24 óra, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-02 / 127. szám

Tatabányai és környéki megbízóink részére keresünk: Felsőfokú végzettséggel angol- és/vagy németnyelv-tudással Középfokú végzettséggel Mernöksegi csoportvezeto Projektmérnök Műszaki munkatárs SQA vezető Minőségügyi mérnök Folyamattervező mérnök Folyamatfejlesztési mérnök Folyamatmérnök Normamérnök Automatizálási mérnök Megmunkáló mérnök SCADA mérnök PLC mérnök Értékesítő mérnök Műanyagipari mérnök Szerszámmérnök Személyzeti tanácsadó Termék-csoportvezető Logisztikai csoportvezető Logisztikai munkatárs Fuvarszervező Beszerző Kontrolling asszisztens Pályakezdő mérnökök Karbantartás-vezető Fröccsüzemvezető Műszakvezető PLC technikus, műszerész Géplakatos-karbantartó Szikraforgácsoló Laborasszisztens Irodavezető (német) További információk: www.t-hr.hu T-HR Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. | ® 34/511-734 e-mail: t-hr@hu.inter.net Munkaerő-közvetítés FELSŐFOKON A 24 Óra autója Komárom-Esztergom megyei Ma és holnap egész nap Kesztölcön láthatják a 24 Óra nyereményautóját. Megyei Körkép A nap portréja: Koppány Csaba komáromi kollégium­igazgató 4. oldal 22-24°C 14. oldal Holnap: ■ Tatán készül a magyar fociválogatott Vendégek Vágsellyéről _______Oroszlány S zombaton Oroszlány vendége volt a szlovákiai testvérváros, Vágsellye küldöttsége Frantisek Botka alpolgármester vezetésé­vel. A Csemadok (Szlovákiai Magyarok Kulturális Egyesüle­te) képviseletében érkező 29 vendéget Rajnai Gábor polgár- mester fogadta, majd beszámolt a település társadalmi, gazdasá­gi, kulturális helyzetéről. Dél­után Székely Antal alpolgármes­ter társaságában megtekintették a város ipari parkjában a cégek telephelyeit. A Bányászaü Mú­zeumban az iparvárossá fejlő­dés fejezeteivel ismerkedtek meg, majd kirándultak a majki műemlékegyütteshez. A látoga­tást az oroszlányi vezetőkkel folytatott eszmecsere zárta. ■ 2003. JÚNIUS 2., HÉTFŐ XIV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM WWW.24ORA.HU Ára: 69 Ft - Előfizetőknek: 47 Ft TatabAnya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja .ggjsmtsssc QL KOCSIKAT TOLTAK KOCSON - Ötödik alkalommal mérték össze ere- j jüket és gyorsaságukat a tatabányai és a tatai kistérség csapatai valamint az olaszországi Montebelluna erős emberei a kocsi kocsitolóversenyen. Ké­pünkön a tardosi versenyzők, akik a 3. helyen végeztek, (is-5. oldal) Tata Az összejövetel apropóját az ad­ta, hogy tíz éve írta alá Kerti Kata­lin akkori polgármester az együtt­működési szerződést a francia Jean-Clande Mignonnal, akit most Hetényi Tamás külön is kö­szöntött az olasz Loris Poloni képviselővel, illetve Szőgyén ve­zetőjével, Nágel Dezsővel együtt. A Vaszary-iskola tornacsarno­kában szombaton három nyelven hangzott el minden. Kezdetben a legtöbb szó arról esett, hogy mi­ként alakult ki a mindenkinek fon­tos barátság, majd egyre gyakrab­ban emlegették az Európai Uniót. Festménycsere: Öreg-tóért apátság Tízéves a francia-magyar szerződés - Szökőkutat avattak Testvérvárosi háromszögnek is nevezték a hét végi program- sorozatot a vizek városában, bár négyen voltak. A magyará­zat: a szlovákiai Szőgyén még nem város, de Tata, az olaszor­szági Montebelluna, illetve a francia Dammarie-les-Lys igen. Tata polgármesterének beszédét leginkább a méltóság kifejezéssel jellemezhetnénk, francia kollégájá­ét, Jean-Claude Mignonét pedig az oldottsággal. Elmondta, hogy sze­remé, ha testvérvárosaik egy-egy fi­atalja bekerülhetne az EU-parla- ment ifjúsági bizottságába. írásban is megerősítették a testvérvárosi szerződést, majd kölcsönösen festményekkel aján­dékozták meg egymást a polgár- mesterek. A tatai Öreg-tó partját és nevezetességeit megörökítő képet H. Katona Erzsébet készí­tette, a franciáké pedig legismer­tebb műemlékük, egy apátság romjait ábrázolja. Jean-Claude Mignon Az ünnepség második részé­ben felavatták a körforgalom kö­zepén a szökőkutat, amely fran­cia minta alapján készült. Az esti órákban változatos koncertet hall­hattak az érdeklődők a művelődé­si házban. A tatai előadók mellett felléptek a francia zenekarban muzsikáló fiatalok is, akiknek ve­zetője, Didier Lockwood még dél­előtt elkápráztatta hallgatóit fan­tasztikus hegedűszólójával. (í3‘ 5. Oldal) PALÁSTI PÉTER selő, hogy szakemberekkel együtt megvitassák, illetve előkészítsék a lótenyésztés jövőjével kapcsolatos kormányrendeleteket. Felvételünkön balra Szent-lványi István SZDSZ-es honatya, jobbra Rombauer Ta- más, a ménesbirtok ügyvezető igazgatója. ____________________________(es 5. oldal) fotó, kiss t. József O rszágos bajnok a Petőfi-iskola Zánka/Komárom A hét végén a Veszprém megyei Zánka adott otthont az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny or­szágos döntőjének. Mindkét korcsoportban, az általános és a középiskolásoknál is húsz-húsz csapat mérte össze felkészültsé­gét. A kisebbeknél szép megyei siker született: a Vizeli Ágota, Balázs Rebeka, Nagy Anita, Per- je Edina, Sebestyén Andor és Ju­hos Gábor alkotta komáromi Pe­tőfi Sándor Általános Iskola csa­pata az első helyet szerezte meg. Az együttest Tótvári Lászlóné tanár és Sikrai Attila polgári védelmi őrnagy készítet­te fel. A Duna-partiak az érmek és a serleg mellé videokamerát valamint egyhetes nyári táboro- zást kaptak ajándékba. ______■ S váb forgatag a Templom téren SÜTTŐ A megye német kisebbsége be­mutatta kulturális munkájának látványos eredményét a süttői sváb fesztiválon. A megnyitó után - amelyen Holdampf Lajos, a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, Mercz Gáspár, a német kisebbségi önkormányzatok me­gyei szövetségének elnöke és há­zigazdaként Nagy Endre polgár­mester köszöntötte a nagyszámú vendégsereget - mintegy húsz csoport lépett színre a Templom téri szabadtéri színpadon. A vé­gére megfáradt énekesek és tán­cosok megfogyatkozott energiá­ját bográcspörkölt és sör pótolta, egyben felvezette az esti svábbál hangulatát: a pilisvörösvári Bravi Buam zenekar taktusaira rophat­ta a vendégsereg hajnalig. (es-4. oldal) m Komárom Kikötőt avatnak az erődben Felfújható játékok - Családok nania A hét végén, június 6-8. között már negyedik alkalommal rende­zik meg a komáromi Monostori- erődben az Erő (d) próbák elneve­zésű rendezvénysorozatot. Az el­ső nap 10 órától csaknem 40 fel­fújható játékot próbálhatnak ki a gyerekek, emellett a Testnevelési Egyetem tanárainak és hallgatói­nak szakszerű vezetésével tíz sportágban mérhetik össze tudá­sukat a helyi, környékbeli és észak-komáromi iskolák tanulói. A szombat a családok napja lesz. Az érdeklődők megtekint­hetik a tatai lövészdandár harci- jármű-, a tűzoltók és a polgári vé­delem bemutatóját, lesz erőd­falmászás, céllövészet, paintball /i§ PANNON 16 TAKARÉK www.ptinmsntakarek.hu TAKARÉK SZELVÉNY 6,02% éves hozammal 3 hónapos lejárattal, lejáraton belüli fix kamattal. EBKM: 6,02% A Pannon Takarékszövetkezet kirendeltségei: Almásfüzitő-felső, 2932 Petőfi tér Tel.: 34/348-731 • Ács, 2941 Pos­ta köz Tel.: 34/385-375 • Bana, 2944 Mártírok u. 14. Tel.: 34/468- 927 • Bábolna, 2943 Béke u. 1. Tel.: 34/369-140 • Győr, 9021 Árpád u. 25. Tel.: 96/517-885 • Komárom, 2900 Igmándi u. 45. Tel.: 34/341-623, 34/540-530 • Mocsa, 2911 Csillag u. 1. Tel.: 34/349-520 • Nagyigmánd, 2942 Mansbart u. 2. Tel.: 34/356-571 • Nagyszentjános, 9072 Hunyadi u. 2. Tel.: 96/601-540 • Szákszend, 2856 Száki u. 96. Tel.: 34/371-541 • Szőny, 2921 Széchenyi u. 3/A. Tel.: 34/342-976 • Tata, 2890 Agostyáni u. 25. Tel.: 34/487-213, 34/587-351 • Tatabánya, 2800 Köztársaság u. 44/A Tel.: 34/317-353, 34/511-264 • Tárkány, 2945 Sport tér 6. Tel.: 34/368-200. és számos más érdekesség. Vár­ják vendégeiket a kiállításokra és a koncertekre is. 15 órakor fel­avatják a dunai kikötőt, majd a Vöcsök II. szárnyassal - óránkén­ti indulással - lehet sétahajózni. Ugyancsak ezen a napon, 20 óra 30-kor hirdetik ki, hogy ebben az évben ki érdemelte ki az erőd ura és úrnője címet. A vasárnap a környezet- és a műemlékvédelem jegyében te­lik. 11 óra 30-tól a Bábolnai Ménesbirtok Kft. lovas- és fogat­bemutatóját lehet megtekinteni. Az Igmándi Lovas Kör huszárjai jóvoltából a gyerekek „barátkoz­hatnak” a lovakkal. A záróna­pon bizonyára sokan jelentkez­nek majd a rendkívüli kazama- tatúrákra is._______________ill

Next

/
Oldalképek
Tartalom