24 óra, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

A 24 Óra autója Ma egész nap Mocsán láthatják a 24 Óra nyereményautóját. Komárom-Esztergom megyei 2003. JÚLIUS 1., KEDD XIV. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM Ára: 69 Ft - Előfizetőknek: 47 Ft www.240RA.HU Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Már 10% befizetéstől Az ön márkakereskedője: Vitai Autóház Tatabánya, Teleki u. 11. 312-161, 312-162 Megyei Körkép A nap portréja: Vörösné dr. Vilimszky Anna tatai bírónő 4. oldal Időjárás 32-33 °C 14. oldal Holnap: ■ Európai uniós összeállítás Zúgnak a szirénák Komárom. Szerdán megszólal­nak a lakosságvédelmi szirénák Komáromban, de senkinek sem kell rosszra gondolnia, mert az ok a berendezések éves ellenőr­zése, karbantartása. Sikrai Atti­la pv. őrnagy kirendeltségveze­tőtől megtudtuk, hogy reggel nyolc és délután négy óra között lehet számítani a szokatlan, s - azok számára, akik még nem él­tek át hasonlót - esetleg ijesztő hangokra. FEHÉR ÉRSEKI JELVÉNYT KAPOTT A PRÍMÁS - Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek (jobbra) Szent Péter és Szent Pál ünnepén, Rómában, II. János Pál pápától átvette az érseki palliumot, az­az a fehér érseki jelvényt. A keskeny gyapjúszövetcsík a nyakat gallérként veszi körül, a mell, illetve a hát közepéig érő két szárral - Szent Ágnes napján megáldott bárányok gyapjából készült. A palliumot átadá­sa előtt Szent Péter sírjára helyezik, ezzel is jelezve, müyen erős kapcsolat fűzi Rómát - az első pápa sze- mélyén keresztül - a helyi egyházakhoz.______________________________________________ fotó, epa Testvértelepülések Izsa/Almásfüzitő. Tegnap ünne­pi önkormányzati képviselő-tes- tüleü ülés keretében Tóth Kurucz Mária, a szlovákiai Izsa valamint Kctránsebesy Lakács, Almásfüzi­tő polgármestere testvértelepülési megállapodást írt alá. Elsősorban a gazdaság, a humánpolitika és a kultúra területén igyekeznek együtt dolgozni a jövőben. Az al- másfüzitőieknek eddig nem volt partnertelepülésük. Hűtőgépet kapnak Tatabánya. Antibakteriális hűtő­gépet kap a Szent Borbála Kór­ház abból az adományból, ame­lyet a Siemens Rt. és a BSH Kft. hétfőn adott át 4,2 millió forint értékben a magyar egészségügy­nek. Ilyen gépet kap 20 megyei kórház és 15 fővárosi klinika, or­szágos intézet egy-egy osztálya. Régészek a Vásártéren Komárom/Szőny. Az egykori Brigetio polgárváros területén, a szőnyi Vásártéren 1992 óta nya­ranta tartanak régészeti ásatáso­kat. Tegnap dr. Borhy László egyetemi docens és Számadó Emese komáromi régész, muzeo­lógus vezetésével ismét megkez­dődtek a munkálatok. A 20, szak­mai gyakorlatát Komáromban töltő régészhallgató, illetve vég­zett régész négy hétig tevékeny- kedik a Duna-parti városban. ■ Anita szeméért küzdenek A tűzijáték sérültjei - Viszontagságos út a műtőasztalig 911 1416 8 6 s O 2 6 A tragédia egy villanásnyi idő alatt követke­zett be. A szó legszorosabb értelmében. A szemkápráztató szépség, az évek óta legjob­ban várt fesztiváli látványosság, a színpompás tűzijáték szombat este nem ért véget személyi sérülések nélkül Tatán. A tóparti sétányról, a bástya mellől hárman mentőbe kerültek an­nak dacára, hogy a rendezők minden bejelen­tési és engedélyezési kötelezettségüknek ele­get tettek, s a tűzijáték teljes körű lebonyolítá­sát - nem megyénkbeli - szakcég végezte. 1>ta ____ A Naszályon élő 15 esztendős Tüske Anita látá­sának megmentéséért budapesti orvosok küz­döttek két műtét keretében is. Az elsőt a tragédia után 10 órával később hajtották végre vasárnap reggel, a másodikat hétfő délután. A diáklány édesanyjától, a négy gyermeket egyedül nevelő özvegy Tüske Józsefeidtől megtudtuk, hogy rend­kívül viszontagságos körülmények között jutot­tak el a helyszíntől a műtőasztalig. Bár minden­ki igyekezett segíteni, a magyar egészségügy közismert nehézségei miatt mégis csaknem fél nappal később kezdődhetett el az érdemi gyó­Gondatlan veszélyeztetés vétsége A városi kapitány, Konnáth Attila rendőr alezredes elmondta, hogy a vizsgálat eddigi adatai alapján egy visszahulló pirotechnikai eszköz okozta a tragédiát. Ismeretei szerint nyolcán sérültek meg, három személyt kellett kórházba szállí­tani. Ketten Tatabányára kerültek, egy diáklány pedig a fővárosba. A többiek felületi égési sérüléseket szenvedve hazamehettek, de vissza kell járniuk ke­zelésre, ellenőrzésre. A balesetet követően a rendőrkapitányság munkatársai kihallgatták a sérülte­ket valamint a tűzijátékot lebonyolító cég képviselőjét, aki ellen foglalkozás kö­rében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége alapos gyanúja miatt kez­deményeznek eljárást. Megtudtuk azt is, hogy a pirotechnikával foglalkozók most a tizedik alkalommal biztosították a tűzijátékot a tatai fesztiválon. Bár rendelkeznek minden engedély- lyel valamint a szükséges szakvizsgákkal, mégis megtörtént a baj. m. t. *. gyítás. Egyelőre úgy tudni, hogy Anita bal sze­mét nem lehet megmenteni, ám - a korábbi in­formációkkal ellentétben - az már valószínű, hogy a másik szemgolyó nem sérült súlyosan. A magasban fel nem robbant pirotechnikai anyag több gyanútlanul nézelődő fesztivállátoga­tót megégetett az Öreg-tó partján, akik között - s ez teljesen érthető - kitört a pánik. A hatalmas tömeg­ben csak nehezen jutottak el az egyébként közeli rendelőintézetbe, ahol az ügyeletes orvos nem volt ott, mert előzőleg sürgő­sen Tardosra hívták. Az asszisztens által kért mentőautó meg azért ér­kezett késve, mert baleset miatt az egyetlen tatai jár­műnek korábban az Épí­tők parkjába kellett men­nie, így Tatabányáról hív­tak segítséget. A percek vánszorogva teltek a bajban lévők szá­mára. Annak ellenére, hogy a lehetőségekhez mérten mindenki igyeke­zett minden tőle telhetőt megtenni. A rendőrök is el­végezték a helyszínelést, tanúkat hallgattak meg, s a szakértői jelentés elkészül­te után valószínűleg meg­teszik vádemelési javasla­tukat. Abban pedig csak bízhatunk, hogy Tüske Anita és a többi sérült is a lehető leghamarabb meg­gyógyul _____PALÁSTI PÉTER M egtámadták a bírót Három év előzetesben Megyei információ Kétezer decemberében orszá­gos figyelmet és felháborodást keltett az az eset, amikor az egyik veszprémi bíró otthonát megtámadták. Csak a bíró lé­lekjelenlétén múlott, hogy nem vált a tízemeletes ház po­koli toronnyá. Az ügy most a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság asztalára került. Vád­lott már három éve van, per még nincs. Az új törvény sze­rint szabadlábra kerülhet. 9 A nyomozóhatóság nagy erőkkel látott munkához. Kiderült, hogy a bíró elleni támadás előtt me­rényletet követtek el a börtönpa­rancsnok ellen is. Lakásába gyúj­tóbombát dobtak be. Szerencsére Szabadon engedhetik ekkor tragédia nem történt. Dr. V. J„ a Veszprémi Megyei Bíró­ság bírája otthona elé húsz liter benzint öntöttek, majd meggyúj­tották. Szerencsére a férfi nem veszítette el lélekjelenlétét, azon­nal a tűz oltásához fogott. Ha késlekedik, pokoli toronnyá vál­hatott volna az a tízemeletes ház, amelyben lakott. A nyomozás során a hatóság összefüggést látott a két gyújtoga­tás között. Elfogták B. Rolandot, akit emberölési kísérlettel és közveszélyokozással vádol az ügyészség. Még nem tűzték ki a per tárgyalását. B. Roland három éve előzetes letartóztatásban van, s az új büntetőeljárási törvény szerint szabadlábra kerülhet. (Maffiacélpont... - 5., Büntet­lenül szabadulnak...-10. oldal)■ Karóval verte agyon rokonát a búcsú napján Tárkány Tragédiával végződött a búcsú a község egyik portáján. A szom­szédok is felfigyeltek a szóvál­tásra, amelynek a vége egy 43 éves férfi halálával zárult Szabóné Mezei Ilona rendőr őr­nagy, a megyei főkapitányság vizsgálati osztályának megbízott vezetője érdeklődésünkre el­mondta: a 43 éves T. János és unokaöccse, a 20 éves Sz. Ferenc közös házban lakott a faluban. A vasárnapra virradó éjszakán he­ves vita zajlott közöttük. Búcsú volt éppen, a környékbeli házak­ban is többen fenn voltak, hiszen ilyenkor vendégeket is fogadnak. Mások éppen azokra a jelenetek­re ébredtek fel, amelyek a nagy­bácsi és unokaöccse lakásán zaj­lottak le. A lényeg: a szomszéd arra figyelt fel, hogy a húszéves fiatalember kimegy az udvarra, és karót vesz magához. Ezután hallották a kiabálását, hogy meg­öli nagybátyját. Az eset a kör­nyékbeliek elmondása szerint hajnali öt tájban megismétlődött. Utána elcsendesett minden. Tény viszont, hogy Ferenc csak kilenc óra tájban hagyta el a lakást, ak­kor már nagybátyja órák óta ha­lott volt. Telefont keresett, hogy értesítse a hatóságot. Miután ez megtörtént, megérkezett a házi­orvos, aki megállapította a halál beálltát, amely erőszakos cselek­mény következménye. A közép­korú férfi a koponyáján szenved­te el az ütéseket. Hogy a halált pontosan milyen belső szervi sé­rülés okozta, azt orvos szakértő állapítja meg a boncolás során. Az áldozat unokaöccsét a hely­színre érkező komáromi rendőrök fogták el, és a megyei főkapitány­ság vizsgálati osztálya vette őrizet­be. A férfi tagadja tettét. Szerinte valaki bement hozzájuk, csak azt nem tudja, hogy kicsoda... A szomszédok vallomása sze­rint nem először kapott tőle ve­rést a nagybácsi. A vizsgálatot megkezdték Sz. Ferenc ügyében emberölés bűntette alapos gya­núja miatt, egyben megtették a javaslatot a főügyészségen előze­tes letartóztatására. M. TÓTH SÁNDOR Tilos tüzet rakni Fokozott óvatosság a kiskertekben is Megyei információ Naponta tudósítunk arról, hogy megyeszerte fellángol a határ. Nagy a szárazság, és a tűz veszé­lyezteti a lábon álló gabonát, erde- inket, nádasainkat. A szakminisz­térium közlése szerint továbbra is érvényben van a tűzgyújtási üla- lom. Felhívják a figyelmet, hogy ti­los tüzet rakni az erdőkben, az er­dőterületek határától számított 200 méteres területeken de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kérik az erdőgazdálkodókat, hogy tegyenek meg mindent a rendelet betartatására. A mező- gazdasági gazdálkodóknak a le­vegő védelme miatt tilos a lábon álló növényzet valamint a hulla­dék elégetése. Fokozott óvatosságra intik a kiskerttulajdonosokat is, vala­mint a közúton, vasúton utazó­kat a szabályok betartására. Ha valaki tüzet észlel, haladéktala­nul értesítse a hatóságot. Vasárnap is XeMMlJB HÁZHtg A lAPtf! Bővebb információ a 06-80/514-030-as hívható „zöld” számunkon. 977141686502600151

Next

/
Oldalképek
Tartalom