24 óra, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-24 / 301. szám

15 24 ÓRA - 2005. DECEMBER 24., SZOMBAT SPORT IMRÖ JÁNOS, a megyei labdarúgó-szövetség elnöke- A tavalyi 131 csapattal szemben most 156 szerepel a karácsonyi gyermek labda­rúgógálán, amely csütörtö­kön kezdődött, s január 8-án fejeződik be. Mi a titka an­nak, hogy évről évre egyre több gárda jelentkezik a ren­dezvényre?- Nyolc év munkájának az ered­ménye. Az első alkalommal négy csapattal rendeztük a tor­nát. Sikeresnek bizonyult, s kol­légáimmal együtt úgy döntöt­tünk, megpróbáljuk kiszélesíte­ni, így népszerűsíteni tudnánk a várost és a megyét is. Köszöne­tét kell mondanom szervezőtár­saimnak, hiszen az elmúlt egy hétben nagyon sokat dolgoztak azért, hogy létrejöjjön a gála.- Sokan hiányolták a meg­nyitóról, sőt csapat, az IMI- SZUSE kispadján sem láttuk. Mi volt az oka?- Az idén már másodszor kellett hosszabb időt kórházban tölte­nem. A nyáron szívinfarktusom volt, most pedig egy méretes ve­sekő miatt műtötték. Ugye, mon­danom sem kell, hogy az első utam a sportcsarnokba vezetett?- Nem gondolt arra, hogy la­zítson egy kicsit?- Az elmúlt fél évben kicsit be­húztam a féket. De ha gyer­mekfociról van szó, mindig po­zitív^ töltést kapok, erőt merí­tek, s folytatom a munkát. Lab­darúgás nélkül nem tudom el­képzelni az életemet.- Jutott ideje karácsonyi ajándékok vásárlására? Étvá­gya van?- A kórházi koszt után nagyon vágyom már a töltött káposztá­ra, a sült pulykára, a kocsonyá­ra, a mákos kalácsra, biztos va­gyok abban, hogy párom és a két édesanya ezúttal is kitesz­nek magukért. Szeretteim biz­tosan megbocsátják, hogy most nem tudok annyi ajándékot tenni a karácsonyfa alá, mint korábban. Azt ígérhetem: a sze- retetemben viszont nem lesz hiány... ■ Kovács László Futva búcsúznak az óesztendőtől Komárom A Sprint Futóklub ha­gyományos óévbúcsúztató ver­senyét vasárnap rendezik Ko­máromban. Nevezni 9 órától le­het a városi sportcsarnokban. 10 éves korig 200 métert kell tel­jesíteni, a 4300 méteres távra bárki jelentkezhet. A rajt 10 óra­kor lesz, az eredményhirdetést előreláthatólag 11.30 órakor tartják. A szokásoknak megfele­lően most is lehet jelmezben fut­ni, a hat legötletesebbet külön- díjban részesítik. Zidane és társai 700 ezer euróval segítették az afrikai gyerekeket összesen 48 783 néző volt kíváncsi a két, Real Madridban futballozó sztár, Zinedine Zidane és Ronaldo barátaiból verbuválódott két csapat talál­kozójára, melyet a szegénység ellen rendeztek meg Düsseldorfban. A 700 ezer eurós, azaz csaknem 177 millió forintnyi bevételt az éhező afrikai gyermekek megsegítésére fordítják. A mérkőzést mellesleg a ma­gyar válogatott szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus irányította „Zidane barátai" nyerték 4-2-re. Képün­kön Zidane a védők között. SPORT A KÉPERNYŐN SZOMBAT 13.45: La bdarúgás(ism.)-spanyol bajnok­ság, leforduló,összefoglaló. 14.45:Labda- rúgás (ism.) - olasz bajnokság, 17. forduló, összefoglaló. 15.45: Labdarúgás - Német Kupa, nyolcaddöntő, összefoglaló. 16.45: Premier-síp-angol bajnoki körkép. 17.15: Labdarúgás - portugál bajnokság, 16. for­duló, összefoglaló. 18.00:Jégkorong-NHL, alapszakasz,Toronto-Boston.20.00: Póker - Poker Million - Pie Masters 2005,16/16. rész. 22.00: Labdarúgás (ism.) - spanyol bajnokság, 12.forduló,RealMadrid-Barce- lona. 00.15: Labdarúgás (ism.) - olasz baj­nokság, 17. forduló, összefoglaló. VASÁRNAP 15.15: KOTV-profiboksz-magazin. 15.45: Szepesivel akkor ésmosL..- Vass István Zol­tán. 1630: Póker (ism.) - Budapest Poker Open,döntő. 1830: Labdarúgás(ism.)-olasz bajnokság, 15.förduló,lntemazionale-Milan. 20.45: Póker (ism.)-Budapest Poker Open, összefoglaló.21.45:Zuhanyhíracló(ism.)-lab- darúgó-magazin. 22.45: Amerikaifutball - NFL 15. játékhét, Carolina - Dallas. HÉTFŐ 13.30: Labdarúgás(élő)-angol bajnokság, 18. forduló, Charlton - Arsenal. 16.00: Lab­darúgás (élő) - angol bajnokság, 18. fordu­ló, Liverpool - Newcastle. 18.15: Labdarú- gás(ism.)-olasz bajnokság, 17. forduló,ösz- szefoglaló. 19.15: Kézilabda - gála, válasz­tás. 19.30: Labdarúgás(ism.)-spanyol baj­nokság, 17. forduló, összefoglaló 2030: Labdarúgás (ism.) - angol bajnokság, 18. forduló, Manchester United - West Bromwich. 2230: Labdarúgás- angol baj­nokság, 18. forduló, Aston Villa - Everton. SPORTÉ SZOMBAT 13.15:Jégkorong-NHL, alapszakasz,To­ronto-Boston. 15.15: Heti helyzet(ism.). 16.00: Kosárlabda (ism.) - női bajnoki mérkőzés, MKB Euroleasing Sopron - Mizo Pécs. 18.15: Kosárlabda (ism.) - All Star gála. 21.15: Biliárd (ism.) - World pool masters,TrickShots. 23.15: Póker- PokerMillion-The Masters2005,16/15- 16. rész. VASÁRNAP 1430: Labdarúgás(ism.)-angol bajnok­ság, 17. forduló, Arsenal - Chelsea. 16.30: Labdarúgás-spanyol bajnokság, 17. forduló, összefoglaló. 17.30: Labda­rúgás-Német Kupa, nyolcaddöntő, ösz- szefoglaló. 18.30: Kosárlabda (élő)-NBA alapszakasz, Detroit - San Antonio. 21.00: Labdarúgásom.)-olasz bajnok­ság, 17 forduló, összefoglaló. 22.00: Lab­darúgás (ism.) - portugál bajnokság, 16. forduló, összefoglaló. 22.45: Ökölvívás (ism.) - világbajnoki címmérkőzés, JermainTaylor- Bemard Hopkins. HÉTFŐ 14.00: Labdarúgás (élő) - angol bajnokság, 18. forduló, Chelsea-Fulham. 16.00: Labda­rúgás (élő) - angol bajnokság, 18. forduló, ManchesterUnited-WestBromwich. 18.00: Játszótér. 18.15: Labdarúgás(élő)-angol baj­nokság, 18. forduló, Aston Villa - Everton. 2030: Kézilabda - gála, választás. 20.45: Darts- PremierLeague, 24/17. rész. 22.15: A Góliát az Ajaxnál (ism.). 22.45: Amerikaifutball (ism.) - NFL 16. játékhét Carolina-Dallas.03.00:Amerikaifutball(élő) -NFL 16.játékhét NYJets-NewEngland. * * mhspoRT ***** SZOMBAT 14.30: Síugrás-Világkupa, Kuusamo, Finn­ország, HS 142.15.45: Síugrás-Világkupa, Trondheim, Norvégia, HS 131.17.00: Lab­darúgás- Góóóól!, magazin. 17.30: Labda­rúgás - Bajnokok Ligája, összefoglaló. 19.00: Csupa sport 21.00: Snooker- legen­dás mérkőzések. 22.00: Póker-Európa-tor- na, Monte Carlo, Monaco, döntő 3.23.00: Labdarúgás - világbajnokságok, legendák. 01.00: Labdarúgás - Góóóól '„magazin. VASÁRNAP 1430: Síugrás - Világkupa, Harrachov, Csehország HS 134.15.45: Síugrás-Világ­kupa,Engelberg,Svájc,HS 137.17.00: Lab­darúgás- világbajnokság. 18.30: Autóver­seny - bajnokok versenye. 20.00: Csupa sport. 2030: Olimpiai játékok. 21.00: Snooker- legendásmérkőzések.22.00: Pó­ker- Európa-toma, Monte Carlo, Monaco, döntő 4.23.00: Harcosok klubja - küzdő­sportmagazin, KI kieséses döntő, Osaka, Japán. 01.00: Csupa sport HÉTFŐ 15.00: Labdarúgás - FIFA Szövetségi Ku­pa, Németország, 3. hely, Németország- Mexikó. 17.00: Síugrás - Világkupa, Kuusamo, HS 142.18.15: Síugrás-Világ­kupa,Trondheim, HS 131.1930: Labda­rúgás - Bajnokok Ligája, sorsolás. 21.00: Harcosokklubja-küzdősport magazin, KI világbajnokság, Tokió, döntő. 00.00: Ekt- rém sportok. LAZAR LAJOS Robbant a bomba, ro­mokban a ma­gyar labdarú­gás irányító szervezete, de a küzdelemnek még nincs vége. Az MLSZ ve­zetésének harminc nap áll ren­delkezésére, hogy tisztázza magát a vádak alól. A szám- vizsgálók szerint nincs min­den rendben a szövetség gaz­dálkodásában. Elképzelhető, hogy ez a harminc nap elegen­dő lesz az MLSZ vezetése szá­mára, hogy ennek ellenkezőjét bizonyíthassa. Az sem kizárt viszont, hogy történt szabály­talanság, és akkor annak kö­vetkezménye lesz. A legtöbb gondot a szövetsé­gi kapitány, Lothar Matthäus szerződései jelentik. Az elmúlt napokban többen is felvetet­ték, miért vagdalkoznak most olyan MLSZ-elnökségi tagok, akik két évvel korábban is ott voltak a sportág vezetésében, és ismerniük kellene az erede­ti szerződést ElvUeg ebben a felvetésben van igazság, de a gyakorlatban ez másképp tör­tént. A kapitány szerződtetése­kor tagja voltam én is a szövet­ség elnökségének. Váraüanul ért többünket az elnök bejelen­tése, miszerint külföldi szak­embert javasol szövetségi kapi­tánynak. Matthäus mellett és ellen is szóltak érvek, végül szakmailag nem volt senkinek kifogása, csak a fizetése ha­gyott nyitott kérdést. Bozóky Imre akkor azt mondta, hogy a szövetség számára semmivel sem kerül többe, mint a volt kapitány, Gellei Imre. Nyüván, Matthäus többet kér, de azt, a mögötte álló gazdasági társu­lás állja. Nekik megéri ez az üzlet, mert Matthäus jó rek­lámhordozó. Ebben maradtunk, és mivel csak az alapszerződés elfoga­dása tartozott az elnökségre, az egyebekkel nem foglalkoz­tunk, lévén az a kapitány és a gazdasági társaság magán­ügye. Most derült ki a pénz­ügyi vizsgálat során, hogy azokban a titkos szerződések­ben is szerepet vállalt a sző­kébb vezetés. Ezekből kihagy­ták az elnökséget, és így nem tehetett fel kérdést senki. Ezért fordulhatott elő - felté­ve, ha igazak a nyilvánosság­ra került adatok -, hogy kü­lönböző csatornákon áramol­hatott a pénz. Ebben a nagy vádaskodásban még arról is hallani, hogy egy bizonyos összeg visszacsorog a szerző­dést aláírókhoz. Ez nem bizo­nyítható, ez csak pletyka, de nem zörög a haraszt... Lothar Matthäus: Szóban megállapodtunk SI Labdarúgás „Szóban már megállapodtunk a folytatásról” - mondta a jö­vőjét firtató kérdésre válaszol­va Lothar Matthäus, a magyar labdarúgó-válogatott szövetsé­gi kapitánya csütörtökön este a német DSF televízióban. A szakember szerint továb­bi két évre, azaz 2008-ig köte­lezi el magát az MLSZ-hez, s az erről szóló szerződést eddig még azért nem írták alá, mert „a magyar futballban jelenleg nagy az összevisszaság”. Jellemzése szerint mostaná­ban „igazi iszapbirkózás” zajlik Magyarországon, s csak akkor dönt végérvényesen a jövőjéről, ha ez véget ér. Matthäus kontraktusa a ma­gyar válogatott szövetségi kapi­tányaként december 31-én, azaz jövő szombaton jár le. online interjú FÜZESI FERENC December 27., kedd Füzesi Ferenc, a Tatabánya- Carbonex KC NB. l-es kézilabdacsapatának vezetőedzője lesz szerkesztőségünk vendége december 27-én, kedden U érétől. Az edző egy órán keresztül válaszol az olvasók kérdéseire. Fax.: (34) 514 011 SMS: (30) 303 0024 wtAfw.24ora.hu 24 ÓRA Komárom-Esztergom megyei napilap Klad|a u Anl Sprlnger-Magysrorszig ,n KomárorvUrtergom Magyal Iroda]!. Főszerkesztő: SZERDAHELYI CSABA Kiadővezető: E. HAGY LAJOS Kiadóvezető-helyettes, hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS A szerkesztőség és a kiadó címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 141. Telefon: (34) 514-010; Szerkesztőségi telefax: (34) 514-011 email: szerk.kom@axels.hu Kiadói telefon: (34) 514000; Kiadói telefax: (34) 514001 Esztergomi kirendeltség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Telefon: (33) 414068, (33) 509-220 Komáromi kirendeltség: 2900 Komárom, Igmándi u. 14-16. Telefon: (34) 346-120, t*fax: (34) 340357 Készült: Szilády Nyomda Kft Telefon: (76) 481-401 • Telefax: (76) 481-204 Felelős vezető: BOGOS GÄB0R ISSN-szám:1416O650 Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyarország Kft. KomáromEsztergom Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a RÁBAHIR Rt. regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS Telefon: (34) 514030; Fax: (34) 514033 email: terj.kom@axeb.hu Előfizetés a kiadónál: TeL: (34) 514031, Telefax: (34) 514033 valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB (Tatabánya) 104009130911733000000000 ASM (Tatabánya) pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetés dija: egy hónapra 1595 Ft, negyedévre 4 785 Ft fél évre 9 570 Ft egy évre 19 140 Ft Hirdetésfelvétel: TeL: (34) 514020; Telefax: (34) 514021 email: hirdkom@axeb.hu Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A 24 Óra bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és teldolgozásávaí kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a 24 Órára hivatkozva tehet. Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántar­tásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a Társa­ságunk érdekeltségében tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is vég­zik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Nép­újság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.), előfizetéses megrendelését teljesít­sük. akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köré­ről. felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. Titkos szerződések

Next

/
Oldalképek
Tartalom