24 óra, 2005. július (16. évfolyam, 151-176. szám)

2005-07-01 / 151. szám

holnap Esztergom-Kertvárosban láthatják a 24 Óra nyereményautóját Komárom-Esztergom megyei------------­Ta tabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja FIATALOKNAK! 14. OLDAL Szeretne Ön többet eladni? U/EBBUS//1ESSs Az üzlet kezdőlapja! www.webbusinesstatabanya.hu EEH3E3H* Száz vidám fióka csicsergett a maróti Sólyomfészekben Száz gyerek táborozott a pusztamaród Sólyomfészek faházaíban. A táborozok Bajótról, Lábatlanról, Nyergesújfaluról és Süttőről érkeztek a fészekbe. Újabb áruház és parkolók épülnének a piactéren A tatai képviselő-testület tárgyalt arról, hogy a diszkont árairól ismert LIDL a piactér Új út felőli részét szemelte ki. 2000 négyzetméteres áruhá­zát építenének. IDŐJÁRÁS délután eső ► 16. OLDAL A világbajnok vitte haza a Konföderációs Kupát Elmaradt a várt nagy csata a Konföderá­ciós Kupa frankfurti döntőjében. A ku­pát Brazília vihette haza, miután a dön­tőben 4-1-re legyőzték Argentínát. ► 15. OLDAL JO REGGELT! A hiba a közvetítő vonalban van - üzente a rendező tizenöt-húsz éve a csupasz képernyőn, ha például a ma­gyar válogatott egyik külföldi (vagy szimpla vidéki) meccséből kimaradt néhány percre a néző. Akkor még csak földi sugárzás volt. No or bad signal (nincs vagy rossz a jel) - olvastam egy hét eleji késő estén az egyik műholdról sugárzó csatorna adásának helyén. A közlés hátterében pedig úgy szétcsúszott Oscar Wemer ar­ca, hogy szája jobb szeglete a képernyő jobb alján, bal füle meg attól úgy 45 cm-re balra lent vibrált. Szürreális lát­vány volt, talán még Bosch és Dali is megirigyelné, ha élnének. 0, csodálatos a technika, de a hiba örök. ■ yzé Üj főigazgató a kórházban tatabánya Nagyberivói-Boér Áron okleveles közgazdászt bízta meg tegnapi ülésén a Szent Borbála Kórház vezeté­sével a megyei közgyűlés. Az eddigi főigazgató munkaügyi bírósághoz fordul. A megyei egészségügyi intézmény új irányítója szerint törekedni kell a pénzügyi stabilitásra, de nem mindenáron. ► 3. oldal Van elnökük az iparosoknak Esztergom Tegnap újabb közgyűlést tartott az Esz­tergomi Ipartestület. A ha­tározatképes összejövete­len arról döntöttek: ki le­gyen az elnök? A jelen lévő 59 ipartestületi tag mind­egyike, így Juhász József volt elnök is, Gál Kál- mánnéra szavazott. Vasárnap már lesz meleg víz oroszlány A Vértesi Erőmű Rt.-nél tervezetten július 1 -3. között szünetel a villamos- energia-termelés és a hőszol­gáltatás. A kéntelenítő éves felülvizsgálatát végzik el. A lakossági igények kiemelt ke­zelésének köszönhetően a melegvíz-szolgáltatás már vasárnap helyreáll. Kapával, kaszával és bírsággal a parlagfű ellen Az ingatlantulajdono­soknak és használók­nak saját maguknak kell gondoskodniuk az allergiát okozó pollen július-augusztusi szét­szóródásának megaka­dályozásáról. Szabó Ildikó/M. Tóth Sándor Aki a növényvédelmi tör­vénymódosítás előírásainak nem tesz eleget, a hatóság 20 ezertől 2 millió forintig terje­dő növényvédelmi bírsággal sújthatja, és közérdekű véde­kezést rendel el. A parlagfű­vel fertőzött területek felde­rítése a földhivatalok hatás­körébe tartozik, munkájukat légi felvételek segítik. Á fel­derítés után az önkormány­zat jegyzője valamint a Nö­vény-és Talajvédelmi Szolgá­lat teszi meg a szükséges in­tézkedéseket. Darabos János, a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat igazgatóhelyettese elmondta: Tavaly kétezerrel nőtt az allergiás betegek száma Földváriné Miklós Magdolna, a megyei ÁNTSZ parlagfű­koordinátora elmondta: a gyomnövénnyel kapcsolatban a vá­rosi szervezetekkel összesen huszonhét programot szerveznek az idén gyűjtéssel, szellemi vetélkedőkkel, ismeretterjesztő elő­adásokkal, videofilmes bemutatókkal. Megyénkben tavaly csaknem kétezer új megbetegedést regisztráltak. A veszélyezte­tettek száma megközelíti a tizenkétezeret. A parlagfű július közepétől bontja virágját a védekezés legegyszerűbb és legkörnyezetkímélőbb módja a rendszeres kaszálás, amely a parlagfű virágzását meg­akadályozza. A több éve mű­veletlen területeken nem ta­nácsos talajműveléssel meg­bolygatni a természetes nö­vénytakarót, mert annak sé­rülése a parlagfű növekedésé­nek kedvez. Nagyobb termő­földeken a gépi kapálás, eset­leg a vegyszeres gyomirtás jelenthet megoldást. Különö­sen veszélyeztetettek aratás után a gabonatarlók, ezért a tarlóhántást időben el kell végezni. Közérdekű védekezés rendőri segítséggel is A hatóság nem köteles külön értesítést küldeni, de az önkor­mányzat hirdetőtábláján közzéteszi az érintett területek listá­ját. Közérdekű védekezést lezárt ingatlanon rendőri segítség­gel, valamint kultúrnövénnyel fedett termőföldön is végezhet­nek. A költségeket a tulajdonosnak utólag meg kell térítenie. visegrád - nagymaros Száraz lábbal kelt át munkatársunk, szakemberek kíséretével, a Du­na alatt. A közműalagút már tíz éve működik. Ötszázhatvan méter hosszú, több mint száz­hetven szuperkemény vasbe­toncső illeszkedik össze. A fe­gyelem, a szigorú pontosság létkérdés. E nélkül az alagút pillanatok alatt csapdává vál­tozna. Az egymástól ötméter­nyi szintkülönbséggel kialakí­tott vízbázis napi kétezer-ki­lencszáz köbméter tiszta ivóvi­zet képes adni. A két, Duna-me- derbe épített víznyerő galéria szivattyúit csak szükség ese­tén kapcsolják be. A közmű­alagút szerepe sem az ivóz, sem a szennyvízszállítás szem­pontjából a jövőben nem bővül. Igaz, eredetileg gázvezetéket is készültek ide beépíteni, de sze­rencsére akadtak óvatos, józan szakemberek, akik a lehetsé­ges veszélyforrásra hivatkozva ezt ellenezték. ► 5. oldal Engedéllyel, száraz lábbal sétáltunk át a Duna alatt MÉG 3 NAP, ÉS LICITÁLHAT! VÁSÁROLJON NAPONTA A 24 ÓRA -VAL! \

Next

/
Oldalképek
Tartalom