24 óra, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-28 / 149. szám

2004. Június 28., hétfő 5. OLDAL Sok eső, kevesebb kaszálás A virágzásig gyökerestől kell irtani a parlagfüvet Megyei információ Néhány nappal ezelőtt a sajtó­ban több helyen megjelent, hogy az idén korábban virág­zik a parlagfű az előző évek­hez képest. A hírt a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium cáfolta. Az vi­szont tény, hogy sokkal töb­ben jelentkeznek allergiavizs­gálatra, mint korábban. Hazánkban a parlagfű virágzása még nem kezdődött el, és a jelen­legi időjárási körülmények között ez nem is várható - tájékoztatott a szaktárca. A túl korán elvégzett kaszálás nem ad megfelelő ered­ményt, mert inkább elősegíti a tö­vek intenzív elágazását, és né­hány nap késéssel ugyan, de az eredetinél több virág, tehát több pollen képződését. így a kaszálást a virágzás kezdetén, vagy közvet­Gyorsan nő a fű Az elmúlt hetekben többen is ér­keztek már vizsgálatra az allergia tüneteivel. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a csapadékos időjárás miatt a gyorsan növe­kedő füvek gyakoribb kaszálása elmaradt, Így több virágporszem kerülhetett a levegőbe. len azelőtt meg kell ismételni. A fentieknek megfelelően a parlagfű irtására egészen a virágzás kezde­téig a növények gyökerestől való kitépése a legjobb módszer. Vegyszeres kezelésre perzselő hatású készítmények alkalmaz­hatók, de csak művelésen kívüli területeken. A héten mindenkép­pen meg kell kezdeni a parlagfű irtását - kérik a lakosságtól és a földtulajdonosoktól. Hazánk min­den negyedik lakosa allergiás. Legnagyobb részük éppen a par­lagfű pollenjétől szenved a júli­us-szeptemberi időszakban. Dr. Schlezák Judit, megyénk tüdőgyógyász főorvosa elmond­ta: Megyénkben is sokan küzde­nek az allergiával. Idén szeren­csére a tél elhúzódott, ezért ki­csit később jelentkeztek az első betegek. Márciusban a korai fa­virágzás azonban elindította az allergiás szezont. Az elmúlt he­tekben többen is érkeztek már vizsgálatra az allergia tüneteivel. A csapadékos időjárás miatt a gyorsan növekedő füvek gyako­ribb kaszálása elmaradt, így több virágporszem kerülhetett a levegőbe. A parlagfűre érzéke­nyeknek viszont fontos, hogy még a tünetmentes időszakban felkészüljenek a betegségre. madarász Tímea Lánchíd Faktoring . -I*, . Program MAS HASZNÁLJA VÁLLALKOZÁSA PÉNZÉT? VAN MEGOLDÁS! A Lánchíd Faktoring Program mikro- és kisvállalkozások számára nyújt kedve­ző, rövid távú finanszírozási lehetőséget, állami kamattámogatással. A faktorhi­tel lényege, hogy rendszeres beszállítói/szállítói kapcsolatból eredő, 2-3 hónap múlva fizetendő, de már teljesített szállítása ellenértékének legalább 70%-át egy pénzintézet (faktorház) előre megfinanszírozza. A Lánchíd Faktoring Program Előnyei: • a számlakövetelés meg­vásárlása után azonnali fizetés • alacsony adminisztrációs igény • nem igényel banki típusú biztosítékot • 5% állami kamattámoga­tás jár hozzá • a bruttó számlaérték legalább 70%-ának azon­nali kiegyenlítése. Feltételei: • mikro- vagy kisvállalkozás: max, 49 foglalkoztatott, max. 7 millió eurónak megfelelő forint árbevétel vagy 5 millió euró- nak megfelelő forint mérleg főösszeg, max. 25% állami vagy önkormányzati, vagy nem kis- és középvállalkozási tulajdon- rész • devizabelföldi szállító és devizabelföldi vevő • rendezett jogi helyzet: nincs csőd-, felszámolási, végelszá­molási, végrehajtási eljárás folyamatban, cégnyilvántartás­ba be van jegyezve • rendezett pénzügyi helyzet: nincs 60 napon túl lejárt köz­tartozás - az igényléshez APEH igazolás szükséges, nincs lejárt hitel-, kölcsön, bankgarancia szerződésből eredő tar­tozás, támogatási szerződést korábban nem szegett meg. BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A LÁNCHÍD FAKTORING PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK BÁRMELYIKÉHEZ: Akkord VF Vállalkozásfinanszírozás! Rt.: 1112 Budapest, Sasadi út 184 Tel: (1) 248-2250 • Bátor Pénzügyi Tanácsadó Rt.: 3300 Eger. Mátyás király út 56. • CIB Faktor Rt. 1037 Budapest Montevideo út 6. Tel.: (1) 437- 0610 • Cívis Credit Rt.: 4024 Debrecen. Simonffy út 4. 1/125. Tel.: (52) 533-314 • Díjbeszedő Faktorház Rt.: 1117 Budapest. Budafoki út 107-109. Tel.. (1) 371-4607 • E-f@aktor Pénzügyi Szolgáltató Rt.: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. Tel. (1) 309-6676 • HVB Bank Hungary Rt., fiókhálózat Tel.: (40) 504-050 • Konzum­bank-Kereskedelmi Bank Rt.: 1054 Budapest, Tüköry u. 4., fiókhálózat • Korona Faktor Rt.: 1053 Bp.. Szép u. 2. Tel.: (1) 483 2980 • Kvantum Investment Rt.: 1116 Budapest, Hengermalom út 1. Tel.: (1) 206-1500 • Ma­gyar Factor Rt.: 1074 Budapest, Dohány u. 14. Tel.: (1) 478-2600. (1) 478-2624 • Magyar Követeléskezelő Rt.: 1027 Budapest, Henger u. 2/B. Tel.: (1) 346-3780 • Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.: 1056 Budapest, Vád u. 38. Tel.: (40) 333-666 • Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.: 1051 Budapest, Nádor u. 16. • Primátus Pénzügyi Szolgáltató Rt.: 1147 Budapest, Cházár A. u. 9 Tel.: (1) 887-4900 • Régió Finansz Pénzü­gyi Rt.: 3100 Salgótarján. Alkotmány út 9 Tel.: (32) 422-901 • Régió Solvent Pénzügyi Rt.: 3300 Eger. Almagyar u. 5. Tel.: (36) 421-118 • Szigetvári Takarékszövetkezet: 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. Tel.: (72) 514-221 • Vorient Pénzügyi Szóig, és Portfolió Kezelő Rt.: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 6/A. Tel.: (46) 413-185 Adott a lehetőség yvww gkm.hu 06 1 235 4*44 MEG Y E I K Ö R KÉP FOTÓ! K. L. Komárom Római kenyérféléket is lehetett kóstolni a hét végén a Monos­tori-erődben, az országos pék­napokon. A háromnapos ren­dezvénysorozaton visszapillan­tottak a római korba, s felidézték a régi Péter-Pál-napok hangula­tát. A komáromiak kiállítást nyi­tottak a Kenyérmúzeumban, be­mutatót tartottak a Légió Brigetio egyesület tagjai. Az ér­deklődők megtekinthették a Ma­gyar Pékek Fejedelmi Rendjéhez és a Zsigmond Király Borlovag­rendjéhez tartozók felvonulását. Volt kévekötő- és pogácsaszag- gatási verseny, az esti lakomán pedig a vendégek a többi mellett megkóstolhatták a mézes boros lencsesalátát fekete kagylóval, a lapockát mustos kaláccsal, a ró­mai dárdával lőtt strucc húsát, a numldia csirkét datolyával, illet- ve a fügefánkot. ____________■ Ó riáskifliket, hatalmas pereceket is megcsodálhattak az érdeklődők a hét végén az erődben Művésztelep lehet a Kernstok-kert Megvalósulás előtt egy régi álom - Örökségéhez juthat a város - Kik jönnek a Nyolcak után? A képzőművészet helyi barátainak régi álma megvalósulás előtt áll: úgy tűnik, a város végre használatba veheti - bérleti szerződéssel - Kernstok Károly festőművész egykori házát és az épülethez tartozó kertet. Nyergesújfalu A település főutcáján 1912-ben épült a mára Kernstok-házként is­mert épület - a hozzá tartozó kert is nagyjából ebben az időszakban alakult ki. A ház Kernstok Károly festőművész nyaralója volt, egy­koron festőtelepként volt ismert találkozó helye a magyar irodalom jeles nagyságainak, a hazai képző­művészet jeleseinek. A Nyolcak Társasága Képzőművészeti Kör szellemi központja volt a villa.