24 óra, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-02 / 179. szám

Nyerőszámok Öttalálatos szelvény nem volt A 4 találatosokra 495 353, a 3-asok- ra 9244, a kettesekre 789 forin­tot fizetnek egyenként Ötöslottó: 18,26,49, 68, 76 Joker-szám: 753 831 Hatoslottó: 7,8,14,33,38,45 Pótszám: 27 Nem csak a részvétel számít Eljött a standolás ideje Félmillió forint is lehet a büntetés Komárom-Esztergom megyei 2004. Augusztus 2., hétfő XV. évfolyam, 179. szám www.240RA.HU Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja Ma és holnap Tokodon láthatják a 24 Óra nyereményautóját. Csapattalálkozó az olimpia előtt - Vasárnap már eldőlt a sportminiszter jövője Keserű sörfesztivál Esztergom/Párkány Sok esztergomi visszafordult a Párkányi sörfesztiválról, megle­pődve szembesültek ugyanis az­zal a ténnyel, hogy belépőt szed­nek. A sörözni vágyók száz ko­ronáért juthatnak be a csütör­töktől szombatig tartó esemény­re, melyet immár negyedik alka­lommal rendeztek meg a volt kompkikötőben. Többen most találkoztak először ezzel a szo­kással, miszerint - a magyar gyakorlattól eltérően - a sörfesz­tiválra is csak belépővel lehet be­menni. Úgy látszik, a szervezők féltek, hogy a büfések és egyéb vállalkozók bérleti díjaiból nem tudják kigazdálkodni a fellépők tiszteletdíját. így viszont több vendéget elriasztottak. Egy négytagú családnak kettőezer- hétszáz forintjába került a jegy, ezt pedig nem mindenki enged- hette meg magának. _______p.k. I DŐJÁRÁS Szép napos idő 28-30°C ^ 14. oldal Megállították a szennyezést Szerda hajnalig biztosan tilos a horgászat Veszélyhelyzet alakult ki a táti Kis-Duna-ágon, a Kenyérmezei-patak torkolatától mintegy háromszáz méteres szakaszon a hét végén, mivel fáradt olaj került a patakba. Csak az azonnali, szakszerű védekezésnek köszön­hető, hogy az olajszármazék a közeli vízbázist nem veszélyezteti. Dorog A dorogi hulladékégető telepén működő Onyx Kft. ezer köbméteres fáradt olajat tartalmazó tartálya sérülés miatt megrepedt pénteken, és mintegy 100 köbméter szivárgott belőle az esőelvezető csator­nába, amely a Kenyérmezei-patakba ömlött. Az olajfoltot a környezetvédelmi felügyelőséget azon­nal riasztó helyiek vették észre. A szakemberek a táti Kis-Duna-ág körtvélyesi kompátkelőjénél pél­dás gyorsasággal építették ki a kárel­hárító szakaszt, a védő Sanol- hurkákat és egy merülő falat. Nagy Gyula, a győri Észak-dunán­túli Vízügyi Igazgatóság kárfelszá­molási egységének parancsnoka: - Péntek délután kettőkor riasztottak bennünket. Győrből másfél órán be­lül tizenöten a helyszínre érkez­tünk. Elsősorban a kőolajszármazé­kok megkötésére alkalmas eszköz- állományt hoztunk magunkkal. Kor­szerű Sanol-berendezéssel vonul­tunk fel. Ez a sárgás, könnyen le- bomló, környezetbarát, habszivacs­ból készült őrlemény a saját súlyá­nak tizenhétszeresét képes olajszár­mazékból felfogni. Mintegy 150 köb­méter vízfelszínre terülő káros anyag mentesíté­se: összegyűjtése és elszállítása szerdáig, csütör­tökig is eltarthat. A korábban vett vízminták elemzése még tart. Eddig már húszhordónyii összegyűjtött veszélyes anyag került vissza a do­rogi hulladékégetőbe. Lágler Katalin, az Onyx Kft. igazgatója pénteken megnyugtatta a közvéleményt: megkezdték a hibael­hárítást, és a megrepedt tartályt kiürítették. Vasárnap délelőtt az Onyx helyszínen tartózkodó képviselője elmondta, nincs felhatalmazva a nyilatkozatra. Maurer Mihály, a megyei horgászegyesületek szövetségének képviselője megerősítette lapunk-, nak, hogy kedd éjfélig horgászati tilalmat rendeltek el. A Kenyérmezei-pataktól az esztergomi szénra­kodóig tartó szakaszon, bár sokan horgásznának, így még a horgászversenyek is elmaradnak. MÉSZÁROS ISTVÁN Hurkás védelem a Kis-Duna-ágon. Csak az utolsó sáv tükröződik FOTÓI A női kézilabda-válogatott néhány tagja Medgyessy Péter társaságában az esélyeket latolgatja a Tatai Edzőtáborban. Nagy terveket szőnek Csak bízhatunk abban, hogy a sportra fordított kétmilliárd fo­rint, továbbá az edzőtáborok felújítása meghozza az athéni olimpián a szurkolók által várt eredményt - mondta Med­gyessy Péter miniszterelnök a válogatott versenyzőket búcsúz­tató ünnepségen vasárnap délelőtt Tata A kormányfő szólt arról is a Tatai Edzőtáborban, hogy a demokrácia és az olimpiai versengés hazája egyaránt Görögország, s ez jó ómennek számít a magyarok szá­mára, hiszen hazánk vezetői ott ír­hatták alá az Európai Unióhoz való csatlakozásunk dokumentumait. A 12 nap múlva kezdődő viada­lokkal kapcsolatban úgy fogalma­zott, hogy minden győzelem azzal kezdődik, hogy először önmagunkat győzzük le. Bár igaznak minősítette ő is a klasszikus mondást - nem a győzelem, hanem a részvétel szá­mít -, azért fontosnak tartotta meg­említeni, hogy a nemzet győzelme­ket és sikereket vár a kiutazóktól. Erre utalva Schmitt Pál, a Ma­gyar Olimpiai Bizottság elnöke azt tette hozzá, hogy a becsületes helytállás mellett senki se feledje: jobb elsőnek lenni, mint második­nak. Ezt a kijelentését többen meg­tapsolták, s egyetértettek vele ab­ban is, hogy a játékokon résztve­vők nem csak olimpikonokká, de egyben nagykövetekké is válnak, akik Magyarország jó hírét viszik el a világba. A MOB elnöke - ezt a hi­vatalos program után tudtuk meg tőle - 6-8 aranyérmet vár, s leg­alább 20-22 dobogós helyezést. Erre egyelőre Nagy Orsolya ví­vónőnek ugyanolyan esélye van, mint a többieknek, ám neki - pos­tás szerepet vállalva - Medgyessy Péter személyesen adta át azt a két csokoládét jókívánságok kísé­retében, amit barátnője, Kiss Rita küldött a miniszterelnök által. Meglepő volt, hogy - bár a prog­ramban szerepelt - Gyurcsány Fe­renc sportminiszter nem emelke­dett szólásra. Tőle azt tudtuk meg egy négyszemközti beszélgetés FOTÓI KISS T. JÓZSEF keretében, hogy vasárnap délután tárgyal (t) a miniszterelnökkel le­mondásának felajánlásáról. A Tár­ca jelenlegi vezetőjének politikai jövője tehát már tegnap eldőlt, de az csak később derül ki, hogy él­vezi-e még a miniszterelnök bizal­mát, vagy hamarosan más ül he­lyére a bársonyszékbe. Visszatérve az ünnepélyes bú­csúztatóra, szólnunk kell arról, hogy a 22 sportágban erejét és ügyességét összemérő 215 verseny­ző nevében Kovács Antal cselgán- csozó vette át a szponzorok ajándé­kait. Köztük tíz magyar trikolóijt a szurkolók aláírásaival, melyek re­mélhetőleg büszkén lengenek majd az olimpia után is. (Olimpiai összeállítás is-9. oldal) fausti péter Megyei információ A vendéglősök tiltakozása ellenére augusztus 1-jén életbe lépett a standolás. Ez azt jelenti, hogy vasárnaptól pontos nyilvántartást kell vezetni minden vendéglátó- helyen arról, hogy az egyes italokból - sörből, borból, pezsgőből és a köztes alko­holtermékekből - mennyit értékesítettek. Nem egy cédulán, nem is egy füzetben, hanem a vám- és pénzügyőrség által hitelesített nyomtatványon kell a nyilván­tartást vezetni. Országszerte augusztus 1-jéig meglehetősen kevés vendéglős adta be nyil­vántartás-hitelesítési kérelmét. A napi nyilvántartás-vezetési kötelezettség megsértése ese­tén a vámhatóság mulasztási bírságot szab ki, amelynek mértéke legfeljebb 500 ezer fo­rint lehet. A naponkénti standolásra (leltá­rozásra) főleg a borhamisítás meg­előzése érdekében született meg a törvény. A lapunk által megkérde­zett tatabányai, komáromi, eszter­gomi és oroszlányi vendéglősök kivétel nélkül úgy vélekedtek, hogy a borhamisítást ezzel a mód­szerrel nem lehet megakadályoz­ni, ugyanakkor a nyilvántartás ve­zetése sok pluszadminisztrációt je­lent minden egységben. A vendéglátósokkal szemben a szőlőtermelők és a borászok képviselői viszont helyeslik a szigorítást. Ők azzal érvelnek, hogy a szőlősgazdáknak és a pincészeteknek már régen pon­tos nyilvántartást kell vezetniük szinte minden szem szőlőről és csepp borról. Véleményük sze­rint időszerű a forgalmazók, a vendéglátósok szigorú elszámol­tatása is. V. E. Kedvencek temetője Tata/Kocs Csaknem kétéves előkészítő munka után augusztus elején megkezdődik Tata és Kocs kö­zött a kisállattemető építése. Állatszeretete vezette Deák Andrásáét a különös ötlet meg­valósítására. Nem példa nélküli a dolog, hiszen Alsónémediben már 1995-ben épült hasonló, és a Győr melletti Ikrényben is van egy, mindössze 500 négy­zetméteres. Az előkészítés azért tartott ilyen hosszú ideig, mert a léte­sítmény jellegéből adódóan se­regnyi engedélyre volt szüksé­gük, s az eljárásoknak nem volt kitaposott útja. A kedvencek te­metőjének szigorú egészség- ügyi előírásoknak kell megfelel­nie: pl. hűtőkamrák, szociális helyiségek. Nem volt könnyű megtalálni az erre a célra alkal­mas területet sem. A Tata külte­rületén kialakítandó létesítmény mintegy 2 helctáros területtel rendelkezik majd, hogy a későb­bi bővítések ne okozzanak gon­dot. A temetőhöz aszfaltozott utat építenek. Hogy minél keve­sebb felfordulással járjon az építkezés, az épületeket kön­nyűszerkezetből készítik. A tervek szerint az építkezés megkezdése után egy hónap alatt elkészül a kisállattemető. g. m. Bevállalja? Akciónkban most az új Daewoo Matiz-t 140 000 forint kedvezménnyel, 22 846 Ft-os cascomentes törlesztőrészlettel hazaviheti. • 5 ajtós • 5 személyes • 3 év garanciával vXz DAEWOO Daewoo Tatabánya Tatabánya, Győri üt 37/A - Az újvárosi autóbusz-pályaudvarral szemben Tel.: 34/522-122 • E-mail: daewootatabanya@axelero.tni Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.

Next

/
Oldalképek
Tartalom