24 óra, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-19 / 296. szám

Van véleménye.. ... de nem hallgatják meg? Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! fórum.24 o^a.hu Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja Az ötöslottó 50. heti nyerőszámai: 3 18 19 60 79 sis 6io Talalat darab nyeremény 5 0 0 Ft 4 81 683 050 Ft 3 5 558 10 540 Ft 2 149 275 763 Ft A hatoslottó 50. heti nyerőszámai: 10 13 32 36 39 45 P 42 Raktárak helyén kiállítások lesznek Akár már jövőre új kiállítások nyílhat­nak a tatai vár jelenleg raktári célokat szolgáló helyiségeiben. A városban ugyanis 28 millió forintos ráfordítással az egykori Dobi István-szakközépiskola megüresedett épületében alakították ki a Kuny múzeum raktárbázisát. ► 3. oldal Nem fáznak a múzeumban A dorogi sportte­lep klubházában hőtárolós kályhá­val oldották meg a sportmúzeum fű­tését. ► 4. OLDAL TARTALOM V MEGYEI TÜKÖR 2-3 KISTÉRSÉG 4 A NAP TÉMÁJA 5 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 SPORT 2-10 HOROSZKÓP 14 IDŐJÁRÁST Kora délutánra és kedden reggelre -1 fok körül alakul. Erős, néha viharos észak- nyugati szél fúj. Napközben változóan napos, időnként fel­hős idő lesz. ► 16. OLDAL Trükkök az áruházakban Karácsony előtt a nagy bevásárlóköz­pontokban megsza­porodnak az akciók, ám ezek sokszor csak mézesmadzagok. ► 5. OLDAL Idei utolsó mérkőzésén győzött a CarbonexKC Igaz, ziccereket hagyott ki, s büntetőket is hibázott a Tatabánya-Carbonex KC fér­fi kézilabdacsapata az NB I. idei utolsó fordulójában a Csömör ellen, de még így is megérdemelten győzött. ► ío. oldal JÓ REGGELT! A gigaáruházban egyszer csak recsegni kezdtek a hangszórók, elment a tolako­dó reklámhang, aztán kásásán vissza­jött, majd végleg elhallgatott. Furcsa csönd lett. Egyszer csak gyerekkacagás töltötte be a teret, majd lassan, szinte óvatosan induló beszélgetés. És papa a mamával, nagymama a kisunokával mindent, mindent megtárgyalhatott. Senkit nem zavartak a fölösleges és üvöl­tő szövegek, idétlen zenék. Szólt még egy-két tévé, odébb valaki a sarokban egy hifit próbálgatott, de alapjában véve béke költözött a szupermarketbe. Kisimult az űzött pénztárosok arca. Mintha angyal szállt volna közénk; egy valódi, karácsonyi angyal... rafael Miskei Ferenc, Rafael Balázs Csendes aranyvasárnap elmaradt Nem rohamozták meg a vásárlók a kereskedó'ket tatabanya Nyoma sem volt tegnap a karácsony előtti vá­sárlási láznak. Az persze még kérdés, hogy az elkövetkezen­dő néhány nap mit tartogat a kereskedők számára. Szerin­tük ugyanis még mindig az utolsó pillanatokra halasztják az ajándékok beszerzését a vásárlók. Pedig sokaknak jól jött az, hogy a kisebb-nagyobb üzle­tek vasárnap is nyitva voltak. A megkérdezett vevők közül többen állították: a rengeteg munka mellett eddig egysze­rűen nem volt idejük a vásár­lásra. Sőt, akadt, akinek a teg­napi volt az egyetlen szóba jö­hető alkalom. ► 2. oldal Bozóky nem ragaszkodik a székéhez tata Dr. Bozóky Imre, a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke is vendége volt annak az iskolai konfe­renciának, amely szomba­ton kezdődött a Tatai Edzőtá­borban. A testület vezetőjét az MLSZ és a liga háborújá­ról faggattuk. Lapunk kérdé­sére kérdéssel válaszolt: - Nem ragaszkodom az elnöki székhez. Én elvállaltam va­lamit, igyekszem megfelel­ni. Miért akarják felborítani az egész magyar focit azok, akik nagyok sok sikert még nem értek itt el? - hallhat­tuk tőle. ► 10. OLDAL Esztergomi rakétaarzenál Esztergom A vámnyomozók egy esztergomi ingatlan el­lenőrzése során 9 ezer doboz külföldi cigarettát, 18 ezer darab petárdát és 130 rakétát foglaltak le péntek este. A ci­garetta értéke 5 millió forint, a pirotechnikai eszközöké több százezer. Az ügyben pi­rotechnikai eszközökkel való visszaélés és jövedéki orgaz­daság miatt indult nyomozás. Hosszú vajúdás után megegyeztek ügyelet Továbbra is a tatai kórház működteti, ugyanazokon a helyeken tatai kistérség Korábban még egyszer sem tartott olyan sokáig az orvosi ügyeletrend­szer működtetéséről szóló egyezség elfogadása, mint az idén. Most már elmondható, hogy a tatai kistérségben janu­ár elsejétől továbbra is ugyan­azokon a helyeken fogadják a betegeket minden hétköznap 16 óra után másnap reggel 8- ig, mint eddig. Nem változik a hét végi és az ünnepi ügyele­tek rendszere sem. A kistérségi társulás tagjai ugyanis egyhangúlag döntöt­tek arról, hogy 2006. január 1- jétől továbbra is a tatai kórház működtesse az ügyeletet. Méghozzá úgy, hogy az egész­ségbiztosítási pénztár által fi­zetett fedezet feletti részt a tár­sulás utalja át, s nem az ön- kormányzatok. A kistérség vezetői vállalták azt is, hogy a gyermekügyeleti készenlét költségeit viselni fogják, s ezzel nem növelik a kórház kiadásait ■ Palásti A kistérség települései Agostyán, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Na­szály, Neszmély, Szórnád, Tardos, Tata EU-költségvetés: pártos minősítés BUDAPEST A kormánypártok egyértelmű sikerként üdvö­zölték az EU-költségvetésről szombaton Brüsszelben szü­letett megállapodást; Fidesz- politikusok szerint az új ja­vaslat gazdasági kudarc. Az MDF annak örül, hogy a fel­zárkóztatási célú fejleszté­sek 85 százaléka európai uniós forrásból lesz finanszí­rozható. ► 6. OLDAL Szlovákia legjobb magyar iskolája a Munka utcai észak Komárom A Munka Utcai Magyar Tannyelvű Ál­talános Iskola nyílt napjára örömmel fogadták el a meghí­vást az ovisok és az óvó nénik. A tantestület szervez­te játszóházban mindenki megtalálhatta a kedvére va­lót, a gyerkőcök cukormázzal díszítették a mézeskalácso­kat, gyurmáztak, de volt üvegfestés is és a karácsony- várás jegyében az ünnepi dí­szek is elkészültek az ügyes kezek között. A kicsik abba az iskolába látogathattak el, amelynek eredményességét messze föl­dön is jegyzik - nemcsak azért, mert ez az oktatási in­tézmény a maga 800 tanuló­jával a komáromi járás leg­nagyobb általános iskolája. Á Nyitrai Tanügyi Hivatal értékelése alapján a kerület mintegy 300 iskolája közül megtisztelő helyezésben ré­szesült. A tantestület haté­kony munkája és a diákok tantárgyversenyeken elért eredményessége meghozta várt gyümölcsét: a megyé­ben a második, a magyar is­kolák közül az első legszín­vonalasabb iskola címét ér­demelte ki a komáromi Mun­ka utcai alapiskola. ■ Kiss Réka (£) 06-40-48-48-48 www.raiffeisen.hu VELÜNK KÖNNYEBB 1 Raiffeisen BANK Raiffeisen Akciós Lekötött Betét Ha pénzügyekben az izgolmak helyett a garantált kamatot keresi, fektesse pénzéi Raiffeisen Akciós Lekötött Betétbe! Az évi 6%*-os kamat 2 hónapos betétlekötés esetén bármekkora összegre érvényes Sőt, a magas kamat mellé most még egy DVD-lejátszót is nyerhet! Bankfókjaink: Esztergom, Széchenyi tér 15. • Komá­rom, Mártírok útja 14. • Oroszlány, Rákóczi út 26. Tata, Ady Endre u. 25. • Tatabánya, Győri út 25, (Interspar) Előre ihat a biztos kamatra *Az évi 6%-os kamat az akciós betét első kamatperiódusá­ra vonatkozik. A leköthető legkisebb összeg 100 000 Ft. Az akció visszavonásig érvényes, az újonnan adott betét­lekötési megbízásokra. Az EBKM megegyezik az éves ka­matlábbal. Az akció részletes leírását megtalálja a bankfi­ókokban és az interneten hozzáférhető Kondíciós Listában, illetve játékszabályzatban. iá 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom