24 óra, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-01 / 26. szám

Ma: Hiányzik- -f^\ az éjszakai csend 9. OLDAL Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja Van véleménye... ... de nem hallgatják meg? Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! B HELYI TÉMÁK B ORSZÁGOS TÉMÁK fórum.24o^a.hu KEDD Tablettánként csomagolt visszaélés A közgyógyellátásban részesülő betegek még az idén okmánycserére számíthatnak. Az or­szágban a mintegy 600 ezer igazolvány egy- harmada érvénytelen. A cserét az is indokol­ja, hogy olyanok is ren­delkeznek okmánnyal, akiknek nem is lenne szükségük gyógyszer­re. ► 2. OLDAL Mindenki kevesli a pénzt az otthoni ápolásra Ha súlyosan beteg valaki a családban, és emiatt egy hozzátartozója otthon ma­rad gondozni őt, akkor a jogszabályok szerint ápolási díjat igényelhet. Az érin­tettek mindannyian keveslik a nekik já­ró összeget, amely két évvel azelőtt átla­gosan alig haladta meg a havi 20 ezer forintot. ► 3. OLDAL Erősen szeles, hófúvásos nap ► Ifi. OLDAL KERESZTÜL A MEGYÉN 2-1 TATABÁNYAI KISTÉRSÉG r KÉK TÜKÖR ...10. SMS-FÓRUM .,.12 SPORT 1F> JÓ REGGELT! Cseng a kaputelefon. „A villanyórát szeretném leolvasni. ” Cseng a kaputele­fon. „Szórólapokat hoztam. ” Cseng a ka­putelefon. „Pétiké lejöhet?” Fogalmam sincs, ő a szomszédban lakik. Cseng a kaputelefon. Persze, mama, nyitom. Cseng a kaputelefon. „A vízórás va­gyok. ” Cseng a kaputelefon. Beenge­dem, bár nem értem, ki az. Majd kide­rül... Ők legalább beleszólnak. Reggel fél hat. Cseng a kaputelefon. Álmosan kivánszorgom, felveszem a kagylót: Igen, ki az? Töksüket, még anynyit sem mond: Jó reggelt! fa 771416 865019 0 0 0 2 6 Kormányfő és lézerfény a Nokia-csarnok avatóján Timo Kahelin, Gyurcsány Ferenc, Szili Katalin, a T. Ház elnöke és Pekka Ala-Pietilá a csarnokavatón ról - emelte ki beszédében Gyurcsány Ferenc. Miniszterelnökijük gratu­lált Komáromnak az ipari park kialakításához!, a mun­kahelyteremtő berúházások létrehozásához. Úgy fogalma­zott: mindez alig megismétel­hető. - Itt van a modern világ - tette hozzá a kormányfő. - Láthatjuk az Európai Unió ad­ta előnyöket is. Szlovákiából többen járnak át Komáromba dolgozni, mint amennyi a munkát keresők száma a tér­ségben. Gyurcsány Ferenc hozzáfűzte: persze, ez figyel­meztető is, hiszen eljöhet az idő, amikor szorpszédaink diktálják, hogy milyen szak- képzettséggel, mennyi pén­zért hajlandóak dolgozni ha­zánkban. Pekka Ala-Pietilá, a Nokia Corporation elnöke kiemelte: a bővítés azt bizonyítja, Ma­gyarországon szeretnének maradni. Ezt követően Gyur­csány Ferenccel lézerfény kí­séretében avatta fel az új csarnokot. Komáromban már mo­dern világ van - jelentet­te ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Nokia mobiltelefongyár új csar­nokának avatóján. Kovács László Komárom A finnországi társa­ság egyik legnagyobb gyárá­vá vált a komáromi. A bővítés után 30 ezerről 50 ezer négy­zetméterre nőtt a gyártóterü­let - tudhatták meg az ün­nepségen részt vevők Timo Kahelin igazgatótól. A beru­házásra 50 millió eurót (több mint 12 milliárd forint) fordí­tottak. Ma már 3000 a mun­kavállalók száma, beszállító­iknál 4000-en dolgoznak. A kormány és a helyi önkor­mányzat segítségét kérte si­kertörténetük folytatásához.- Hazánknak érdeke, hogy a nagyvállalatok érezzék: jó helyre telepedtek le. Ehhez szükség van az alkalmas tu­dással, a folyamatos tanulás képességével rendelkező munkavállalókra. Céljukat szolgálhatja a szakképzés át­alakítása. A kormány hama­rosan tárgyal az új program­Fából mobiltelefon A Nokia komáromi gyárát 2000. május 5-én avat­ta fel Orbán Viktor, az akkori miniszterelnök. Beszédé­ben utalt arra, hogy a finn cég 1865-ben faipari vállalko­zásként indult. Úgy fogalmazott: a Nokia bebizonyította, hogy fából mobiltelefont is elő lehet állítani. A társaság akkor is megadta a módját az avatási ceremóniának. A kormányfő az óriás mobiltelefon gombját nyomta meg, majd megjelent a factory open, azaz a gyár nyitva felirat. Szakadatlanul szakad a hó Munkatársunktól Megyei információ Folyamata san esett a hó tegnap me­gyénkben. A kora délutáni állapotokhoz képest már es­tére is jelentősen romlott a helyzet. Délután a Vértes Volán Rt. helyi és helyközi járatainál, leszámítva a néhány perces késést, még nem okozott gondot a hó. Estére azonban az Esztergom-Tatabánya út­vonalon már 10-15 perces késéssel közlekedtek a bu­szok, a Tata-Kömlőd sza­kasz pedig nehezen járható­vá vált. A megyei állami közútke­zelő kht. gépei dolgoznak az utakon. A főutak korábban vizes burkolata délutánra la­tyakossá, az alsóbbrendűeké hókásássá vált. Lapzártáig nem kellett utat lezárni. A meteorológiai intézet tájé­koztatása szerint ma reggelig 4-7 cm friss hóra lehetett számítani, s a megélénkülő szél hóátfúvásokat okozhat. A mentők közlekedésében nem okozott fennakadást a hó. A balesetek száma szintén nem volt jelentős, mert - a helyzetre tekintettel - minden­ki óvatosabban közlekedett. TÉLI ÖSSZEÁLLÍTÁS ► 4. OLDAL Kizártak a frakcióból két MSZP-s képviselőt Munkatársunktól Esztergom A 23 tagú városi képviselő-testület többsége a polgári frakció. Ellenzékük a hattagú szocialista csoport - amelynek létszáma most ket­tővel csökkent -, illetve két listás képviselő.- Nagy Bea és Tóth József, frakciónk korábbi tagjai, soro- z a 1 0 s a n megsértet­ték a frak­ciószabály­zatot - tudtuk meg Láposi El­zától, az MSZP Esztergom térségi pártelnökétől. - A két képviselő a frakciótagok megállapodásának ellenére a testületi üléseken másként szavazott egy-egy témában, mint a többiek. Taggyűlési határozatban rögzítettük, hogy pártfegyelmit indítunk ellenük, ám ez nem történt meg. Ennek az az oka, hogy közben kiderült, egy éve már nem fizettek tagdíjat, így alapszabályunk szerint auto­matikusan töröltük őket a párt tagjainak sorából. Azaz, tulajdonképpen saját magu­kat zárták ki. NAGY BEA:- Nem hin­ném, hogy kizárásunk a frakcióból és a pártból csak a tag- díjfizetés elmaradása miatt történt. Sokkal inkább meg­mérettem volna egy pártfe­gyelmivel, mint egy látszat- intézkedéssel. Érveimet nem tudtam felsorakoztatni, nem volt módom arra, hogy elmondjam véleményemet. Hogyan tovább? Nem kell tá­voznom a testületből, csak ha lemondok. Független bal­oldaliként politizálok to­vább. Tóth Józsefet nem tudtuk elérni, téli szabadságát tölti. Matáv Internet matav Eetwsználónév: matav f~ Jelszó njentése 06,51622622 Tetefönszám; Tárcsázás helye: |ú| hely 3 Iulajdonságok.. I (ttp matáv Csatlakoztatás Aki eddig nem próbálta ki az internetet, most két hónapig ingyen barangolhat a Matáv Nyílt Internettel! Ha Ön még nem internetezett vezetékes telefonjáról* akkor február 1. és március 31. között ingyen és korlátlanul olvashat, kereshet, szórakozhat a világhálón Nem kell hozzá más, mint egy modemmel rendelkező számítógép és egy Matáv-telefonvonal. Csatlakozzon az ábrán látható módon, és azonnal internetezhetI Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! További információn212 A telefonszámlája melletti januári Hírmondóban részletes leírást talál, hogyan csatlakozzon a világhálóhoz. A Nyílt Internet a Matav szolgáltaidéi területen vehető igényéé. Minimál díjcsomaggal rendelkezők kivételével. ^^SwfWufiTrn^ ’Az ajánlat azon lakossági ügyfelekre vonatkozik, akiknek 2004. augusztus 1. óta nem volt 0651 irányú hívása Csatlakozás

Next

/
Oldalképek
Tartalom