- A Kernstok-tulajdonból a villa és a kert magántulajdonba került, éveken át családi házként hasz­nálták. A tulajdonos elhalálozott. Örökös nem volt, így a házas in­gatlan tulajdonosa a magyar ál­lam, kezelője a Kincstári Vagyoni Igazgatóság lett - tudtuk meg ab­ból az összefoglalóból (is), ame­lyet Miskolczi József juttatott el Hiller Istvánhoz, a Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériuma ve­zetőjének. A város polgármestere elrhond- ta azt is, hogy a tulajdonos halálát követően az önkormányzajt tár­gyalásokat kezdeményezett a mi­nisztériummal arról, hogy a Kernstok-ház a település önkor­mányzatának tulajdonába kerül­jön. Ezen próbálkozás eddig nem járt sikerrel. Részsikerként a villa mijjgötti házas ingatlan mára már aZ ön- kormányzat tulajdona, jelenleg - bérleti díj fejében - alkotóházként működik. Negyedik éve folyamatosan küldi a város leveleit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu­mába és a Kincstári Vagyoni Igaz­gatósághoz. Ezen segítséget kérő levelek tartalma gyakorlatilag azo­nos: a város szeretné, ha tulajdo­nába kerülne a Kernstok-há^. Az elképzelések változatlanok, Kernstok Károly művészeti örök­ségére építve, művésztelepet sze­retnének itt létrehozni a nyergesúj faluiak. Az önkornjány­A Kernstok-villa előtt hallottuk Szabó Adriana: - Kernstok Károlyról már sokat hallottam, de nerp tudtam, hogy ez az épület volt a Nyolcak bázisa. Iskola viseli a vá­rosban a festő nevét, jó lenne ha erre a szellemi örökségre építve egy új kulturális központ alakulhatna itt ki. Karvalics József: - Finoman szólva, nem vagyok egy képzőmű­vészbarát, de Kernstok Károly neve nekem is ismert. Az épület­ben még nem jártam, a kertbe is csak belátni lehet. Ráférne a rendbetétel. Furcsa, hogy itt van ez az érték, és nem a városé. Karabos Rezső: - Kazincbarcika környékéről jöttünk néhány nap­ra vendégségbe a sógoromhoz. Úgy látszik, hétalvók lettek, így most egy kicsit egyedül ismerkedem a várossal. Több Kernstok- nyomat van a lakásunkban, furcsa látni elhanyagolt villáját. A gaz mögött, fehér márványlapon olvasható Kernstok Károly neve. Nem a fővárosban 1940 júniusában elhunyt festő földi maradványait rejtik a hantok - a fia alussza itt örök álmát zat, vagyoni helyzete alapján az épületért csereingatlant nem tud felajánlani, a bérleti díj előterem­tése szintén gondokat okozna. A remélt megoldás? Ha a magyar ál­lam ingyenes használatba adná a városnak a villát, cserébe a város gondoskodna az épület és a kert állagának megóvásáról. Néhány napja régen várt jó hír érkezett Nyergesújfalura Mittel­bach Vilmosnétól, a Kincstári Va­gyoni Igazgatóság megyei kiren­deltsége vezetőjétől. A tájékozta­tás szerint a kirendeltség elfogad­ja a Kernstok-villára bejelentett önkormányzati bérleti szándékot. Az erre vonatkozó okmányok alá­írása előtt van még teendő. Példá­ul az önkormányzatnak el kell vé­geztetnie az ingatlan műszaki ál­lapotfelmérését. Az elvégzendő munkákat a műszaki tartalom és a bekerülési összeg feltüntetésé­vel kell felsorolni, hogy az érték­növelő felújítási feladatok elkülö­nüljenek a hasznosítási célt szol­gálóktól. Az épületben a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak még a felmérési munkák megkezdése előtt el kell. végeznie a leltározást. FENYVESI KÁROLY • A-tól Z-ig a megyében • hírek • A-tól Z-ig a megyében • hírek • A-tól Z-ig a megyében • hírek • A-tól Z-ig a megyében • hírek • A-tól Z-ig a megyében « hírek A-tól Z-ig a megyében hírek BAJOT. Tizenhét nagycsoportos köszönt el az óvodától, az eső mi­att nem az intézmény udvarán, hanem a művelődési házban ren­dezett ünnepségen. Az aprótalpú ballagók: Attl Lóránt, Bujka Lau­ra, Csékeji Regina, Csömör Dáni­el, Dózsa Márk, István Bence, Muzslai Emese, Majer Mercedes, Nagy Zsolt, Sovánszki Péter, Tóth Valentin, Uzsák József, Oláh Sán­dor, Palotai Bence, Sárközi Dáni- el, Suki Ramona, Sujbert Dávid. BAKONYSÁRKÁNY. A gyerekek egészséges életmódját szolgáló programokra dr. Udvardi Ezsébet főorvos asszony - Kisbér polgár- mestere - 20 ezer forint támoga­tást ajánlott fel a Bakonysár- kányért Alapítvány javára. _____ B OROG. Jó ütemben halad a Kos­suth Lajos utcai volt kórház átala­kítása krónikus szakkórházzá. Folynak a külső mélyépítési mun­kák, készül a talajnedvesség elleni szigetelés, a talajvízszint csökken­tését célzó munkálatok is zajlanak és már szerelik a gipszkartont. ESZTERGOM. A Petőfi Sándor ut­ca végén fából készült ágyássze- gélyt helyeztek el, a Bánomi áttö­résnél pedig teljes talajcserét vé­geztek el a polgármesteri hivatal által foglalkoztatott közhasznú munkások. _____________ KESZTÖLC. Meszelnek hétfőtől a helyi Idősek Klubjában, majd azt követően nagytakarítást tartanak. Ebben az időszakban is ebédelhet- nek az intézményben az érintettek. KISBÉR. A kisbéri székhelyű Szo­ciális Szolgáltató Központhoz a kistérség 11 települése tartozik. Az idén is megszervezték a hátrányos helyzetű iskolás gyerekek nyári tá­borát. A június 21-29. között tábo­rozó 90 kisebb-nagyobb diáknak előadásokkal, játékkal, vetélkedők­kel tarkított programot állítottak össze. Többször voltak kirándulni is. A gyerekek részt vesznek még augusztusban háromnapos balato­ni kiránduláson is. A táborozást pályázati pénzből finanszírozták. KOMÁROM. Kumpost Éva (1934- 1994) Munkácsy-díjas keramikus alkotásaiból nyílt emlékkiállítás pénteken a Kisgalériában. Az Al­másfüzitőn született, középisko­lás éveit Komáromban töltő mű­vész munkáit július 31-ig lehet megtekinteni. _________________ L ÁBATLAN. Független szakértő cég vizsgálta ismét a cementgyár környezetvédelmi tevékenységét egységes keretbe foglaló és irányí­tó környezetvédelmi és irányítási rendszert. Az elemzést az első há­roméves időszak letelte utáni vé­gezték el. A cég sikeresen szere­pelt a megmérettetésen. A rend­szer megbízhatóságát igazolói ok- irat újabb három évig érvényes. NYERGESÚJFALU. A keresztsze­mes hímzéssel készülő terítőké­szítés rejtelmeibe avatják be az ér­deklődő fiatalokat ma reggel ki­lenc órától a déli harangszóig az Ady Endre Művelődési Ház Május 1. téri gyermekkönyvtárában - a Bóbita Óvoda épületében. _______ O ROSZLÁNY. Az Oroszlányi Lo­vassport Egyesület július harmadi- kán délelőtt kilenc órától díjugrató lovasversenyt rendez a város sporttelepén lévő lovaspályán. A verseny résztvevői több kategóriá- ban nevezhetnek. __________I P ILISMARÓT. Az egész nyár folya­mán táboroztat a Bozóky Mihály Általános Iskola és Mezőgazdasági Szakiskola. Az intézmény többek között Vonyarcvashegyről és Esz­tergomból is fogad csoportokat. Saját tanulói Poroszlóra mennek táborozni július második hetében. * * * Az Idősek Klubja kerti grillsütést szervez az udvarban július else­jén. Az összejövetelre a klubbal régóta jó kapcsolatot ápoló basa­harci Esthajnal Otthon idősei is meghívást kaptak. ____________ S UTTO. A kivitelező kiválasztása után elkezdődhet az aszfaltozás két utcában. A Liget tér utca teljes ötszáz méteres hosszában aszfal­tozott járdát kap, a Diósvölgyi ut­cában a járda mellett az összetöre- dezett útburkolat is megújul. TÁRKÁNY. A szünidő ellenére éri öröm az iskolák jól pályázó veze­tőit. Ezek egyike a tárkányi tanin­tézet igazgatónője, Némedi Györgyné, aki arról értesített ben­nünket, hogy a megyei környezet- védelmi bizottságtól 77 ezer forin­tot nyertek pályázaton. Ebből az egész iskola kirándul majd Bodajkra, a tájvédelmi körzetbe. Vonattal mennek, s mintegy 8-10 kilométeres gyalogtúra során is­merkednek a védett környezet fau­nájával, flórájával. _ TOKOD . Immár negyedik alkalom­mal rendezik meg a községben, az Idősek Klubjában a csontritkulás­szűrést. A július 16-án megtartan­dó vizsgálatra az érdeklődők még jelentkezhetnek a klubban. _ VÉRTESSZŐLŐS. Június 21-ről 22-re virradó éjszakán betörtek az óvodába. A rongálás mellett élel­miszert vittek el, a tettesek ezzel mintegy ötven-százezer forintos kárt okoztak. A vizsgálat folyik. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom