24 óra, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-21 / 298. szám

24 ÓRA - 2005. DECEMBER 21., SZERDA 10 MACSKAKÖRÖM ( KÁDÁR PÉTER: Zsarolósdi Öcsibácsi letette az újságot, és maga elé meredt.- Mit találtál? - kérdezte Lórúgó.- Nincs vége az operának. Bár lehet, hogy utóvédharc. Ilyen ügyekben sosem tudhat biztosat az ember - mondta Öcsibácsi.- Milyen ügy?- Az egyik reptéri szakszer­vezet bejelentette, hogy ha nem kapnak bér- és foglalkoz­tatási garanciát, akkor sztráj­kolni fognak. Tízszer annyi emelést kérnek, mint ameny- nyit ajánlottak nekik.- Több szakszervezet van? - kérdezte Zombi.- Egy jobboldali, egy balolda­li és egy semleges. Mind a há­rom pártatlan. Csak az alkal­mazotti érdekeket képviselik.- A munkásokét - mondta Lórúgó.- Munkások nincsenek - mondta Öcsibácsi. - A mun­kásosztály megszűnt.- Milliók énekelték, hogy „minden ember érzi, hogy sza­bad...” Amikor a szabadság hi­ánya volt a legbizonyosabb - legyintett Tanárúr.- A legtöbb nagy nyugati cégnél, amelyik ide települt, már nincs is szakszervezet - mondta Zombi.- Otthon van nekik. De itt, ha nem tetszik valami, azt mondják: „el lehet ballagni...” - mondta Lórúgó. - Bezzeg az 93.) állami érdekeltségű cégeknél! Vasútnál, pedagógusoknál, közalkalmazottaknál...- Tényleg, az a hír járja, hogy az egyik vasúti szakszer­vezet is sztrájkolni akar - mondta Öcsibácsi.- Ha sokat ugrálnak, elad­ják őket is, aztán leshetnek - mondta Zombi.- Azért én megvárnám a paksi sztrájkot! - mondta Lórúgó. - Igazság szerint csak állami cégnél lehet sztrájkolni, máshol kockázatos. Gyorsan ut­cára kerülhet az ember. Ahogy mostanában a polgárt hívják. Valami nem stimmelt.- Szerintetek nem jár a melós- nak védelem? - kérdezte Lórúgó. - Neki csak a gondoskodó állam és a nagylelkű gyáros maradt?- Gyerektüntetés már volt, mint a középkorban, amikor Je­ruzsálem felszabadítására szer­vezték őket Csak a vérvörös csü­törtök hiányzik, s a lovas rend­őrök rohama - mondta Lórúgó. - Szakszervezeti titkár voltam, az üzemi négyszög tagja. Ilyenkor ajándékot vettünk a nagycsalá­dosoknak, ünnepséget szervez­tünk és téli üdültetést- Kinyaltad a párttitkárod fenekét! - mondta Zombi. - Na, hagyjuk abba! Más a világ. Majd fordul megint. A demok­rácia marad. A többit meglát­ják az utánunk jövők. 06-30-303-0024 SMS-FÓRUM Véleménye van? írja meg! Tisztelt Olvasóink, sms-íróink! Szándékaink szerint kizárólag a közérdekű, a lapunk hasábjain megjelent témákhoz hozzászóló üzeneteknek adunk helyet összeállításunkban, s egy-egy cikket külön is figyelmükbe ajánlunk. Ma elsősorban a 4. oldalon olvas­ható, a monostori erőd fejlesztésével kapcsolatos elképzelések­ről várjuk a véleményeket. (A személyes adatok kezeléséről az impresszum ad tájékoztatást.) FELHÁBORÍTÓ! Addig, amíg az egyszerű ember dolgozna, hogy pénzt kapjon, a képviselők tömik a zsebüket úgy, hogy be sem mennek dolgozni! Mikor lesz ennek már vége? (t) HA ŐSZINTE AKAROK LENNI, akkor sokunknál máraz is dí-csére- tre méltó dolog, hogy a szemetet kukába rakjuk, s nem dobáljuk csak úgy szanaszét, (t) SZERINTEM A JÖVEDELEM-TOPLISTA esetében nem az a lényeg, ki hányadik. Az viszont igen, hogy mit tesz le az asztalra. Ha ve­tettünk, arathatunk! Steve Hufnagel (t) BOZÓKY SZÉKE INOG? Furulyás Jánost javaslom, az Üllői úti fejlődés érdekében. Egyúttal a Becsületrend átadását is kérem részére. Hajrá Fradi-hajrá, T.bánya-hajrá Lothar (70/593-3577) A PARLAMENTI ÉS ÖNKORMÁNYZATI képviselők létszámát nem kell csökkenteni, csak arra a napra, mikor nem jelenik meg, megvonni minden juttatást! 30 igazolatlan nap után meg levál­tani! Mindjárt lenne nyereség. Lb. (20/942-1210) SUDOKU MINDDI HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN Az ábrát úgy kell kitölteni, hogy a négyzetháló minden sorában, minden oszlopában és minden 3x3-as egysé­gében a számjegyek 1-től 9-lg szerepeljenek Ismétlő­dés nélkül. A megfejtést nem kell beküldeni AZ ELŐZŐ REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: T 4 3 8 2 9 5 1 6 7 1 9 2 8 7 6 5 3 4 7 5 6 4 3 1 8 2 9 2 6 4 7 5 8 9 1 3 5 8 1 3 6 9 7 4 2 3 7 9 1 4 2 6 8 5 6 4 7 9 1 3 2 5 8 8 1 3 5 2 7 4 9 6 9 2 5 6 8 4 3 7 1 2 1 9 7 3 5 2 5 3 1 8 5 4 8 2 7 7 2 1 9 4 5 4 9 1 4 5 7 6 9 2 6 4 1 8 6 8 4 SZOLGÁLTATÁS ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETTEK: Jaksa Dániel és Sorbán Renáta leánya, Evelin; Kiss János és Majorosi Mónika leánya, Flóra (Almásfüzitő); Ásó Zsolt és Róka Szilvia leá­nya, Viktória Szilvia; Deli Sán­dor és Ponty Veronika fia, Sán­dor István; Eördögh Balázs és Handl Anita leánya, Fanni; Her- czig Zsolt és Volentér Nikolett Erzsébet fia, Zsolt; Juhász Sán­dor és Veszprémi Szilvia fia, Sándor Bence (Ács); Markó Zol­tán és Tölcsér Erzsébet fia, Ta­más János; Vörös Jenő és Gaál Anikó fia, Vendel Jenő (Baj); Csonka Zalán és Huszár Tímea fia, Patrik; Kuris Csaba és Rebentis Tímea fia, Dávid Csa­ba (Bököd); Klenk Gábor és Vi­ola Eszter leánya, Gabriella (Császár); Deák Károly és De- csi Tünde leánya, Noémi (Csém); Nemes Lajos és Juhász Mária leánya, Zsófia Anna (Dad); Barta László és Horváth Mária fia, Barnabás (Ete); Ko­vács Gábor Tamás és Fábián Ve­ronika fia, Gábor; Révai Nor­bert és Pente Melinda leánya, Jázmin; Takács Attila és Dará­zsi Piroska fia, Attila Sándor; Varga Csaba és Nagy Zsuzsan­na leánya, Eszter (Komárom); Szűcs István és Deutsch Krisz­tina leánya, Kinga (Környe); Fekete Gábor és Mózes Erika leánya, Zorka; Kiss Zoltán és Torna Tünde leánya, Viktória Tünde (Mocsa); Baranya Jó­zsef és Németh Krisztina leá­nya, Anna (Nagy-igmánd); Ko­vács Zoltán és Somogyvári Ju­dit Györgyi leánya, Eszter Kin­cső; Száraz László Krisztián és Dallos Martina leánya, Blanka Martina (Oroszlány); Bódi La­jos és Bérces Bernadett leánya, Liliána (Szárliget); Dobos János és Dobos Tünde leánya, Laura; Ötvös Péter és Varjú Éva fia, Ádám; Pápai Zoltán Rajmund és Danyi Zsanett fia, Rajmund Brendon; Somogyi Ákos és Nagy Szilvia leánya, Alexa; Szemler Tamás és Nagy Móni­ka fia, Tamás; Varga Csaba és Bokor Éva fia, Csaba (Tata); Kardos György és Kovács Gab­riella fia, Milán; Kiss Mihály és Tompos Melinda leánya, Kata; Sándor Szilárd és Hites Kriszti­na fia, Kristóf; Soós Zoltán és Trencsényi Terézia Katalin leá­nya, Lili Zsófi; Somogyi Zoltán Imre és Kelemen Anikó Mária leánya, Tifani Georgina; Sütő Zsolt Tibor és Kiss Tímea fia, Erik Tibor; Vasas Mihály és Ba­log Andrea leánya, Réka; Vasas Zsolt és Szűcs Erika leánya, Zsófia; Zádori Sándor és Szabó Alexandra fia, Martin (Tatabá­nya); Krüpl Gábor és Tócsán Krisztina leánya, Eszter; Sz- vath Imre és Schmuck Kamilla leánya, Natália (Vértessomló). HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Ju­hász Gábor és Keserű Andrea (Komárom). A KÖRZETI TELEVÍZIÓK MŰSORÁBÓL TRAFFIPAX MEGYEI INFORMÁCIÓ Ma me­gyénkben Tarján, Gyermely te­rületén, Tatabányán a Béke és Aradi út területén (nappal: Ta­tabányán az Árpád, a Rákóczi, a Dankó Pista, a Semmelweis és a Dózsa Gy. út területén, a Táncsics-Kóta út keresztező­désében és Véftesszőlősön a Valusek úton, éjjel: Tatabányán az 1. sz. főút, Szent I. út, a Ságvári út és Felsőgalla terüle­tén), a Dorog Rk. és Bábolna te­rületén, Tatán a Bacsó, az Ady Endre, a Vértesszőlősi és a Mikovényi út területén és a Bököd-Kecskéd közötti vasúti átjárónál számíthatnak az au­tósok traffipaxos gépjármű-el­lenőrzésre. TATABÁNYA. Tatabányai Közös­ségi Televízió: 9.00 Jó estét Ta­tabánya! (ism.) 10.46 Sportma­gazin (ism.) 19.45: Pannonhír­adó. Hálózat Televízió: 20.30 HÍRHÁLÓ 21.00 Viharlovasok (hongkongi kalandfilm) 23.00 Kincses-sziget - az élő zene ma­gazinja 23.30 Brill 20 - vállal­kozói magazin. TATA. Tatai Televízió: 9.00 Tata Város Önkormányzata képviselő-testületi ülését és az azt követő közmeghallga­tást közvetítjük a polgármes­teri hivatalból 20.00 Tatai Híradó - napi hírek, informá­ciók 20.15 Magazin 21.15 FilMúlt - válogatás a 15 éves Tatai Televízió dokumentum­filmjeiből. (Tatai Híradó is­métlése: 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 órakor.) ESZTERGOM. Esztergomi Városi Televízió: 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 21.00 Visszapil­lantó - Messzelátó - Időjárás (ism.) 10.20, 17.20, 21.20 Sza­lon - kulturális műsor (ism.) 12.20 és 19.00 Remustra (ism.), benne: Eperjes Károly előadása 15.00 Hírsport. Sport­délután (ism.), benne: Magyar- ország - Bosznia válogatott rögbimérkőzés. KOMÁROM. 6.30, 8.30, 10.30, 18.30, 20.30, 22.30 Ko­máromi Krónika. Útravaló. Háttér, (december 19-i esti adás ismétlése). TATABÁNYA, TURUL: Harry Pot­ter és a tűz serlege - amerikai fantasy film (17.00 és 19.30 óra). TATA, EST MOZI: Harry Potter és a tűz serlege - ameri­kai fantasy film (15.00, 17.45 és 20.45 óra). MOZIMŰSOR KOMÁROM, JÓKAI: Harry Potter és a tűz serlege - amerikai fantasy film (17.00 és 20.00 óra). ESZTERGOM, BAJOR ÁGOST KULTÚRMOZGÓ: Még mindig lakótársat keresünk - francia vígjáték (18.45 óra). KOMÁROM FM 88,3. Minden óra 30-kor regionális hírek, min­den egész órában országos hí­rek 6.00-10.00 Hangadó - a Du­nakanyar Rádió reggeli maga­zinja 10.25 Ezer esztendő 12.25 Barangoló - régiónk települése­inek bemutatása 12.30 Regioná­lis hírek 14.00-15.00 Kívánság­DUNAKANYAR RÁDIÓ műsor (SMS 06/20/916-78-74) 14.40 Regionális sporthírek. ESZTERGOM FM 98,1. Minden óra 30-kor regionális hírek, min­den egész órában országos hírek 6.00-10.00 Hangadó - a Dunaka­nyar Rádió reggeli magazinja 10.25 Ezer esztendő 12.25 Baran­goló - régiónk településeinek be­mutatása 11.00-12.00 Regionális magazinműsor 12.30 Regionális hírek 13.00-14.00 Kívánságmű­sor (SMS 06/20488-73-33, tel.: 33/500-125) 14.00-15.00 Micro­chip - számítástechnikai maga­zin 14.40 Regionális sporthírek 20.00-21.00 Hogyan tovább az EU-ban? 22.00 Blues-műsor. TOP 10 KÖNYV (Esztergom, Babits Mihály Könyvesbolt) 1. Vass Albert művei ______________ 2 . Szabó Magda életmúsorozata______ 3 . Dan Brown: A Pa Vinci-kód_______ 4 . Méhes György: Kolozsvári milliomosok 5. Méhes György: Szikra Ferkó_______ 6 . Schaffer Erzsébet: Lábupegyen 7. Egy csepp emberség l-ll-lll. kötet 8. Tolvaly Ferenc: El Camino________ 9 . Popper Péter: Mi az élet értelme? 10. Bőszömiényi Gyula: Gergő és az álomfogók PATIKAÜGYELET DOROG: Szent Margit, Rákóczi u. 9.; ESZTERGOM: Kolos, Pető­fi S. u. 30.; KISBÉR: Ezüstke- hely, Batthyány tér 4. (nincs ügyelet, csak a hét végén); KO­MÁROM: Balzsam, Klapka Gy. u. 3.; OROSZLÁNY: Szt. Grál, Rá­kóczi u. 82.; TATA: Sanitas, Vár­alja u. 6.; TATABÁNYA: Centrum, Fő tér 18/E. ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK TATABÁNYA Bánhidai reformá­tus templom (Bagolyvár) ünnepi istentiszteletei: december 24-e 13.30 óra: családi karácsony; de­cember 25-e 9 és 10.30 úrvacso- rás istentisztelet; december 26-a 9.30: úrvacsorás istentisztelet; december 31-e 18.00 óévi isten- tisztelet; január 1.9.00 és 10.30: újévi istentisztelet. Ai.: \ NYILAS (XI. 23-XI1.21.), 06-90-332-356. Ma még sok a tennivalója. Úgy érzi, lassan energiatar­talékai végére ér. Tartson ki, már csak ez a hét ilyen zűrös a munkában. BAK (XII. 22-1.20.), 06-90-332-357. A legfontosabb, hogy anyagi biztonságot teremtsen önma­gának és szeretteinek. Le­gyen derűs, élvezze az életet. VÍZÖNTŐ (1.21-11.20.), 06-90-332-358. Sikeres anyagi tranzakciókat bonyolít le. Igyekszik min­denkivel barátságos, tapinta­tos lenni, s örömmel tapasz­talja, hogy ez most sokkal könnyebben megy, mint máskor. HALAK (II. 21-111.20.), 06-90-332-359. A csillagok állása rögtönzésre készteti, gyors döntéseket kell hoznia pénzügyekben. Előre kiszámíthataüan fejlemények miatt ki kell nyitnia pénztár­cáját. KOS (III. 21-IV. 20.), 06-90-332-348. Anyagi ügyekben a bátor kezdeményezések a nyerők, így építheti anyagi biztonsá­gát. A mai nap érzelmekben gazdag. BIKA (IV. 21-V. 20.), 06-90-332-349. A mai nap kissé kaotikus, félre­értések lehetségesek. Tartóz­kodjon a hirtelen cselekede­tektől, a meggondolatlan sza­vaktól, mert azok bajt okoz­hatnak. IKREK (V.21-V1.21.), 06-90-332-350. Az utóbbi időben sokat aggó­dott, mert kiadásai megnöve­kedtek. Most oldódik a fe­szültség, ami a nagyobb be­vételnek köszönhető. RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06-90-332-351. A környezetében többen úgy ér­zik, hogy Ön, nem fér a bőré­be. G^éffneke nyaggaßTsa, a szerelmi kalandok hajszolása helyett inkább a ház körüli munkákban vezesse le fölös energiáit! OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.), 06-90- 332-352. Ön a legkeményebb vitapartner és a legádázabb ellenfél, aki nem ismer lehe­tetlent. Csak semmi sietség, kapkodás! így nem tévedhet nagyot. szűz (Vili. 24-IX. 23.), 06-90-332-353. Érzékisége fokozódik. Ez az oka annak, hogy mohón veti bele magát egy titkos kaland­ba. Mindent a rokonszenv és az ellenszenv dönt el Önnél. MÉRLEG (IX. 24-X. 23.), 06-90-332­354. Idegen pénzhez juthat, ami talán lelkileg nehézzé, de a hétköznapokban még­iscsak könnyebbé teszi az életét. Ne költsön haszonta­lan dolgokra! SKORPIÓ (X.24-XI. 22.), 06-90-332­355. Újra kézbe kell vennie néhány, már elintézettnek hitt feladatot, hogy megelé­gedéssel tudja őket lezárni. Emiatt feszültebb a munka­társakkal. FÜLÖP SÁNDORNÉNAK, a drá­ga jó feleségnek, édesanyának, nagymamának, Tatabányára. Névnapod és közelgő születés­napod alkalmából jó egészsé­get, hosszú, életet kívánunk szeretettel!:férjed, fiad, unokád és mama. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom