24 óra, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-28 / 252. szám

24 ÓRA - 2004. OKTÓBER 28., CSÜTÖRTÖK SPORT 15 KÉZILABDA NB I. 55 percig tartott a csoda Antalóczy Alfréd Férfi - 8. forduló Carbonex - Szeged 30-33 (18-14) Tatabánya, 1100 néző, vezette: Dobrovits, Tájok. Tatabánya-Carbonex KC: Szathmári - Iváncsik 3, Serfel 2, Szögi 3, Szotyori 7, Katzirz 4, Törő 7. Csere: Pulay, Kuzma, Babicz, Haag, Kiss 1, Németh 3, Kanyó Á. Edző: Füzesi Ferenc. Pick Szeged: Puljezsevics - Ber­ta 4, Djurkovics, Mezei 5, Matícs 2, Illyés 3, Vadkerti 1. Csere: Szente, Bajusz 3, Bendó 1, Czina, Szabó 5, Laluska 7, Andjelkovics 2. Edző: Kovács Péter. Az eredmény alakulása. 5. p.: 3-2, 10. p.: 7-5, 16. p.: 9-6, 20. p.: 11-8, 28. p.: 16-16,33. p.: 20-16, 40. p.: 23-23, 45. p.: 26-25,47. p.: 28-25,50. p.: 28-28, 52. p.: 29-29, 56. p.: 29-30. A tatabányaiak fegyelmezet­ten játszottak, keményen véde­keztek, s támadásaikat gólok­kal tudták befejezni. Az első tíz percben még rendre egyenlíte­ni tudtak a vasárnap a Bajno­kok Ligájában a világhírű Bar­celonát is legyőző vendégek, ám ezt követően 7-5-re s 9-6-ra is Törőék vezettek. A félidő má­sodik felében fölényben ját­szottak a házigazdák. Térfélcsere után 28-25-nél Szotyori hétméterest hibázott, amitől a vendégek új erőre kaptak, s egyenlítettek. Törő még vezetést szerzett, ám har­madik kiállítása után Szotyori kivált a védelemből, s a jobb erőnléttel rendelkező szegedi­ek fordítani tudtak. Koszorúztak A halottak napjához és min­denszentekhez közeledve minden évben a Magyar Ké­zilabda Szövetség Kegyeleti Bizottsága az ország külön­böző temetőiben megkoszo­rúzza az elhunyt kitűnő kézi­labdázók, volt válogatott já­tékosok síremlékeit. Tegnap Tatabányán a megyei kézi­labda-szövetséggel közösen fejet hajtottak Francsicsné Gorenc Hedvig volt nagypá­lyás világbajnok kézilabdázó és Faragó János sokszoros válogatott játékos sírjánál. Újjáéledt a pingpong Az önkormányzati képvi­selők kedd esti ülésükön elfogadták a dr. Nagy Mátyás jegyző előter­jesztésében asztalukra tett elképzelésgyűjte­ményt a város sportéle­tének jövőjéről. Fenyvesi Károly Nyergesújfalll. A célok általános megfogalmazása meglehetősen tág teret ad többek közt a diák­sport, a szabadidősport és a nemzetközi sportkapcsolatok fejlődésének, továbbá új, diva­tos sportolási lehetőségek meg­jelenésének. Jelenleg a város­ban a Zoltek Nyergesújfalu SE kilenc szakosztályt működtet: az íjászok, a kajakosok, a kick- boxosok, a labdarúgók, a teké- sek, a teniszezők, a sakkozók és a természetjáró-szakosztály tag­jai aktív szereplői a megye sportéletének, a röplabdások- nál egy kicsit hosszúra nyúlt szünet van. Az Eternit Építők­KARATE nél ebben a szezonban újjáéledt az asztalitenisz-szakosztály. A fejlesztési elképzelések között - egyelőre a remények ^zigljén ;7 £2£repe| Agy sport- centrum kialakítása például a fallabdázás, az úszás és a te­kézés szerelmeseinek, város­részenként streetball pálya, gördeszkapálya, lehetőség megteremtése a technikai sportoknak. A Duna-parti vá­rosban természetes igény a vízi sportok természetadta kí­nálatának jobb kihasználása. A közeli erdők turistaútvona­lait érdemes fejleszteni, ke­rékpárutak kilakításának biz­tosan örülnének a mountain bike barátai. Nem is olyan régen nagy ha­gyományai voltak Nyergesújfa­lun a triatlonnak. A sportág öt­letgazdája Barina István sport- referens volt. Most se referensi álláshely, se triatlonverseny nincs a városban. A sportkon­cepció szerint ezen is változtat­ni kellene. Csapatban a legjobbak Szeles Viktor VéltesSZŐlŐS. A Vértesszőlősi SE karateszakosztálya a hét végén Barcson vett részt a Közép-Eu­rópa-kupa nemzetközi verse­nyen, amelyen a magyarok mellett hat környékbeli ország 34 klubjának 380 versenyzője küzdött a helyezésekért. Kiemelkedett a felnőtt csa­pat teljesítménye, hiszen a döntőben szerb rivális felett aratott győzelem után a dobo­gó legfelső fokára állhatott a Tamás András, Munczer Máté, Gárdonyi Zsolt összetételű csa­pat. A versenyzőket Munczer István edző készítette fel. Eredmények Kata (formagyakorlat), fel­nőtt férfi: ...2. Munczer Máté. Kumite (küzdelem), gyerek: ...2. Újvári Bálint. Felnőtt női: ...2. Liszi Noémi. Férfi: ...2. Ta­más András, 3. Munczer Máté. Csapat, gyerek: ...3. Vértes­szőlősi SE (Beszedics Tamás, Újvári Bálint, Rázmány Csa­ba). Felnőtt: 1. Vértesszőlősi SE (Gárdonyi Zsolt, Tamás And­rás, Munczer Márk). ATLÉTIKA Rolleren a futó srácok Négy kissrác a családban, köztük egy hármas iker trió. Különböző jellemek. Egyben közösek: remekül futnak. Sportjövőjük még bizonytalan, egy biztos, szüleik pillanatokra sem unatkoznak mellettük. Fenyvesi Károly Tát Legutóbb a dorogi VE Suli- sprint-fiitás elnevezésű utcai futó­versenyen láttam a tát-kertvárosi négy Gerencsér fiú közül a hármas ikreket dobogón állni A 3-4. osztá­lyos fiúk mezőnyében Martin nyert Ádám és Noel előtt. Kicsit korábban Martin megtréfalta a felsősöket, a nagyobbak között futva is elsőként ért célba Ezekben az órákban Pat­rik Debrecenben állt rajthoz a ser­dülők országos bajnokságán. Futásban a triót tekintve a Martin, Ádám, Noel sorrend egyelőre jelzi az erőviszonyo­kat. így kezdték születésük első perceiben is. Ilyen sorrendben látták meg a napvilágot. Ezt már a család kertvárosi otthonában hallom édesanyjuk­tól, Viktóriától, aki a mogyorós­bányai általános iskolában tanít. A fiúk édesapja, Antal, egy fővá­rosi cégnél dolgozik. Mindket­ten Miskolcon végzett gépész- mérnökök. Műszaki alaposság­gal összerendezett fotógyűjte­LABDARÚGÁS Martin, Noel, Ádám és Patrik a különleges rolleren ményt nézünk végig a számító­gép képernyőjén, mire választa­ni tudok: rolleren a négy srác.- Pár éve húsvétra kaptuk a ralikat. Kicsit átalakítottam mindegyiket, egyet csináltam a négyből. Nagy sikerünk volt, amikor tettünk egy kört a falu­ban - avat be barkácsötletei egyikébe Patrik, a hármas ikrek nyolcadikos nagytesója. A fiúk a megyeszékhelyi Ta­tabányai SC-Geotech igazolt versenyzői. Több, egyre na­gyobb hírű futóverseny legjobb­jai között vannak rendszeresen, a dorogi Sulisprinttől, az eszter­gomi Hídfutástól kezdve a csol- noki Gete-csúcsfutáson, a tar- dosi Malomvölgy-futáson, a ta­tai tófutáson át a mogyorósbá­nyai Kakukk versenyig. Patrik már a serdülők országos baj­nokságain is letette névjegy­ét. Edzőjük a dorogi Eötvös Jó­zsef Általános Iskola testne­velő tanára, Mihalovits Gábor. Hogy ezekből a fiatalkori si­kerekből mi kerekedik ki? A szülők szerint a négyes nagy le­hetősége, hogy húzzák egymást az edzések során. Futósikereik mellett tanul­mányi eredményük is jó. Néha különleges dolgokat találnak ki a kissrácok a vetélkedésre. A legújabb versenyszám: ki tudja megcsinálni a leckét már haza­felé az iskolából... Félmilliárddal segítik az utánpótlást BozsiK-PROGRAM. Utolsó lehetőséget kapott a magyar foci líl A magyar labdarúgás megkapta az utolsó lehe­tőségét annak, hogy jelen­tős vállalkozói tőke segít­ségével a szakemberek új­raélesszék a sportágat - hangoztatták többen a na­pokban Esztergomban. A királyváros adott otthont annak a konferenciának, amelynek témája az OTP- Mol-Bozsik Labdarúgó Akadémia programja volt. Kovács László Az olajtársaság és a pénzinté­zet nemrégiben jelentette be, hogy 550 millió forinttal támo­gatják a labdarúgó-utánpótlás- nevelést, s így folytatódhat - a Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai és Edzőképző Köz­pontjának irányításával - a 2002-ben elindított Bozsik- program. Dr. Mezey György igazgató s vezető instruktora, Both József elmondta: a megyei instrukto­rok segítségével elkészített helyzetfelmérés arról tanúsko­dik, hogy az induláskor mintegy 1015 egyesület, 95 alközpont és 269 kiskörzet kapcsolódik be országszerte az eseményekbe. Az év végéig tartó első idő­szakban 1000-1100 egyesület bevonásával kezdődhet a mun­ka. Csapatonként 34 labdarú­gót kell nevezni, s legkevesebb két-két területi tornán kell fo­cizniuk a 6 és 11 év közötti játé­kosoknak. A cél az, hogy össze­sen 40 ezer fiatalt vonjanak be a rendszerbe. A második szakasz 2005. jú­lius végéig tart, ekkor már 1100-1200 egyesület szerepvál­lalására számítanak. Minden csapatnak 98 játékost kell tobo­roznia úgy, hogy bekapcsolód­nak a 12-13 éves, tehát már nagypályán futballozó játéko­sok is. Ettől az ütemtől 107 ezer gyermek bevonását várják. A jövő nyáron Zánkán ismét megtartják az egyes korosztá­lyok legjobbjainak felmérését. Végül 2005. év végéig ren­deznék meg a harmadik fázis eseményeit. Ekkor már a 14-15 évesek is szerepelnének, terve­ik szerint több mint 150 ezer labdarúgó részvételével. Az igazgató kiemelte: ha a mostani lehetőséggel nem tudnak élni, meghal a magyar labdarúgás. Megfeszített mun­kára van szükség. Nem állami támogatást kaptak, fel kell nő­nie mindenkinek a két multi­nacionális cég munkatempó­jához, színvonalához. Ennek érdekében az elkerülhetetlen Novemberben már játszanak Megyénkben az első fázisban 41 egyesület kapcsolódik be a programba. November érán és 13án 11 helyszínen, Ba- konyszombathetyen, Súron, Oroszlányban, Tatabányán, Kömyén, Komáromban, Al­másfüzitőn, Dorogon, Nyer­gesújfalun, Esztergomban és Tóton tartanak tornát adminisztráció pontosságára a megyei instruktorok vala­mint az ő tevékenységüket el­lenőrző főinstruktorok ügyel­nek majd. Újdonság a prog­ramban, hogy kiskörzeten- ként tehetségkutatókat is al­kalmaznak, akiknek a jövő nagy reménységeit kell mie­lőbb megtalálniuk. Az elnökök mondták Dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke: - Nagyra értékelem, hogy az OTP és a Mól ilyen nagy összeggel támogatja az új alapokra állított Bozsik-programot. Nem csak a focinak, a magyar ifjúságnak is bizalmat szavaztak. Dr. Hernádi Zsolt, a Mól Rt. elnök-vezérigazgatója: - A pénz rendelkezésre áll, vállalatunk érdeke is, hogy sikeres kezdemé­nyezéshez adjuk a nevünket. Egy évre szóló szerződést kötöt­tünk az MLSZ Szakmai és Edzőképző Központjával Az időszak végén értékeljük a tapasztalatokat, ha a várt siker elmarad, le­állítjuk a programot. A program névadója Bozsik József (1925 -1978) Magyarország történetének egyetlen labdarúgója, aki elérte a százszoros válogatottságot A Kispest meghatározó játékosa volt, 1943 és 1962 között 447 bajnoki mér­kőzésen lépett pályára. Öt bajnoki címet nyert csapatával A Cucu becenévre hallgató jobbfedezet az Aranycsapat kulcsembe­révé vált, 1952-ben tagja volt az olimpián aranyérmet, az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet szerző együttesnek. Tökéletes tech­nikai képzettség, ötletgazdagság, taktikai érettség és kiváló irá­nyítókészség jellemezte. Róla nevezték el a kispesti stadiont s az olimpiai eszmét népszerűsítő szőnyi általános iskolát is. 24 ÓRA Komárom-Esztergom megyei napilap Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Főszerkesztő: MISKEI FERENC Vezető szerkesztő: TÓTH ILONA Kiadóvezető: E. NAGT LAJOS Kiadóvezető-helyettes, hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS A szerkesztőség és a kiadó címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 141. Telefon: (34) 514-010: Szerkesztőségi telefax' (34) 514-011 e-mail: szerk.kom@axels.hu Kiadói telefon: (34) 5144)00; Kiadói telefax (34) 5144)01 Esztergomi kirendeltség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Telefon: (33) 4144)68, (33) 509-220 Komáromi kirendeltség: 2900 Komárom, Igmándi u. 14-16. Telefon: (34) 346-120, Wax: (34) 340357 Készült: Szilády Nyomda Kft. Telefon: (76) 481-401 • Telefax: (76) 481-204 Felelős vezető: BOROS GÁBOR ISSNszám:1416-8650 Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyarország Kft KomárorrvEsztergom Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a RÁBAHIR Rt. regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS Telefon: (34) 5144)30; Fax: (34) 5144)33 email: terj.kom@axels.hu Előfizetés a kiadónál: TeL: (34) 5144)31, Telefax: (34) 5144)33 valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenüL postautalványon és átutalással a KHB (Tatabánya) 104009130911733000000000 ASM (Tatabánya) pénzforgalmi jebőszámra Előfizetés dija: egy hónapra 1395 Ft negyedévre 4185 Ft fél évre 8370 Ft, egy évre 16 740 Ft Hirdetésfelvétel: Tel.: (34) 5144)20; Telefax: (34) 5144)21 e-mail: hirdkom@axels.hu Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A 24 Óra bármely részének másolásával, terjesztésével az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a 24 Órára hivatkozva lehet. Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a különbőzé versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántar­tásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a Társa­ságunk érdekeltségében tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is vég­zik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Nép­újság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.), előfizetéses megrendelését teljesít­sük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köré­ről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzőnk meg, és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált.

Next

/
Oldalképek
Tartalom