24 óra, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

24 ÓRA - 2005. MÁRCIUS 1., KEDD SPORT 15 SPORTLÖVÉSZET Sidi címvédésre készül légfegyveres eb - Három komáromi versenyző Tallinnban - Öt-hat medált vár a szövetség elnöke - Ato&iyi aranyérmes filmezéssel lazított Sidi Péter, Miskolczi Juli­anna és Horváth Gábor is lőállásba áll a légfegy­veres Európa-bajnok- ságon, amely ma kez­dődik az észtországi Tallinnban. Krzyzewsky Miklós, a szövetség elnö­ke, s Kisvárdai István, a válogatott szakágvezető­je, a komáromiak edzője is bizakodó, 5-6 érmet várnak a mieinktől. Munkatársunktól Ma a juniorok versenye­ivel kezdődik meg Tallinnban a légfegyve­res Európa-bajnokság, amelyen 21 magyar versenyző vesz részt, s közülük többen éremesé­lyesként lépnek lőállásba. - Öt-hat érmet remélek a csapat­tól, de azon belül is nagyon sze­retném, ha legalább 2-3 medált olimpiai számban, tehát puská­ban, vagy pisztolyban sikerül­ne szerezni - mondta Krzyzewsky Miklós, a magyar szövetség elnöke. A tíz felnőtt versenyző közül a legjobb szereplés a légpus­kás Sidi Pétertől várható, aki az utóbbi időben egyre jobb formában lőtt, így reális esély- lyel pályázik a tavaly Győrben megszerzett címének megvé­désére. Mellette a női piszto- lyosoktól remélhető ki Kézilabda - női- NB II. - 13. forduló Ajka - Komáromi AC 2140 (8-17) Ajka, 100 néző, vezette: Hof- bauer, Békés. Komáromi AC: Bulyáki - Becsák 6, Tóth M. 11, Gyurkó 1, PölÜ 5, Köb- li 4, Koncz 4. Csere: Czigány, Farkas 3, Zakor 6, Tóth Sz. Edző: csordás árpád. A 13. fordulóból előrehozott mérkőzésen ott folytatták a ko­máromiak, ahol az ősszel ab­bahagyták: esélyt sem enged­tek ellenfelüknek a pontszer­zésre. A Duna-partiak az első játékrész végén húztak el, tér­félcsere után pedig már tetszés szerint érték el góljaikat A KAC továbbra is százszázalé­kos teljesítménnyel áll a táblá­zat élén. Ifjúsági mérkőzésen: Ajka - Komáromi AC 24-30 (8-15). Szövink-kupa Komárom kézilabda. Öt együt­tes részvételével rendezték emel­kedő pro­duk­ció, hi­szen az olimpián szerepelt Csonka Zsófia és Sidi Péter olimpikon mielőtt Észt­országba utazott volna, statiszta szerepet vállalt az Örömosztag cí­mű háborús filmben, amelyet a napokban forgattak Almásfüzi­tőn. Mosolyogva jegyezte meg: mindenhol ott van, ahol puskát foghat. Persze, a komáromi ver­senyző bízik abban, hogy Tallinnban nem statisztaszerep jut számára... Erdős Dorottya is bizonyí­totta már az idén, hogy re­mek teljesítményre ké­pes. A csapat legnagyobb hiányzója a futócéllö­vő Sike József, aki ta­valy megnyerte Győrben a 30+30 lö- véses számot, ám ez­úttal munkahelyi elfog­laltságai miatt nem ve­het részt a kontinensvi­adalon. Izgatottan készült az Európa-bajnokságra Kisvár­dai István, a komáromiak edzője is. Mivel dr. Hammeri László szövetségi kapitány szerződése december 31-én! le­járt, s az elnökség nem kívánta az együttműködést vele megújí­tani, négy szakágvezetőt bíjzott meg a feladatok ellátására. Kisvárdai István a puskások munkájáért felel, a mostani ver­seny lesz az első komolyabb megméretése. Sidi Pétertől és Miskolczi Juliannától jó ered­ményt vár, bízik abban, hogy a junioroknál újonc Horváti} Gá­bor is megállja a helyét. Az Eb-n szereplő magyar csapattagjai: férfiak: Sidi Péter, Papp Má­té, Kováts Ádám (puska). Karacs Zsolt (pisztoly). nők: Sike Renáta, Erdős Do­rottya, Csonka Zsófia (miríd- három pisztoly). Joó Éva, ! Krzyzewsky Beáta, Miskolczi Julianna (puska). junior férfiak: Török Zol­tán, Kecső Zoltán, Horváth Gábor (puska). Kocsis Ro­land, Kocsis Norbert, Bélák András (futócél). junior nők: Végh Barbara (pisztoly). Nagy Zsófia, Góbii Orsolya, Borbély Er­zsébet (puska). Keczeli Bi­anka (futócél). HIRPALYA meg a Duna-partí városban a Szövink szenior kézilabdator­nát a hét végén. A selejtezők eredményei: Kisbér - Komáro­mi AC 14-10, Nagyigmánd - Kisbér 12-12, Tata - Környe 14-13, Komáromi AC - Nagyig­mánd 10-12. Helyosztók, a 3-4. helyért: Környe - Nagyigmánd 17-11 (7-7). Az 1-2. helyért: Kisbér - Tata 14-15 (7-9). Vég­eredmény: 1. Tatai HAC, 2. Kis­bér, 3. Környe, 4. Nagyigmánd. Bognár Imre, a torna főszer­vezője elmondta: a csapatok jól érezték magukat náluk, s lehe­tőséget adtak arra, hogy a kö­zelmúltban játékvezetői vizs­gát tett fiatal bírók bemutat­kozhassanak a tornán. Zsámbéki győzelem Tarján teremlabdarúgás. Ti­zenkét csapat részvételével rendezték a hét végén a Mikes- vándorkupa elnevezésű terem­focitornát. A legjobb négy közé két zsámbéki együttes mellett egy tatabányai és egy helyi csapat jutott. Eredmények, elődöntő: Zsámbék FC - Felsőgalla (Tata­bánya) 1-0, FC Négyhengeres (Tarján) - Zsámbék Aszúid 3-1. A 3. helyért: Felsőgalla - Zsámbék Asztrid 2-10. A dön­tőben: Zsámbék FC - FC Négy- hengeres 2-2, büntetőkkel 3-2. A torna gólkirálya Sándor Péter (Zsámbék Asztrid) lett 11 góllal, a legjobb kapusnak Ko­vács Lászlót (FC Négyhenge­res) választották. Negyedik a Humanitás Tatabánya ülőröplabda, a Hu­manitás SE a hét végén a Sár­berki Általános Iskola torna­termében rendezte az idei Raabersped elnevezésű Ülő­röplabda Magyar Kupát. A tor­nára hét csapat nevezett, a há­zigazdák a dobogós helyezés­ben bíztak. A tatabányaiak a csoportmeccsek során 3-1-re kikaptak a nyíregyházi Piremon SE-től, a Pécset 3-1-re, a Szegedet pedig 3-0-ra legyőz­ték. A hazaiak az elődöntőben a jó napot kifogó váciaktól 3-1- re vereséget szenvedtek, így a harmadik helyért mérkőzhet­tek meg. Itt a Szombathely 3-1- re bizonyult jobbnak a tatabá­nyaiaknál, így negyedik lett Varga Ferenc edző együttese. A Humanitás csapatában Stirczer József, Elek József, Kő­szegi Károly, Vasas Zsolt) Va­sas Attila, Kardics Géza, Cjyör- gyi Ferenc, Gráczer Józse;f és Izsáki Csaba szerepelt. Végeredmény: 1. Piremon SE Nyíregyháza, 2. Mozdulj SE Vác, 3. Sprint SE Szombathely, 4. Humanitás SE Tatabánya. Felújítanák a pályát Dunaalmás közgyűlés. Szom­baton 17 órától tartja tisztújító közgyűlését a Dunaalmási MAC. A napirendi pontok kö­zött szerepel a pálya és a sport­ház felújításának kérdésé. A tagok az új elnökséget válasz­tanak, s ismertetik az idei ter­veket is. Aranylabda-díj Komárom sportbál. Díjkiosztó gálával egybekötött bált rendez a Komáromi Városi Sportegye­sület labdarúgó-szakosztálya szombaton 19 órától a Cathed­ra Központban. A rendezvé­nyen átadják az előkészítő, ser­dülő, ifjúsági és felnőtt kategó­riában a helyi Aranylabda-dí­jat, megjutalmazzák a legjobb edzőt is. A bálban a jó zenéről az almásfüzitői