24 óra, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-06 / 5. szám

16 MOZAIK 24 ÓRA - 2006. JANUÁR 6., PÉNTEK Cirkusz, de csak állatok nélkül London A Nap cirkuszának ak­robatái a londoni Royal Albert Hall-ban mutatták be nem min­dennapi műsorukat. A cirkusz alapötletét még Quebecben (Kanada) találták ki a művé­szek, akik olyan show-t akar­tak csinálni, amely ötvözi az ut­ca és a cirkuszok világát, ere­deti zenét használ, és fényha­tásokkal, jelmezekkel teszi iz­galmasabbá a produkciókat. A Nap cirkusza különbözik a ha­gyományos cirkuszi mutatvá­nyoktól - nem csak előadásai­ban, de annak szereplőiben is. A mindig fergeteges sikert ara­tó, profi társulat például álla­tokkal egyáltalán nem mulat­tatja a nézőket. Negyedébe sem kerül az idén a diákbérlet Esztergomban MA NAPKELTE 7.31 - NYUGTA 16.09 HOLDKELTE 11.02 - NYUGTA ­BOLDIZSÁR napja Boldizsár. A német Baltha- sarból származik, eredetileg asszír-babilóniai név, jelentése: Baal isten óvja életét. Védő­szentje: Boldizsár, a harmadik napkeleti bölcs, aki a hagyo­mány szerint fekete bőrű volt. EGYÉB NÉVNAPOK: Anasztáz, Baltazár, Gáspár, Menyhért. A nap mondása „Csak két tragédia eshet meg egy emberrel élete során. Az egyik az, ha nem kapja meg, amit kíván, a másik az, ha meg­kapja". ■ Oscar Wilde Esztergom Az önkormányzat tavaly év végén egyeztetett a Vértes Volán Rt.-vel a helyi au­tóbusz-közlekedés 2006-os ta­rifáiról. A képviselő-testület, Meggyes Tamás polgármester javaslata alapján, azt a tervet támogatta, amely az előző évi­nél szerényebb mértékű, mind­össze ötszázalékos díjemelést tervez egyes menetjegy- és bér­letfajtáknál, ám a havi tanuló­bérletek árát a 2005-ös 1430 fo­rintról mindössze 405 forintra csökkenti. A város támogatásá­val az esztergomi oktatási in­tézményekben tanuló diákok, amennyiben az oktatási intéz­ményben vásárolnák meg ta­nulóbérletüket, ahhoz 305 fo­rintos áron juthatnak hozzá. A 100 forintnyi különbözet kifi­zetését az önkormányzat vállal­ja magára. Az Esztergomban élő négyezer tanuló számára adott kedvezményre a város 2006-os költségvetéséből 4,8 millió forintot fordít. A Vértes Volán vállalja egy újabb Mercedes típusú közép- padlós autóbusz beszerzését is, így fejlesztve a meglehető­sen elaggott esztergomi jár­műparkot. ■ Madarász Tímea Jegyek, bérletek Menetjegy elővételben: 105 Ft Menetjegy autóbuszon: 125 Ft Egyvonalas havibérlet: 2310 Ft Összvonalas havibérlet: 3255 Ft Tanuló bérlet, havi: 405 Ft Tanuló bérlet, éves: 4860 Ft Nyugdíjasbérlet, havi: 1545 Ft SZOMBATTÓL SZÁRAZ, DERŰS, HIDEG reggeli . hőmérséklet + déli felhőzet Nyergesújfalu Esztergom Komárom Bábolna^ 2 °C •Tata 1 °C só °c Oerog 1 °C o°c Kisbér Tatabánya * Oroszlány i EAAS EWS­o*c-2*C 1*0 Komárom-Esztergom megyében ma számottevő csapa­dék nélkül, borús idő lesz. Mérsékelt, északkeleti szél fúj. A jellemző hőmérséklet kora délutánra +2, szombat reg­gelre -2 fok köré várható. A legvalószínűbb folytatás: szombaton kisíit a nap és lehűlés kezdődik. Vasárnaptól szerdáig derűs, száraz, éjszakánként kemé­nyen fagyos idő valószínű. Orvosmeteorológia: hidegfronti hatás. Közlekedés-meteorológia: az időjárás ma nem okoz szá­mottevő kellemetlenséget a közlekedésben. Az előrejelzés bizonytalansága: szombatig .KICSI”, vasárnaptól „NAGY” További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: a T-Mobile-WAP portálján ( http://wap.t-zones.hu ).-a*c Vízhőmérséklet Duna Tisza Balaton Velencei-tó Fertő Tisza-tó 1-2 °C 1-2 "C 2 C i°e 1 °c 2 °C Hojeientés Dachstein 100-200 cm Karpacz 85-100 cm Livigno 50-80 cm Biztosabban juthatunk pótjegyhez az Intercityn megyei információ A Magyar Államvasutak Rt. megváltoztat­ta az Intercity és expressz vona­tokra szóló pótjegyek kiadásá­nak rendszerét. Eddig a vona­tok indulása előtt negyedórával szabadították fel az át nem vett helyjegyeket, míg mostantól legkésőbb az utazás megkezdé­se előtt 24 órával át kell venni a telefonon rendelt vonatjegye­ket. Amennyiben ezt az utas nem teszi meg, foglalása elvész. Az új rendszerben már nem kell attól tartani, hogy az üres helyekre nem lehet jegyet kap­ni az állomásokon. Vendégh Gáborné, a tatabányai állomás személyszállítási osztályveze­tője lapunknak elmondta, hogy a változtatás megkönnyí­ti az utazást, mert így nem kell az utolsó pillanatig várni a he­lyek felszabadulására. Decem­berben 6055-en utaztak IC-vel Tatabányáról, vagyis legalább ennyi embernek biztos nyu- godtabban fog kezdődni az uta­zása, hiszen már senkinek sem kell attól tartani, hogy nem kap jegyet, bár lenne hely a vonatokon. ■ Sz. A. HAHOTA Kritika- Kedves beteg, bocsánat az őszinteségemért, de a diagnózi­som szerint önnek már két éve nem volna szabad élni.- Nem tesz semmit, doktor úr, a falubeliek szerint önnek már tíz éve nem volna szabad dolgozni! Pistike tanulékony Pistike éppen azt tanulta kör­nyezetismeret órán, hogy a Föld forog. Másnap reggel a mamája így szól:- Pistike, ideje lenne felkelni, és iskolába indulni. Pistike azonban nyugodtan feleli:- Ugyan, mama. Ráérek még. Az iskola úgyis erre jön. mmmmm Olvasónk egy 10 hónapos, zsem­le színű, valószínűleg vizsla- labrador szukát talált Tatán, a Zsigmond király udvarban. A 70/312-5952-es telefonszámon várja, hogy jelentkezzen a kutya régi vagy új gazdája. 3 hónapos labrador és puli keverék kiskutyák ingyen elvi­hetők Tatabánya, Vértes u. 88. alól. Érdeklődni a 30/524-8128- as telefonszámon lehet. Muzulmán képviselőnő lett az év embere A Reader's Digest 2006-ban ayaan HiRSi ALI holland parla­menti képviselőnőt tüntette ki Az év embere Európában díjjal. A Szomáliái születésű muzul­mán neveltetésű nő menekült­ként érkezett Hollandiába, és az ország egyik legbefolyásosabb közéleti szemé­lyiségévé vált. Ayaan Hirsi Ali mindenek­előtt azért har­col, hogy felhívja a figyelmet az Európában élő muszlin nők elnyomott sorsára. Egyesek családon belüli erőszak, kény­szerházasság, genitális meg­csonkítás, sőt úgynevezett „be­csületmentő" gyilkosság áldo­zatául esnek, ha rokonaik sze­rint szégyent hoztak a család­jukra. 5000 eurós csekk is jár a díj mellé, mely összeget Hirsi Ali kérésére a holland Ethica ala­pítványnak juttatták el. Az ala­pítvány a muszlin nők egyenjo­gúsításának előmozdítására jött létre. Az iszlámkritikus képviselő­nő életveszélyben él, dolgozik. A forgatókönyve alapján ké­szült, és az iszlám nők elnyo­másáról szóló Submission (Be- hódolás) című rövidfilm rende­zőjét Theo van Gogh-ot 2004 novemberében fényes nappal Amszterdam egyik utcáján le­szúrták, majd egy Hirsi Ali­nak címzett fenyegető levelet szegeztek a mel­lére. Ezután a képviselőnő né­hány hónapra Amerikába távo­zott, mialatt megírt egy, az iszlámot erősen bíráló köny­vet (I Accuse), mely azóta több fordítást is megélt. Hirsi Alit megfenyegették, hogy a Van Gogh elleni me­rénylet első évfordulóján, no­vember 12-én megölik, de er­re nem került sor. Az asszony azóta is 24 órás rendőri fel­ügyelet mellett éli minden­napjait. Újabb filmjében Hirsi Ali az iszlámhívők homoszexuálisok­hoz fűződő viszonya a téma. A Submission 2. című filmmel ál­lítólag a muszlin homoszexuá­lisok helyzetére akarja felhívni a figyelmet. A fenyegetésekre való tekintettel a film vala­mennyi közreműködője inkog­nitóban marad. Elgondolkodtató és becsülen­dő, hogy ez az asszony, aki ha­zájában másodrendű állampol­gárnak számít, mennyit kockáz­tat, hogy harcoljon az iszlám kö­vetőivel. Hiszen az életnél sem­mi sem lehet értékesebb. ,Az asszony azóta is 24 órás rendőri felügyelet mellett éli minden­napjait. SZUPER TF EXPRESSZ A “DÁNIÓ DÍSZHALTENYÉSZET" Kft. határozott időre érettségizett munkatársat keres, Mészá­ros úti telephelyére. Díszhal-, számítógép- és kereskedelmi-ismeretek, valamint angolnyelv­tudás előnyt jelent. Jelentkezés: írásban, ön­életrajzzal, az alábbi címre: 2803 Tatabánya, Pf. 3016. A jelentkezéseket január 15-ig fo­gadjuk el. •49120­2006. január 8-án latin tánctanfolyam, 15-én társastánc tanfolyam indul a KPVDSZ-ben. Ér­deklődni: 34/311-791, •48788' 490 FT minden alsó, 990 Ft minden melltartó, top a Hölgysziget fehérnemű üzletben, KONZUM ud­var közepén. •49119* DUGULÁSELHÁRÍTÁS gyors olcsó 20/337-5093. *48878* KALÓZ Fregatt 6-13-án Soul singers, 7-én latin-funky zene, 14-én Mr. Acoustic buli. *49007* laiabánya \ HASZNÁLTUL) u H Tatabánya, Győri út 16. (Gerecse Ház, üzletsor) Holnaptól már szem előtt! Üzletnyitás: 2006.01.07. Szombat: 6.30 AKCIÓ! Az első 50 vásárlónak 100,-Ft/db a farmering ! Fiatalos vegyesruha: 1 800,- Ft/kg! Hatalmas gyermekruha vásár! (Bébitől a kamaszig!) NYITVA: Szombat : 6.30- 13.00

Next

/
Oldalképek
Tartalom