24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-01 / 75. szám

Komárom-Esztergom megyei Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 64 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesűjfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékok napilapja 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK XVI. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM www.24ora.hu .Albacomp Home PC . A kép esik illírtJtrició. 17'CRT/Celeron D 2J53 J 256 MB MM / 40 CB fe, 16x dual layer DVD író/teszt/egér hangszóró / LINUX 00 Ft 17" LCD Monitor 59 900 Ft (bruttói ttsRnmyo. wwnmx i« r,-s. >». ":<»» •;? ■iiMlCTl Döntés nélküli politikai pofonok Már az is felborzolta a kedélyeket, hogy a megyei közgyűlés pályázatokat írt ki az általuk fenntartott egészségügyi in­tézmények vezetői álláshelyeire. Ugyanis a korábbi irányítók kinevezése határozatlan időre szólt. A testület teg­napi ülésén döntött: új vezetőket nevezett ki öt évre. Az esztergomi Szent Rita Fogyatékosok Otthona és a tatabá­nyai Szent Borbála, Kórház esetében új pályázatot hirdetnek. ► 2. oldal Sok a bűn, kevés a bíró Több rendőr kellene, le­terheltek az ügyészek, kevés a büntetőbíró - hangzott el tegnap a képviselő-testület ülé­sén, a városházán. Az ügyészség, a bíróság, a tűzoltóság, a polgári vé­delem és a közterület­felügyelet vezetői szá­moltak be a nyilvános­ság előtt munkájukról. ► 3. OLDAL IDŐJÁRÁS Folytatódik a napos idő ► 16. OLDAL Katonák csukában a tónál tata A szárazföldi csapatok hagyomá­nyos mezei futóversenyét csütörtökön a tatai Öreg-tó partján rendezték meg. A négy illetve hét kilométeres távok teljesítése nem okozott gondot a részt­vevőknek. A versenyzők erőpróbáját sokan kísérték figyelemmel. Talán olyanok is voltak közöttük, akik né­hány év múlva maguk is hivatásos ka­tonaként vesznek részt hazánk védel­mében. Képünkön: tiszti intésre rajtol a mezőny. Nincs kérője Bábolnának budapest/bábolna Tavaly ősszel kettévált a Bábolna Rt., és az eredményesen termelő egységekből meg­alakult a Bábolna Élelmi- szeripari Rt. A régi Bábolna végelszámolással jogutód nélkül megszűnik. Ezzel a döntéssel az illetékesek az élelmiszeripari társaság privatizációját igyekeztek elősegíteni. Az új társaság eladására az idén, január 28-án, pá­lyázatot írtak ki, ennek határideje tegnap lejárt. Információink szerint a pályázati dokumentációt többen megvásárolták. Megkérdeztük a Bábolna Rt. végelszámoló, pályáza­tot kiíró Reorg Rt. igazga­tóját, Vadász Endrét, aki elmondta, egyetlen pályá­zat sem érkezett be. Nem akadt hát kérője a Bábol­na Élelmiszeripari Rt.- nek. Az új helyzetben a to­vábbiakról az ÁPV Rt.- vei egyeztet a Reorg. ■ Madarász Anna Elfelejtették végighajtani a magyarok a meccset Nem tudtuk megverni itthon a bolgár válogatottat, a kilencvenedik percben rúgott góllal 1-1 lett az eredmény szer­dán este. Az első félidőben voltak esé­lyeink, szünet után mégis a bolgárok szerezték az első gólt. ► is. oldal Terhességmegszakítás (2003) Életkor Abortuszok száma megyénkben 2 203 352 439 540 70 7 összesen 1614 JEGYZET... ► 3. OLDAL FORRÁS: KSH MEGYEI IGAZGATÓSÁG JÓ REGGELT! Tatabányán ma rakják le az új, ötezer néző befogadására alkalmas sportcsar­nok alapkövét. Tatán a Víz, Zene, Virág Fesztivál nyitányára megtisztítják az Öreg-tavat, és a magyar szinkron-úszó­válogatott tart látványos bemutatót. Me- gyeszerte befejeződtek a kátyúzások, az autósok több köszönőlevelet küldtek az önkormányzatoknak. Reggel fél órát áll­tam sorba a szelektív hulladékokat gyűjtő konténerek előtt. Sajnos Kedves Olvasónk, a fenti állí­tásokat nem erősítették meg hivatalos helyekről, sőt cáfolták. Csak tréfálkoz­tam. Ma, április elsején, bocsássák ezt meg nekem... -emká­A havi törlesztőrészletek alakulása a hitelösszeg és a futamidő függvényében Hitel összege 24 hónap 48 hónap 60 hónap 300 000 Ft 14 890 Ft 8 780 Ft 7 600 Ft 500 000 Ft 24 820 Ft 14640 Ft 12 670 Ft 800 000 Ft 39 710 Ft 23 420 Ft 20 260 Ft 1 000 000 Ft 49 630 Ft 29 270 Ft 25 330 F\ _ THM: 21,69% -25,51 % AJ$ffljätunk~a 2005, keleti hirdetés mii mi nősül- aj anl áttételnek, ji töi+eszrőrészletek tájékoztató jellegűek. Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket! Tata. Keszthelyi út 2/a. Tel 54/381 -498 • Ady E. út 17. Tel 34/586-355 • Tatabánya. Réti út 164 Tel 34/511-717- Lábatlan. Rákóczi út 138-140 Tel 33/361-997 - Baj - Dunaalmás - Koca - Naszály - SUtto - Szórnád Tardos • Tarján----------------------------------o Bököd, Fő u 50/» Tel 590-092 • Oroszlány Rákóczi Ferenc u. 7/a Tel 361-254 • Oroszlány Móricz Zsigmond u 4 Tel : 560-136 • Dad, Dózsa György u 1/a. Tel: 580-006 • Tatabánya, Paletta lakópark 3 ép 4-5 Tel’: 3Í1-498 ................o kozpont@bokod.tksz. hu K tirnyc, Alkotmány u 14 Tel 34/573-204 • Tatabánya: Hadsereg u 60 Tel. 34/511-982, Árpád u 87 Tel 34/511-253, Gél I ltp.711. Tel 34/511-335, Dózsákért u.5. Tel.. 34/511-875 • Kecskéd • VérU-sszolos---------------------­o kozpont@kornye.tksz.hu Komárom, 2900 Igmándi u 45, Tel,. 34/341-623, 540-530 ‘Tata, 2890 Adv Endre u 24 Tel 34/587-351 • Tatabánya, 2800Köztársaság u 44/a. Tel 34/317-353 • Almásftlzlto-felsó - Ács Bana • Bábolna • Mocsa • Nagyigmánd • Szákszend • Szony • Tarkóny-----------------­- www,fsu»mamHMke»,m T íz százalékkal emelkedik a fogamzásgátlók ára A társadalombiztosítás által nem támogatott mintegy hatezer gyógy­szer közül kétszázhét ára emelkedik mától. Madarász Tífnea Április el­sejétől né­hány altató­hoz, fájda­lomcsillapí­tóhoz drá­gábban jut­hatunk hozzá - tudtuk meg DR. NEMESKÉRY EDVINTŐL, a Magyar Gyógyszerészka­mara megyei elnökétől. - A fogamzásgátlók ára 10 szá­zalékkal emelkedik. Ez ér­zékenyen érinti a lakosság nagy részét, mivel a fiatal nők 90 százaléka használja ezeket a termékeket, amely­ből az egyik legolcsóbb (há­romhavi adag) 1670 forint­ról 1830 forintra emelkedik mától. A gyártók kihasznál­ják a lehetőséget: mivel mindenképpen szükség van ezekre a pirulákra, a hölgyek megveszik néhány száz forinttal drágábban is. Egyébként januárban már hét százalékkal emel­ték az árukat. Tavaly pedig kizárólag azért nem, mert az államnak rendhagyó módon sikerült megálía­podnia a gyártókkal az ár­stopban. Az ezt megelőző években pedig mindig öt százalékot meghaladóan nőtt az áruk. DR. OR­BÁN GYÖRGY tatabányai szülész-nő­gyógyász főorvos el- mondta: sokféle elképzelés volt már arra vonatkozóan, hogyan le­hetne ingyenessé tenni, megkönnyíteni a fiatalok fo­gamzásgátlását, de gyakor­latban nem született megol­dás. A több ezer forintos tétel nagy terhet jelent számukra. Előleg volt, bútor nem csaló Asztalosnak adta ki magát, a pénzt elverte tatabánya Hirdetés útján szerzett megrendelőket a ta­tabányai T. József. A jóhisze­mű emberektől előleget kért, a megrendelt bútoro­kat nem készítette el, a pénzt elköltötte. T. Józsefet először a tata­bányai, majd á Komáromi Városi Bíróság ítélte el csa­lás miatt. Mindkét alkalom­mal 2 év szabadságvesztés­re ítélték, ezt összbüntetés- be foglalták, így 3 év 4 hó­napi letöltendő börtönbün­tetést szabtak ki rá. Mire ki­jött volna a börtönből, újabb eljárást indítottak ellene. A fiatal férfi komoly előle­geket kért a megrendelőktől, még nyugtát is adott róla. Telt-múlt az idő, a bútor azon­ban csak nem készült el. A megrendelők először hagy­ták magukat hitegetni, majd feljelentették az álasztalost Legutóbb az ügyészség sikkasztás vétségével vádol­ta meg T. Józsefet. Az első­fokon eljáró Tatabányai Vá­rosi Bíróság bűnösnek talál­ta T. Józsefet a terhére rótt bűncselekmény elkövetésé­ben, s őt ezért megrovásban részesítette. Az ügyész sú­lyosbításért fellebbezett. A másodfokon eljáró megyei bíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. Sikkasztás vétsége helyett csalás bűn­tettében mondta ki bűnös­nek a vádlottat, s őt ezért 77 000 forint pénzbüntetés­re ítélte. Az ítélet jogerős. ■ M. A. 977141686505700075

Next

/
Oldalképek
Tartalom