Vidám Fiúk együttes gondoskodik majd. LABDARÚGÁS Bozóky maradt az MLSZ elnöke A Magyar Labdarúgó Szö­vetség (MLSZ) tisztújító közgyűlésén az egyetlen jelöltet, Bozóky Imrét vá­lasztották ismét elnöknek a küldöttek. A szervezet vezetó'je úgy fogalmazott: komoly feladatok várnak rájuk az elkövetkezendő időszakban. MTI Budapest Az MLSZ szervezet első számú vezetője 1999. szeptember 25-én került pozí­ciójába, az akkori, kétfordulós választáson 62-46-os aránnyal győzte le Kovács Attilát. Ezút­tal 87-en szavaztak Bozóky mellett, hatan ellene. bozóky Imre, a Magyar Lab­darúgó Szövetség további öt év­re megválasztott elnöke úgy vé­li, komoly és nagy volume­nű feladatok megoldása előtt áll. - A szervezeti struktúra ol­csó és hatékony átalakítására mindenképpen szükség van, s remélhetőleg az idén sikerrel rendezzük meg a női U19-es Európa-bajnokságot, valamint jövőre az UEFA-kongresszust. A sportvezető véleménye sze­rint a szervezet anyagi helyzeté­nek sikeres konszolidációja és az elindított utánpótlásprogram mi­att szavaztak neki ismét bizal­mat. - A futball példát mutatott, hiszen az amatőrök és a profik egyaránt engem támogattak az elnöki poszt betöltésére, így vég­re állandóság alakulhat ki, s be lehet fejezni a megkezdett prog­ramokat - jelentette ki Bozóky. Az MLSZ elnökei 1901. január 19-től: 1901: Jász Géza. 1902: Rákosi Viktor. 1903-1906: Banoviis Kajetán. 1907-1915: Kárpáti Béla. 1916: őrgróf Pallavicini György. 1917-1919: Füzesséry Zoltán. 1919-1922: Oprée Dezső. 1922-1923: Friedrich István. 1923-1926: Shvoy Kálmán. 1926-1930: Dréhr Imre. 1930-1932: báró Kray István. 1932-1939: Usetty Béla. 1939-1944: Gidófalvy Pál. 1944-1947: Becskő József. 1947-1950: Ries István. 1950-1963: Barcs Sán­dor. 1964-1970: Hegyi Gyula. 1970-1974: Terpitkó András. 1974-1978: Kutas István. 1978-1986: Szepesi György. 1986-1988: Somogyi Jenő. 1988-1989: Tisza László, Vadászi Ti­bor, Varga Miklós. 1989-1994: Laczkó Mihály. 1994-1996: Benkő László. 1996-1997: Laczkó Mihály. 1998-1999: Kovács Attila. 1999 - Bozóky Imre. TOTONYEREMENYEK MTI A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá­sa szerint a 8. fogadási heti totó és góltotó nyereményei a jövede­lemadó levonása után a követke­zők, 13 plusz egy találatos szel­vény 36 db, nyereményük egyenként 177 651 forint. 13 ta­lálatos szelvény 112 darab, nye­reményük egyenként 28 939 fo­rint. 12 találatos szelvény 2520 darab, nyereményük egyenként 1275 forint. 11 találatos szelvény 17 397 darab, nyereményük egyenként 185 forint 10 talála­tos szelvény 71 005 darab, nye­reményük egyenként 75 forint. Góltotó: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 42 296 fo­rint. 4 találatos szelvény 13 da­rab, nyereményük egyenként 4880 forint. Lapzártánk miatt nem közölt eredmények: 8. Leverkusen - VfB Stuttgart 1-1, tehát x. 9. Schalke - Hannover 1-0, azaz 1- es. 14. Internazionale - Milan 0-1, vagyis 2-es. SPORT A KÉPERNYŐN 14.00: Bowling - AMF World Cup, 15/7. rész. 15.15: Labdarúgás-Angol bajnokság, 28.for- duló, összefoglaló (ism.). 16.15: Labdarúgás - Francia bajnokság, 27. forduló, összefoglaló (ism.). 17.15: Labdarúgás - Libertadores- kupa, összefoglaló. 17.45: Jégkorong- Bajno­ki mérkőzés, FTC - DAC Invitel (élő). 20.30: Mai helyzet. 20.45: Labdarúgás - FA-kupa, 5. for­duló, Sheffield United - Arsenal (élő). 23.00: Póker- Pacific PokerUKOpen, 23/7. rész. SfrQRTffjZf 13.15: Labdarúgás - Spanyol bajnokság, 25. forduló, Deportivo-Real Madrid (ism.). 15.30: Arany pillanatok. 16.15: MotorShowl (ism.). 16.45: Ringlispíl - Ökölvívó-magazin (ism.). 17.30: Labdarúgás - Olasz bajnokság, 26. forduló, Palermo-Roma (ism.). 19.15: Labda­rúgás-Angol bajnokság, 28. forduló, összefog­laló. 20.15: Mai helyzet. 20.30: Labdarúgás- Német Kupa, negyeddöntő, Schalke - Hanno- ver(élő). 22.30: Labdarúgás-Spanyol bajnok­ság, 26. forduló, Barcelona - Espanyol. yér snhspoRT jár Tér Tér Tér 14.00: Labdarúgás - UEFA Bajnokok Ligája (ism.) 15.00: Labdarúgás - Eurogólok (ism.). 16.00: Tenisz - WTA torna, Dubai, 2. nap (élő). 19.00: Labdarúgás - UEFA Bajnokok Ligája (ism.). 20.00: Boksz- Bejrút, P. Aurino-J. Marwa (ism.). 21.00: Boksz-Olaszország(élő). 23.00: Triál-Szentpétervár. 24 ÓRA Komárom-Esztergom megyei napilap Nad|a az Anl SpringerHurarotraj Kit Konwmtatirjom Megyei In Főszerkesztő: MISKEI FERENC Vezető szerkesztő: TÓTH ILONA Kiadővezető: E. NAGY LAJOS Kiadóvezetóhelyettes, hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS A szerkesztőség és a kiadó címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Levélcím: 2801 Tatabánya, PL 141. Telefon: (34) 514010: Szerkesztőségi telefax: (34) 514011 email: szerk.kom@axels.hu Kiadói telefon: (34) 514000; Kiadói telefax: (34) 514001 Esztergomi kirendeltség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Telefon: (33) 414068, (33) 509-220 Komáromi kirendeltség: 2900 Komárom, Igmándi u. 14-16. Telefon: (34) 346-120, t*fax (34) 340357 Készült: Szilády Nyomda Kft Telefon: (76) 481-401 • Telefax: (76) 481-204 Felelős vezető: BOROS GÁBOR ISSfFszám:1416-8650 Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyarország Kft Komáromísztergom Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a RÁBAHIR Rt regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS Telefon: (34) 514030; Fax: (34) 514033 email: terj.kom@axels.hu Bőfizetés1 a kiadónál: TeL: (34) 514031, Telefax: (34) 514033 valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB (Tatabánya) 104009130911733000000000 ASM (Tatabánya) pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetés dija: egy hónapra 1595 Ft negyedévre 4 785 Ft fél évre 9 570 Ft, egy évre 19 140 Ft. Hirdetésfelvétel: TeL: (34) 514020; Telefax: (34) 514021 email: hirid.kom@axels.hu Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent A 24 Óra bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. rt átvenni csak a 24 Órára hivatkozva lehet. Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántar­tásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a Társa­ságunk érdekeltségében tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is vég­zik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Nép­újság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.), előfizetéses megrendelését teljesít­sük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köré­ről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, Illetve törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom