24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-08 / 81. szám

24 ÓRA - 2005. ÁPRILIS 8., PÉNTEK 10 MACSKAKOKOM (13.) KADAR PETER: Pénzfaló gépezés Ma már kevés falu lehet kies országunkban, ahol a kocs­mákat ne szerelték volna fel nyerőgépekkel, valahai nevü­kön félkarú rablókkal. Ezekre nagyon fogékonyak vagyunk mi, magyarok, mert kevés szerencse kísért bennünket történelmünk során. Tudják ezt jól a szerencsegép-tulajdo- nosok, mert ügynökeik tiszte­letre indító szívóssággal jár­ják a falusi kocsmákat és vizs­latnak szerteszét, ugyan hová lehetne kitenni még egy masi­nát. Meggyőző fiúk és hosszú combú lánykák, akik jutalé­kot kapnak minden „eladott” gép után, s ők mindig szép hasznot ígérnek, ha megenge­dik felszerelni az újabb játék­szert. Amíg hely van, akad, aki megengedi. Már csak annyi a dolga, hogy a betörő­ket megelőzendő kiírja: „Fi­gyelem! A játékautomatát minden nap ürítjük!” A törzsasztal közel van a Cimbora két automatájához, s Zombiék elszánt vigyorral fi­gyelik a balekokat. Néha be­szólnak: „Sanyikám, hagyd abba! Múltkor is itt hagytad a nyugdíjadat!” Persze a kocsmárosok sem mentesek a szenvedélytől. Is­meretes az eset, amikor zárás után a bérlő a napi bevételből játszott, aztán csak kölcsön kért, hogy befoltozza a lyuka­kat, végül ráment a háza. Az a kis ivó már négy éve zárva tart. Ezért keltett némi meglepe­tést, amikor Tanár úr így állí­tott be: „Most pedig gépezni fo­gok!” Azaz játszani a szeren­csegépen. Mert összeveszett az asszonnyal, elege van. S kért a pultnál egy barna kis papírért öt darab betétes szá­zast, magyarán horngyulát. Mert egy régi' rossz vicc után már csak így nevezi a magyar nép. Ha valaki nem tudná, csak elmondom: „Milyen az új száz forintos? Hát kicsi és két­színű...” Öcsibácsi azon nézetének adott hangot, hogy Tanár úr nem normális. Lórúgó felállt, és elbúcsúzott, ő nem tanúsko­dik ilyen blamázsnál. Zombi viszont Tanár úr mögé állt, mint szurkolósereg. Öt perc alatt nyertek kétezer forintot az ötszázból.- Na most hazamész, leper- kálod az asszonynak az ezer­ötöt, és ha még egyszer meg­látlak a gép körül... - mondta Zombi kétméteres magassága és csontsoványsága tekinté­lyével. Zombi még tartozott egy megjegyzéssel: - Azért ha ve­szít, visszaadtam volna neki - dünnyögte. - De egy havert mégsem hagyhat cserben az ember, ha beindul. Mindenki­nek lehet hülye napja. Véleménye van? írja meg! A 24 Órában megjelenő legérdekesebb témákhoz szívesen fogadjuk olvasóink hozzászólásait is, melyeket a 30/303- 0024-es telefonszámra küldött sms-üzenetekben várunk. A legkésőbb 16 óráig beérkezőkből másnapi számunkban vá­logatást közlünk. (A személyes adatok kezeléséről az impresszum ad tájékoztatást.) KÁDÁR ÚR! A porszívón a ki-bekapcsoló olyan, mint a gépjár­műveken a kézifék! El sem tudnám képzelni, mit javasolna a kisnyugdíjasnak, ha a konnektor hibásodna meg. (t) GYAKRABBAN hirdethetnének elemgyűjtést. Azt sem bánnám, ha a városban lenne egy konténer, ahova rendszeresen lehet hordani. Nem szívesen dobom a kukába. Picur (t). AZ ORSZÁGNAK sürgősen szüksége lenne a halálbüntetés visszaállítására, a médiából a sok mocsok és erőszak kiik­tatására. A gyereknek meg szülői nevelés, nem csak ellátás. Z. (t). KERTVÁROSI KAMIONKESERGŐ íráshoz. Igaza van a képviselő úrnak! Nemcsak az útadót kell fizetni, hanem annak a pénznek az útba kellene kerülni! Házak meg talán azért repednek, mert kevés bennük a cement. Egy Euro 3-as kamion fele annyira sem szennyezi a levegőt, mint a Trabant, vagy a Lada. A kamionokat, ha kitiltják, akkor a buszokat is kitilthatják, mert van az is olyan nehéz! Tgk-vezető. (t) FELHÁBORÍTÓ, HOGY egy bűnözőt, jó magaviseletért hamarabb kiengednek! Mit csinált jól? Nem lop, nem gyilkol...? Nem baj, majd, ha kijön, pótolja! Az ilyeneket nem kellene etetni, „babus­gatni”, stb. A balástyai rém mit üzent? Nem kellene ezt megvárni! Miért kellett ezt az embernek, sőt állatnak sem nevezhető v.mit kiengedni a börtönből? Azért, hogy megölje Violettát? Mi a megoldás? Ugyanazt kapják, amiért elítélték: HALÁLT! (t) Társkereső üzenetek: SZIA! 179-88-33 v. Keresem független, gyermektelen, komoly, nőies nőt! Egy életre. SMS: 20/371-2887 GÁBOR VAGYOK, 36 éves, 180 cm magas, nem független férfi. Dúskeblű barátnőt keresek 40 éves korig. SMS-t írj. Koszi. 30/275-1778 47 ÉVES, 172-80, világosbarna hajú, zöld szemű, romantikus nő komoly társat keres. 20/434-9737 Szívküldi és társkereső hirdetések már SMS-ben Is! SMS számunk: 06-90-635-135* A szöveget így kezdje: ÓRA Az üzenet regisztrációjaként válasz SMS-t küldünk. * Max. 160 karakter. Emelt díjas hirdetés. 400 Ft + áfa/SMS (Ha sms-ező olvasóink kérik, hogy telefbnszámuk ne jelenjen meg, az üzenet végére írjanak egy „t” betűt.) SZOLGÁLTATÁS TATABÁNYA A kertvárosi Bá­nyász Művelődési Otthonban rendezik meg szombaton a II. Területi twirling és mazsorett- versenyt. A fél kilences megnyi­tó után sorra következnek a fel­lépők, majd az eredményhirde­tést 17.30-tól tartják. TATA A Magyary Zoltán Népfő­iskolái Társaságnak az EU mű­ködésével foglalkozó sorozatá­ban legközelebb a kormányközi együttműködésekről lesz szó - dr. Szabó Hajnalkának, a BM EU Integrációs Hivatala taná­csosának előadásába. Az idő­pont április 12-e 17 óra, a hely­szín a középfokú kollégium. OROSZLÁNY Április 13-án 17 órától könyvbemutatót tartanak Oroszlányban, a művelődési központ kamaratermében, ahol az érdeklődők szóban is hall­hatnak Barakka Gábor: Rabtá­borok Oroszlányban 1951-1956 című munkájáról. Gyógyfürdő és szűrések Az egészség világnapjához kö­tődően megyénkben is számos rendezvényt tartanak. KOCS A Tiszta Forrás Egészség és Környezetvédő Egyesület szervezésében szombaton a ko­csi faluházban kistérségi tobor- zót szerveznek az egészséges életre és a tiszta környezetre va­ló nevelés érdekében. OROSZLÁNY Egész napos egészséges életmódot népsze­rűsítő programot rendeznek kedden a városházán. A részt­vevők megvizsgáltathatják csontsűrűségüket, a vérnyomá­sukat, testtömegindexüket, és tanácsadóval konzultálhatnak az egészséges táplálkozásról, holland sajtokat kóstolhatnak, megtekinthetik a korszerű éte­leket felvonultató bemutatót. TATABÁNYA Ingyenes szolgál­tatások a Gyógyfürdőben, sportnap vesebetegeknek és családjuknak, térítésmentes szűrővizsgálatok és nyilvános egészségfórum a Közművelő­dés Házában - e rendezvények köré szerveződik a városi egészségnap április 16-án. Emellett filmvetítés, közös tor­na, ételkóstoló és játék színesí­ti a rendezvényt. Segíthet a lemosó permetezés A nappali felmelegedés­sel intenzívebbé vált a különböző kultúrnövé­nyeink fejlődése, és ezzel párhuzamosan várható a kártevők és betegségek megjelenése is. MEGYEI INFORMÁCIÓ A csont­héjas gyümölcsfajok - kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva - egyik legveszélyesebb betegsége a tavaszi időszakban a virágok és a fiatal hajtások pusztulását okozó monília. A betegség fellépéséhez a hűvös, párás, csapadékos időjárás a legkedvezőbb, amikor a virágok és a fiatal hajtások felülete akár több órán keresztül is nedves. Szerencsére a jelenlegi száraz meleg nem kedvez a betegség fellépésének, de az általában változékony tavaszi időjárást fi­gyelembe véve fontos felkészül­ni a védekezésre. Első lépésként mindenkép­pen távolítsuk el a fákról a ko­rábbi moníliafertőzés következ­tében elhalt vesszőket, ága­kat, és a sebe­ket kezeljük va­lamilyen sebke­zelő anyaggal. Második lépés­ként a jelenlegi időszakban még elvégezhető a rezes lemosó permetezés, akár másodszor is, mivel fehér- illetve pirosbimbós állapot előtt még kevésbé érzé­kenyek a rézkészítményekkel szemben ezek a gyümölcsfajok. A későbbiekben, ha a környeze­ti feltételek kedvezőek a beteg­ség fellépéséhez, már piros-/fe- hérbimbós állapotban végez­zük el az első védekezést, majd teljes virágzásban és virágzás végén ismételjük meg azt. Szintén hűvös (0-7 C), csapa­dékos időjárás esetén várható az őszibarack levélfodrosodás fellépése. Hasonlóan a moníliá- hoz - ha kedvezőek a környeze­ti feltételek -, a betegség ellen megelőző jelleggel kell véde­kezni, mivel a kórokozó már a rügyfakadást követően azonnal Előkerülhetnek a kézi- és háti permetezőszerkezetek megbetegítheti a bimbókat és az alig 0,5-1 cm hosszúságú kis hajtásokat és leveleket. A moní- liánál leírtaknak megfelelően pirosbimbós állapotot megelő­zően ez ellen a betegség ellen is végezhetünk további rezes per­metezést. Az erdőterületeken április­ban várható a gyapjaslepke her­nyóinak kikelése. A kártevő fel­tűnő okkersárga színű tojáscso­mói sajnos megyénk több erde­jében is megtalálhatóak a fák törzsein, és az előzetes felméré­sek alapján helyenként jelentős kártétel várható. Mivel a kárte­vő tömeges jelenléte esetén az erdőkkel határos mezőgazdasá­gi területeket is veszélyeztethe­ti, továbbá a hernyók testét bo­rító szőrök egyeseknél allergiás tüneteket váltanak ki, különös gonddal figyeljünk esetleges megjelenésére. A kártevő jelen­tőségét és veszélyességét fokoz­za, hogy a jelenlegi időszakban a kultúrnövények lombfelülete még rendkívül kicsi, ezért foko­zottan érzékenyek a hernyók kártételével szemben. Tömeges kártételük esetén rágókártevők elleni növényvédő szerekkel vé­dekezhetünk ellenük. Komárom-Esztergom Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Tata Helyesen író alsósok TATABÁNYA/MEGYEI INFOR­MÁCIÓ A Váci Mihály Általá­nos Iskola 6. alkalommal ren­dezte meg a megyei nyelvtan és helyesírási versenyt a 3-4. osztályosoknak. Az ünnepé­lyes díjkiosztást szerdán tar­tották. A versenyen 19 iskola 70 tanulója vett részt. A 15 tata­bányai iskola mellett érkez­tek versenyzők tatai, komáro­mi, epöli, kocsi, süttői intéz­ményekből is. Eredmények: 3. osztály - 1. Gacsályi Adrienn (tatabányai Herman-iskola, felkészítője Beréndi Zsuzsanna) és Musicz Patrícia (komáromi Feszty-iskola, Krüpl Béláné); 2. Gubicza István (tatai Kőkú­ti, Prischetzkyné Nagy Ilona); 3. Kis Dávid (tatabányai Sár­berki iskola, Pejov Ferencné). 4. osztály - 1. Krihó Zsolt (ta­tabányai Kodály, Demeter Attiláné); 2. Tóth Cintia (Feszty, Nagyné Bárdos Edi­na); 3. Csesztregi Bernadett (tatabányai Dózsa-iskola, Gerhát Csabáné). ■ Munkatársunktól Borral készülnek a finom ételek mór A közeli Mór bor- fa a r á t hölgyei- n e k egyesü­lete me­gyénkből is vár résztvevőket boros ételeket felvonultató, hagyo­mányos főzőversenyére, me­lyet április 23-án, a Szent- György-napok rendezvénye­ként tartanak meg a Bozóky Pincészet parkjában. Nevez­ni most vasárnapig lehet. A résztvevő legalább tízfős szakácscsapatoknak szabad tűzön kell elkészíteniük az ínyencségeket, amihez a hoz­zá illő bort is fel kell kínálni. Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról, főzőedények­ről minden csapat saját maga gondoskodjon! Információ és jelentkezés a 22/407-797-es telefonon A legjobb ételt készítő tár­saság 100 ezer forintot vihet haza, a második 60 ezer, a harmadik 40 ezer forintot. PIAC MUSTBA A FIZI­KA ÁGA NOMÁD JELFOGÓ 3 PRÓFÉTA SZERVE­ZETFÉLE P RITKA AZ ILLE­TŐRE TÁPLÁ­LÁS ► JL a ▼ A (\ RÉGISÉG ÉRDEN LAKIK V J j' ▼ Cr lE r IP í s RONGY SZELEI! MINTHA CSAK k 3 INDONÉZ SZIGET ► b L <2? t ÓGÖRÖG ISTENNŐ T ÖNZÉS ŐSEI rJ £ ív D ▼ P k ALVILÁG A k VASCO DA... AJAK, MÁSKÉNT VÖRÖSES OTHELLÓ NÉPE 1 L /]' ▼ £ MONDAT ELEME ▼ h H. RBI KAMRÁ­BAN VANI " f R f Tr ARANY JÁNOS VERSE 0 k ▼ lg í H 0 1 E2USTFE- HÉR FÉM ► V\ ÍV 0 MARII v/v ű Áruk Újvárosi Vásárcsarnok Ft/kg Konzum Ft/kg B urgonyilBMMNHHM 25-50 45 Hagyma 55-60 35 Zöldhagyma 80-130/cs / Fokhagyma 450-600 400 Káposzta 40-50 35 Kelkáposzta 150-450 120 Karalábé jflNMI 150-160/db 150/db Karfiol 320-380 299 Gyökér RNMi 230-280 99 Répa 60-120 99 Saláta 100-150/feJ . Retek 60-100/cs 70/cs Paprika édes 650-900 . Paprika erős 80-110/db 99/db Uborka 299-320 550 Paradicsom 480-550 450 Gomba 390-400 440 Alma 90-160­Narancs 230-250 150 Citrom 350-360 390 Banán 385-400 330 Klwl 240-350 250 Mandarin 320 320 Szőlő 890-900 Körte 370-400 . Eper 790 796 Sárgadinnye 450/db . Spenőt 300­Tojás 1748/db 18/db

Next

/
Oldalképek
Tartalom