24 óra, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-12 / 9. szám

24 ÓRA —r-Tff­9. OLDAL EletMód S Rio ft T Kék tükör Szolgáltatás Gyilkossággal Napi horoszkóp, gyanúsítják a megfagyott Televízió-, rádió­gyermek apját. 10. oldal és moziműsor. 11. oldal Zidane a 2003-as év embere _________ PÁRIZS ________ A decemberben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által az év játékosává választott fran­cia Zinedine Zidane lett hazájá­ban a tavalyi esztendő legnépsze­rűbb embere. A Le Journal du Dimanche cí­mű lap több mint ezer embert kérdezett meg, s a Real Madrid világ- és Európa-bajnok csillaga fölényesen győzött a közvéle­mény-kutatáson. A 31 éves, 86-szoros válogatott Zidane 1998 és 2000 után harmad­szor bizonyult a legjobbnak a FIFA voksolásán, ezzel utolérte klubtár­sát, Ronaldót, aki 1996-ban, 1997- ben és 2002-ben volt első. ■ Szerencsés repülőkaland ____ Manchester _____ É pségben túlélt egy kényszerle­szállást az angol labdarúgó Pre­mier League-ben szereplő Man­chester City vezetősége. Az elöl­járók szombaton a Portsmouth- ban elszenvedett 4-2-es vereség után hazafelé tartottak, amikor hajtóműhiba miatt a pilóta Surreyben landolt.- Halálra rémültem, csak a szerencsének köszönhetjük, hogy megúsztuk. Nem vagyok nagyivó, de a földet éréskor azonnal lehúztam egy dupla whiskyt - mondta John Wardle klubelnök. ■ Megbüntették Ronaldót Madrid Spanyol lapértesülés szerint a Real Madrid hatezer euróra bün­tette kétszeres világbajnok brazil labdarúgóját, Ronaldót, aki a na­pokban engedély nélkül járt Lon­donban. A Marca szerint a futballista kapott egy levelet, amelyben Spanyolország Az FC Valencia lett a spanyol láb darúgó Primera Liga „őszi” baj noka, miután az első számú rivá lis Real Madrid meglepetésre ki kapott a Real Sociedadtól a 19 forduló szombat esti mérkőzé vezetőség közölte, hogy megsér­tette a klub belső szabályzatát. A Real Madrid játékosainak ugyan­is engedélyt kell kérniük, ha na­gyobb utat terveznek, főleg, ha külföldre utaznak. Az angol sajtó azt írta, hogy a világbajnok klasz- szis a szponzori kötelességek tel­jesítése mellett tárgyalt a Chelsea vezetőivel is, de ő ezt tagadta. ■ Matthäus bízik a futballválogatottban V. Szakmai Napok a Tatai Edzőtáborban - A nehéz úton csak az erősek tudnak haladni- Nagyszerű volt ez a kezdeményezés, hi­szen itt együtt voltak a szakma jelentősebb honi képviselői. Érdekes és hangulatos elő­adásokat hallhattunk, sok használható isme­rettel gazdagodtunk. Remélem, a magyar lab­darúgás profitál ebből a fórumból - sommáz­ta az edzőtársak véleményét is Détári Lajos, az egykori világválogatott futballista, az NB I. B-s FC Tatabánya Auto-Trader trénere. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai és Edzőképző Központja (dr. Mezei György elnök és stábja) valóban nagy sikerű ese­ményt rendezett a Tatai Edzőtáborban. Ott volt a fórumon dr. Bozóky Imre, az MLSZ el­nöke, Puhl Sándor alelnök és Berzi Sándor főtitkár. Örvendetes, hogy minden elképze­lést felülmúlóan nagy volt az érdeklődés. A mintegy kétszáz honi NB I-es, NB I. B-s edző, valamint a meghívott trénerek színvo­nalas előadásokat hallhattak. Többen bosz- szankodtak viszont, hogy nem jutottak be az előadásokra. Dr. Mezey György elmond­ta, hogy a kötelezően résztvevőkkel (első és másodosztályú trénerek) és meghívottakkal együtt csak ennyien fértek el az előadóte­remben. Pénteken a francia Jacques Crevoisier, szombaton pedig a brazil Jose Thadeu Gonsalves beszélt hazájuk labdarúgásáról, és mindketten hasonló, ám meglepő gondolattal fejezték be mondókájukat. Ezek szerint a fut- ballnagyhatalomnak számító két nemzet az ötvenes évek magyar fo­ciját tekintette a modern labdarúgás alapjának. Az évszázad meccsére, az angol-magyarra (3-6) fi­gyelt fel először a nem­zetközi szakma. A lapos passzos, kombinatív já­tékra, amelyen úgy a bra­zil, mint a francia futball szépen építkezett. Véle­ményük, hogy a mai vi­lágban vezető focihatal­mak mindegyike kama­toztatta az Aranycsapat játékát, és úgy tűnik, hogy éppen mi, magya­rok nem éltünk saját „ta­lálmányunkkal”. Égyön- tetű vélemény, hogy van lehetőség a felzárkózás­ra. Ehhez viszont meg kell szívlelni dr. Bozóky Imre szavait: - A nehéz úton csak az erősek tud­nak haladni. Szívmelengető volt, hogy az edzőtáborba el­látogató, újdonsült szö­vetségi kapitányunk, Lothar Matthäus derűs­nek látja a jövőt. A bizakodó Lothar Matthäus (balra) Mezey Györggyel Az instruktorok között első Amikor Baranya Istvánnak odaszóltak, hogy vegyen fel öltönyt, nem tudta miért van rá szükség. Csak később, amikor átvette az or­szág legjobb instruktora címet, értette meg: miért kell az ünnepi külső. Az esztergom- kertvárosi Arany János-iskola igazgatóját sze­retnék felkérni a jövőben az iskolai labdarú­gást irányító szervezet vezetőjének.- Az elismerés nem csak nekem, de a megyének is szól - véle­kedik Baranya István. - Többek között az alközpontok vezetői­nek, az edzőknek, az iskolaigazgatóknak, a polgármestereknek, a megyei labdarúgó-szövetségnek, a sportigazgatóságnak és a Tatabányai Alapítványi sportkörnek. Mindenben támogattak mun­kámban, és remélem a jövőben is így lesz.- Mi itt valamennyien egy célt szolgálunk, hogy ott legyünk 2006-ban a németországi világbaj­nokságon - emelte ki az egykori aranylabdás, vi­lág- és Európa-bajnok, 150-szeres német váloga­tott. - Ehhez még renge­teget kell dolgoznunk, és terveink megvalósításá­ban a klubedzők a legna­gyobb partnereim. Matthäus egyébként elbeszélgetett az edzők­kel, és segítségüket kér­te munkájához. Mint mondta: ő várhatóan évente tizenkétszer fog találkozni a válogatott játékosaival, és a klubtrénerek, akik fizikailag, technikailag karban tarthatják kiszemeltjeit. Az V. Szakmai Napokon átadták a 2003- as évad legjobb instruktora (21 ilyen van az országban, és feladatuk az edzőképzés va­lamint a Bozsik-program irányítása a me­gyékben) címet, amelyet az^esztergomi Ba­ranya István érdemelt ki. Ő egyébként az edzőképzés állami akkreditálásáért felelős vezető is egyben. Dr. Bozóky Imre elmond­ta, hogy a lehető legnagyobb egyetértésben szavazták meg Baranya Istvánnak a címet, aki méltán vehette át dr. Mezey Györgytől az elismerést. PÉNTEK SÁNDOR Ezúttal Kőhalmi jeleskedett Komárom Országos ranglistaversenynek adott otthont a hét végén a Komá­romi VSE sportlövő-szakosztálya. A molaji középfokú kollégium tor­natermében a két nap alatt 140-en álltak lőállásba puskás és piszto- lyos számokban. A Duna-partiak csak az előbbiben vettek részt. A férfiaknál a komáromi Kő­halmi István nyert 690,5 köregy­séggel klubtársa, Somogy Péter (686,1) előtt. A harmadik helyen az újpesti Kovács Ádám (684,7) végzett. A hölgyeknél az angyal­földi Vincze Kinga (496,9) érde­melte ki az aranyérmet, a komá­romi Miskolczi Julianna (496,2) második, az angyalföldi Zsótér Judit (495,4) harmadik, az ugyancsak a KVSE színeit képvi­selő Nagy Dóm (492,4) pedig ne­gyedik lett. A további eredményeket ké- sőbb közöljük. _______ ■ K ét vereség a hét végén NŐI RÖPLABDA NBJ. Vértes Volán - Szombathely 1:3 (-23, 14,-17,-21) Tatabánya, 150 néző, vezette: Rakonczai, iß. Juhász. Vértes Volán: Dombi, Papp /., Tóth A., Karsai, Makiári, Gödri. Csere: Hermann (liberó), Molnár /., Tihanyi, Nemes. Edző: Bemáth Zoltán. Szombaton az NB I. második szakaszának első mérkőzését játszották a megyeszékhelyen. A tata­bányaiaknál hiányzott a csapatból Szűcs, Fekete és j Somogyi, így csökkentek az esélyeik. Ráadásul az [ első szettben kifordult Gödri bokája, és a tatabá- ! nyaiak egyik legjobbja nem folytathatta a játékot. A mérkőzés 85 percig tartott. Magyar Kupa Szegedi DRE - Vértes Volán 3:1 (21,-20, 23, 21) Szeged, 100 néző, vezette: Szabó F, Csikós. Vértes Volán: Dombi, Karsai, Makiári, Molnár /., Papp, Tihanyi. Csere: Hermann (liberó). Edző: Bemáth Zoltán. Másnap a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé kerülésért játszottak a tatabányaiak. Az erő­sen tartalékos vendégek meglepően jól röplabdáz- tak, és tisztes vereséget szenvedtek a kitűnő erők­ből álló szegediektől. Jó reményekkel várhatnák a visszavágót a közlekedésiek, amely január 31-én lesz Tatabányán, a Sárberki iskolában._________■ Frank lemond? _________Forma-1_________ A Lukács Bea szóvivő által ki­adott közleményből értesültem, hogy megrendült velem, mint Baumgartner Zsolt menedzseré­vel szemben a Mól Rt. bizalma, s ez akadálya lehet egy esetleges szerződéskötésnek. Mivel az ügy fontosságára való tekintettel nem szeretnék akadálya lenni Baumgartner Zsolt Forma-1-es karrierjének, szükség esetén hajlandó vagyok lemondani me­nedzseri tisztségemről - mondta az MTI-nek Frank Tamás. ■ Izsó a legeredményesebb __ Tata/Budapest Ö t tatai vívó próbált szerencsét a budapesti junior Világ Kupán (20 éves a korhatár), és az első napon nagyszerűen szerepelt Izsó Katalin, aki nagyon erős me­zőnyben a 7. lett. Az OMS-Tata VSE 17 éves kiváló párbajtőröző­je a felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes, junior világbajnok kapott ki nagy csatában (15:li­re) a legjobb négy közé jutásért. Ezzel Izsó érte el a magyarok kö­zül a legjobb eredményt. Dicsé­retesen szerepelt a többi tatai lány is, akik még szintén ifjúsági korú versenyzők. Laborz Izabella, Izsó Kriszti­na és Plásztán Zsófia a 32 közé jutásért szenvedtek a vereséget a 140 párbajtőrözőt felvonultató mezőnyben. Vasárnap a férfi párbajtőrözők léptek pástra Nemzeti Sportcsar­nokban. A tataiakat Horváthy Dénes képviselte, aki ezúttal ala­posan kifogta a sorsolást. Na­gyon jó képességű észt verseny­zővel kellett megküzdenie, aki­től szoros küzdelemben szenve- dett vereséget. ■ záxiivitzzoii a©3 2003 legjobb megyei sportolójára Január 31-én kiderül, hogy kik voltak a 2003-as évad legjobb megyei felnőtt és ifjúsági sportolói, labdajátékosai, edzői, és hogy melyik csapat ér­demelte ki a megtisztelő címet. A megyei sport- igazgatóság, a Sportszövetségek Szövetsége és a 24 Óra szerkesztősége ugyanis ezen a napon 18.30-tól a Tatabányai Városi Sportcsarnokban rendezi meg a hagyományos Sportgála - Sport­bált, amely egyben a díjátadó ünnepség is. Az immáron tizenegyedik esemény fővédnöke Agócs István, a megyei közgyűlés elnöke. A legjobb sportolók listájáról a szakemberek döntenek majd, ám a 24 Órában is szavazhatnak olvasóink, hogy szerintük ki érdemes az elisme­rő címre. Január 28-ig, naponta három-négy ver­senyző fotóját közöljük. Kedves Olvasóinknak csak annyi a dolguk, hogy kivágják az újságból annak a sportolónak a Január 13-án kezdődik Az első négy sportoló, akire január 13-án már lehet szavazni: 1. Grónai Sándor karatézó (Komáromi VSE), 2. Vészeli Judit, kézilabdázó (Esztergomi KSE), 3. Plásztán Zsófia, vívó (OMS-Tata VSE), Váradi Lajos, erős ember (Dinamyc Sportcentrum, Tatabánya). fotóját, aki szerintük a megye legjobbja. Azokat postai úton (egy borítékban több kivágott fotó is lehet) vagy személyesen kell eljuttatni szerkesztő­ségünkbe. Egy személy az újságból több kivágott képet is beküldhet, és természetesen több sze­mélyre is voksolhat. Az első négy fotót január 13- án közöljük, egyben ismertetjük azoknak a sporto­lóknak a nevét is, akik másnap következnek. Olvasóink szavazhatnak honlapunkon is. A www.24ora.hu-n található, sportolókat ábrázoló fotókra kell majd klikkelniük, és aki a legtöbb voksot kapja, az lesz az Önök által legjobbnak tartott sportoló. Külön lesz győztese a 24 Órának és honlapunknak is. •k k k A Sportgála-Sportbálon a nemzetközi hírű Jászai Mari Színház Show-formációs Tánccsoport és a komáromi Elektron Band zenekar biztosítja a jó hangulatot. Éjfélkor lesz a tombolahúzás, ame­lyen mintegy 200 értékes nyeremény vár gazdá­ra. Jegyeket igényelni lehet a Komárom-Eszter- gom Megyei Sportigazgatóságon (Tatabánya, Népház u. 3., tel.: 34/510-502, 510-503). A belé­pőjegy ára 4000 forint, amely a vacsorát is tartal­mazza. A rendezvény fő támogatói: Westel Rt., 24 Óra szerkesztősége, Forest-Papír Kft., Alpla Kft., Sport Kht„ Égáz Rt. __________________■ D öntetlen a házigazdákkal Férfi kézilabda Az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott rosszabb gólkülönbségével a má­sodik helyen végzett a madridi tornán, miután a szoros záró­mérkőzésen 28-28-at ért el a házi- gazda Spanyolország ellen. ■ Tot'eredménvek 1. Birmingham - Southampton 2-1 1 2. Blackburn - Bolton 34 2 3. Leeds -Tottenham 0-1 2 4. Liverpool - Aston Villa 1-0 1 5. Leicester - Chelsea 0-4 2 6. Chievo - Udinese 0-0 X 7. Parma - Intern. 1-0 1 8. Empoli - Ancona 2-0 1 9. Lazio - Brescia 0-1 2 10. Milan - Reggina 31 1 11. Perugia - Roma 0-1 2 12. Sampdoria - Juventus 1-2 2 13. Siena - Modena 4-0 1 14. M. United - Newcastle Iz. után Kikapott a Real Madrid sén. Real Sociedad - Real Madrid 1-0 (0-0). A címvédő fővárosiak vissza­fogott teljesítménye már csak azért is váratlan volt, mert 30 ezer szurkolótól támogatott el­lenfelük csak a 14. helyen áll a ta­bellán. ___ __________■ N yílt egyéni sakkbajnokság _______Almásfüzitő_______ A z almásfüzitői önkormányzat és a helyi sportklub január 17-én 9 órai kezdettel rendezi meg, immár hatodszor az Almásfüzitő bajnoka elnevezésű egyéni sakkversenyt. A rendezvény helyszíne az Almásfüzitő felsői Sportház, ahol az első forduló kezdete előtt, 8.45- ig lehet a versenyre jelentkezni. A verseny nyílt, korra, nemre, minő­sítésre való tekintet nélkül bárki nevezhet, a helyszínen nevezési díjat kell fizetni. Az eseményről tájékoztatás kérhető Pusztai Já­nostól a 34/348-781-es vagy a 20/9588-438-as telefonszámon. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom