24 óra, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-22 / 299. szám

Komárom-Esztergom megyei 2005. DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK XVI. ÉVFOLYAM, 299. SZÁM www.24ora.hu Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 64 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja literemben! hí uumvuuu 34/310-410:312-430 Tatabánya. Ságuárl E. u. 9 Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! rrTirT.rw.v4 Digitális alapkő Ötven család százhúsz gyermeke jutha­tott hozzá használt számítógépekhez teg­nap. A tatabányai Hifiklub szervezésé­ben Kovács Kálmán informatikai minisz­ter adta át az ajándékokat. ► 2. oldal Iskolások betleheme A kisbéri általános iskola diákjai bet­lehemi műsorral lepték meg társai­kat, tanáraikat, hozzátartozóikat. ► 4. OLDAL IDŐJÁRÁS Délután ismét beborul az ég. Mérsékelt havazás várható, északnyu­gati széllel. Estére csökken a felhőzet, megszűnik a hóesés. Az átlag- hőmérséklet 0 fok körül alakul. ► 16. OLDAL TARTALOM MEGYEI TŰKÖR 2-3 KISTÉRSÉG 4 OLVASÓK FÓRUMA 5 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 HOROSZKÓP 12 SPORT 15 Dzsúdósok aranyai Aranyos évet zártak az idén a lábatlani dzsúdósok. Össze­sen 160 érmet sze­reztek, ebből 85 ara­nyat - foglalták ösz- sze az eredménye­ket az évzáró ünnep­ségen. ► 15. OLDAL Tardosra vitték a fél disznót Tardosi előfizetőnknek kedvezett a szerencse nyereményjátékunkon. Tegnap Berczeli Endre vihette magá­val a fél disznót Tatabányáról. A bánhidai Benyó Húsboltban vehette át a nyereményt. ► 16. oldal JÓ REGGELT! Még mindig nincs karácsonyfánk - döb­bentem rá tegnap. Az ajándékok már becsomagolva sorakoznak a kamrában, de a lakás díszét még nem szereztük be. A késlekedésről eszembe jutott tavalyi kedves, büdös kis karácsonyi emlékem, és jót nevettem rajta. 2004-ben már két héttel az ünnepek előtt megvettük a fe­nyőt, amit a pincében tároltunk. Decem­ber 24-én, amikor hazaértem, vártam, hogy a beállított fa kellemes gyantailla­tot áraszt majd az otthonunkban. Mély lélegzetet véve léptem a lakásba. Átható macskapisi szag csapott orrba. Hoppá! Elfelejtettük, hogy a pinceablak be van törve, és a cirmosok ki-be járkálhatnak. A fát letusoltuk, hatástalanul. Remé­lem, az idén tényleg fenyőillatú karácso­nyunk lesz. MATI Tóth Ilona, Szőts István iiyfl MEGYEI INFORMÁCIÓ Alaposan megváltoznak télvíz idején a közlekedési, közúti körülmé­nyek. Az óvatosabb, körültekin­tőbb járművezető tudja ezt Hiá­ba azonban a rutin, ha a vele szembejövő, netán a háta mö­gött tüsténkedő autós siet, fity- tyet hány az írott és íratlan sza­bályokra. Nemegyszer, bármi­lyen modern, biztonsági beren­dezésekkel fölszerelt a masina, megtörténik a baj. Elmarad az ünnepvárás. Csordapásztoros, betlehemes, meghitt családi együttlét helyett arra ébred a fe­lelőtlen gépkocsivezető, hogy kórházi ágyon kezelik. S arra éb­red az is, aki vétlen volt, de rossz időben rossz helyen járt. A me­gyénket átszelő Ml-es autópá­lyán különösen veszélyes a hely­zet télidőben, ha jégborda húzó­dik át az úttesten. > 3. oldal Eletfogytiglant kaphatnak tatabánya/bajna Tavaly márciusban Bajnán M. Sán­dor és K. Ferenc nyereség- vágyból, társtettesként, kü­lönös kegyetlenséggel meg­ölte és megerőszakolta a 82 éves F. Józsefnét. A vádlottak egymásra vallottak. A tör­vény szerint a rendkívül bru­tális bűncselekmények elkö­vetőire az életfogytiglani sza­badságvesztés lehet a bünte­tés. A védők vitatták az ügyész érveit. Az emberölés vádja alól védencük felmen­tését kérték. ^ 11. oldal Újra bizalom a focivezéreknek A Magyar Labdarúgó Szövet­ség szerdai rendkívüli köz­gyűlésén Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó Liga elnö­ke lemondásra szólította fel j bozóky IMRÉT, az MLSZ első számú vezetőjét és az elnök­ségben a profi klubokat kép­viselő tagokat. Bozóky ma­radt, csakúgy, mint Kutasi Róbert elnökségi tag és Puhl Sándor MLSZ-alelnök is. Lothar Matthäus szövetségi kapitány sorsáról - marad vagy sem - a döntést meg nem nevezett időpontra ha­lasztották. ^ 15. OLDAL Keserű kórházi kórképek pénzhiányban Kevés helyen gondolhatnak fejlesztésre A kórházvezetők sze­rint az utóbbi évek legnehezebbike az idei volt. A jövő sem ke­csegtető. Kevés helyen gondolhatnak fejlesz­tésekre. Madarász Tímea NAGYBERIVOI- BOÉR ÁRON, a Szent Bor­bála Kórház főigazgatója: Jelentős lÉHr tartalékai vannak a Szent Borbála Kór­háznak, amelyet fejleszté­sekre és a jövőbeni bevétel- csökkenésre fordítunk. A hí­rek szerint 33 milliárddal kevesebb támogatást kap a társadalombiztosítási kasz- sza, amely azt jelenti, hogy a kórházaknak 10 százalék­kal csökken a finanszírozá­suk. Ha a hír igaz, akkor in­tézményünkben mintegy 500-600 millió forinttal ke­vesebből gazdálkodhatunk 2006-ban. nem kell visszafizetnünk. Nos, ez sikerült. De minden megy tovább: itt van előttünk a bérfejlesztés feladata, csak 75 százalékát kaptuk meg. DR. PALOS LAJOS, a szakkórház igazgatója: - Intézmé- nyünk egyen- súlyban van gazdaságilag, és nagy várako­zással tekintünk az új évre. STRÓBL JÓZSEF, a Vaszary Ko­los Kórház gazdasági igazgatója: - A napokban lejárt a kormányzati, konszo­lidációs hitellel kapcsolatos szerződésünk. Ennek lényege, hogy pozitív eredmények, leg­kevesebb nullszaldós gazdál­kodás esetén ezt a 129 milliót NÉMEDI JÓZSEFNÉ, a Selye János Kórház gaz­dasági igaz­gatója: Rendkívül nehéz évet zártunk. Bár ugyanannyi beteget láttunk el 2005-ben, mint tavaly, az állami finanszírozás - a tel­jesítmény volumen-korlát miatt - 42 millió forinttal volt kevesebb. Szerencsére elkerültük a csődközeli álla­potot, így feszített gazdálko­dás mellett jövőre is megte­remthetjük a biztonságos betegellátást. A jövő év még nehezebb lesz. Félő, hogy a 2006. évi tervezett finanszí­rozással ellehetetlenítik a kisvárosi kórházakat. ■E3130BQHI Nem engedtek a negyvennyolcból A falu főterén szerdán este 13 méter magas, negyvennyolc éves, feldíszí­tett fenyőfát állítottak a tele­pülés lakói. Bukó Antalné ajánlotta fel a fiával egyidős fát, amelynek árnyékában helyi óvodások és iskolások adtak műsort. Sokakat csábí­tott közös ünneplésre a sülő gesztenye és a forralt bor illa­ta. Nagy sikere volt a betle­hemnek is, amelyet az annavölgyi karitász csoport ajándékozott a településnek. Ökumenikus megemlékezés Esztergom Két évtizede éledt fel újra a katolikus fővá­rosban Becket Szent Tamás 'nyilvános tisztelete. A vérta­nú emlékére állított kápolná­nál minden év decemberé­nek végén, 29-én, ökumeni­kus megemlékezést tartanak. Az idén három órakor kezdő­dik a szertartás a Szent Ta­más-hegyen, majd emlék­üléssel folytatódik a nap a Mindszenty-iskolában. Az előadók között lesz Mádl Fe­renc volt köztársasági elnök. Januárban bővül a járműpark megyei információ Március­ig százhúsz új roham- és mentőkocsi áll szolgálatba az Országos Mentőszolgálatnál. Az első körben harminc mentőgépkocsit adtak át szerdán, megyénk a máso­dik körben - 2006 januárjá­ban - kap két új autót. Nedermann László megyei vezető mentőtiszt elmondta: egy Forddal és egy Merce­desszel, gyarapodik a jár­műpark. Iszlám egyházat alapítanának megyei információ Százhar- mincöt aláírással iszlám egy­ház alapítására nyújtott be ok­iratot és kérelmet egy magán- személy a megyei bíróságra, bejegyzést kérve. A bíróság csak február végén dönt az ügyben. Egyelőre hiánypótlás­ra szólították fel a kérelmezőt Jég és árok - autós átok

Next

/
Oldalképek
Tartalom