24 óra, 2006. május (17. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

Kötelespéldány i FARMERBEN A MÁJUSI MELEG NAPOKON IS ► 9. OLDAL MÁRKUS TIBOR VÉGRE MEGTALÁLTA GÓLLÖVŐ CIPŐJÉT ‘ N4S. OLDAL I I KOMÁROM-ESZTERGOIV1 MEGYEI HÉT VERESÉG UTÁN ÚJRA GYŐZÖTT A TOKOD 2006. MÁJUS 2., KEDD, XVII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM, ÁRA: 79 FT, ELŐFIZETVE: 64 FT WWW.240RA.HU MERTEK ÖSSZE TUDÁSUKAT A DUNA TÚLOLDALÁN, A KOMÁROMI CSAPOHÍDON .oldal Az ötöslottó 17. heti nyerőszámai: 8 11 13 21 43 Í4i 572 Találat darab nyeremény 5 0 0 Ft 4 144 364 445 Ft 3 9 990 5 562 Ft 2 202 010 535 Ft A hatoslottó 17. heti nyerőszámai: 5 13 15 16 27 34 P3i EGY PERCBEN Megmentettek 12 dorogi fát Megmentettek Dorogon tizenkét fát: az épülő uszoda helyéről a Petőfi térre kerül­tek át, és minden jel szerint túlél­ték. ►a. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2 KISTÉRSÉG 4-5 PANORÁMA 6 GAZDASÁG 8 SZÉPSÉG&DIVAT 9 SZOLGÁLTATÁS 10 TV-MŰSOR 11 SPORT 13-15 MOZAIK 16 Megújul a kultúrház Tárkányban gőzerővel folytatódik a művelődési ház tavaly megkezdett átfo­gó felújítása - az önkormányzat tervei szerint avatás augusztusban, a Tárká- nyok már évek óta hagyományos nagy­szabású találkozójával. ►3. oldal időjárás Duna-parti Ma gyenge délke- tprupk leti Irányú szél fúj. lC Délelőtt borongós lesz az ég, de dél­utánra elvékonyo­dik a felhőzet A hőmérséklet 17 Celsius-fok körül alakuL ►16. OLDAL Nyergesújfalun nem élnek eléggé a Duna kínálta lehetőségekkel. Elképzelések azonban már vannak a változ­tatásra. ^4. OLDAL Rozmaringos kalapban táncoltak Tájnyelven mondtak mondókákat, és rozmaringdíszes kalapban táncoltak megyei német nemzetiségi óvodások szombaton Várgesztesen. Fesztiválju­kat az idén a pedagógusok konferen­ciája előzte meg. ►s. oldal Eső verte majálisok májusfaállítók Fűtést ígért a távhő elnöke a felvonulóknak MEGYEI INFORMÁCIÓ Konok eső­ben ünnepelték az idei majá­list szűkebb hazánk számos pontján Lábatlantól Dorogig, Dél-Komáromtól Tatáig. Tata­bányán ezúttal háromnaposra tervezték az ünnepségsoroza­tot. A „három” kifejezés még megállja a helyet, a „napos” vi­szont enyhén szólva túlzás. Annak ellenére, hogy Vasas Mihály, az MSZOSZ megyei képviseletvezetője vasárnap még úgy nyilatkozott: van ne­ki egy megbízható barométe­re, amely hétfőre kimondottan jó időt jósolt... A felvonulás mégsem ma­radt el a megyeszékhelyen. Mintegy háromszázan vállal­ták, hogy elsétálnak a Köztár­saság úttól a Csónakázó-tóig. Habár ezúttal a napszemüve­get az esernyő helyettesítette. Az érkezők a füves placcon hozzáfogtak a májusfaállítás- hoz, ami azért nem ment egy­könnyen. Túl hosszú volt a fa­törzs, a tűzoltókat kellett segít­ségül hívni, hogy faragjanak le belőle. Végül kalákában azért sikerült függőlegesbe hozni a sudaras törzset. Az árusokra rájárt a rúd, gyereket elvétve lehetett látni. Fehér György, a Komtávhő elnöke is részt vett a rendezvé­nyen - és szolgálatba lépett. Tudniillik, többen jelezték, hogy otthon hideg van. Mobil­ján megüzente a tatabányai üzemvezetőnek a hírt, majd közölte, hogy estére már lan­gyosodnak a radiátorok. Dorogon sem maradt el a 1 hagyományos felvonulás, £ melynek élén dr. Tittmann | János polgármester vitte a 1 város zászlaját. ^2. oldal Közös erővel állítják fel a májusfát a Csónakázó-tónál 11 ii miiiii' iii'n I" i Hazánkban 206 ezer fegyvert tart 88 ezer állampolgár itthon Akár félmilliárd forint bevételtől is eleshet az állam, ha valamennyi regisztrált fegy­vertartó nem veszi a fáradsá­got, s nem idejében hosszab­bítja meg engedélyét. Nehéz időszak előtt állnak a lőfegyverrel rendelkezők, hi­szen többségüknek az idén jár le a fegyvertartásija. Az érintet­tek nagy része valószínűleg nem is sejti, hogy a hosszabbí­táshoz egy igen szigorú és bü­rokratikus eljárás szükséges. A vadászoknak például négy hely­re kell elzarándokolniuk, ha to­vábbra is a szabályokat betartva akarnak hódolni szenvedélyük­nek A fegyverforgatóknak a kör­zeti orvoshoz is el kell menniük, aki legfeljebb négy évben álla­píthatja meg az alkalmasságot. A fegyverek állapotáról a Polgári Kézilőfegyver- és Lő­szervizsgáló Kft. jogosult dönteni. ► n. oldal Két megyei súlyemelő azEb-n megyei információ Ma kezdő­dik és vasárnapig tart az észak-lengyelországi kikötővá­rosban, Wladislawowóban a súlyemelő Európa-bajnokság. A tatai Szalai György szö­vetségi kapitány csapatában két megyei versenyző kapott helyet. A hölgyek 75 kilo­grammos mezőnyében a Tata­bányai SC sportolója, Huber Tímea próbál szerencsét csü­törtökön. Másnap a 77 kilós oroszlányi Baranyai Jánosért szoríthatunk. ►14. oldal JÓ REGGELT! Mindig vágytam egy kutyára. Amíg kicsi voltam, nem tudtam anyut rábe­szélni. Sok kifogása volt: nem vinném sétálni, ráunnék, ugat. Beletörődtem. Most meg... Pedig már neve is volna a vágyott szőrpamacsnak: Dollár. Lehet­ne Forint is. Nekem akkor is sokat ér­ne. Döntöttem, tavasszal jöhet a kö­zös életünk. Aztán az állandó nát­hám, arcüreggyulladásom miatt az orvosom is döntött, irány az allergoló- gia. Kiderült, egyéb más mellett aller­giás vagyok a kutyaszőrre is. A fené­be, meddig kell még várnunk egymás­ra? A szőröd elleni gyógyszerre? B. E. MAI LAPSZAMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán, Fenyvesi Károly Felújítás után fény a vasúti aluljáró végén dörög A vasútállomás gyalo­gos aluljárójának alapos fel­újításáról tárgyalt a polgár- mesteri hivatal, a Dorogi Vá­rosüzemeltetési Kht. és a MÁV Zrt. több szakembere. A megbeszélésen elhangzott: a város önkormányzata a rész­vénytársasággal folyamato­san egyeztetve elkészítteti a teljes körű felújítás tervét. A vasúttársaság képviselőit ar­ról is tájékoztatták, hogy a kö­vetkező évre tervezett mun­kálatok költségeit a város a MÁV-val együtt, 50-50 száza­lékban kívánja fizetni. Infor­mációink szerint ettől a cég nem zárkózik el. ■ F. K. Fokozott figyelem a gátaknál védekezés Bármikor szükség lehet katonákra TATA/TISZA-VIDÉK A hét végét családjuk körében tölthették a tatai alakulat azon katonái, akik korábban napokig állták a sarat a tiszai gátakon - a he­lyiek elismerését és háláját ki­vívva. Szerdán ünnepélyes ke­retek között köszöntik őket új­ra a laktanyában. Közben a Hármas-Körös jobb partján, a 13 400 méteres töltésszelvényben újabb rézsű- csúszás történt, bevédéséhez katonai helikopteres segítséget kértek - közölte hétfőn az MTI- vel a vízügy térségi tájékozta­tási ügyeletese. A honvédséggel újra felvet­ték a kapcsolatot, és helikop­terek közreműködésével meg­kezdődött a csúszás bevédé­se, a légi járművek kaviccsal és homokkal megtöltött nagy­méretű zsákokat szállítanak a területre - nyilatkozta az il­letékes. Ezzel tízre emelkedett a Kö- zép-Tisza, illetve a Hármas-Kö­rös torkolati szakasza mentén történt töltéscsúszások száma. Rendkívüli készültségi foko­zat van 710 kilométer védvo­nalon a Tisza Szolnok és a dé­li országhatár közötti szaka­szán, továbbá a Zagyva és a Maros torkolati védelmi szaka­szain valamint a Hármas-Kö­rös teljes hosszán, ►a. oldal A tatai katonák is helytálltak a folyónál Vízzel telítődik árok, pince és csatorna MEGYEI INFORMÁCIÓ A legtöbb gondot tűzoltóinknak a meg­növekedett csapadék okozta a háromnapos hosszú hét végén. Komáromban négy hívásra kellett kivonulniuk a külön­böző helyszínekre, ugyanis a magas vízállás miatt nem mű­ködik teljesen kielégítően a csatornarendszer. A nyerges- újfaluiak a település nyugati részén, a 10-es út közvetlen szomszédságában található Eternit városrészben napok óta szívatják le az árvíz után visszamaradt tócsákat. Esz­tergomban egy aknából kel­lett eltávolítani a fölösleges csapadékot. ■ M. T. S. 977141686502600101

Next

/
Oldalképek
Tartalom