24 óra, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-16 / 13. szám

hétfő - Televízió-műsor Naponta frissített, aktuális tv-műsor: www.24ora.hu 2004. JANUÁR 19., KOSSUTH RÁD IC ( HÉTFŐ ) ( SZERDA § ( PÉNTEK ) 4.30 Hírek. Időjárás. Óránként: Hí­rek. Időjárás. 12.02 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény- könyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.30 Az evangélikus egyház fél­órája. 14.04 Zene-szóval. 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni kró­nika. 16.15 „Magyarországról jövök...” 1705 Pénz, piac, profit. 17.45 Kék bolygó. 18.00 Esti króni­ka. 19.05 Határok nélkül. 19.30 Sportvilág. 19.50 Esti mese. 20.04 Aranyemberek: Vörös Zsuzsa spor­toló. 20.35 Örkény István: Egyper­ces novellák. 21.05 A Szabó csa­lád. 21.35 Értsünk szót! 22.00 Ké­ső esti krónika. 22.30 Pályám em­lékezete. 23.00 Kenó. 23.04 Le­mezmúzeum 4.30 Hírek. Időjárás. Óránként: Hí­rek. Időjárás. 12.02 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény- könyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.30 A református egyház félórája. 14.04 Zene-szóval. 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika. 16.15 „Magyarországról jövök...” - Az élet módja. 17.05 Digitális. 1745 Kék bolygó. 18.00 Esti krónika. 19.05 Határok nélkül. 19.30 Sport­világ. 19.50 Esti mese. 20.04 Aranyemberek: Koch Sándor mik­robiológus. 20.35 Örkény István: Egyperces novellák. 21.05 Gondo­lat-jel. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Mérleg. 23.00 Kenó. 23.04 Nagy mesterek - világhírű előadó- művészek 4.30 Hírek. Időjárás. Óránként: Hí­rek. Időjárás. 12.02 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény- könyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.30 Az unitárius egyház félórája. 14.04 Péntek kávéház. 15.05 Athéntől Athénig. 16.00 Délutáni krónika. 16.15 „Magyarországról jövök...”. 17.05 Holnaprakész. 1745 Kék bolygó. 18.00 Esti króni­ka. 19.05 Határok nélkül. 19.30 Sportvilág. 19.50 Esti mese. 20.04 Aranyemberek: Bodrogi Gyula színművész. 20.35 Örkény István: Egyperces novellák. 21.05 Beszél­ni nehéz! 21.15 ítélet. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Fórum. 23.00 Kenó. 23.04 „Egy hazában” - Nem­zetiségi magazin ( KEDD ) ( CSÜTÖRTÖK ) ( SZOMBAT ) 4.30 Hírek. Időjárás. Óránként: Hí­rek. Időjárás. 12.02 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény- könyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.30 Római katolikus félóra. 14.04 Társalgó. 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika. 16.15 „Ma­gyarországról jövők...”. 17.05 Európa Klub. 1745 Kék bolygó. 18.00 Esti krónika. 19.05 Határok nélkül. 19.30 Sportvilág. 19.50 Esti mese. 20.04 Aranyemberek: Sedi- ánszky János rádiós. 20.35 Ör­kény István: Egyperces novellák. 21.05 Mesélő krónikák. 21.35 Népdalok, népdalfeldolgozások. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Tér­idő. 23.00 Kenó. 23.04 Pitti Katalin és Csurja Tamás énekel 4.30 Hírek. Időjárás. Óránként: Hí­rek. Időjárás. 12.02 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény- könyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.30 A római katolikus egyház fél­órája. 14.04 Társalgó . 15.05 Szól­jon hozzá! 16.00 Délutáni krónika. 16.15 „Magyarországról jövök...”. 1705 Vállalkozásklinika. 17.45 Kék bolygó. 18.00 Esti krónika. 19.05 Határok nélkül. 19.30 Sportvilág. 19.49 Esti mese. 20.04 Aranyem­berek: Bella István költő. 20.35 Ör­kény István: Egyperces novellák. 21.05 A Magyar Kultúra Napja. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Is­kolapélda. 23.00 Kenó. 23.04 AkF nek a neve álmot jelent... Rév Lívia zongoraművész 4.30 Hírek. Időjárás. Óránként: Hí­rek. Időjárás. 12.02 Déli krónika. 12.30 Barangoló. 13.04 Új Zenei Újság. 14.05 Oxigén. 14.40 Világ­stúdió. 15.04 Irodalmi Újság. 16.00 Tizenhat óra. 1730 Népzenei port­ré - Maczkó Mária népdalénekes. 18.00 Esti krónika. 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle. 19.05 Sportvilág. 19.29 Ötös lottó. 19.30 Esti mese. 19.40 Ifjúsáv - levélváró.hu. 20.04 Aranyemberek: Deák Bárdos Mihály sportoló. 20.35 Dallamkereső. 21.05 A Rá­diószínház dokumentumműhelye - A szellem Rodostója. 22.00 Ké­ső esti krónika. 22.20 A 23. óra. 23.00 Kenó. 23.04 Diszkotéka ( VASÁRNAP ) 6.00 Hírek. Időjárás. Óránként: Hí­rek. Időjárás. 10.04 Istentisztelet közvetítése az újpesti baptista temp­lomból. 12.02 Déli krónika. Sport. 12.25 Harminc perc alatt a Föld kö­rül. 12.55 Vasárnapi levél. 13.05 Névjegy. 14.04 Szonda. 14.35 Népdalkörök pódiuma. 15.04 Kard és kereszt. 15.35 Müvészlemezek. 16.04 Dokumentumműsor. 17.00 A mi időnk. 18.00 Esti krónika. 19.04 Sportvilág. 19.30 Esti mese. 19.40 l-lll. Operett. 20.04 Egy rádiós naplójából - Sebestyén János mű­sora. 21.05 Közvetítés a békés­csabai Jókai Színházból: A gazdag szegények - Vígjáték két részben. 22.00 Késő esti krónika. 23.29 Ze­ne ( TV-AJÁNLAT ~) Január 20., keddi 19.45 TV2 Szárnyát vagy combját? Charles Duchemln-t, a 60 éves éttermi kri­tikust tag­jai közé fo­gadja a Francia Akadémia. Megjelenésre vár legújabb éttermi kalauza. Duchemln legádázabb ellensége Trlgatel. aki mindent megtenne azért, hegy megszabadulva ve- télytársátél, újabb éttermek tu­catjait csatlakoztassa gyorsét- kezdés birodalmához... TV2 RTL KLUB mtv 6.00 TotalCar (ismét­lés) 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 La­za© 9.00 Tripla vagy semmi Telefonos játék 9.35 María Del Carmen (98-99.) 11.10 Tele- shop 11.55 2gether - Dögös ötös (11.) 12.20 Kastélyszálló (58.) 13.25 Danielle Steel - Teljes kör (am. romanti­kus film, 1996) 14.55 Kapcsoltam 15.20 Egy­ről a kettőre (am. vígjá­téksor. - 122.) 15.45 A betolakodó (24.) 16.40 Jakupcsek Közéleti talk-show 17.35 Katalin bírónő Jogi show 6.00 Malackó 6.05 Yugioh 6.30 Reggeli Benne: 8.38 Találkozá­sok - reggel 9.00 Játék­zóna 9.05 Receptklub (ism.) 9,15 Játékzóna 9.25 Maria (84.) 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.10 Országház (ism.) 13.35 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.35 Játék­zóna 15.00 Disney-rajz- film: 101 kiskutya 15.20 Mr. Bean 15.35 Csak egy szavadba kerül! 15.40 Miami Vice 16.35 Balázs 17.30 Mónika 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárvilág 5.50 NAP-KELTE 9.05 Kac- horra (70.) 9.50 A papi­ros (1.) 