24 óra, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

CSAK EGY MARADHAT... Megyei Körkép Keleti György az UFok ról _____________4. oldal Id őjárás 8-10 °C 16. oldal Holnap: I Tatabányai összeállítás Brutális gyilkosság a túloldalon Észak-Komárom Szörnyű eset rázta meg a hét vé­gén Eszak-Komárom lakossá­gát. Szombaton reggel öt óra körül a bejelentésre kiérkező rendőrök egy vérbe fagyott női holttestet találtak a település- központhoz közeli Városi Mű­velődési Központ előtt, 30 mé­terre a városi rendőrség épületé­től. A 37 éves A. Janát a gyanú szerint volt férje, A. György ölte meg néhány késszúrással, majd kését az áldozat nemi szervé­ben hagyta. Ezután a börtönben - épp exneje bántalmazása mi­att - eltöltött idő után frissiben szabadult férfi hazament, majd kiugrott a negyedik emeleten ta­lálható lakásukból. Az áldozat és gyilkosa után két kiskorú leánygyermek ma­radt. A gyilkosság helyszínére, ahol még néhány órával a tett után is vémyomok árulkodtak a tragédiáról, számos komáromi lakos volt kíváncsi. Ez a dráma szokatlan a békés városban. PÉZMAN ZOLTÁN Szépülhetnek a cigánytelepek ________Esztergom________ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kihirdette a cigány­telepek környezeti problémáinak enyhítését célzó pályázat ered­ményét. A kiírásra összesen csaknem másfél száz pályamű érkezett, 94 érdemelt hozzájáru­lást, köztük egy megyénkből is - Esztergom önkormányzata kap 3 mülió forintos állami forrást ter­ve megvalósítására. Az esztergomi tervben három cigánytelep környezetének rend­be tétele a cél - tereprendezés­sel, területfeltöltéssel, növények ültetésével, utógondozással, ami már az ott élők feladata. A mun­kákat a cigány önkormányzat al- elnöke felügyeli, aki szociál- pedagógus végzettséggel rendel­kezik, és jelenleg szociálpolitikát tanul az egyetemen. ______r.z. 77 1416 865019 00279 Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja Elvitték az ötmilliárdot A NYERŐSZÁMOK Ötöslottó: 4,15,46,49,59 Joker-szám: 410174 Hatoslottó: 11,17,18,39,43,45 Pótszám: 35 ADVENTI DALOSTALALKOZO OROSZLÁNYBAN - A hét vége már a karácsonyvárás, az advent jegyé­ben telt, megyénk számos-településén rendeztek ehhez kapcsolódó programokat. Tatán például a Jávorka- iskola végzős dísznövény- és virágkötőszakos diákjai gyönyörű kiállítással örvendeztették meg az érdek­lődőket, Oroszlányban ismét megrendezték az ilyenkor már hagyományos népdalköri találkozót. Képünk a bányászvárosi rendezvényen készült, színpadon az imelyi Búzavirág együttes._________fotó, kaoarkuti A testet állították középpontba Díjkiosztóval zárult az In memóriám... című országos tárlat Kácser László átveszi a legfiatalabb pályázó díját Tóth Zsókától fotó, kiss t. József­Tatabánya Figyelemre méltó kezdeménye­zést indított útjára a tatabányai Kortárs Galéria. Országos pályá­zatot hirdetett In memóriám... címmel, azzal a szándékkal, hogy emléket állítsanak az expresszio­nista irányzat egyik megteremtő­jének, az osztrák Egon Schielének. Ötvenkilenc művész alkotásait láthatták az érdeklődők - a megidézett művész számos al­kotásához hasonlóan - az emberi testet a középpontba állító kiállí­táson. A záró eseményen heten kaptak díjat, s a tárlatot doku­mentáló katalógus is megjelent. Laczkó Ibolya művészettörté­nész, Angyal Mária művészettör­ténész, a kiállítás rendezője, a galé­ria művészeti vezetője és Aknay János festőművész értékelte a bemutatottt munkákat. Germán Fatime budapesti grafikusművész meghívást kapott 2004-re önálló Rendhagyó volt, hogy Angyal Mária mű­vészettörténész, a galéria művészeti ve­zetője, hatesztendei sikeres működés után bejelentette, hogy a jövőben nem vállalja a galéria művészeti vezetését. Lemondásának okaira visszatérünk. bemutatkozásra a Kortárs Galériá­ban, valamint a küencedik tatabá­nyai Társasági Estélyre. A Paletta Művészeti Ellátó tárgyjutalmát Harmati Zsófia budapesti grafi­kusművész kapta. A Magyar Mű­velődési Intézet a legfiatalabb pá­lyázónak ajánlott fel díjat, amelyet a budapesti Kácser László vehetett át. A Közművelődés Háza díját Su­lyok Gabriella budapesti grafikus- művésznek ítélték oda. Tatabánya Megyei Jogú Város díját Varga Amár László budapesti festőmű­vész vehette át. A Magyar Alkotó- művészek Országos Egyesületé­nek megosztott díját Szentgyörgyi József budapesti festőművész és Szunyogh László tatabánya szob- rászművész nyerte el. _________■ L eégett a szauna Műúton a Monostori-erődbe Megyei információ A Kincstári Vagyoni Igazgató­ság (KVI) Komárom-Eszter­gom megyei kirendeltségének vezetője, Mittelbach Vilmosáé tájékoztatása szerint a tavalyi 165 millió forinttal szemben az idén csaknem 200 millió forint­tal gazdálkodhattak, s ebből az összegből folytatódott az or­szágrész épített kincseinek a felújítása.- Bajnán az egykori Sándor- Metternich-kastély és udvara, Kisbéren a királyi lovarda külső homlokzata szépült meg, Komá­romban a Monostori-erőd gazda­godott, Tatán pedig a mintegy 600 éves Zsigmond-vár elektro­mos hálózatát korszerűsítették - mondta el a kirendeltségvezető. Hozzátette: a kiemelt műemlék­nek számító bajnai kastélyt azért igyekeznek eredeti szépségében helyreállítani, mert azt az elmúlt évtizedekben értékéhez képest méltatlan módon hasznosították. Az ingatlan hosszú távú haszno­sítására a KVI befektetőket keres. Közölte továbbá: a 150 éve alapí­tott kisbéri ménes lovardája - amely akkoriban Közép-Európa legnagyobb fesztávolságú lovar­dája volt - megszépítésének az a fő célja, hogy a létesítményt mi­hamarabb kulturális célokra hasznosítsák a Bakonyalja fővá­rosában. A kirendeltségvezető szólt ar­ról is, hogy a komáromi Monos­tori-erődbe - amely a világörök­ség része címre pályázik - az 1- es számú főútról történő köny- nyebb megközelíthetőség érde­kében közvetlen bekötőút épül, s megkezdték a dunai bástya fel­újítását]^ ______________■ Rö viden NÉGY NAP A SZTRÁDÁN Megyei információ/M1. A mai naptól újra kapható a négynapos autópálya-matrica. Ezt akkor közölte a gazdasági miniszter, amikor átadta az M3-as autópálya újabb szakaszát. KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET Megyei információ. Az országos területfejlesztési koncepció szerint a Dunakanyar is kiemelt üdülőkörzetnek számít, mely 66 települést foglal magába. Ebből hét - Dömöstől Esztergomig - a mi megyénk területén található. Tekintettel arra, hogy a térség együttes fejlesztése egyelőre nem megoldott, célszerű létrehozni a Dunakanyar Kiemelt Üdülőkörzet Térségi Fejlesztési Tanácsot. A szakemberek kezdeményezését megyei közgyűlésünk tagjai is támogatták legutóbbi tanácskozásukon, s kinyilvánították, hogy abban szívesen részt vesznek a közös pályázatok sikere érdekében. PÜSPÖKI MISE ÉS ELŐADÁS Tatabánya. Ma 18 órai kezdetteTBíró László püspök celebrál szent­misét Alsógallán, a Szent Gál-plébániatemplomban. Utána - a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportja szervezésében - a kereszténység és európaiság összefüggéseivel foglalkozó fóru­mon is részt vesz és előadást tart az Isten házához tartozó közössé­gi házban. FÁBRY MŰSORA Észak-Komárom. Fábry Sándor lép fel ma este hét órai kezdettel az észak-komáromi Városi Művelődési Központban. Önálló estje „A tv- show-ból kimaradt munkásságom szflrlete” címet kapta.________■ Ke zelhetőbb forma ✓ Gazdagabb tartalom ✓ Folyamatos akciók Egy lap a hirdetőknek, egy lap az olvasóknak- A MEGYE VALAMENNYI TELEPÜLÉSÉN. Tata Tegnap hajnali háromnegyed négykor két szerrel vonultak a tatabányai tűzoltók a tatai Sport útra, ott ugyanis kigyul­ladt az egyik családi ház pincé­jében lévő szauna. A családi há zat kétórás munkával sikerül megmenteni, de az alagsori he lyiség a lángok martalékáv; vált. A becsült kár eléri a tízmii lió forintot. (Kék Tükör cr12. oldal) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom