24 óra, 2005. június (16. évfolyam, 126-150. szám)

2005-06-01 / 126. szám

2 ÓRÁNKÉNT Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesűjfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja ÉRTÉKES NYEREMÉNYE KI SZERENCSE iUDftftgB Szépülne már a múzeumi negyed Esztergom főterére már megvan a hatszázmillió forint hazai és uniós for­rásokból. A Víziváros- Várhegy múzeumi köz­pontja sokszor ennyit igényelne; most a város támogatja önrészével azt a pályázatot, amely­nek végén hasonló nagyságú összeg segít­ségével építenék át a Balassa Múzeum két épületét ► 2. OLDAL Nagy reményekkel várhatja a nemzetközi érembiennálét Ha a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, a művészek is legalább ilyen hat­ványozottan szomjazhatják a közön­ség, a kritikusok odafigyelését, érté­kelését. A tatabányai Szunyogh Lász­lónak most megadatott a háromszoros odafigyelés, sőt... ► 4. oldal IDŐJÁRÁS Napos, szeles Idő ► lß. OLDAL Tizenhárom rendőr a vádlottak padján Tizenhárom rendőrre csaptak le az ügyészek a kommandósok segítségével 2002. augusztus 13-án. Az ügyészség hivatalos személy által, kötelességsze­géssel, üzletszerűen elkövetett veszte­getés bűntettével vádolja az Ml-es au­tópályán korábban szolgálatot teljesítő­ket. A Győri ítélőtábla az első fokú el­marasztaló ítéletet hatályon kívül he­lyezte, és elrendelte az ügy újratárgyalását. ► 4. oldal Gyurkovicsot nem mentette fel a nemzetközi szövetség Az athéni olimpia dop­pingügyeiben érintett három magyar súlyeme­lő - GYURKOVICS FERENC, Kecskés Zoltán és Ko­vács Zoltán - egyikét sem mentette fel a nem­zetközi szövetség (IWF). 5. oldal JÓ REGGELT! Kocsit cserélnénk. Még jó ára van a ko­rábbinak, én pedig, öregedvén, vágyom néhány egyszerűbb extrára. A szalon ugyanaz, a kocsik már má­sok, szebbek, jobbak, mint jó pár éve. A szellem megmaradt: „Itt? Ön? Egy fapa­dost? Emlékszem” - hallom a mosolygós választ És rögtön mondja a nevem. Tár­gyalásunk jó ízű beszélgetés, köbcentik­ről, színről, ülésről, mintha csak a főtéri csinos lányokat beszélnénk meg. Fino­man, „árián”, ahogyan drága nagy­anyám mondaná. Lehet, hogy nem kö­tünk üzletet. Lehet, hogy a váltást még nem bírja a zsebem. De ide jövök visz- sza. S ide küldök másokat is. Kár, hogy nem írhatom le a márka nevét! erbé Vesztésre áll a sport is Összeroppanhat a gerincvezeték a házak alatt tatabanya Az ÉDV Rt. még az év elején jelentette be, hogy a felsőgallai vízaknáról induló 700 milliméteres ge­rincvezeték, amely a telkek alatt húzódik sok bonyodal­mat okozhat. A problémát az okozza, hogy ez a 700 milli­méteres átmérőjű cső, ha meghibásodik, tönkreteheti a fölötte húzódó épületeket: garázsokat, víkendházakat. A vízmű illetékesei szerint az épületek státusát rendez­ni kell. I> 3. oi ja Oroszlányi tanárnő kapta az érmet Domokos Józsefné, az oroszlányi Ságvári Endre Ál­talános Iskola pedagógusa tegnap Székesfehérváron vet­te át a Klebelsberg-érmet A díjat 1996-ban a Fejér Megyei Pedagógiai Intézet alapította. A hat díjazott közül az oroszlányi tanárnő munkáját értékelő gondolatokban az átadó ünnepségen elhang­zott: - Kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű tanu­lókkal. Roma származású ta­nítványaiban felkeltette a tu­dás iránti vágyat és megadta nekik a siker adta öröm él­ményét. ■ Munkatársunktól Elgázolta a vonat -életét vesztette tatabánya Tragédia történt tegnap délelőtt a város határá­ban. Ä Győrből a Déli pályaud­varra tartó személyvonat el­gázolt egy 32 éves hölgyet a vasúti felüljáró és a Csónaká- zó-tó közötti szakaszon, a nyüt pályán. A nőt a vasút első ku­péjának lépcsője sodorta el, és a szerelvény alá került A moz­donyvezető gyorsfékezést al­kalmazott, ennek ellenére el­kerülhetetlen volt a tragédia. A szerencsétlenül járt hölgy kórházba szállítás közben éle­tét vesztette. ■ M. T. S. tatabánya Kisebb delegáció várta a polgármesteri hivatal főbejárata előtt tegnap délután a Mosolygó Kórház Alapítvány kuratóriumának elnökét, dr. albert royaards kerékpárral járja körbe az országot azért, hogy adományokat gyűjtsön a kórházi ellátásra szoruló gyer­mekek érdekében. A várakozók kicsit megle­pődtek, amikor bentről egyszer csak kikandikált Royaards úr, és tört magyar­sággal megkérdezte: Itt kell? Majd szó nélkül visszafordult, megkerülte biciklijével az épü­letet, és a várakozásnak megfe­lelően a főbejárat elé érkezett. A kerékpáron 4374,5 küomé- tert mutatott az óra. Ennyit tett meg eddig a hatezerből az idős, ám szemmel láthatóan fitt és jó kedélyű kuratóriumi elnök. Royaards úr lapunk kérdésé­re elmondta: eddig csaknem 600 csekket osztott szét me­gyénkben az önkormányzatok munkatársainak. Arra azon­ban nem tudott válaszolni, mi­ért nem sikerült szűkebb ha­zánkban vállalkozókkal, cégek vezetőivel is összejönnie. Lász­ló György, a közgyűlés népjóléti bi­zottságának vezetője meg­ígérte: az ipa­ri park cégei­hez eljuttatják a csekkeket Az már biztosnak tűnik: a tervezett ötven- helyett jó, ha tízmillió forint összejön a gyűj­tés során - adott hangot csaló­dottságának Albert Royaards. És nem érti, ha ő hollandként próbál segíteni a magyar gye­rekeknek, hazánk fiai ezt mi­ért nem teszik? Ma minden­esetre Tarján, Bajna, Nyergesújfalu, Bajót, Tokod és Dorog következik. Holland em­bernek a szél még csak-csak, de a hegymenet..! ■ L. J. pénztelenség A Bábolna Rt. nagyvonalú támogatása a múlté uábolna Jobbnál jobb eredmé­nyeket érnek el a Bábolnai Sportegyesület versenyzői. Le­het, hogy hiába. Több szpon­zor és támogató is elpártolt a klubtól az évek folyamán. Körmendi László, a sport­egyesület elnöke elmondta, a kialakult helyzet nagymér­tékben köszönhető annak, hogy a Bábolna Rt. nagyvo­nalú és több mint hét évtize­den át nyújtott támogatása megszűnt. Azóta adomá­nyokból valamint az önkor­mányzat által folyósított tá­mogatásból tartják fenn ma­gukat. Az egyesület vezetője szerint, ha nem kapnak a bábolnai vállalkozóktól tá­mogatást, akár le is húzhat­ják a rolót. JEGYZET ► 3. OLDAL RÉSZLETEK ► 5. OLDAL Cirkusz, kutyakomédia, botrány az iparosoknál Esztergom Rossz hangula­tú, személyeskedésekkel és vádaskodásokkal teli, huza­vonákkal tarkított taggyű­lést tartott kedden késő dél­után az ipartestület. Elvileg az elmúlt évi munkát értéke­lő, különböző beszámolók lettek volna terítéken; he­lyettük és mellettük a „cir­kusz, kutyakomédia, bot­rány” szavak röpködtek kü­lönböző sértegetések mellé csomagolva. A vita alapja: 2004-ben a jelenleg 103 tagú testület az ügyvezetőt, Gál Kálmánnét választotta meg elnöknek. Ju­hász József korábbi első szá­mú vezető ezt a döntést két­ségbe vonta, és bírósághoz fordulL A következő tárgyalás holnap lesz Tatabányán. A jelen lévő negyvenhét tag a beszámolókat elfogad­ta. A testület nincs könnyű helyzetben: bevételük kevés, a nagy dobásnak tervezett pünkösdi vásárt az idén már mással .rendeztették, s kü­lönböző ingatlanviták is ne­hezítik életüket ■ R. B. Ellenőrzött vérszívók: kapszulában a postán MEGYEI INFORMÁCIÓ KullanCS- térkép készül Magyarorszá­gon a lakosság bevonásával. A kirándulók postára adhatják a bőrből kiszedett élősködőket, hogy egy laboratóriumban megállapíthassák, hordozta-e az állat a veszélyes kórok (agy­velő- és agyhártyagyulladás, Lyme-kór) valamelyikét. Az ed­dig ellenőrzött vérszívók ne­gyede volt fertőzött Szeptem­berre készül el Budapest és környékének kullancstérképe. Megyénkben is több gyógyszertárban már ingye­nesen beszerezhető az a kapszula, amelybe beletehe- tik a kullancsot, és tovább- küldhetik laborvizsgálatra. Az esztergomi Szent István Patikában tegnapra már csak négy darab kapszula maradt készleten, a többit elvitték a betérők. A gyógyszerészek ajánlják, aki kullancsot talál bőrében, mindenképpen menjen orvos­hoz. Hatékony a megelőzés­ben az oltóanyag is, amelyből csak májusban 58 darab fo­gyott a patikában. ■ M. T. Kissé csalódott a mosolygó doktorok elnöke Körmendi László: Lassan lehúzhatják a rolót

Next

/
Oldalképek
Tartalom