24 óra, 2005. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-03 / 1. szám

lottószámok NYERŐSZÁMOK: 38,55,65,66,67 JOKER-SZÁM: 305443 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatosok nyereménye egyenként 1964 731 forint; a 3 találatosoké egyenként 14 494 forint; a 2 talá­latosoké egyenként 836 forint NYERŐSZÁMOK: 10,20,26,31,35,36 PÓTSZÁM: 5 Komárom-Esztergom megyei 2005. JANUÁR 3., HÉTFŐ XVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM www.24ora.hu Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesűjfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja ■lliilll—i Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! HELYI TÉMÁK ORSZÁGOS TÉMÁK fórum. 24o^a.hu HÉTFŐ Hologramos igazolványok Csak az új, hologramos igazolvánnyal rendelkező mozgássérültek használ­hatják január elsejétől a számukra ki­jelölt parkolóhelyeket. Megyénkben a jogosultak csaknem fele élt eddig a csere lehetőségével. Drágább csekkek Nyergesújfalu kábelte­levíziós hálózatának tu­lajdonosa, a fővárosi székhelyű FiberNet Kommunikációs Rt tá­jékoztatót küldött a tele­pülésen élő előfizetőik­nek, de képviselőjük nem jelent meg azon a fórumon, melyen köz­vetlenül érzékelhették volna a lakosság felhá­borodását, s nem csak a drágább csekkek miatt IDŐJÁRÁS Keddre havazás várható ► 16. OLDAL ► 5. OLDAL Zebra és sáv duzzaszthat A korábbi elképzelésektől eltérően a dorogi Profi áruház melletti térséget nem telekként, hanem a megváltozott beruházói igények miatt egységes területként tervezi értékesíteni az ön- kormányzat. ► 7. OLDAL Lazítottak a palánkdöngetők A lazítás jegyében teltek el az év utol­só napjai a Szőnyi Palánkdöngetők Köre floorball egyesületében. A leg­több igazolt játékossal rendelkező szervezet tagjai vetélkedtek, s kiosz­tották a legjobbaknak járó díjakat is. ► 10. OLDAL KERESZTÜL A MEGYÉN ............ D OROGI KISTÉRSÉG............. ” S PORT.................................. ’ A PRÓHIRDETÉS 14 HOROSZKÓP, SMS FÓRLV JÓ REGGELT! Szilveszter kora este éppen a két fotelt igazgattam a tévé elé, amikor megcsör­rent a telefon. - B...meg! Meddig vár­junk rátok!? - reccsent rám egy ismeret­len hang. Hangtónusából ítélve talán mást, egészen biztosan többet ivott már mint én. Nem kellett ránéznem a nejem­re ahhoz, hogy tudjam: nem készülünk sehova. Ezért állítottam határozottan, hogy rossz számot hívott.- Józsi, nem te vagy? - kérdezte ekkor. Na, erre is tudtam kapásból a választ, ám alkalmi ismerősöm nem jött zavarba:- Oké. Hívj vissza! - biztatott, majd megszakadt a vonal. Reggel arra riadtam, hogy elfelejtet­tem. Talán nem is baj. -efká­771416 865019 00 00 1 2005 mindenképpen jeles évünk lesz A Dinamic sportegyesület tagjai csinos hölgyek társaságában a tatabányai West Étteremben koccintottak az újévi pezsgővel Az évforduló különösen hangos volt. Szerencsére csak a petárdák és a tűzijáték-bombák durranásai­tól, amely egyeseknek örömöt oko­zott, másoknak bosszúságot. A vi­lág számos pontján beárnyékolta a szilveszteri mulatságot a Délkelet- Ázsiában tízezreket elpusztító szö­kőár áldozataira való emlékezés. Szűkebb hazánk tagjai lehető­ségeik függvényében múlatták az óév utolsó óráit, ám valamennyi­en reménykedve köszöntöttük az újat. Bizonyára az idén is lesznek nézeteltérések közöttünk, de ab­ban egyet kell értenünk, hogy ~ 2005 - az utolsó számjegynek kö- | szönhetően - mindenképpen Ü jeles évünk lesz. ► KÉPRIPORT A 4. OLDALON Kopogtató hajléktalanok kéregetnek Nem bántják meg őket, de a nyugdíjasok és a magányosan élek tartanak tőlük Ennivalót és pénzt kér­nek a családi házakba és tömblakásokba beko­pogtató hajléktalanok. A lakókat zavarják a vá­ratlan vendégek, de nem akarják megbánta­ni őket. Knyazovics Edina Esztergom - Az elmúlt napok­ban háromszor kopogtak be hozzám ételért. Az egyik egy kis húst szeretett volna. El­küldtem. Örülök, hogy a csa­ládomnak tudok enni adni, miért etessem az utcán élő­ket is - meséli Huszárné Kun Zsuzsanna. Több ismerősöm is panasz­kodott, hogy nem hagyják nyugton. Kéregetnek az ut­cán, de bekopognak a laká­sokba is, azt mondják, enniva­lóra kell a pénz. Nyugdíjas va­gyok, egyedül élek. Félek, ha ilyen alakok állnak az ajtóm előtt - mondta Erős Lászlóné. A hajléktalanok egy cso­portja el tudja viselni az in­tézményi ellátást, mások in­kább az utcát, a szabadabb életet választják. Általában ők kopogtatnak, kéregetnek - tudtuk meg Bauer Brigittá­tól, a Magyar Máltai Szeretet­A melegedő címe A Magyar Máltai Szeretet­szolgálat Esztergomi Szer­vezetének melegedője a Baross Gábor utca 3. alatt található Duna-parti váro­sunkban. szolgálat esztergomi munka­társától. A melegedőben sok ember viszonylag kis helyen van összezsúfolva, nagyobb a konfliktusok kialakulásának a lehetősége. Ha hozzánk jön­nek, nem ihatnak álkoholt, s más szabályokat is be kell tartaniuk. Akinek ez nem tet­szik, inkább az utcát választ­ja. Naponta 25-35 hajléktalan fordul meg nálunk, nekik kétszer tudunk hideg ételt biztosítani. Zsíros kenyér és tea mindig várja őket, de álta­lában van vaj, lekvár, máj­krém, szalámi is. A lakóknak azt tanácsolom, hogy ha haj­léktalan kopogtat be hozzá­juk, semmiképpen ne adja­nak nekik ételt és pénzt. Küldjék el hozzánk, a mele­gedőbe, mi gondoskodunk róluk. Rövidítenek a múzeumok, mert nem tudnak fűteni A téli időszakra bezárt múzeumok többsége azért nem látogatható, mert nincs fűtés, és a fenntartók nem akarják, hogy a belépőjegyet meg­váltók fagyoskodjanak. Munkatársunktól Megyei információ a megyei múzeumok többsége rövidí­tett, azaz téli nyitva tartással várja látogatóit. Az esztergo­mi Duna Múzeum ugyan be­zárt egy hónapra, a háttérben azonban technikai szünet áll. A január elsejétől február 1-jéig tartó időszak alatt nagytakarítást végeznek, fel­újítják a kiállított tárgyakat, berendezéseket, és apróbb cseréket is végrehajtanak majd. A február 2-án ismét megnyíló kiállítóhely két Pécsen tanuló egyetemista a táti Huszti lános és a balaton- szemesi Mórocz Viktor fest­ményeivel köszönti a 2005-ös időszakot. A 2001-ben az Év Múzeumának választott in­tézményt 2004-ben csaknem 25 ezren keresték fel. Tavaly augusztus végén a látogatók száma 18 000 volt. Ez több, mint 2003-ban összesen. Ak­kor 17 548-an látogatták meg a kiállításokat. Téli nyitva tartás Szerda-péntek: 10-14 óra között Szombat-vasárnap: 10-16 óráig netuj. Szünnap Kedd-vasárnap: 10-16 óráig CTuíiWDli11™1^1 Pontokat gyűjt megyénk nyolcszáz orvosa is Öt év alatt kétszázöt­ven pontot kell össze- gyűjteniük szakmán­ként az orvosoknak. Aki ezt nem szedi össze áprilisig a továbbképzé­seken, az a későbbiek­ben nem praktizálhat. Madarász Tímea Megyei információ - Me­gyénkben mintegy 800 or­vos dolgozik. Az előzetes becslések szerint kilencven százalékuk teljesíteni tudja az elvárást - tudtuk meg dr. Hargitai Zoltántól, a Ma­gyar Orvosi Kamara megyei elnökétől.- Bár egyes szakmákban nehéz megoldani a helyette­sítést, véleményem szerint megszerezhető ez a pont- mennyiség a továbbképzése­ken, kongresszusokon. Egyéb­ként eleve húsz pont jár azért évente, ha valaki gyakorolja a szakmáját. Probléma a több szakmával - például, ha vala­ki sebész, baleseti sebész, kézsebész - rendelkezőknél lehet, mivel mindegyik terü­leten meg kell szerezniük a 250 pontot.- Haladékot kellene adni a gyógyítóknak. Sokan az or­voshiány miatt nem tudnak eljutni a kongresszusokra. Arról nem is beszélve, hogy a továbbképzések nagyon drá­gák, amelyeket a munkahe­lyek nem fedeznek - hangsú­lyozta dr. Schvarcz Tibor, az országgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke. Helyettesítési gondok Nem teljesen tiszta a pont­szerzés hivatalos része sem, az egyeztetés, az iga­zolások beszerzése. Publi­kációkkal, tudományos munkával is kaphatók pontok, de ezekre egyre ke­vesebb idő jut Néhány te­rületen - idegsebészet, bal­eseti sebészet, pszichiátria - pedig képtelenség megol­dani a helyettesítést. A legnagyobb újévi baba Tatabánya Megyeszékhelyünkön látta meg a napvilágot az ország legnagyobb súlyú újévi újszülöttje. Nemes Evelyn szombat éjjel 1 óra 25 perckor született. Józsa Katalin és Nemes László tatabányai szülők gyermeke, 4900 gramm, 52 centiméter, és teljesen egészséges. Képünkön a boldog déd- papa és nagypapa, azaz idősebb és ifjabb Józsa György között az édesanya látható a várva várt jövevény kiságyánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom