésre, víz alatti kutatóműszerekre és navigációs eszközre. A műszereket szombaton mutatták be először a falunapi ünnepségen. 24 ÓRA - 2006. AUGUSZTUS 1, KEDD ÉmmmmmmnhhmhImmmhnmmnmhmmmi Bajót'lábatían tilosban vasár­nap reggel a Bajót és Lábatlan kö­zött lezárt gyorsasági pályaszaka­szon elvesztette autója felett az uralmat a Magyar Túra Ralibajnok­ság egyik pilótája, és a nézők elől elzárt területre sodródott A tilosban tartózkodó nézők közül hármat el­ütött a debreceni versenyző. Egy 19 éves győri fiatalember nyolc napon túl, két 27 éves kosdi férfi pedig nyolc napon belül gyógyuló sérülé­seket szenvedett. Dorog VÁROSSZÉPŰLÉS Hama­rosan elkészül a belváros részle­ges átépítése. Már csak a terep- rendezés van hátra a vasúti átjá­rótól a Gorkij utcáig. A Határ út környéki szakasz egyik oldalán már elhelyezték az új szegélyköve­ket. Jelenleg a Bécsi út - Csolnoki út csomópont kiépítését végzik. Az útépítéssel párhuzamosan víz­vezetéket is cserélnek; ez a mun­ka a Gorkij utca és a Hegyalja ut­ca közti szakaszt érinti. Esztergom-Kertváros pala-víz­minőség Kiváló a Palatínusz-tó. Állapotát kéthetente ellenőrzik a szakemberek, akik az oxigéntelí­tettséget, a pH-értéket, az ásvá­nyi szintet, az átláthatóságot, il­letve a mikrobiológiai komponen­seket is vizsgálják. Kiváló minősí­tés akkor jár, ha legkevesebb két, egymást követő szezonban minden vizsgálati eredménye jó. Nyergesújfalu folklór szent do nát-napi szőlő- és borünnepet tar­tanak szombaton a Szénásvölgy­ben. Az esti borbál előtt délután fél hatkor kezdődő folklórműsorban bemutatja tudását a Nyergesújfalui Barátság Kör Esésűiét német nemzetiségi kórusa, a zsámbéki és a pilisszentiváni német nemzetisé­gi néptáncegyüttes, Kocsról az Aranykocsi Néptáncegyüttes. Szín­padra lép a szlovákiai Zselizről a Pengő Zenekar és a velük együtt érkező magyar népdalénekesek csoportja, továbbá a szintén felvi­déki Nagykérről a Mórinca Néptáncegyüttes. Nyergesújfalu motorok a közeli lakótelep sok ablakából szép kilá­tás nyílik a közeli Búzás hegyre. A látvánnyal nincs is gondjuk a koc­kaházakban lakóknak, annál in­kább a hegyoldalon rendszersen felbőgő krosszmotorokkal. A leg­többször ifjú amatőrök rendesen meghajtják masináikat. A polgár- mesteri hivatal a lakossági pana­szok nyomán a szüleiket kérte meg arra, hogy csemetéjüket be­széljék le Búzás hegyi döngetésről. Összeírják mától a mezőgazdasági kistermelőket megyei információ A kisüzemi kistermelők körében mezőgaz­dasági összeírást végez mától augusztus 14-éig a Központi Statisztikai Hivatal. Szűkebb hazánk huszonhat településén keresik fel a gazdákat. Az érin­tett települések: Ács, Almásfü­zitő, Ászár, Bábolna, Baj, Bajna, Csép, Epöl, Kerékteleki, Kocs, Komárom, Kömlőd, Környe, Mogyorósbánya, Nagy- igmánd, Nagysáp, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Pilis­marót, Réde, Tát, Tatabánya, Tokod. Az összeírás kiterjed a haszonállatokra, a tejterme­lésre, az állatvágások adatai­ra, a kalászos növényekre. ■ M. T. S

Next

/
Oldalképek
Tartalom