24 óra, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-02 / 255. szám

Kotaisspéidánv Hatos telitalálat HATOSLOTTÓ A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint egy darab hattalálatos szelvény volt Nyereménye: 151665 885 forint NYERŐSZÁMOK: 8,13,19,23,33,41 PÓTSZÁM: 4 ÖTÖSLOTTÓ Telitalálatos szelvény nem volt. NYERŐSZÁMOK: 56,67,72,75,80 JOKER-SZÁM: 950 659 Komárom-Esztergom megyei 2004. November 2., kedd XV. évfolyam, 255. szám Ara: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesűjfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! M HELYI TÉMÁK M ORSZÁGOS TÉMÁK forum.24o^a.hu KEDD Kétszintű érettségi A jövő évtől felvételi helyett elég lesz a fel­sőfokú oktatási intéz­ményekbe jelentke­zőknek egy jól sikerült közép- vagy emelt szin­tű érettségi vizsga is. Az érintettek évek óta készülhetnek erre az új rendszerre, az ügy­ben mégis sok a kér­dőjel. m. OLDAL IDŐJÁRÁS Borongós idő ►16. OLDAL KÉRÉSZTŐL A MEGYÉN ........4.5 DÖR ÖGI KISTÉRSÉG...................6 T ATABÁNYAI KISTÉRSÉG , .7 sys FÓRUM...............................13 A PRÓHIRDETÉSEK.................14 J Ó REGGELT! Nem aludtam, csak nehezen hámoztam ki magam a töltött káposztából - hal­lom hosszas csengetés után a telefonvo­nal másik végén. Azt hiszem, ötvenen túl is meg lehet lepődni egy ilyen beje­lentkezés után. Még akkor is, ha tu­dom, az ismerős hölgy nyugdíjaséveire megőrizte a humorát. Aztán kiderük-szó sincs viccről. Volt egy kisebb műtétje. A sebe a vártnál nehezebben gyógyul, azt a tanácsot kapta, hogy jegelje. A hűtő- szekrény fagyasztójában marhapörkölt, borsófőzelék, mákos tészta és töltött káposzta várt a sorára. Utóbbit tette saj­gó sebére. Ezt szereti a legjobban, efká 771416 865026 0 0 2 5 5 Több mint 150 mázsányi hal került szombaton a hálóba, köztük a legnagyobb ponty 7,2 kilogrammos volt Bencze Levente Tata- Kijelenthetjük, hogy a ha­lászok áldásos tevékenysé­ge nélkül egy fertőző, bűzös posvány, a város szégyene lenne az Öreg-tó. Egyebek mellett ez is elhangzott szombaton, a negyedik al­kalommal megtartott lát­ványhalászat keretében, melyre lényegesen többen voltak kíváncsiak, mint ko­rábban bármikor. Köszönhető ez egyrészt a kellemes időjárásnak, de sok­kal inkább a rendezvényt szervező Tatai Mezőgazdasá­gi Részvénytársaság vala­mennyi munkatársának, akik bajai és gyomaendrődi barátaikkal együtt kiváló ha- lászleveket és egyéb finomsá­gokat készítettek. Nagy sike­re volt az alföldi gombás-tejfö­lös harcsának, a dunai ká­posztás pontynak és a hely­béli Frits Sándor által készí­tett korhely halászlének. Ez utóbbit a Galambos La­jos vezetésével színpadra lé­pő Szuperbuli csapatának tagjai is megkóstolták, akik fergeteges műsorral ajándé­kozták meg ezúttal is az or­szágszerte egyre népszerűb­bé váló halászati fesztivál résztvevőit. Lehet egyéves, kétéves vagy akár az elsők egyike: a hivatalos márkaszervizekben minden Suzukinak mindössze 9 900 forintért kiváló minőségű, szintetikus technológiával készült Shell Helixre cseréljük motorolaját. Az összeg tartalmazza az olaj, az olajszűrő és a munkadíj árat! Ráadásul az akció ideje alatt számos eredeti alkatrészt is kedvezményesen adunk Önnek. íme egy, azon kevés ok közül, amiért fel kell keresnie márkaszervizét! Az akció október 25-től november 30-ig érvényes. Az akciós készlet erejéig. C02-kibocsátás (kombinált): 119g/km. Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4,91/100 km. . Tudjuk, mi számít. Parkolóórát kell venni Jó döntés - rossz tájékoztatás Tata képviselő-testüle­tének pénzügyi bizottsá­ga módosította a város- központban található parkolóhelyekre vonat­kozó rendelet szabályait. Palásti Péter Tata Ennek következtében no­vember 5-étől „várakozási övezetinek minősül: ■ a Vaszary-iskola melletti parkolóterület ■ az Ady utcai sajtbolt és hús­bolt előtti várakozóhely ■ a Kristály Szálló és Spar áruház előtti közterület ■ a rendőrkapitányság és a Kodály tér közötti rész ■ az Ady utcai DM áruház előtti parkolóhely A KRESZ 17. § (1) bekezdésé­ben foglalt szabályozási lehető­ségek figyelembevételével a fenti területek parkolóhelyein november 5-től maximum 2 órát tartózkodhatnak gépko­csik, hétfőtől péntekig 8.00- 17.00 óra között, illetve szomba­tonként 8.00-12.00 óra között. Mindenhol kötelező lesz a parkolás megkezdésének időpontját a személygépkocsi szélvédője mögött, jól látható helyen elhelyezett várakozást ellenőrző órán megjelölni, az óra mutatóinak beállításával. A 2 órás parkolási idő letelté­vel a tulajdonos köteles jármű­vével elhagyni addigi parkolá­si helyét A zökkenőmentes átállás ér­dekében az illetékesek azt ja­vasolják, hogy a gépkocsi-tu­lajdonosok november 5-e előtt vásárolják meg a várakozást ellenőrző, műanyag órákat Ta­ta bármelyik papír- illetve író­szerboltjában 60, azaz hatvan- forintos áron. Szerintük ugyanis ezzel elkerülhetővé válnak a korlátozások beveze­tésével járó esetleges kényel- meüenségek, hiszen az új sza­bályok betartását a közterület­felügyelet munkatársai rend­szeresen ellenőrizni fogják. Kommentár A hivatalos információ csupán ennyi, amit a válto­zások előtt három nappal tudunk csak közreadni, hi­szen azt az illetékesek nem bocsátották korábban a szerkesztőségek rendelke­zésére. Kár, hogy az egyéb­ként jó döntést hozók tájé­koztatási hibájából óhatat­lanul adódó félreértések el­szenvedői a közterület-fel­ügyelők lesznek. Célszerű lenne, ha december 31-ig csak figyelmeztetniük kel­lene mindenkit a parkoló­óra használatára, s addig nem büntetnének Belefulladt a Dunába M. T. S. Tát Vízbe fulladt férfi holttes­tét találták meg október 29-én a táti Duna-szakaszon, a kő­gát közelében. A bejelentés az esztergomi rendőrségre érke­zett. A nyergesújfalui tűzoltók segítségét kérték a rend őrei, hogy kiemeljék a folyamból a tetemet az esti órákban. A helyszínelés során megállapí­tották, hogy az elhunyt egy 75 éves táti férfi. Az ügyeletes or­vos idegenkezűséget nem ál­lapított meg. A halál beálltá­nak pontos okát csak a bonco­lás után tudják megmondani. Es Önnek mi erről a véleménye? Mondja el a 24 Óra főszerkesztőjének! November 2-án és 3-án 9-12 óra között a 06-40-514-013 kedvezményes tarifájú telefonszámon várja hívását Miskei Ferenc főszerkesztő Ne habozzon, tárcsázzon/ Látványos halsziiret

Next

/
Oldalképek
Tartalom