24 óra, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-12 / 9. szám

10. OLDAL KÉK 2004. Január 12., hétfő ||| TŰKOR ÜGYELETI NAPLÓ este 6-tól este 6-ig Gyalogost gázolt Halálos kimenetelű gázolás tör­tént szombat éjjel Zalaegerszeg külterületén. Éjfél előtt nem sokkal egy harmincéves férfi Volkswagen Golf típusú sze­mélygépkocsijával későn vette észre az úttest közepén haladó idős férfit. Hiába fékezett, a gá­zolás következtében a gyalogos a helyszínen életét vesztette. A sofőr jogosítványát korábban ittas vezetés miatt bevonták, ellene eljárás indult, europress Biciklisbaleset Sérüléssel járó kerékpáros-bal­eset történt a hét végén Zala­egerszeg belvárosában. Egy asszony Suzuki Swift típusú személygépkocsijával a keresz­teződésben nem adott elsőbb­séget egy szabályosan kerék­pározó férfinak. A baleset következtében a biciklis nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, europress Környezetkárosítás Ismeretlen tettes felkutatása érdekében környezetkárosítás megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást a Lenti Rendőrkapitányságon. Szomba­ton jelentették a Mól illetékesei, hogy Barlahida és Becsvölgye határában egy erdős területen lévő, használaton kívüli olaj­kutat ismeretlenek megrongál­tak. A kút felszíni tolózárát le­szerelték, és ennek következté­ben 8 köbméter nyersolaj ömlött szét. europress Megölte barátnőjét A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ember­ölés megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette K. Tamás 29 éves győri lakost, aki január 10-én éjfél tájban több késszú­rással megölte volt barátnőjét. A vizsgálat eddigi adatai szerint a fiatalok novemberben szakí­tottak. A fiatalember beismerte, hogy megölte a 22 éves lányt, de tettére eddig semmilyen ma­gyarázatot nem adott, europress Éttermi szarkák A gyorsétteremben működő biztonsági kamera rögzítette a bűncselekményt, illetve a két feltételezett elkövetőt, akik a fő­városban, Zuglóban - a sértett figyelmetlenségét kihasználva - elloptak egy táskát, amelyben iratok, készpénz és ékszerek voltak. A bűncselekménnyel okozott anyagi kár több mint 2 millió forint. A rendőrség keresi az elkövetőket, europress Fordból fogdába Hivatalos személy elleni erő­szak megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Buda­pesti Rendőr-főkapitányság K. László 25 éves bedegkéri lakos ellen. Az eddigi adatok szerint a gyanúsított egy parko­ló Ford Tranzit kisbusz ablakát betörte és bemászott az utas­térbe. A jármű tulajdonosa hív­ta ki a rendőrséget, europress Furfangos ügyfél Csalás elkövetésének gyanúja miatt a rendőrség őrizetbe vett egy 34 éves budapesti férfit. A feljelentő szerint megbízója, egy gépjárművek lízingelésével foglalkozó cég, szerződést kö­tött a férfival, de ő fizetési köte­lezettségének nem tett eleget. europress Akciósok fogták el Lopás, valamint kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt indult rendőrségi eljárás Sz. Erzsébet 25 éves és V. Csaba 33 éves budapesti lakos ellen. A gyanú­sítottak ellopták egy autójából kiszálló nő táskáját, majd a helyszínről személygépkocsi­jukkal elmenekültek. Amikor elfogták őket, több, kábítószer fogyasztására utaló eszközt találtak náluk, europress ■ Gyerekgyilkos apa Az udvarban meztelenül találták meg a gyereket FOTÓ: EUROPRESS Halált okozó testi sértés gyanúja miatt őrizetbe vették azt a domonyi férfit, akinek másfél éves kisfiát holtan találta meg házuk udvarán a családja. A hatóságok először kihűlésre gyanakodtak, ám később kiderült: a kisfiú bántalmazás miatt vesztette életét. Domony Holtan találta másfél éves gyer­mekét egy élettársi kapcsolatban élő pár szombat reggel a Pest me­gyei Domonyon. A kisfiú szinte teljesen mezítelenül feküdt az udvaron, testén számos horzsolt sérülés volt látható, amelyeket vélhetően a család kutyái okoz­tak a már élettelen testen. Az el­sődleges adatok arra utaltak, hogy a kisfiú halálát kihűlés okozta. Azt azonban nem sike­rült tisztázni, hogy a másfél éves gyerek hogyan került az éjszaka közepén a családi ház udvarára, hogyan jutott ki az épületből. A kisfiú édesanyja és élettársa több­ször ellentmondásba keveredett meghallgatásuk során. Később a vizsgálat kiderítette, hogy a gyer­mek halálát nem kihűlés okozta, hanem koponyaalapi törés. A nyomozók arra következtettek, hogy sérülései nem csak a kutyák miatt keletkeztek, mivel az élette­len testen számos zúzódást talál­tak. A hatóságok ezért ismét ki­hallgatták a szülőket. A nyomo­zás eddigi adatai szerint B. Sán­dor és élettársa, B. Erzsébet a tra­gédiát megelőző napon össze­vesztek. A férfi állítólag erősen it­tasan ment haza, s olyan agresz- szív volt, hogy élettársa jobbnak látta, ha elmenekül otthonról. Azt senki nem látta, illetve hallotta, hogy az apa bántalmazta a fiát, ám a szakértői jelentések és a fér­fi vallomása alapján a rendőrség őrizetbe vette az apát. nagy ed Új autókon új EU-s rendszám Az uniós csatlakozás után autóink rendszáma némiképpen átalakul. A változásokról beszélgettünk Gaálné Kovács Györgyivel, a Központi Adatnyilvántartó Hivatal főosztály­vezető-helyettesével. Budapest- Milyen rendszámtáblával közle­kedhetünk május elsejétől?- A rendszámtábla bal oldalán kék alapon, körben elhelyezkedő 12 sárga csillag és alatta a H betű látható. A tábla többi részét a há­rom betűből és három számból álló rendszám foglalja el.- Mikortól kell a régi rend­számot az újra kicserélni?- Cseréről nincs szó. Csak az első forgalomba helyezés során, vagyis az új gépjárművek kapnak uniós rendszámot.- Eddig sokféle rendszám volt forgalomban. Mind megmarad?- Ezután kevesebb, csak há­romfajta rendszámtáblát külön­böztetünk meg: az állandó, az ideiglenes és a különleges táblá­kat. Az elsőhöz tartoznak a hasz­nált járművek táblái. Az ideigle­nes rendszámok kategóriájában, például az E rendszámokkal a külföldről beérkező használt autókat látják el. A V betűs rend­számot az exportra szánt autók viselik. A legtöbb ideiglenes rend­szám a próbarendszám, nevében viseli feladatát. Különleges rend­számot a diplomáciai testület, a rendőrség és a honvédség jármű­vei viselnek.- Többet fizetünk az új rend­számtáblákért?- Van, amelyikért többet, van, amelyikért kevesebbet. Az állandó rendszámtáblák ára 3850 forintról 5500 forintra emelkedett. Csökkent viszont a próbarendszám ára, amely az engedélyeztetési eljárási díjjal együtt eddig mintegy 28 000 fo­rintba került; ennek ezután csak 24 000 forint lesz az ára. Az E betűs rendszámért 2950 forint helyett csak 2360 forintot kell fizetni.- Továbbra is lehetőség nyílik arra, hogy az autó tulajdonosá­nak - ha megfizeti - bármilyen hat betűből álló szöveg, például KARCSI, szerepeljen rendszám- tábláján?- Az egyénileg előállított rend­számtábláért eddig 343 000 forin­tot kellett fizetni, ennek az ára is csökkent, 280 000 forintra.- A forgalmi engedély és a jogo­sítvány megszerzéséért is többet kell fizetnünk?- Nem. Azért továbbra is 4000 forintot fizetünk.- Az új rendszámtáblákat a műszaki vizsga során kell majd felszereltetni?- Nem, erről szó sincs. Viszont ha valaki régi autóján kívánja az új EU-s rendszámot viselni, akkor azt a megfelelő árért május elseje után bármikor felszereltetheti. KOÓS TAMÁS Szigorúbb előéleti pontozás Büntetik a mobiltelefon kézi használatát is Az elmúlt évben mintegy 230 ezer közúti közlekedési előéleti pontot osztottak ki csaknem 201 ezer autós között. Idén növekednek a kiszabható pontszámok. Budapest A 2003. január 1-je és december 31-e közötti időszakban leg­gyakrabban gyorshajtás, sza­bálytalan előzés, és az elsőbb­ség megadásának elmulasztása miatt kaptak előéleti pontot a járművezetők. Jámbor István, az Országos Rendőr-főkapitány­ság (ORFK) Közlekedési Fő­osztályának vezetőhelyettese az MTI megkeresésére elmondta: az említett esetek a kiemelt sza­bálysértések közé tartoznak, mi­vel gyakran vezetnek baleset­hez. Jelenleg a szabálysértése­kért egy pontot szabhat ki a rendőrség a helyszíni bírság mellé, ez azonban áprilisban megváltozik - fűzte hozzá. A kormány által szerdán elfoga­dott rendeletmódosítás alapján a leggyakoribb és legveszélyesebb eseteknél magasabb pontszám szabható ki a korábbinál, így az említett szabálysértésekért há­rom pont jár majd. A kiemelt szabálysértéseknél lehetőség van a vezetéstől való eltiltásra is, ebben az esetben nem jár pont. Ideiglenesen elvesztheti a jogo­sítványát az is, aki 18 előéleti pontot gyűjt össze két év alatt, ennyi ugyanis az egyes pontok elévülési ideje. Eddig ilyen még nem fordult elő. Jámbor István elmondta: a rendszer lényege „a vezetői magatartás formálása” a jogosítvány elvesztésének kilá­tásba helyezésével, ugyanakkor a rendőrség kétségesnek tartja, hogy ez igazi fenyegetettséget jelent az autósok számára. A rendeletmódosítással nemcsak a kiszabható pontszámok növe­kedtek, hanem több új elemmel is bővült a büntethető szabályta­lanságok köre. Ezentúl a menet közbeni mobiltelefon-használat, a biztonsági öv és a gyermekülés használatának elmulasztása, illetve a relatív sebességtúllépés egy előéleti pontot eredményez. A gyalogosok elsőbbségének és a rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyásáért, a tilos jelzésen való áthajtásért, valamint a gya­logos-átkelőhelyen történő meg­állásért már három pont jár. Kevesebb betörő, több gyilkos Szigor az utakon - Dicséret a minisztertől Megyei információ Elkészült szőkébb hazánk rendőr-főkapitányságának tavalyi évértékelése - tudtuk meg Kovácsné dr. Trázsi Csil­la sajtóreferenstől. A szerve­zet vezetői áttekintették a megyénkre jellemző bűn­ügyi, közbiztonsági és közle­kedésbiztonsági helyzetet. Noha az ismertté vált bűncselek­mények száma némileg csök­kent, az esetek gyakorisága alap­ján továbbra is a legfertőzöttebb megyék közé tartozunk. Ta­valy ugyan ke­vesebb volt a személy elleni bűncselekmé­nyek száma, ám az riasztó, hogy tizen­nyolc ember­ölésben kellett befejezni a nyomozást. Ez az elmúlt öt esz­tendő mindegyikét meghaladó tragédiát jelent. Ezen időszak alatt viszont a fe­lére esett vissza a betörések szá­ma, és csaknem ugyanilyen arányban mérséklődtek a lopá­sok is. A számos jogsértés jelentős terheket rótt a rendőrökre. Bűn­ügyi területen az országos átlagot meghaladó eredményt értek el mind a nyomozásban, mind a felderítésben. Tavaly központi kérdésként kezelték a közterüle­tek rendjének biztosítását. Az is­kolából kikerült rendőrújoncok zömét közterületi szolgálatra ve­zényelték. így a főkapitányság központi státuszainak egy részét is a városi kapitányságok meg­erősítésére használták fel. Nem hiányzott a kellő szigor sem. Nos, arra, hogy miért van szükség erélyesen fellépni a sza­bálysértőkkel szemben, elég né­hány adat: Tavaly negyvenhatan haltak meg közúti balesetben, és a súlyosan sérültek száma megkö­zelítette a kétszázötvenet. Sok a gyorshajtó, nem adják meg az elsőbbséget, és aggasztóan magas az ittas­ság miatti ka­rambolok szá­ma. A szigorú ta­karékosság el­lenére a főka­pitányságon zavartalan volt a munkavégzés; adósságmentesen zárták az esz­tendőt. Sőt! Felújítást végeztek az Oroszlányi Rendőrkapitánysá­gon és a Nyergesújfalui Rendőr­őrsön. Vásároltak továbbá két se­bességmérő műszert, így az idén több traffipaxos ellenőrzésre szá­míthatunk. A megyei főkapitányság mun­káját dr. Lamperth Mónika bel­ügyminiszter asszony is értékel­te, és egy országos fórumon elis- merését fejezte ki. _______m.t. s. Ö tvenegyezer bírság Tavaly 51 ezer esetben alkalmaztak helyszíni bírságot a megyében, melyek együttes összege meghaladta 280 mil­lió forintot. A szabálysértési feljelenté­sek száma 5600-ról 8000 fölé emelke­dett. Csaknem 900-zal több hatósági jel­zést illetve vezetői engedélyt vontak be, mint 2002-ben. Megyei szirénahangok ELGÁZOLT DIÁKLÁNY - Tatabánya. Január kilencedikén délután a Ságvári-iskola közelében 14 éves diáklány akart átkelni a zebrán. Vigyázatlanul lépett le az úttestre, és nekiszaladt a belső sávban ha­ladó személygépkocsi jobb első részének. A karambol következté­ben súlyos sérülést szenvedett. SÉRÜLT A ZEBRÁN - Tatabánya/Tardos. A megyeszékhelyen lévő tatabányai Köztársaság úton közlekedett egy tardosi férfi Suzukijával péntek este Tata irányából a Tesco áruház felé. Az Ifjúmunkás úti ke­reszteződésnél a belső sávban járt, amikor zöld lámpát kapott, ezért továbbhaladt. Nem vette észre, hogy egy 49 éves férfi a tilos jelzés el­lenére lelépett az úttestre. A gépkocsivezető nem az útviszonyoknak megfelelő sebességet választotta. Elgázolta a gyalogost, akit nyolc na­pon túl gyógyuló sérüléssel szállítottak kórházba. TETŐBONTÁS DOHÁNYÉRT - Tatabánya. Január 9-én jelentették be, hogy aznap éjszaka betörő járt a dózsakerti Erdész úton. A bű­nöző megbontotta az egyik üzlet tetejét, és onnan csaknem 150 ezer forint értékű dohányárut vitt magával. A rongálási kár ennek a több­szöröse: eléri a félmilliót. TÍZ PERC ALATT ÖTMILLIÓ - Tatabánya. Fiat Scudo típusú kiste­herautóját állította le a tulajdonos pénteken 14 óra 50 perckor a Fő téren, a posta mögötti parkolóban. 15 órakor már a rendőrséget kel­lett értesítenie, mert ellopták a bordó színű, HXJ-981 forgalmi rend­számú járművét. A kocsit - amelynek értéke meghaladja az ötmillió forintot - körözi a rendőrség. LÁNGOLT A TETŐ, ÉGETT AZ AUTÓ - Esztergom. A városi tűz­oltók a hét végén öt eseményhez vonultak. Szombat éjjel 3 óra után Annavölgyön kigyulladt egy nyolcvan négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete. Az esztergomi Béke téren lévő lakásban az ad­venti koszorú okozott tüzet, a Kaán úton egy mécsestől gyulladt meg a könyvespolc és egy zsúrkocsi. Tegnap éjjel kellett eloltani egy szemeteskonténer lángoló tartalmát, és hajnali fél ötkor a Sugár úton teljesen kiégett egy Fiat személygépkocsi. MENTÉS EMELETEN, PINCÉBEN - Oroszlány/Tatabánya. Teg­nap éjjel háromnegyed kettőkor az oroszlányi Népek barátsága úton kért segítséget két lakó, mert nem tudtak kimenni a II. emeleti laká­sukból. A helyi tűzoltók kifeszítették az ajtót, hogy kiszabadíthassák őket. Tegnap délelőtt a tatabányai Béke úton nagy mennyiségű vizet kellett kiszivattyúzni egy pincéből csőtörés miatt. A hibát a Vízmű szakemberei hárították el. * * * Információinkat a rendőrségtől és a tűzoltóságtól kaptuk, a legfris- sebb adatok alapján. ___________________________tó-dor B alsay jogorvoslattal él Budapest/Székesfehérvár Jogorvoslattal kíván élni Balsay István fideszes országgyűlési kép­viselő azokkal a sajtóorgánumok­kal szemben, amelyek „alaptalan híresztelések nyomán” számoltak be az M7-es autópályán kedden nem az ő hibájából bekövetkezett baleset körülményeiről. Mint a balesettel kapcsolat­ban kiadott rendőrségi jelentés már leszögezte: Balsay István vétlen volt a karambolban A kép­viselő hozzátette: bár az ütközés­nél nem sérült meg, a fejét erő­sen beverte a szélvédőbe. „A bal­esetet megelőzően nem fogyasz­tottam alkoholt. ” - állította a képviselő. A rendőrség pénteki információja szerint a balesetben személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett. Az országgyűlési képviselő mentel­mi jogára hivatkozva megtagadta az alkoholszonda megfújását. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom