24 óra, 2006. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-01. / 152. szám

IZKERINGO A KEK DUNA MELLETT KECSEGTETŐ KECSEGÉKKEL ► 5. OLDAL LEGFŐBB ERÉNYÜK AZ ELKÖTELEZETTSÉG . SIKERES ÁliÁSKERESÖK TALÁLKOZTAK „ KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 2006. JÚLIUS 1., SZOMBAT, XVII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM, ÁRA: 79 FT, ELŐFIZETVE: 64 FT Ónodi Andrea is hátrányos helyzetű munkanélküli volt néhány hónap­pal ezelőtt WWW.240RA.HU MNB Lista gond nélkül A pártok javában készülnek az ön- kormányzati választásokra. A Fidesz is összeállította már a megyei listáit. Szűkebb hazánkban nem volt különö­sebb gondja a rangsorral Orbán Vik­tor pártelnöknek. ►2. oldal Meglopta a vállalkozókat TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 TÉRSÉGI OLDAL 4 GAZDASAG ÉLETMÓD Dorogi, budapes­ti, székesfehérvá- panoráma ri, győri stb. vál­lalkozókat fosz­tott meg pénzük­től, az ügyészség szerint, a mohá­csi M. István. ► 13. OLDAL MOZAIK SZOLGÁLTATÁS 10 TV-MUSOR SPORT IDŐJÁRÁS 4, J0 Sok felhő között időnként napos idő tesz, számotte­vő eső, zivatar nélkül. A jellemző hőmérséklet dél­utáni maximuma csak 22 fok körül alakul. ►16. OLDAL Armstrong után jöhet Basso Az olasz Ivan Basso léphet az amerikai Lance Armstrong öröké­be a szombaton rajtoló Tour de France-on. ►15. OLDAL KiIIETTITIXai WWW.240RA.hu A héten történelmi mélypontra süllyedt a forint árfolyama a bankközi devizapiacon. Ön szerint mit hozhat a jövő? Hajóra ültek a hídverők eurorégiók Konferenciával kezdtek, kiállítással folytatják EGY PERCBEN A hajókiránduláson az oroszlányi Silhouette Balett fiatal táncosai korabeli ruhákban szolgálták fel az ebédet Már nem süllyed tovább. Talán. 47% Előbb-utóbb csak magára talál a forint 33% Most talán megnyugszik ezen a - sajnos tényleg alacsony - szinten, és így legalább a bizonytalanság megszűnik, jobban le­het kalkulálgatni hónapról hónapra. 20% JÓ REGGELT! neszmély Pénteken a Duna menti eurorégiók konferenci­ájával kezdődött a Hídverő Na­pok. A zárt körű konferencián azonban nemcsak a régiók de­legáltjai, hanem a kimagasló tanulmányi eredményt elért megyei diákok is részt vehet­tek. A Budapest nevű hajó a neszmélyi Szent Korona kikö­tőből Visegrádig vitte utasait. A Hídverő Napok tizennégy fa­lu hosszú távú összefogásának eredménye. Tizenkét évvel ez­előtt 13 szlovákiai és egy ma­gyar település határozta el, hogy Hídverő Fesztivált ren­deznek évről évre a Duna két partján. Az elhatározást tett kö­vette, és az idén már 12. alka­lommal verhetünk hidat a Du­na jobb és bal partja között. Neszmélyen ezen a hétvégén sétahajózni, tűzijátékot nézni és utcabálon táncolni is lehet majd, hogy csak néhányat em­lítsünk a számos program kö­zül. A VI. Euro-Expo Kiállítás, a Szeretet Hídja című rockopera vagy a könnyűzenei koncertek nézői, résztvevői azonban nem csak jól szórakozhatnak, ha­nem kapcsolatokat is kiépíthet­nek a Duna innenső vagy ép­pen túlsó oldaláról érkezőkkel. És ez a Hídverő Napok igazi cél­ja. Hogy a valóságban nem léte­ző hidak helyett legalább ilyen­kor hidat lehessen verni partok és emberek között. ^3. oldal Kerékpáros diakjarorok segítik mától a turistákat Esztergom Ma indul az Info Police Program a városban, amelynek lényege, hogy az idegenforgalmi időszakban csökkenjen a bűncselekmé­nyek száma. Huszonkét ke­rékpáros, idegen nyelveket beszélő középiskolás járja majd a város kiemelt pontjait augusztus 20-ig mindennap. A Vármúzeum előtt és az él­ményfürdőnél két Fix pontot is elhelyeztek. A faházakban tá­jékoztatást is kaphatnak a tu­risták. Az önkormányzat és a rendőrség közös programjára 4,1 millió forintot különítettek el, amelyből 2,7 milliót pályá­zaton nyertek. Mindez része Esztergom 2005-ben elfoga­dott bűnmegelőzési stratégi­ájának, ami országos szinten is példaértékű. ■ M. T. Saját apját ölte meg késsel a fiú tatabánya - Halállal végző­dött az a családi vita, ahol egy férfi késsel hátba szúrta édesapját, aki életét vesztet­te. A 39 éves férfi a csütörtök délutáni órákban szóváltás­ba keveredett vele együtt la­kó 70 éves édesapjával, majd késsel hátba szúrta - mondta el Varsányi Zsolt, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó- referense. A szomszédok sze­rint apa és fia között minden­naposak voltak a veszekedé­sek. A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, és őri­zetbe vették. ■ A nagy melegben sajnos mindenki a kelleténél hamarabb kapja fel a vizet. Erről eg}'ik ebédemnél bizonyosodhat­tam meg. Éppen egy áruházi büfében kezdtem volna enni, amikor két kigyúrt srác ült az asztalomhoz. Az egyik eköz­ben az asztalt egy picit arrébb tolta. A szomszédban ülő negyven körüli hölgy azonnal belekötött a fiúba, mondván, ne nyomja a szájába az asztalunkat. El­kezdődött a szócsata. Én már szinte en­ni sem tudtam a röhögéstől. A vitából az asztaltársam került ki győztesen. Te­gyük hozzá, jogosan, hiszen nem történt semmi különös. Talán a hölgy is csak szerepelni akart. ■ Varga Dániel MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szőts István, Tóth Ilona 71416 865064 1 5 4 A nyolcaddöntők mai párosítása Anglia - Portugália 17.00 óra RTL Klub Brazília - Franciaország 21.00 óra RTL Klub A közigazgatás több mint a bürokrácia megyei információ Péntek este tartották a bállal összekö­tött ünnepséget a tatai Gottwald Hotelben, ahol meg­emlékeztek a Magyar Köz- igazgatás Napjáról. Megyénk köztisztviselőinek képviselő­it dr. Verebélyi Imre, a Magyar Közigazgatási Kar elnöke kö­szöntötte, majd Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, a megyei közigazgatási hivatal vezető­je mondott különösen aktuá­lis és nagy hatású beszédet. Egyebek mellett azt hangsú­lyozta, hogy a közigazgatás több mint a bürokrácia. ► 3. OLDAL 00MMMMMMW Németország elődöntős szerencsejáték 120 perc után a büntetők döntöttek BERLIN Drámai mérkőzésen 120 perc játék után végül a ti­zenegyesek döntöttek Német­ország javára az Argentína el­leni találkozón, amely már a legjobb négy közé jutásért ment. A meccsen Argentína szerezte meg a vezetést a 49. percben Ayala révén, amelyet a 80. percben Klose fejese egyenlített ki. így következett a kétszer 15 perc hosszabbítás, amely végén következtek a 11- esek, ahol a higgadtabb néme­tek 4-2 arányban jobbnak bi­zonyultak, és ez a továbbjutá­sukat jelentette. ►15. OLDAL Ayala révén Argentína vezetést szerzett, de végül elbukott 977141686506400152

Next

/
Oldalképek
Tartalom