24 óra, 2006. március (17. évfolyam 50-76. szám)

2006-03-29 / 74 szám

16 MOZAIK 24 ÓRA - 2006. MÁRCIUS 29., SZERDA NAPKELTE 6.30 - NYUGTA 19.09 HOLDKELTE 5.29 - NYUGTA 18.28 HOLDVÁLTOZÁS: ÚJHOLD 9.15 AUGUSZTA napja Auguszta. A latin Augustus (jelentése: fenséges, fennkölt) nőnemű változata. Védőszent­je: Szent Auguszta, egy 1000 körül élt német fejedelem leá­nya, akit apja végeztetett ki hi­te miatt. Virága: a lila krókusz. A katolikus naptárban Szent Bertold napja. A református és az evangélikus naptárban Auguszta napja. A zsidó nap­tárban Ádár hónap 29. napja. VÁLASZTÁS 2006 MÉG 11 NAP A nap mondása „A boldogság uzsorás: ne­gyedórái örömért, amit köl­csönöz, egész halomnyi bol­dogtalanságot fizettet velünk kamatul”. ■ Flaubert SMS-játékunk nyertese Múlt heti SMS-játékunk he­lyes megfejtése A), azaz Bagira a neve A dzsungel könyve fe­kete párducának. A számítógé­pes sorsolás nyertese Farkas Mária nyergesújfalui olva­sónk. Nyereménye egy túlélő­készlet, melyet hamarosan postázunk. Gratulálunk! SZUPERÉ EXPRESSZ DUGULÁSELHÁRÍTÁS gyors, olcsó. 20/337-5093.------------------------------------i---------------------------- *53726* FH B hitelek közvetítése: 20/552-1253.- ——V- ---------------------------------------*53504* ME GÉRKEZETT az utazó nagycirkusz Tatára, a THAC-pályá- ra. 2 napra, fűtött sátorban. Nagyszabású gálaműsor, világjárt artisták, légtornászok, bohócok, idomított álla­tok, perui láma, kisku­tyák, szaharai púpos­teve, külföldről haza­tért gruppó amazo- nas óriás kígyó. Revú előadások III. 29,30.17 óra. Omlik am Kedden délelőtt Esztergomban megcsúszott a Technika Háza, a volt zsidótemp­lom mögötti, elöregedett szerkezetű támfal. A szakemberek megkezdték a kárelhárítást. A csütörtöki testüle­ti ülésen egyébként éppen a Technika Háza és a Lépcső utca közötti rézsű megerősítéséről is döntenek. Falusi udvar papírból Képünkön a Falusi udvar, melyért a tatabányai Arany János-óvodások különdíjat kaptak tatabanya A Dózsa György Általános Iskola immár évek óta meghirdeti origamipályá- zatát, óvodások és általános iskolások számára. A japán eredetű papirhajtogató művé­szet magyarországi képviselői szebbnél szebb dolgokat ké­szítettek az idén is. A kiállí­tással egybekötött díjátadáson elhangzott: minden munkada­rab egy kis remekmű, jutal­mat érdemelne valamennyi. Az origamikat készítők mind­egyike kapott ajándékot,a leg­jobbnak ítélt alkotások „szer­zői” pedig különdíjban része­sültek. Kreatív Pedagógus díjat ve­hetett át Haszon Sándorné (Tu­rul- óvoda), V. Szakái Ildikó, Schweiczer Gyuláné (Sárberki óvoda) és Kővári Edit (József Attila-iskola, Tatabánya). MA HIDEGFRONT Komárom-Esztergom megyében ma erós északnyugati szél, egynapos jelentős lehűlés lesz. Az eső lassan gyen­gül, délutánra el is áll. Éjszaka elvékonyodik a felhőtakaró. A jellemző hőmérséklet délutáni maximuma 8, csütörtök reggeli minimuma 3 fok körül alakul. A legvalószínűbb folytatás: csütörtökön, pénteken ismét melegszik az idő. A hét végére - időnként esővel - újra tavasz várható. Orvosmeteorológia: hidegfronti hatás. Közlekedés-meteorológia: a szerdára virradó éjszakai e- sők, Dunántúlon hajnalban a viharos széllökések komoly veszélyt okoznak a közlekedésben. Az előrejelzés bizonytalansága: szombatig „KICSI”. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: a T-Mobile-WAP portálján ( http://wap.t-zones.hu ) Vlzhő mérséklet Duna 4-7 °C Tisza S 54 fi Balaton 7 C Velencei-tó 9°C Fartő 6 C Tisza-to 6°C Hójelentes Dachstein 150-300 cm Semmering 110-160 cm Livígno 85-185 cm Mókázzunk együtt j az év legvidámabb napján! ! szlogennel rendezik meg a ki­csiknek és nagyoknak is óriási élményt nyújtó MASZK Báb­színpad előadását az 'Aqua- sziget Esztergom Élményfür­dőben. Április 1-jén 10 órai kezdettel a régi magyar vártör­ténettel, egyedi bábokkal vará­zsolják el a gyermekeket és a szórakozni vágyó felnőtteket. Műsoros estet adnak pénteken 16 órától a csévi diákok a művelődési házban. Dalokkal, versekkel, szlovák és magyar nyelvű színdarabokkal lépnek fel a falu apraja-nagyja előtt Az est bevételét a diákönkormányzati munkára fordítják. A hídverő Baráti Kör ma délután öttől tartja összejö­vetelét a községi általános isko­lában. Meghívott vendég Balczó András öttusázó, há­romszoros olimpiai, tízszeres világbajnok. Rejtett energiák címmel Ferenczi Györgyi és Szlovák Nándor tart előadást az Életreform Klub keretében ma délután öttől a Közművelő­dés Házában. A közép-dunántúli regio­nális bábfesztivál megyei válo­gatóversenyét rendezik meg április elsején tíz órától a Magyary Zoltán Városi és Me­gyei Művelődési Központban. Rendbe teszik a közeli katonai temetőket kisbér Szombaton tartotta ala­kuló gyűlését a Perczel Mór Veterán Katonai Hagyomány- őrző Egyesület. A tagok Lukács Róbertét választották meg ve­zetőjüknek. Az elnök évek óta foglalkozik katonai hagyo­mányőrzéssel, a megyei nem­zetőr egyesület tagja. - A ma­gyar katonai hagyományokat ápoljuk, különös tekintettel az 1990-es utáni időszakra. A programunkban fegyvertech­nikai bemutatók szervezése, és a környező katonai temetők rendbe hozatala szerepel - is­mertette lapunkkal az uj egye­sület céljait az elnök. Korábban az elképzelés az volt, hogy a budapesti szerve­zet vidéki tagozata lesz a kis­béri, végül a fórumon megsza­vazták, hogy önálló egyesüle­tet szeretnének. Mint azt Lukács Róbert elmondta: jelen­leg nyolc, többnyire 17-18 éves tag jelentkezett, de várják a ka­tonai téren tapasztaltabb ér­deklődőket. A bemutatókon, rendezvényeken 65-ös mintájú zöld gyakorlóruha lesz a köte­lező felszerelés. ■ M. H. Jó, hogy mondja- Barátom, maga igazán csak az erős szervezetének kö­szönheti, hogy meggyógyult.- Jó, hogy mondani tetszik. Már éppen fizetni akartam a doktor úrnak. Fontos hívás- Hölgyem, ön lenyelte a mobiltelefonját! Azonnali műtétre van szükség.- Nem lehetne holnap? Este fontos telefonhívást várok. Abszolút fuvarozó A rendőr megállítja a fuvaro­zó rozoga teherautóját.- Na, ki vele, mit szállít!- Amit csak akar! Hová lesz a fuvar, biztos úr? Val Kilmer moszkvai haj­léktalant játszik a Moscow Zero című lélektani krimi­ben. A nagyváros csatorna- rendszerében élő hajlékta­lanok vezérét (Kilmer) fel­keresi egy férfi (Vincent Gallo), aki eltűnt régész ba­rátja után kutat. A filmben Kilmer egykori barátnőjét Alicia Silverstone alakítja. Bruce Willis gengsztert ját­szik a Black Water Transit­ban, a család illegális fegy­verkészletét kell biztonsá­gos rejtekhelyre juttatnia. A konkurens banda, a rendőrök és a korrupt ügy­védek a nyomában vannak. Samuel Bayer első filmjé­nek forgatását e hónapban kezdték el. A tavalyi ruhadarabokat is megbecsülik öltözködés Az élénk színű ruhákat szívesen vásárolják a férfiak Egy autószalon kereskedőjének különösen fontos az elegancia megyei információ Bár több bu­tikostól hallottuk, hogy a férfiak kevésbé törődnek az öltözkö­déssel, mint a nők, ez nem fedi a valóságot. Az biztos, hogy az erősebb nem képviselői a tava­lyi ruhadarabokra nem úgy te­kintenek, mint lomokra, ha­nem szívesen viselik a néhány éves nadrágokat, könnyű puló­vereket is. Inkább a vékonyabb ruhadarabokat vásárolják éven­te. Az ingek egyre több gardrób- szekrényben helyet kapnak. herczeg Ferenc nyugdíjas testnevelő tanár, röplabdaedző Ta- tabánya/Eszter- gom: - A téli sö­tét színű meleg ruhák helyett már elővettem a színesebbeket. Nemigen vásárolok újabb dara­bokat, mivel sok nadrágom, szabadidő-együttesem van. Né­metországban élő sógoromtól nemrégiben kaptam egy vilá­gos széldzsekit. Vékony vászon- nadrágom szárát fazonra igazít­juk a napokban. varga Attila az esztergomi Vitéz János-főiskola hallgatója: - Egyrészt a gardróbból ve­szem elő a tava- V j szi ruhákat, más­\ u részt minden év- >r~' f ben beszerzek néhány új darabot. Amint meg­érkezik az ösztöndíjam néhány pólót, elegánsabb inget válasz­tok. Igazi kirakatvásárló va­gyok: ami megtetszik, azt ve­szem meg, nem vagyok hű egyetlen márkához sem. A lé­nyeg, hogy a tavaszi-nyári ruhá­im élénk színűek legyenek. wiESZT olivér András az esz­tergomi Gyakorló Általános Isko­R la harmadikos ta­citromsárga és a fehér a kedvenc színem. Ányukám nemrégiben vásá­rolt néhány élénk színű pólót ezekben az árnyalatokban. Még nem nőttem ki a tavalyi ruhái­mat, ezért azokat is tudom hor­dani az idén tavasszal. Kaptam egy új sportszárat és teremcipőt is, de egy Ronaldo-s mez nem jönne rosszul. ■ M. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom