24 óra, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

9. OLDAL EletMód Kék tükör Nyomon követhető szállítmányok. 12. oldal S R O R T Szolgáltatás Napi horoszkóp. Televízió-, rádió- és moziműsor. Recept. 13. oldal Stadionok helyett tornatermeket Drágábban működnek az edzőtáborok, mint korábban Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági- és sportminiszterrel olyan elképzelésekről be­szélgettünk a közelmúltban, melyek szinte mindenkit érintenek.- Kezdjük a legkisebbekkel! Min­den óvodának rendelkeznie kell legalább egy tornaszobával. Honnan lesz erre pénz1- Jövőre írunk ki egy lyázatot ezzel kapcsolat­ban, mert még mindig hiányzik országszerte legalább 600-700 tor­naterem. Ezeknek ön- kormányzati és kormányzati pén­zekből kell megva­lósulniuk, még­hozzá maximum öt esztendő alatt. Javaslatunkat 2004 márciusának végéig terjesztjük a kabinet elé, végrehajtása az év második felé­ben kezdődhet. Személy szerint én ezt tekintem létesítményfej­lesztési programunk legfontosabb részének. Mert nem egyedi nagy- beruházásokra van leginkább szükség, hanem ilyenekre.- Az önt bírálóknak nem esett nehezükre kritizálniuk a sporttör­vény módosítási elképzeléseit. Még azt is könnyedén kijelentették, hogy az egész csupán azt a célt szolgálja, hogy gyengítsék Schmitt Pálnak, a Magyar Olimpiai Bizott­ság elnökének a pozícióját.- Ez butaság. A lényeg ugyanis az, hogy a jövő évi 16,3 milliárd forintos keretünket ne a miniszté­rium ossza szét, hanem ezt közö­sen tegyük meg, együtt gondol­kodva. Vagyis jelképesen kitesz- szük a pénzt az asztalra, s egymás mellé ültetjük a sportélet vala­mennyi szereplőjét, akiknek kö­zös javaslatot kell kidolgozniuk arról, hogy az állam mire költsön.- Nem lesz könnyű.- Egy pillanatig sem állítom. A fő vita oka ugyanis az, hogy van­nak, akik nem akarják feláldozni a számukra kedvező pozícióikat. Én meg azt mondom, hogy a pályán is meg kell küzdeni az eredménye­kért, ott sincs előre eldöntött hely­zet, hát ne legyen a sportágak finanszíro­zásában sem. Meggyő- I Y ződésem, hogy a való­ságos felelősséggel rendelkező szerve­zetek, köztestüle­tek és állami in­tézmények ve­zetői képesek lesznek okos kompro­misszumok kötésére.- Eddig nem ez volt a gyakorlat? • - De nem ám! Sokkal inkább az, hogy a pénz túlnyomó többségét a MOB-nak adták, hogy annak a versenysportban való fel- használásáról ők döntsenek. Pe­dig még legalább két érintett szer­vezet van ezen a területen. A Nemzeti Sportszövetség valamint a Sportegyesületek Országos Szö­vetsége. Mindent megteszek azért, hogy ők hárman együtt döntsenek a jövőben. És nem csak általánosságokban, hanem egészen konkrétan. Úgy, hogy minden fillér követhető legyen a szakosztályokon át az edzőkig, a sportolókig.- Az olimpiára való felkészülés legfontosabb helyszínei az edzőtá­borok, melyek jóformán már csak nevükben emlékeztetnek régi ön­magukra. Vezetőik jogosítványai jóformán a főportási teendőkre korlátozódnak, hiszen alvállalko­zók és azok alvállalkozói működ­tetnek mindent. Állítólag így ol­csóbb, de egészen biztos, hogy nem igaz.- Valóban. Magam is károsnak, rossznak tartom ezt a rendszert, amit az Orbán-kormány idején alakítottak ki. Főleg azért, mert tényleg drágábban működik min­den, mint korábban.- Ezt előre lehetett tudni.- Elődeink hibás, rossz döntést hoztak. Megváltoztatnám, ha csak csipetnyi esélyem is lenne rá, hogy ez nem kerül még többe az államnak, mint jelenleg. Sajnos elődeim olyan szerződéseket írtak alá, amelyeket ha felmondanék, akkor is ki kellene fizetni az öt­éves futamidő végéig járó összeg 70 százalékát. Aki ezt megenged­te, az ártott a magyar sportnak és az ország költségvetésének is.- Azt ugye tudja, hogy egyre több diák csak a tornaórákon sportol? A megnövekedett tan­anyag miatt csak kevesen engedik meg maguknak az edzések luxu­sát. Emiatt sokan szeretnék, ha mindennap lenne testnevelési óra az iskolákban.- Erről hosszabb ideje vitázunk az Oktatási Minisztérium szakér­tőivel is. Tavasszal olyan kompro­misszum született, hogy a kötele­ző húsz óra feletti, még lehetséges négy órából újabb tornaórákat ál­líthatnak be az iskolák, ha akar­ják. Egyébként gyakorló szülő­ként magam is jól tudom, hogy a jogszabály sosem lesz erősebb ezen a téren az anyák és apák fe­lelősségénél. Aki úgy gondolja, hogy gyermekének több mozgás­ra volna szüksége, azt ki kell kényszerítenie csemetéjéből, s ehhez nincs szükség az iskolára.- Anyagi okai nincsenek?- Dehogynem. A több testne­velési órához ugyanis több torna­terem, több szaktanár, no és per­sze több pénz is kellene. A felve­tés teljesítése egyelőre emiatt nem vállalható. Azért a választási ciklus végére megpróbáljuk elő­készíteni a változtatást, hiszen - mint mondtam korábban - addig­ra legalább 600-700 új tornater­met szeretnénk felépíteni. FAUSTI PÉTER Az athéni olimpiáért küzdenek NŐI KÉZILABDA-VB Roppant nehéz feladat előtt áll női kézilabda-válo­gatottunk. Az athéni olimpiai szereplés jogát sze­retnék kivívni legjobbjaink, akik kedden már pá­lyára lépnek (Elefántcsontpart ellen 17 órakor) a horvátországi világbajnokságon. Mocsai Lajos szövetségi kapitány csapata felemás teljesítményt nyújtott a vb-re felkészülés során. Nagy­szerű győzelmek, aztán váratlan vereségek. Ám mind­ez nem lehet mérvadó, hiszen ismert Mocsai mester igen kemény felkészítési módszere, vagyis a fáradtság rovására is írhatóak a fiaskók. A tavalyi Európa-baj- nokságon a magyarok az 5. helyen végeztek, ezzel ép­pen hogy lemaradtak az athéni olimpiáról. így aztán a vb-n most az első öt között kell végeznie a csapatnak, hogy ötkarikás kvótát szerezzen. Ha mégsem kerül be oda, de az Eb-n előtte végző négy együttes (a dán, a norvég, a francia és az orosz) viszont igen, akkor még a 9. hely is az olimpia részvételt jelenti. A magyarok a Csáktornyái D-csoportban Elefánt­csontparttal, Szlovéniával, Kínával, Dániával és Né­metországgal mérkőznek. A négy csoportból a legjobb három-három jut a középdöntőbe, és magával viszi az egymás elleni eredményeket. A középdöntőt követően az első két helyezett vívja az elődöntőt, míg a harmadikok az 5., 6. helyért csatáznak. ______________________■ K özös ügyünk a futball Sikeres volt az első megyei labdarúgó szakmai nap Balról: Imrő János, dr. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke, Berzi Sándor főtitkár és Varga István FOTÓ: KISS T. J. Tatabánya Szombaton a Tatabányai Polgármesteri Hivatal dísztermében nagy érdeklődéssel kísért labdarúgó szakmai napot rendezett a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó-szövetség elnöksége. Az első alkalommal összehozott fórumon dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Berzi Sán­dor, az MLSZ főtitkára és Ferencz László, Rév-Ko- márom Területi Labdarúgó Szövetsége elnöke. Imrő János köszöntötte a vendégeket, és a szép számban megjelent egyesületi képviselőket, edző­ket és valamennyi sportbarátot. Bevezetőjében el­mondta, a megyei labdarúgó-szövetség elnöksége először tett kísérletet - a megye labdarúgásának fejlesztése céljából -, hogy hatékony párbeszédet indítson el az egyesületek és a szövetség között. Ezután Both Tibor, a verseny- és technikai bizott­ság elnöke értékelte a megyei első és másodosztá­lyú bajnokságok őszi idényét. Tájékoztatójában elhangzott, hogy a szövetség 11 különböző baj­nokságban versenyezteti a csapatokat. A 108 együttesben 1700 labdarúgó játszik. A továbbiakban Cseh László a kisbéri, Csejtei István a tatai, Vígh Gábor a dorogi körzetek baj­nokságait értékelte. Az átigazolási bizottság vezetője, Varga István köszönetét mondott az egyesületeknek azért az ön­zetlen munkáért, amit a feszes és határidőre szóló igazolványcseréknél a klubok tanúsítottak. Dr. Bozóky Imre örömét fejezte ki, hogy nem­zetközivé lett a fórum. Kiemelte, ha minél többen beszélünk közös ügyünkről, a futballról, annál könnyebb megoldáshoz jutni. Megemlítette, hogy a 100 évet megélt labdarúgó-szövetségnek, még soha nem volt olyan utánpótlás-képzési formája, mint a Bozsik-program. A 2000-ben indult prog­ramhoz 40 ezer gyerek kötődik. Az MLSZ 7 milli­ós állami támogatásából nem képes mások megse­gítésére, hiszen ennyi pénz a működésre sem ele­gendő - fejtette ki az elnök. Elárulta, hogy a felnőtt válogatott mérkőzései jelentenének bevételi for­rást, azonban az ismert szereplések miatt ilyenről nem beszélhetünk. Berzi Sándor főtitkár az elfogadásra váró, mó­dosított sporttörvény labdarúgásra vonatkozó pa­ragrafusait vette számba. A jelenleg még hatályos törvény szerinte túl részletező, az új egyszerűbb, áttekinthetőbb, értelmezhetőbb lesz. A tájékoztatók után számos kérdésre válaszol­tak a meghívott vendégek, a szakmai nap hátra lé­vő részében. ■ Orsolya lett Egyed ellenfele Tatabánya Magyarországon két éve még Egyed Krisztina volt az egyedural­kodó a női gyorskorcsolyázásban. Nemigen tudták őt megszorítani a versenyeken, aztán berobbant az élmezőnybe a tatabányai Fecskés Orsolya. Ma már nagyon közelít Egyed eredményeihez, sőt nem­zetközi viszonylatban is egyre fel­jebb tör a ranglétrán. Fecskés Orsolya 1993-ban kezd­te el a gyorskorcsolyázást a Tatabá­nyai Diák Korcsolyázó Egyesület­ben. Egyre szebben fejlődött Lugosi László edző kezei alatt. Utánpótlásszinten szinte minden korosztályban volt magyar bajnok, aztán 2002-ben már a felnőttek kö­zött is dobogós helyeket szerzett. Ma már új edzője van a két éve még legjobb honi férfi gyorskor­csolyázó, Baló Zsolt személyében. Orsolya az idén már több nívós nemzetközi versenyen bizonyí­tott. Inzellben a szezonnyitó via­dalon a roppant erős mezőnyben a következő eredményeket érte el, 500 méter: 17., 1500 m: 13., 3000 m: 8. hely. Szintén Inzellben, a nemzetközi viadalon még jobb eredményeket ért el a 21 éves tata­bányai lány, aki egyébként az EL­TE tanárképző szakán tanul. 500 méteren a 7„ 1500 m-en a 9., 3000 m-en pedig 7. lett. Az erfurti Világ Kupa követke­zett, amelyen a földkerekség min­den számottevő korisa indult. Na­gyon jónak mondható eredmé­nyeket ért el, és az összetettben (500 m: 30., 1000 m: 20., 1500 m: 35., 3000 m: 31.) a kiváló, 24. he­lyen végzett.- Ez a verseny volt az első Vi­lág Kupám, amelyen a legna­gyobb gyorskorisokkal verse­Fecskés Orsolya egyre eredményesebb nyeztem együtt. Hatalmas él­mény volt, és igen kemény ellen­felekkel kellett megküzdenem - mondta a tehetséges sportoló, aki legközelebb a kanadai Calga- ryban vesz részt a sprint Világ Kupán. _________________PÉNTEK h aza! Az Internet már otthon van. Próbálja ki a Matav Nyílt Internet minden ajándékát kötöttségek és előfizetés nélkül. Nem kell külön szerződést kötnie, nem kell külön regisztrálnia és még külön havidíjat sem kell fizetnie, csak egy számítógépre, egy modemre és egy böngésző szoftverre van szüksége, hogy máris otthonában internetezhessen*, decemberben akár fél áron. További információért hívja az 1212-t! www. netezz. matav. hu "A Matav szolgaltatasi területén belül, a Minimal díjcsomaggal ren­delkező ügyfelek kivéteievel. A Matáv internetszolgáltatásának percdíjai (Bruttó) Hétköznap 7-18 : ..............................................9 Ft Hétköznap 18-24 és hétvégén 7-24 : ...................... 3 Ft M inden nap 0-7: .............................................. 3 Ft ( fä) matáv a szavakon túl

Next

/
Oldalképek
Tartalom