24 óra, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-02 / 101. szám

Lottószámok ÖTÖSLOTTÓ NYERŐSZÁMOK: 41, 47, 77, 82, 84 JOKER-SZÁM: 783 895 HATOSLOTTÓ NYERŐSZÁMOK: 4, 12,14, 38, 43, 45 PÓTSZÁM: 37-----------Komárom-Esztergom megyei-----------­2 005. május 2., hétfő XVI. évfolyam, 101. szám www.24ora.hu Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 64 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, DoROG,lNYEft8EsűJFALU, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja 3H2EZ* Új szobrot álmodtak A Millenniumi tér ékessége volt Nepomuki Szent János szobra. Fejét - mint azt megírtuk - az év elején valaki letörte. A szobor helyreállítására Török János polgármester javaslatára bizottságot hozott létre az önkor­mányzat. ► 5. OLDAL Nyári meleg ^ 16. OLDAL Gyurcsány Ferenc lerántja a leplet Ma a parlamentben ismerteti a száz lépés politikájának részleteit Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A várható intézkedések néhány pontja már nem titok. ► 6. oldal Pápai képmásvita Lengyelországban Hatalmas hasznot vágnak zsebre azok a gyárak Lengyelországban, amelyek a volt egyházfőről mintázott szobrokat állítanak elő. Alig győzik kielégíteni az ugrásszerűen megnövekedett keresletet. ► 7. oldal Három kapufa, hatvan­percnyi emberhátrány LABDARÚGÓ NB I. B - 20. FORDULÓ. TATABÁNYA - reac 0-0. A Tatabánya nagy lépést tehetett volna az aranyérem irányába, ám ezen az összecsapáson a szerencse is elpártolt tőlük. SPORT ► 9-12. OLDAL JÓ REGGELT! Tiszta szívből utálom a kapucsengőt, különösen reggel Egyik nap fél hétkor kezdett el berregni, a soha meg nem szokható, kegyetlen hangján. Köteles­ségtudatból a fülemhez emeltem a tele­fonkagylót: Jó reggelt kívánok, uram! Elnézést ké­rek a zavarásért, újságokat hoztam. Ké­rem, engedjen be! Tudja, új fiú vagyok, helyettesítek, és sajnos elfelejtettem a kódot, bocsásson meg... ” Csak egy bólintásra futotta, mielőtt megnyomtam a gombot. Zavartan kinyi­tottam az ajtót, a mosolygó fiúval kezet fogtam, be is mutatkoztunk egymás­nak. Sajnáltam, hogy csak helyettesít.- EMKÁ ­7 7 14 86 50 O O 1 O 1 megyei körkép Immár másfél évtizede hatalmasat változott májusünnepünk arca. Hol vannak már az elnöki pulpitu­sok, a kényszerfelvonulások? A nép persze ma is hömpö­lyög, elözönli ligeteinket, parkjainkat Mégis más ez. Majális. Ezerarcú. Szónoklatok nél­kül, a magunk örömére, gyö­nyörűségére térzenével, laci­konyhával, sok-sok hintával, felhőtlen szórakozással - ahogy azt Szinyei Merse Pál festményével megálmodta. Maradjon meg nekünk eny- nyi. Ráadásul az édesanyákat is e napon köszönthettük. Felvételünk az etei május­ünnepen készült, ahol Sza­bó Tiborné óvó néni katicát varázsol Mészáros Abigél arcára. ► 4. oldal tatabánya Noha a Cseri strand - mint hírül adtuk - nagy valószínűség szerint az idén már nem nyit ki, a város nem tett le arról a szándékáról, hogy jelentős felújításokat végezzen a Ságvári úti sport- és sza­badidő-területen. Ehhez vi­szont pénz kell, azaz pályá­zat - valamint hitelfelvétel. Kölcsönt csak úgy lehet igényelni, ha a strand és a sportuszoda városi tulaj­donba kerül. Ezért legutóbbi közgyűlésü­kön úgy döntöttek, hogy a két intézményt kivonják a törzsvagyonból. Ezzel a Sport Kht. törzstőkéjét több mint 16 millióval csökkentet­ték. A városé tehát a tulaj­don, ám a társaságé marad a használat joga. ■ M. T. S. Lukács Zoltán száll ríngbe a városvezetésért TATABÁNYA Alaposan átalakult a következő választásra jelöltek városi listája az MSZP péntek esti gyűlésén. Lévai Ferenc je­lenlegi alpolgármester kilenc szavazatot kapott, míg Lukács Zoltán megyei és városi pártel­nök ötvenkettőt, így utóbbi száll­hat ringbe a polgármesteri szé­kért a jövő évi választáson. A párt városi szervezete nem titkolja, hogy célja a fia­talítás, noha természetesen továbbra is igényt tartanak az idősebb, tapasztalt politiku­sok segítségére. Az mindenesetre meglepő, hogy a képviselőjelöltek között nem szerepel sem Bársony László, sem Papp Károly neve - akik egyébként korábbi cik­lusban még alpolgármester­ként is tevékenykedtek a váro­si közgyűlésben. ► 3. oldal Keresse a 100-as listát az újságban! Rejtélyes kráter a bánya helyén tatabánya Tegnap jelentették be, hogy Felsőgallán, a hajda­ni XVl-es akna területén beom­lott a föld, és hatalmas, több méter átmérőjű lyuk tátong, amelynek mélységét egyelőre még nem tudták megállapíta­ni. Szakemberekre vár az a fel­adat is, hogy kiderítsék a rejté­lyes kráter keletkezésének okát. A Szigeti-dűlő végén ta­lálható területen a rendőrök körbekerítették a veszélyes szakaszt. A hatóság a tatabá­nyai polgármesteri hivatalt is értesítette az esetről. ■ Munkatársunktól Zarándoklat és szentmise Esztergom Hármas évfordu­lót köszöntöttek a hívek vasár­nap a magyar katolikusok fő­templomában az esztergomi bazilikában. A Mindszenty Jó­zsef hercegprímásra emlékező szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek tartotta. A szertartáson ismert közéleti és politikai sze­replők is jelen voltak. ► 2. OLDAL Az ácsiak készek a városi rangra Ács A nagyközség a helyiek véleménye szerint kész arra, hogy városi címet kapjon. A polgármester is úgy véli, hogy a 8000 lakosú nagyközség megérett a várossá válásra. So­kan reménykednek benne, hogy a megtisztelő titulus több tőkét, munkahelyet, leteleped­ni szándékozó fiatalt csalogat a településre. ► 3. oldal Biztosítások a panelbeázásra Több olyan biztosítás is van már a piacon, melyek az ingat­lan állagmegőrzésére ösztönöz­nek. A termékek díja erőteljes- ebben függ a biztosított épület értékétől. A fürdőszobai csőtöré­sektől sem kell már félni. Ál­talában annak a falfelületnek a helyreállítását fizetik, amelyen a kár keletkezett. ► 8. oldal A LAKBERENDEZES FŐVÁROSA Május 5-én 10 órakor megnyitja kapuit Magyarország első lakberendezési bevásárlóközpontja! Nívós bútorok, kiegészítők, lakberendezési tárgyak széles választéka egy helyen. 30.000 m'-en több mint 100 üzlet kínálata! AJANDEK VÁSÁRLÁS! UTALVÁNY A nyitás napján minden üzletünk első vásárlóját 10.000 Ft értékű ajándék vásárlási utalvánnyal lepjük meg. Váltsa valóra lakberendezési álmait! Jöjjön el és legyen On az első! Szeretettel varjuk Önt és családját a lakberendezés fővárosában! HlLOJANAK! Nyitva tartas H-Szo: 10:00 - 20:00 óráig V: 10:00- 19:00 óráig KÁPRÁZATOS AJÁNDÉK AKCIOvMÁNYITUNK 2005. 05. 05 - ÉN! autópálya mellett TÖRÖKBÁLINT Ezerarcú majálisunk Uszodát, strandfürdőt vett át az önkormányzat

Next

/
Oldalképek
Tartalom