10.10 Frideri- kusz A szólás szabadsá­ga 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó délben 13.05 Borostyán (olasz sorozat - 44/9.) 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Az Ár­pád-kor templomai (3.) Somogyvár 15.10 AG- RÁRIUM 15.40 Élesben Közéleti talk-show 16,30 Labirintus 17.00 Álomsuli (17) 17.25 Kí­vül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó m2 12.00 Fekete gyöngy (112.) 12.45 Dűlők szol­gái „Tíz hektár szolgája” j - Wunderlich Alajos bo­rosgazda 13.05 Napról napra Tanulni és vállal­kozni 13.30 Életfogytig tanulás Hátrányos hely­zetben 14.00 Család­ban marad (41.) 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Kulcsok a gazdagság­hoz 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 Telesport 19.40 Esti mese 20.05 Hiradó este 20.40 ABLAK - Szimpatikus Benne: Hol-' mi? 21.05 Unokáink sem fogják látni 21.35 Kutyaszív 23.20 Záróra DUNA TV 13.05 Elveszett világok (4.) 13.55 Kilátás a Nagy- Kopaszról 14.45 A 20. század zenéje (4.) 15.40 Emlékképek - Régi Hír­adók (ism.) 16.00 Heuré­ka! Megtaláltam! 16.30 Régiók - Marosvásár­hely 16.55 Öt perc zene 1700 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00 Hiradó 18.30 Kilátó - Magazin 18.45 A levél 19.35 Mese 19.55 Olasz étterem New Yorkban (5.) 20.45 Szülőfalum, Budapest 21.35 Bekez­dések 21.45 Híradó 22.10 Rekviem a szatmá­ri csordákért 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Próbababa 2. (amerikai vígjáték) 21.30 Szulák Andrea Show 22.30 Kevin és Perry a csúcsra tőr 24.00 Dolce Vita Férfi­magazin 0.30 TopSport 1.00 Jó estét, Magyar- ország! 1.20 Profiler - Miss pszichozsaru (47) Fsz.: Ally Walker 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Fókusz 19.30 ValóVilág 20.50 Barátok közt 21.20 ValóVilág 21.35 A BermudaTiá­romszög kalandorai (am. kalandfilm) 23.20 BeleValóVilág 23.40 Sportklub Extra Teremfoci-bajnokság Összefoglaló 0.15 Talál­kozások - este Sztár­magazin 0.30 Híradó 18.20 Közeli 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívüf-belül 19.30 Híradó este 20.05 Kékfény 21.05 T-Akta 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor Tényképek a valóságból 23.05 Tele­sport - Amiről nem beszélünk... 23.55 Test­vérbosszú (am. akciófilm) HBO Viasat3 14.50 Halálbiztos diagnózis (37.) 15.45 A körzet (27.) 16.40 Szeretünk, Ray­mond! (63.) 17.10 Star Trek - Voyager (126.) 18.05 A Simpson család 18.35 Dr. Csernus (talk-show) 19.05 Férjek gyöngye (73.) 19.35 Egy rém rendes család (amerikai vígjátéksor. -189.) 20.05 Rémvadászok (2.) 21.00 Szex és New York (amerikai sorozat) 22.00 Késő este Hajós Andrással Filmmúzeum 15.30 Az égígérő paszuly (am. film) 16.45 Privátfilm-múzeum 17.00 Ho­llywoodi arcképcsarnok (59.) 17.30 BKV-archívum 18.00 Az Orion űrhajó fantasztikus kalandjai (4.) 19.00 Nyi­tány 19.15 A buszon (31.) 19.45 Ka­rácsonyi rajzfilmek 19.58 Lumiere- egypercesek 20.00 Emlékszem egy városra (dók,-film, 1996) 21,15 Melo­dráma 22.45 MS mester passiója 6.30 Hóból is megárt a sok 8.00 Tortillaleves 9.40 Ritka madár 11.15 Táncos lábú kamaszlá­nyok 12.40 Szerelem a végzeten 14.10 Metro­polis 15.55 Szörnyecs- kék 2. - Az új falka 17.40 Hóból is megárt a sok 19.10 Felvétel indul! 19.35 Határvillongások 21.00 On-lány 22.30 A negyedik angyal Magyar ATV 15.05 Stúdió Moderna 15.20 Wordl Net 16.05 Interaktív játék 17.05 Modern horgász 1730 Interaktív játék 18,05 World Net 18.35 Tűzvo- nalban 18.50 Híradó- előzetes 19.00 Híradó 20.00 Egyenes beszéd 21.05 Újságíróklub SPEKTRUM 17.25 Úttalan utakon (3.) Kínában 18.25 Rán- dulj ki Rickkel! San Francisco 19.00 Élő elődeink (3.) 19.40 Tüs­kék, rágok, fullánkok (3.) 20.40 Öt érzék - Cél a profit (3.) 21.15 Nagyszerű és korszerű (3.) 21.50 A Nagy Hábo­rú emlékei (8.) 22.25 A láthatár fölött (2.) 23.00 Világjárás másképp N. GEOGRAPHIC 1700 Varázslatos világ- egyetem (1.) 18.00 Álla­tok a múltból (4.) 18.30 Halálközeiben (6.) 19.00 Génvadászok (11.) 19.30 Állati operatőrök (11.) 20.00 Ragadozó­nak született (4.) 21.00 Szantorin (2/1.) 22.00 A kalandok világa EUROSPORT SPORT1 14.30 Tenisz, Ausztrál Open Az első nap mérkőzése 18.00 Tenisz, Ausztrál Open Az első nap legszebb pillanatai 19.00 Eurogólok Hétvége az európai bajnokságokban 20.00 Csupa sport 20.30 Harcművészet 22.15 Eurogólok 23.15 A hét vendége 15.15 Ökölvívás, Bocskai-emlékverseny, Debrecen (ism.) 1715 Labdarúgás, spanyol bajnoki öf. 18.15 Labdarúgás, olasz bajnoki öf. 19.15 Mai helyzet 19,30 Labdarúgás, angol bajnoki öf. 20.30 Westel sportmagazin 20.45 Labdarúgás Newcastle-Fulham (élő) A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért topunk felelősséget nem vállal. 2004. JANUÁR 20., KEDD - TELEVÍZIÓ-MŰSOR 2004. JANUÁR 21., SZERDA - TELEVÍZIÓ-MŰSOR TV2 RTL KLUB mtv m2 DUNA TV TV2 RTL KLUB rriTV m2 DUNA TV 6.00 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Ma­gyarország! 7.00 La­za© 9.00 Tripla vagy semmi 9.35 Maria Del Carmen (100-101.) 11.10 Teleshop 11,55 2gether - Dögös ötös (12.) 12.20 Kastélyszál­ló (59.) 13.15 Hawaii pa­radicsom (amerikai ze­nés film, 1966) 14.55 Kapcsoltam 15.20 Egy­ről a kettőre (123.) 15.45 A betolakodó (mexikói sorozat - 25.) 16.40 Jakupcsek Köz­életi talk-show 17.35 Katalin bírónő Jogi show 18.30 Tények Hír­műsor 19.05 Aktív 19.45 Szárnyát vagy combját? (francia vígjáték) Közben: Kenósorsolás 21.40 Az ördög ügy­védje (amerikai-né­met thriller, 1997) 0.25 Szeret, nem szeret 0.40 Jó estét, Magyaror­szág! 1.00 Propaganda 1.30 Magyar film Nagy ember, kis szerelem 6.00 Malackó 6.05 Dis- ney-rajzfílm: 101 kisku­tya 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna 9.05 Recept­klub (ism.) 9.15 Játékzó­na 9.25 Maria (85.) 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játék­zóna 11.30 Delelő Ben­ne: 12.00 Híradó 13.10 Fókusz portré 13.35 Já­tékzóna 14.30 Recept­! klub 14.35 Játékzóna 15.00 Disney-rajzfílm: 101 kiskutya 15.20 Mr. Bean 15.35 Csak egy szavadba kerül Telefo­nos villámjáték 15.40 Miami Vice 16.35 Ba­lázs - A szembesítő 1 show 17.30 Mónika 18.30 Híradó Esti ki­19.00 Fókusz 19.40 ValóVilág 20.30 Barátok közt (magyar sorozat) 21.00 Kórház a város szélén 20 év múlva 22.10 Szupermozi Lég­örvény 2. - Halálféle­lem (amerikai katasztró­fafilm) 0.05 BeleValó­Világ 0.30 Találkozások 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.05 Kachor- ra - Az ártatlan szöke­vény (71.) 9.50 A papiros (2.) 10.10 „Nem csak a 20 éveseké a világ" (6.) 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó délben 13.05 Bo­rostyán (10.) 14.00 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Az Árpád-kor templomai (4.) 15.10 Hajlék Hajlék­talanmagazin 15.40 Élesben Közéleti talk- show 16.25 Felvételi vizsga Európában 16.50 Maradj velünk! 17.00 Ka­tolikus krónika 17.30 Je­lentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kaüandjai 19.30 Híradó este 20.05 Önök kérték! 21.05 „Az első pezsgő mindig jár...” 22.00 Kedd este 22.35 Globál is, lokál is 23.05 Panoráma Szaniszló Fe­renccel 23.40 Tréfa Fsz.: Josef Somr 12.00 Fekete gyöngy (113.) 12.45 Dűlők szol­gái „A pincében nincs demokrácia" - Gere At­tila borász 13.05 Napról napra 13.35 Életfogytig tanulás Diploma után 14.00 Családban ma­rad (42.) 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Kulcsok a gazdagsághoz (5.) Munkahelyek létrehozá­sának lehetőségei 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 Telesport 19.40 Esti mese 20.05 Híradó este 20.40 ABLAK - Praktikus 21.05 Határ­átkelő 22.05 Nő fehér­ben (5.) 22.55 Záróra HBO 6.30 Avalon 8.15 Ször- nyecskék 2.10.05 Sal­sa 11.50 Mozi! Mozi! Mozi! 12.20 Megszólít az éjszaka 14.20 Bon- hoeffer - Isten szolgája 15.50 Hollywoodi sztá­rok - Russell Crowe 16.15 Barnie apró bosz- szúságai 17.40 Avalon 19.30 Kutyafalka 21.00 Megszólít az éjszaka 23.00 A kiválasztott 13.05 Páratlan panorá­mák 13.10 Namika 14.05 „A szeretet által kell uralkodnod” 14.45 Elveszett világok (5.) 15.35 Észak világa (4/4.) 16.30 Régiók - Pozsony 16.55 Öt perc zene 1700 Kalendári­um 17,50 Helyesen! 18.00 Híradó. Sport 18.30 Kilátó - Magazin 18.45 Bűvölet (94.) 19.35 Mese 20.00 Ha­tásvadászok 21.35 Be­kezdések Sárosi Bálint népzenekutató 21.45 Híradó 22.10 Gong Kul­turális hetilap 22.50 Es­ti kérdés SPEKTRUM 1730 Vízi élőlények 18.35 Mississippi, a da­lok folyója (3.) 19.40 Ez­redvégi építmények (11.) 20.35 Legény - Lakás 21.05 Kézműve­sek Franciaországban (14.) 21.40 Európai Par­lament 22.00 Európa Tanács 22.20 Kalózok (3.) 22.50 Lakásban jó, de a legjobb otthon (6.) 23.20 Kertépítészet (6.) 6.00 Propaganda (ism.) 6.30 Jó reggelt, Ma­gyarország! 7.00 Laza© 9.00 Tripla vagy semmi 9.35 Maria Del Carmen (102-103.) 11.10 Teleshop 11.55 2gether - Dögös ötös (13.) 12.20 Kastélyszál­ló (60.) 13.15 Mikulás végveszélyben (ameri­kai film, 1984) 14.55 Kapcsoltam 15,20 Egy­ről a kettőre (am. vígjá­téksor. - 124.) 15.45 A betolakodó (26.) 16.40 Jakupcsek Közéleti talk-show 17.35 Katalin bírónő Jogi show 18.30 Tények Hírműsor Skan- dinávlottó-sorsolás 19.05 Aktív 19.45 Dermesztő szen­vedélyek (amerikai thriller, 1992) Köz­ben: Kenósorsolás 22.10 Szülőszoba Kandász Andrea do­kumentumsorozata 23.00 Cinematrix Mozi­magazin 23.30 Veled is megtörténhet Kétségek gyötrelme (am. krimi) 1.10 Jó estét, Magyarország! 6.00 Malackó 6.05 Dis- ney-rajzfilm: 101 kisku­tya 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna 9.05 Recept­klub (ism.) 9.15 Játékzó­na 9.25 Maria (86.) 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzó­na 11.30 Delelő Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.10 Autómánia (ism.) 13.35 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.35 Játék­zóna 15.00 Disney-rajz- film: 101 kiskutya 15.20 Mr. Bean 15.35 Csak egy szavadba kerül 15.40 Miami Vice 16.35 Balázs - A szembesítő show 17.30 Mónika - A kibeszélő show 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Fókusz 19.30 ValóVilág 20.50 Barátok közt 21.20 ValóVilág 21.35 Vonzások és ál- latságok (amerikai vígjáték, 1996) 23.15 XXI. század - A legendák velünk élnek 23.45 Az elnök emberei (amerikai filmsorozat) Vita egyenes adásban 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.05 Kachor- ra (72.) 9.55 A papiros (3.) 10.10 Dili-buli 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó délben 13.05 Borostyán (11.) 14.00 Hrvatska kró­nika 14.25 Ecranul nos- tru 14.50 Az Árpád-kor templomai (5.) 15.05 Kormányváró 15.30 Sze­rencsi, fel! (4.) 15.40 Élesben Közéleti talk- show 16.25 Felvételi vizs­ga Európában (4.) 16.50 Református ifjúsági mű­sor 17.00 Útmutató Tudo­mány, művészet, erkölcs 1725 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó este 20.10 Forró csokoládé (am.-fr. vígjáték) 21.40 Bonusz Hogyan készült a Szerencsi, fel! 22.00 Szerda este 22.35 Hungarikum 23.05 Havanna 12.00 Fekete gyöngy (114.) 12.50 In memóri­ám Sínkovits Imre (2/1-2.) 13.50 Vivaldi: Négy évszak - Tél 14.00 Családban ma­rad (43.) 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Magyar Ház Kézfogás 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 Telesport Titász Nyír­egyháza- Ekaterinburg BL női röplabdamérkő­zés 19.40 Esti mese 20.05 Híradó este 20.40 ABLAK - Temati­kus 21,05 Párhuzamos töredékek 22,05 Nő fe­hérben (6.) 23.00 Zár­óra HBO 6.30 Varázsló a szom­szédom 8.00 Barnie ap­ró bosszúságai 9,25 Merlin visszatér 11.00 Felvétel indul! 11.25 A hercegnő és a tengerész 12.55 Rejtélyes manhat­tani haláleset 14.40 Billy Elliot 16.30 Varázsló a szomszédom 18.00 A televízió aranykora 19.30 Cigánylány 21.00 007 - Halj meg máskor! 13.50 Gerje vidék élővi­lága 14.20 Magyar gyá­rak a millennium korá­ban 14.45 Elveszett vilá­gok (6.) 15.35 A fotózás varázslója 16.30 Régiók Székelyudvarhely 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 1750 Helyesen! 18.00 Híradó 18.30 Kilátó - Magazin 18.45 Bűvölet (95.) 19.40 Mese 19.55 Egy olyan szép lány, mint én (francia film) 21.35 Bekezdések Konok Ta­más festőművész 21.45 Híradó 22.10 Tálentum Foltin Jolán, koreográfus 22.35 Tom és Viv SPEKTRUM 17.20 Kincsvadászok (4.) 17.55 A Jangce titkai (2.) 18.30 Európai emlő­sök 19.05 Csillogó cso­dák (6.) 19.40 A vadas- park kulisszatitkai (3.) 20.10 Dizájn (3.) 20.40 Költöznek az orrszarvúk (1.) 21.15 Taxik - Havan­na (14.) 21.45 Szeszről szeszre (3.) 22.15 Városi kertrész (3.) 22.45 Euró­pai Parlament Viasat3 Filmmúzeum Magyar ATV N. GEOGRAPHIC Viasat3 Filmmúzeum Magyar ATV N. GEOGRAPHIC 14,50 Halálbiztos diagnózis (38.) 15.45 A körzet (28.) 16.40 Szeretünk, Raymond! (64.) 17.10 Star Trek - Voyager (127.) 18.05 A Simpson csa­lád 18.35 Dr. Csernus (talk-show - 8.) 19.05 Férjek gyöngye (74.) 19.35 Egy rém rendes család (190.) 20.05 Szél­hámosok (amerikai dráma) 22.00 Rab­lóból pandúr (2.) 22.55 A Simpson csa­lád ) 23.25 Lady Chatterly szeretői (2.) 16.45 Privátfilm-múzeum 17.00 Ho- 15.05 Kaschmir Gold llywoodi arcképcsarnok (60.) 17.30 15.20 Wordl Net 15.45 BKV-archívum 18.00 Az Orion űrhajó I Stúdió Moderna 16.05 fantasztikus kalandjai (5.) 19.00 A : Interaktív játék 17.05 nap és a hold elrablása 19.15 A bu- Kisfilm 1730 Interaktív szón (32.) 19.45 Karácsonyi rajzfii- | játék 18.05 World Net mek 19.58 Lumiere-egypercesek | 18.35 Hírvilág - világhír 20.00 Esti Kornél csodálatos utazá- 18.50 Híradó-előzetes sa (magyar film, 1994) 21.45 Autó- 19 00 ATV-híradó múzeum (4.) 22.00 Fantomhajó j 20,00 Egyenes beszéd 17.00 Szamurájvirtus 18.00 A halottak titkai (7) 19.00 Génvadászok (13.) A Kőszívű 19.30 Állati operatőrök (12.) 20.00 Ragadozónak született (5.) 21.00 Ter­mészetes halálokok (3.) 22.00 Fehér cápa, a szelíd óriás 14.50 Halálbiztos diagnózis (39.) 15.45 A körzet (29.) 16.40 Szere­tünk, Raymond! (65.) 17.10 Star Trek - Voyager (128.) 18.05 A Simpson család 18.35 Dr. Csernus (9.) 19.05 Férjek gyöngye (75.) 19.35 Egy rém rendes család (191.) 20.05 A gonosz árnyékában (amerikai krimi) 21.50 Sírhant Művek (amerikai sorozat - 2.) 23.25 Vörös cipellők (3.) 14.00 Diafilmmúzeum 14.30 A bosszú völgye 16.00 Semmi sem szent (amerikai film, 1937) 17.15 Pri­vátfilm-múzeum 17.30 Visszaszámlá­lás (magyar film, 1985) 19.15 A bu­szon (33.) 19.45 Karácsonyi rajzfil­mek 19.58 Lumiere-egypercesek 20.00 Az alvilág professzora (ma­gyar film, 1969) 21.15 A rózsa vére 23.00 Cinetrip - Látványtévé 15.05 Csak természete­sen! 16.05 Interaktív já­ték 17.05 Nagyvizit 17.30 Interaktív játék 18.05 World Net 18.35 Élettár 18.50 Híradó­előzetes 19.00 ATV- híradó 20.00 Egyenes beszéd 21.05 Arc-Élek 22.00 ATV-híradó 17.00 Vadászösztön Le­opárdfókák: A jég urai 18.00 A halottak titkai (9.) 19.00 Génvadászok (13.) 19.30 Állati opera­tőrök Ausztrália teknősei 20.00 Ragadozónak született (6.) 21.00 Halálközeiben (4.) 21.30 Viharos történetek EUROSPORT SPORT1 EUROSPORT SPORT1 14.30 Tenisz, Ausztrál Open A második nap mérkőzése 18.00 Tenisz, Ausztrál Open A második nap legszebb pillanatai 19.00 Síugró Világkupa, Lengyelország 20.00 Best of Boxing 21.00 Nemzetközi profiboksz (élő) 23.00 Olimpiai magazin 14.15 Labdarúgás, olasz bajnoki összefoglaló (ism.) 15.45 Ökölví­vás, Brian Magee-Hacine Cherifí 17.30 Mai helyzet 1745 Jégko­rong, bajnoki mérkőzés, Újpest-Ferencváros (élő) 20.30 Labdarú­gás, angol bajnoki öf. (ism.) 21.30 Labdarúgás, Spanyol Kupa (élő) 14.15 Sílövő Világkupa, Olaszország (élő) 15.45 Tenisz, Ausztrál Open A 3. nap mérkőzése (ism.) 18.00 Tenisz, Ausztrál Open A 3. nap legszebb pillanatai 19.00 Sílövő Világkupa 15 km-es női egyé­ni futam 20.30 Sznúker LG-torna, Wales 23.30 Olimpiai magazin 15.15 NBA kosárlabda-mérkőzés, alapszakasz, Dallas-New Jersey 17.45 Kosárlabda, női Euroliga, Euroleasing Sopron-Aix en Provence (élő) 20.00 Mai helyzet 20.15 Grand Prix, Autós-motoros magazin 21.00 SPORT1 percek 21.15 Labdarúgás, Spanyol Kupa (élő) A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállal. A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom