24 óra, 2005. augusztus (16. évfolyam, 177-203. szám)

2005-08-01 / 177. szám

Lottószámok ÖTÖSLOTTÓ NYERŐSZÁMOK: 6, 15, 36, 38, 75 JOKER-SZÁM: 010 950 HATOSLOTTÓ NYERŐSZÁMOK: 1, 7, 14, 32, 33, 37 PÓTSZÁM: 15 Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja a Van véleménye... * ... de nem hallgatják meg? Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! ■ HELYI TÉMÁK W/M ■ ORSZÁGOS TÉMÁK fórum.24o^a.hu Két tűzoltó házassága A szirénázva érkezett tűzoltóautó több tízméteres emelőjének kosarába öltönyös fiatalember segítette beszáll­ni abroncsszoknyás menyasszonyát Tatabányán a hatodik emeleti lakás ablakából. Szombaton két tűzoltó mondta ki egymásnak a boldogító IGEN-t, melynek népes násznép volt a szemmel követője. A vendégeknek harminc liter pálinka is jutott. ► 2. OLDAL Makacs lakók gödrös útvitája A vértesszőlősi Sport utcában olyan rossz az út, hogy már többször fellán­golt a vita a helyiek között. Az önkor­mányzat egy rendeletalkotással is szeretné megoldani a problémát, ami néhány makacs lakó miatt létezik. ► 3. OLDAL A legnépszerűbb asszony élete Több mint ezren dacol­tak a hőséggel péntek este, és kilátogattak a Tatai Szabadtéri Fesztivál Evita- előadására az Angol­parkba, ahol a Musical Színház művészei idéz­ték fel a legnépszerűbb argentin asszony, Éva Duerte, a diktátor fele­ségének az életét. ► 4. OLDAL Hajnali háromtól rádiózik naponta Tizenkét méteres antenna segítségé­vel az 1956-os forradalom után külföldre menekült magyarokkal be­szélget mindennap hajnali háromtól Erős János, aki rádiós, és az Esztergo­mi Városi Polgárőr Egyesület elnökhe­lyettese. ► 5. OLDAL JÓ REGGELT! Rózsaszín, fehér, élénkpiros muskátlik virítanak a sokemeletes tömbház erké­lyén. Szépek a szemnek. Bizonyára nagy gonddal ápolja a virágokat a ház asszonya - esetleg a családfő. Ilyen nagy melegben gyakran kell locsolni az elegáns műanyag ládákban sorakozó, szemvidító növényeket. Segítség is érke zik a fölöttük lévő emeletről. Csorog a hűsítő víz lefelé. A pajkos kis szellő megspricceli a kötélen száradó bugyi­kat, alsógatyákat is. De a lé többsége a muskátlikra jut. Van belőle bőven. Kannányit öntött szét a felsőbb körök­ben élő háziasszony. A segítség haté­konyságát egy kicsit csökkenti, hogy - a habokból ítélve - nem sajnálta a víz­ből a mosószert. - efká­771416 86 50 0 0 17 7 Gólyalábakon is ünnepelték a művelődési ház felavatását kis Az új, Wass Albertról elnevezett művelődési köz­pont átadása szombaton a VI. Kisbéri Napok kiemelke­dő rendezvénye volt. Az im­pozáns épület elnyerte a láto­gatók tetszését, hiszen mo­dern, légkondicionált, sok­funkciós létesítmény szüle­tett, amit különös színhar­mónia tesz a szem számára is vonzóvá. A hivatalos átadó ünnepsé­get követően a színházterem első közönsége megtekint­hette a hagyományápoló cso­portok felvonulását vala­mint a vásári komédiások látványos produkcióit. A ké­pünk előterében látható Pisuth Noémi Veronikának a gólyalábasok bemutatója tetszett a legjobban. ► 4. OLDAL Építők vették közre a papíros vállalkozót Gyorsan darabolhatnak, feszíthetnek, vághatnak Férfiak halála a Palatínuson dörög Szombat délután fél háromkor értesítették a ható­ságot, hogy tragédia történt a Palatínus-tó strandján. A fürdőzők figyelmét felkeltet­te, hogy egy férfi elmerült a vízben. A segítségére siettek, kihúzták, megpróbálták újra­éleszteni, de nem sikerült. Aznap este, hét óra előtt né­hány perccel szlovák turisták tették a bejelentést, hogy 24 éves társuk még reggel eltá­vozott, azóta nincs hír róla. A fiatalember tetemét éjjel fél tizenegykor találták meg a tó­ban a búvárok. Nyolc súlyemelő- világrekord OROSZLÁNY/KANADA Huszka Mihály a kanadai Edmonton- ban, a 6. Szenior Világjátéko­kon súlyemelésben nyolc vi­lágrekordot állított fel ma­gyar színekben, oroszlányi versenyzőként. Az Egyesült Államokban élő 72 éves ver­senyző korcsoportjában aranyérmet nyert, valamint megkapta a „Világ legjobb emelője” címet. Jelenleg ő az egyetlen olyan sportember, aki három súlycsoportban is tartja a világrekordot. Egynapos melegvízszünet bakon yszom bath Ely Mére­tei miatt a 12 hektáros földda­rabot nem nevezhetik ipari parknak, de tény, hogy a haj­dani mezőgazdasági szövetke­zet irodaháza mögötti terület­re két új cég is beköltözött. A már korábban is itt mű­ködő papíripari vállalkozás új szomszédai építőipari kft.-k lettek. Mindkettő vezetője olyan ember, akiknek gyöke­rei a községhez kötődnek. Pintér Lajos polgármestertől megtudtuk még, hogy két ok miatt is örülnek. Egyrészt azért, mert megjelenésükkel csökkent a munkanélküliség, másrészt pedig azért, mert az iparűzési adójuk következté­ben növekedni fog az önkor­mányzat bevétele. ■ P. P. NYERGESÚJFALU Az Ország egyik legmodernebb hírköz­pontjával építették meg hu­szonöt éve a nyergesújfalui hi­vatásos tűzoltóság épületét. Hornyai Béla parancsnokól megtudtuk, hogy új Mercedes tűzoltófecskendőt kaptak, ki­cserélték a készenléti és az ak­cióban viselt ruházatot. Telje­sen megújult a laktanya épüle­te, felújították a hálókörletet, eltűnt a hat, nehezen mozgat­ható, rozsdás szertárkapu. Már a kor követelményei­nek megfelelő a hírközpont, a radiátorokat gáz melegíti. A roncsok vágásához, a gyors daraboláshoz nélkülözhetet­len eszközök is ott sorakoz­nak a riasztás nyomán útnak induló autókban. ■ F. K. TATABÁNYA AugUSZtUS 4-én nem lesz melegvíz a fűtőmű karbantartása miatt. Ennél hosszabb szünetre számít­hatnak Újvárosban a Fő tér és az Autóbuszpályaudvar közötti terület lakói. Itt au­gusztus 1-5 között a Kom- távhő végez nyári nyomás­próbát. Ha nem találnak hi­bát, hamarabb végeznek. Nyugodtan élhet mindenki a Mindszenty téri lakásokban Gyerekmentő eszközökre pályázhatnak a kórházak Nem életveszélyesek a Mindszenty téren épült ön­kormányzati bérlakások. .Palásti Péter tata A fenti állítás ugyancsak ellentétes azzal, amit néhány nappal ezelőtt adtunk közre. Akkor egyebek mellett ezt ír­tuk: „Igencsak meglepődtek a Mindszenty téren nemrég fel­épített házak bérlői, amikor me­legvízproblémák miatt kihívták a gázszerelőt. A szakember ugyanis megállapította: életve­szélyben vannak. A gázkazán­nak helyet adó fürdőszobában nincs külső szellőző, elfogyhat az oxigén. Csoda, hogy eddig még nem halt meg senki.” Három hét telt el azóta, s most arra voltunk kíváncsi­ak, hogy mit tett az önkor­mányzat a cikk megjelenése óta. Mint azt dr. Kórósi Emő­ke aljegyzőtől és Tóth Ignác városgazdálkodási irodaveze­tőtől megtudtuk, szó sincs tö­meges pánikról. Mindössze tizenkét lakás­ban van nyitható ablak nélkü­li, de szellőzőkéménnyel ellá­tott fürdőszoba az emeleten, s csak az egyik otthonban nem voltak hajlandók az eredeti ál­lapotot visszaállítani azután, hogy engedély nélkül beépí­tettek egy szellőzőventilátort. Ez a műszaki berendezés azért veszélyes, mert „szívja” a légteret, s emiatt a gázkazán égésterméke visszajuthat a fürdőszobába. Vagyis nem az átadott lakás(ok) életveszélyes(ek), ha­nem a kollégánknak panaszko­dó bérlő alkalmazott olyan megoldást, ami eleve tilos. A történet így kerekebb. Nincs életveszély Cikkünk megjelenése után az önkormányzat összehívott egy tanácskozást, melyen azÉgáz Rt. képviselője kijelentette, hogy nincs életveszély. Ha csak a legkisebb gyanú is fel­merülne, azonnal kikötnék a gázt, erre azonban szerencsé­re nincs szükség. megyei információ Az Egész­séges Nemzetért Alapítvány a K&H Bankkal közösen, immár második éve indította útjára K&H gyógyvarázs, gyermek­egészségügyet támogató prog­ramját, amelynek egyik eleme­ként gyermekgyógyászati és -mentési eszközök beszerzésé­re írt ki pályázatot, egyenként 5-5 millió forint értékben. A program az idei évben egy újabb elemmel bővül, a K&H Bank 20 millió forintos anyagi támogatással kívánja biztosí­tani a Pozitron Diagnosztikai Központba érkező betegek kor­szerű kivizsgálását. Az idén már nemcsak az Or­szágos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott, hazánkban fekvőbeteg-szakel­látást végző gyermekszakkór- házak, kórházak, klinikák és országos intézetek gyermek- osztályai pályázhatnak, ha­nem a gyermekmentési tevé­kenységet végző mentőszolgá­latok is nyújthatnak be kérel­met. A pályázatok beérkezési határideje szeptember 15. A pályázat elbírálására a ki­írók szakmai zsűrit kértek fel, amelynek összeállításánál fon­tos szempont volt a független­ség és a kiemelkedő szakmai múlt. A zsűriben részt vesz a tatabányai kórház nyugalma­zott osztályvezető főorvosa, dr. Békefi Dezső, a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium titkára. ■ M. T. L I

Next

/
Oldalképek
Tartalom