24 óra, 2003. november (14. évfolyam, 256-278. szám)

2003-11-03 / 256. szám

Bizonyára Ön is figyelemmel kíséri a lapunk hasábjain rendszeresen megjelenő csinos hölgyek versenyét. Ha Ön már elmúlt 14 éves, de még nincs 35, és szívesen bemutatkozna, akkor küldje el fotóit kiadónknak. A képeket ezután viszontláthatja a világhálón, valamint lapunkban. A jelentkezési lapot keresse a 24 Órában és a 24 Óra Grátiszban. HM Ismét nincs ötös A NYERŐSZÁMOK Ötöslottó: 23,25,28,66, 76 Joker-szám: 064 237 Hatoslottó: 1,3,18,21,34,44 Pótszim: 35 Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja NETt Holnap Nagy Agnes (Vásárút) 16 éves I www.24ora.hu Megyei körkép I Megyei sorsok Vujity Tvrtko új könyvében 4. oldal Suttogó szóval zabolázza a lovakat 5. oldal Időjárás 12-14 °C 14. oldal Holnap: ■ Tatabányai oldal Elkerülő út épül Halottainkra emlékeztünk A tatai Almási úti temetőben is koszorúk, virágok, mécsesek kerül­tek a legtöbb sírra fotó. kiss t. József Megyei információ Családi körben, nagyobb közösségekben is az el­hunytakra emlékeztünk a hét végén, mindenszen­tek és halottak napján. A kevésbé gondozott sírok­ra is virág, koszorú került a temetőkben. A máskor elhagyatott kis utakon is ezrek fordultak meg az elmúlt két napban. Megemlékezést tartottak az 1945 és 1956 között működött csolnoki bányász munkatábor halottai előtt tisztelgő emléktáblánál is. Itt az önkormány­zat nevében rövid beszédet mondott Bérces József polgármester, majd megemlékezett az egykori A csolnoki megemlékezésre az egész országból érkeztek fotó. f. l. sorstársakról Schmidt János, a politikai elítéltek közösségének vezetőségi tagja is. „Nekem a csolnoki bányász szeretete, együttérzé­se, segítőkészsége felejtheteüen és örök emlék” - idézték fel az eseményen egy egykori elitéit sorait. ■ A vár további sorsa most a tét Várgesztes Tát A 10. számú főutat tehermente­sítő, Tokodot, Tátot elkerülő 117. számú út építésének II. ütemé­ben az Esztergom és Tát közötti területről folytatódó út a táti ha­lászcsárda és a nagyközségi te­mető közötti térségben csatlako­zik majd rá a 10. számú főútra. Ma délelőtt tizenegy órakor Táton ünnepélyes keretek között helyezik el az út alapkövét. ■ 9«7 7 1 4 1 6 865019" 00256 A megyei közgyűlés legutóbbi ülé­sén áttekintették a várgesztesi vár további hasznosításának lehetősé­geit. Megfogalmazódott: kézenfek­vő lenne a jövőben is bérbe adni, ám egy bérlőtől nem várható el a hajdan szebb napokat megélt, ro­mosán is értékes falak felújítása, a termek korszerűsítése. Ezt figye­lembe véve az a döntés született, hogy a patinás építményt felveszik az önkormányzati törzsvagyonba, ami után igen nehéz feladvány lesz a várudvarból az emeletre vezető lépcső, és az úgynevezett körüljáró, valamint a bejárati kapu, az előtető, továbbá a védművek helyreállítása. A jelenlegi bérlő - egy gazdasá­gi társaság - 2007. december 31-ig maradhat birtokon belül, s addig évente megállapítandó díjat fizet. Az idén nettó egymillió-négy- százhetvenezer forintot utaltak át a közös kasszába. Ahhoz viszont, hogy a leg­szükségesebb előmunkálatokat elvégeztesse valaki, ennek az ösz- szegnek többszörösére, csaknem huszonötmillió forintra lenne szükség. Az egyik megoldás szerint a megye felajánlhatná megvételre az államnak az ingatlant, de elfoga­dására kevés az esély. Célszerűbb lenne hosszabb távon is bérbe­adás útján hasznosítani az ismert műemléket. Vagyis olyan új várka­pitány kerestetik a várgesztesi vár­ba, áld jelentős összeg befekteté­sével elvégeztetné a szükséges munkákat, s cserébe legalább öt­ven esztendeig működtethetné a turistaszállót. palásti péter A szörnyű bűn neve: csecsemőgyilkosság Ismeretlenként temették el a magám hagyott újszülöttet - Még mindig keresik az anyát Tatabánya Megrázta a közvéleményt a hír: csecsemőholttestet találtak az október 14-ére virradó éjszakán egy tatabányai parkban. Köz­munkás dolgozott ott, gyűjtötte a szemetet. Nem messze a játszótértől észrevett egy Tesco feliratú szatyrot. Tartalmát ki akarta ön­teni a szemétbe, de ekkor ször­nyű felfedezést tett: csecsemőt talált benne. Az újszülött kisfiú néhány órát élhetett az őszi hi­degben, bár életben maradhatott volna... A rendőrség folytatja a nyomo­zást, ám mostanáig az anya kilé­tét nem sikerült megállapítani. A tragédia újra ráirányította a figyelmet a bajban lévő kisma­mák, nem kívánt gyermekük sorsára, lapunknál is számos magzatvédő szervezet jelezte: van segítség. Mint ahogy van névtelenséget szavatoló lehető­ség is az épphogy kezdődő éle­tek megmentésére: megyénkben Tatabánya az első, az országban pedig a kilencedik város, ahol a kórház szomszédságában, kívül a kapun inkubátort helyeztek el. A- terhességét titkoló nő itt új­szülöttjét úgy helyezheti el, hogy azt nem látja senki. Az inkubátorház közvetlenül a porta mögött van. Az ajtó állan­dóan nyitva. A falon fényképes útmutató segíti az anyát, hogyan helyezze el a gyermeket. Utána névtelenül távozhat. Két dolog fontos ebben: az anya büntetlen marad, s ami még lényegesebb, hogy a mag­zat élhet. M. TÓTH - RIBÁRY Csütörtökön eltemették Tatabányán azt az egy napot élt fiúcsecsemőt, akit anyja még október közepén hagyott sorsá­ra egy újvárosi parkban. Ön szerint van, lehet mentség az ilyen és eh­hez hasonló cselekede­tekre? - kérdeztük az el­múlt néhány napban a www.24ora.hu címen el­érhető internetes honla­punkon. A VOKSOLÁS VÉGEREDMÉNYE: Amikor egyre több helyen van életmentő inkubátor, egyszerűen nincs mentség a csecsemőgyilkosságra 58% Az anya oldaláról semmiféle mentség nincs (sem anyagi, sem egyéb), de ha a kicsi valamilyen egészségi okból úgysem élhetett volna sokáig, elgondolkodtató a helyzet 17% Nem hiszem, hogy ilyen tragikus, torokszoritó tettről kívülállóként ítéletet lehet alkotni 2 5% Bíborosi mise Esztergom Első bíborosi szertartását tartotta a bazilikában Erdő Péter bíboros, prí­más, esztergom-budapesti érsek. A templom megtelt a nagy ünnepre, amelyen nagy papi segédlettel, töb­bek között elődje, Paskai László, püspökei, kanonokjai körében mi- sézett a főpap. fog 3. oldal) m Színház épül a Komárom Lezárult az idei évre meghirdetett, a kastélyok és várak kulturális öröksége bemutatásának támoga­tására, valamint a nemzetközi, or­szágos hatókörű, turisztikai jelen­tőségű rendezvények támogatására kiírt pályázat. A hét végi eredmény- hirdető sajtótájékoztatón kiderült: a Monostori Előd Hadkultúra Köz­pont Műemlékhelyreállító, Ingat­Vízözön a Gálon _________Tatabánya_________ T egnap 15 óra körül hömpölygő víz árasztotta el a Gál-lakótelepen a Spar áruház melletti szakaszt. Eltörött egy főnyomócső. A tűzol­tók három kocsival vonultak a helyszínre, mert lépcsőházak alagsorai, üzlethelyiségek kerül­tek víz alá. (KékTükön 12.oldaL)m bástyaudvaron lan- és Hasznosító Kht. is nyert - 44 millió forintot, szabadtéri színját­szóhely kialakításához. Varga István, a műemléket működ­tető közhasznú társaság vezetője el­mondta: a Dunai Bástya udvarán, s a környező termekben olyan szín­házat szeretnének kialakítani, amely a kortárs rendezők, művé­szek igényeit is figyelembe veszi. A munkálatok jövő év tava­szán kezdődnék. k. l. Hárman vették a kalapjukat Esztergom Újabb szakemberek távoztak a polgármesteri hivatalból: lekö­szönt Hunor József főépítész (elődje, Balázs László most a fővá­ros nyolcadik kerületében végzi munkáját), vele egy időben távo­zik a műszaki részleg egyik mun­katársa, Tóth József építész, s kü­lön értesítést küldött a sajtó mun­katársainak talán legfontosabb összekötőjük, Gulya István volt sajtóreferens. Ő azt tudatta, hogy miután már korábban lemondott főszerkesztő-helyettesi megbíza­tásáról (Hídlap), most távozik ma- gáról a városházáról is. ______rj. PANNON TAKARÉK www.pannontakarek.hu BETÉTA10CIŐ 2003• október 27-től éves hozammal, három hónapos lejárattal, lejáraton belüli fix kamattal EB KM: 9,39% A Pannon Takarékszövetkezet kirendeltségei: Almásfüzitő-felső, 2932 Petőfi tér Tel: 34/34S-731 • Ács, 2941 Posta köz Tel: 34/385-375 • Bana, 2944 Mártírok u. 14. Tel: 34/468-927 • Bábolna, 2943 Béke u. 1. Tel: 34/369-140 • Győr, 9021 Áipád u. 25. Tel: 96/517-885 • Komárom, 2900 Igmándi u. 45. Tel: 34/341-623, 34/540-530 • Mocsa. 2911 Csillag u. 1. Tel: 34/349-520 • Nagyigmánd, 2942 Mansbart u. 2. Tel: 34/356-571 • Nagyszentjános, 9072 Hunyadi u. 2. Tel: 96/601-540 • Szákszend, 2856 Száki u. 96. Tel: 34/371-541 • Szőny, 2921 Széchenyi u. 3/A. Tel: 34/342-976 • Tata, 2890 Agostyáni u. 25. Tel.: 34/487-213, 34/587-351 • Tatabánya, 2800 Köztársaság u. 44/A Tel: 34/317-353, 34/511-264 • Tárkány, 2945 Sport tér 6. Tel: 34/368-200. 977141686501900256

Next

/
Oldalképek
Tartalom