24 óra, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01. / 178. szám

MÁTÓL MEGKÖZELÍTŐIIG HARMINC SZÁZALÉKKAL TÖBBET FIZETÜNK A VEZETÉKES GÁZÉRT ► 8. OLDAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Rendelje meg telefonon: «rl Ullil 06-80-514-030 ingyenes zöld szám, munkaidőn kivUl üzenetrögzítő fogadja hívását Kötele*öd6nV KÖNV ÍATABÍfi'l.í>' 2006. AUGUSZTUS 1., KEDD, XVII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM, ÁRA: 79 FT, ELŐFIZETVE: 64 FT Nyolcvanhat éves korában elhunyt Zenthe Ferenc. Az utolsó hónapok­ban már telefonon vették fel műsorai­nak szövegét. WWW.240RA.HU / # MILYENNEK LATNA A TELEPULESET A POLGÁRMESTER 20 ÉV MÚLVA? __/ r r V 5. OLDAL ASZINESZORIAS ZENTHEFERENC6ŐL LEGENDA LETT (11. EGY PERCBEN Maradtunk a Dunán innen Érvényes utazási okmányokkal átkel­hetünk a Dunán Lábatlan és Karva között a megyénkben nyitható hat magyar-szlovák turisztikai határátlé­pési pont egyikén. Mi is megpróbál­tuk, ám nem volt társunk a parton. ► 2. OLDAL Pusztított a faóriás TATALOM MEGYEI TÜKÖR 2 TÉRSÉGI OLDAL 4 PANORAMA GAZDASAG ÉLETMÓD Megyeszékhe­lyünk határában terül el a Má- tyás-kút, ahol a vihar több hatal­mas fát tört ketté tv-músor derékban. sport ►4. OLDAL MOZAIK 6 9 SZOLGÁLTATÁS ÍO 11 15 16 Tatai házidöntő IDŐJÁRÁS Ma nagyrészt száraz, derűs Idő lesz. Gyenge, váF tozó irányú szél fúj. Viharos zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet ma­ximuma 33 fok kö­rül lesz. ►16. OLDAL Siófokon a strand­röplabda-bajnoki sorozat dön­tőjében Bagics Balázs és Szauter Péter mester­fokon játszott. ► 15. OLDAL Szikvíz télen, nyáron A kánikulában előfordul, hogy 1300 liter vizet is ki kell töltenie a palackokba a ta­tabányai Farkas Gábornak. Amint elkezd esni az eső, 600-700 literrel is csökkenhet a kereslet. ► 16. OLDAL .‘3 :5 :c JÓ REGGELT! Na jó. Ez a Jó reggelt ezúttal egy esté­ről szól. Mert a nap befejező részében is történnek említésre méltó dolgok. Egészen egyszerűek, emberiek, melyek eldurvuló világunkban kellemesen érintik meg az embert. Nekem nem is kellett messzire mennem érte. Ponto­sabban gurulnom, mert a tatai Öreg-tó partján kerékpározva, besötétedés után egyszer csak azon kaptam ma­gam, hogy a csillagos ég alatt minden szembejövő ismeretlen úgy köszönt, mintha ismerősök lennénk, s én ugyanígy üdvözlöm őket. Aztán suha­nunk tovább. Kár, hogy reggel már nem ismerjük fel egymást, m Palásti MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Tóth Ilona, Lévai Julianna Égboltf ü rkészők tábora távcsövesek találkoztak Szétesett és felfedezett üstökösök A tarjáni táborban Jancsó Tamás, Varga János és Mécs Dániel előkészíti a távcsövet az éjszakai fürkészésre tarján Csaknem háromszáz amatőr és profi csillagász dol­gozott együtt a Német Nemze­tiségi Táborban, a távcsöves találkozón. Az összejövetelt a Magyar Csillagászati Egyesü­let szervezte. Főtitkáruktól, Mizser Attilától megtudtuk: előadásokkal szórakoztatták a résztvevőket. Szó volt egy szétesett üstökösről, amely nemrégiben haladt el 10 mil­lió kilométernyire a Földtől. Egy nyíregyházi amatőr csilla­gász, Ambrus Ádám a Soho Napszonda segítségével fede­zett fel egy üstököst. Az esz­tergomi Nyerges Gyula dorogi fizikatanárként hasznosítja hobbiját. Varga Dávid egy hat csapágyas csillagászati távcső mechanikáját újította fel, or­szágos díjat is elnyert vele. ►4. OLDAL Nyomozók is ellenőrizhetik a forgalmat, az autósokat MEGYEI INFORMÁCIÓ Több aU- tós, biciklis veszt részt a köz­úti forgalomban a nyáron, és sajnos több a baleset, főleg a hétvégeken. A rendőrség ezért fokozottabban ellenőrzi a járművezetőket. Dr. Nemes Ferenc ezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közbiz­tonsági igazgatója elmondta: megyénkben Tatabányán, Komáromban, Esztergom­ban van külön helyszínelő csoport. A könnyű sérüléssel végződő baleseteknél mindig a helyi közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osz­tály, míg a súlyos balesetek­nél a három csoport egyike helyszínel. Minden rendőr- kapitányságon van traffipax- J készülék, így a járőrök, a kör- | zeti megbízottak, és ha szük­séges, a nyomozók is mérhe­tik a sebességet, ellenőrizhe­tik az autókat. ■ Sz. A. Péntekig kézbesítik az értesítést itthon Az október 1-jei önkor­mányzati választásra a vá­lasztópolgárok július 31. és j augusztus 4. között névre szó­ló értesítést kapnak arról, hogy felvették őket a települé­si önkormányzati képviselő- választás választói névjegyzé­kébe, és egy ajánlószelvény­tömböt is, benne sárga, kék, rózsaszín és fehér ajánlócédu­lákkal. Az önkormányzati vá­lasztáson több mint 8 millió választópolgár vehet részt ■ Terheléstől szakadhatott /i / a le a 8 méter magas tálca úi£usS! oroszlány - Hatan sérültek meg az oroszlányi üzemi bal­esetben, pénteken. Közülük egy beteget Győrbe szállítot­tak mentőhelikopterrel, az ő állapotát nem ismerjük. A többi sérült törést, zúzódást szenvedett el - tudtuk meg dr. Babos Árpádtól, a tatabá­nyai Szent Borbála Kórház baleseti sebészetének főorvo­sától. Mint már lapunkban is be­számoltunk róla baleset tör­tént a múlt hét péntekén: egy oroszlányi cégtől délután két órakor jelezték a balesetet. Varsányi Zsolttól, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóre­ferensétől megtudtuk, a vil­lanyszerelési munkát egy 8,5 méter magas tálcán állva vé­gezték a dolgozók. Nagy való­színűséggel a felfüggesztett területet nem ennyi dolgozóra tervezték, így az a terheléstől leszakadt. A rendőrség az ügyben kö­zös eljárásban dolgozik a munkavédelmi felügyelőség­gel, akik azt is vizsgálják, szabályos volt-e a munka­végzés az oroszlányi munka­helyen. Ha beigazolódik a foglalkozás körében elköve­tett veszélyeztetés, akár bör­tönbüntetéssel is végződhet az ügy. ■ M. H. MEGYEI INFORMÁCIÓ Eltűnt a standokról a Komárom-Eszter- gom Megyei Hírlap a mai nap­tól. A napilap azért esett ki a kí­nálatból, mert a tulajdonos nem tudott megegyezni a ter­jesztést végző Rábahírrel - leg­alábbis ezzel indokolta a visz- szavonulást Vámosi László ter­jesztésvezető. A példányszá­máról adatot eddig még sosem közlő, a MATESZ által hivata­losan nem auditált Hírlap a ter­jesztésvezető szerint mostan­tól az eddigieknél 15 százalék­kal kevesebb olvasót ér el. Megtudtuk: az előfizetői példá­nyok kézbesítését az intézke­dés egyelőre nem érinti. ■ Kedveltek az olcsóbb kollégiumi szállóhelyek MEGYEI INFORMÁCIÓ Nem lu­xusszállók. Megfizethetőek fiataloknak, időseknek egy­aránt. Egyre több szolgálta­tást kínálnak a nyaralóknak azok a kollégiumok, ame­lyekben a nyári szünetben megszűnik a diákok zsongá­sa. Tatabányán, Tatán és Esz­tergomban tudakozódtunk az árakról, a kiszolgálás kom­fortjáról, a szabad idő eltölté­sének lehetőségeiről. Sok kü­lönbség nincs a kollégiumok között, és mindenütt igyekez­nek a legjobb feltételekkel fo­gadni a nyári alkalmi szállo­dákban a hazai és külföldi vendégeket. ►a. oldal A tatabányai középfokú kok légiumban négyágyas szobák­ban alhatnak a vendégek 977141686501900017

Next

/
Oldalképek
Tartalom