24 óra, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

TctaaM2> ' Tatabányai és környéki megbízóink részére keresünk: Felsőfokú végzettséggel angol- és/vagy németnyelv-tudással Középfokú végzettséggel Mérnökségi csoportvezető Folyamatfejlesztési mérnök Műanyagtechnológus Raktáros Minőségügyi mérnök Festőüzem vezető Költségelemző Raktáros (angol) Projekt-mérnök Folyamatmérnök Kontrolling asszisztens Műszakvezető Művelettervező mérnök SCADA mérnök Könyvelő Irodavezető (német) Műszaki munkatárs Öntödei szerszámmérnök Termeléstervező Festőüzemi technikus Megmunkáló mérnök PLC mérnök Logisztikai asszisztens PLC technikus Folyamattervező mérnök Pályakezdő gépészmérnök Logisztikai munkatársak Műszerész Szerszámmérnök Gyártástechnológus Személyzeti tanácsadó Géplakatos-karbantartó 86231 M u n kaerő-közvetítés FELSŐFOKON További információk: WWWl-hfTiy T-HR Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tör 6. Tel.: 34/511-734 mail: t-hr@hu.inter.net A HÉT ELŐFIZETŐJE Riskó IstvAnné, SzOMÓD Előfizetői Kódszámát (39564) nyilvántartásunkból sorsoltuk ki: Nyereménye 3200 Ft értékben egyedileg feliratozott JAKO póló +egy meglepetés-ajándék Gratulálunk! e A nyereményt postázzuk, ha telefonon I jelzi a kívánt méretet és a feliratot. 1 06 80 514-030* ! ^ JAKO f Tatabánya, Köztársaság út 1/A 24 URA Minden nap. / MA: JÖVŐ HETI TV- ÉS RÁDIÓMŰSOR Időjárás 24-26°C 14. oldal Holnap: ■ Az édesanyák dicsérete Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Komárom-Esztergom 2003. MÁJUS 2., PÉNTEK XIV. ÉVFOLYAM, ÍOI. SZÁM WWW.24ORA.HU MEGYEI-----------­Ár a: 69 Ft - Előfizetőknek: 47 Ft Ismerje meg ma 12.00-16. OO-óráig IGNIS totó, tesztvezetés, ajándéksorsolás, gyermekprogramok, vetélkedők. Az ön márkakereskedője: Vitai Autóház Tatabánya^ Teleki u. 11. Bíbic méltósággal siklott az új kikötőben Dunaalmás A település legidősebb polgárai még emlé­keznek arra, amikor hajón kelhettek át a túlparti Pathra. Az emlékek fájdalmasak, ám hogy mennyire hiányzott a helybéliek­nek a hajóállomás, arra csütörtökön derült fény, amikor kikötőavatásra volt hivatalos a település apraja-nagyja. Manyák Erik Üdvözlet Dunaalmásnak című zeneművének hangjaira siklott be a még szalaggal lezárt kikötőbe a község sé­tahajója, a Bíbic. A helybeliek arcán látha­tó várakozásra Lévai Péter polgármester kö­szöntője adott magyarázatot. A falu első embere rövid történelmi áttekintéssel vilá­gította meg, hogy Dunaalmás és a víz vala­mint a hajózás összetartozó fogalmak. Már a középkorban Rév-Almásként emlegették, és csak a XX. század második világégése után ffiaradtak munka nélkül itt a révészek. Az ismételten üzemelő hajókikötőt törté­nelmi tettnek nevezte a falu első embere, ám azt is megjegyezte, hogy a hajóállomás a terveknek csak az első fázisa. A követke­ző időszakban a kikötőhöz tartozó infrast­ruktúra kiépítése ad majd munkát az ön- kormányzatnak. Ennek birtokában már a szlovákiai Pathtal közösen munkálkodhat­nak azon, hogy újból beindulhasson a rév­átkelés a Duna két partja között. A szándé­kot és a szalagátvágással felavatott kikötőt elsőként Gálházi Frigyes, a Mahart és a köz­lekedési minisztérium nevében üdvözölte, majd Csemely Károly plébános és Valkiné Guthi Éva református lelkész áldotta meg a létesítményt és használóit. Szép hagyományt elevenítettek fel, amikor a kikötőben elhelyezett májusfára szalagokat kötöttek. Minden pántlika a faluhoz kötődő neves személyiségeket jelképezte. így a meg­emlékezés szinte egész történelmüket átölel­te Szent Istvántól Vajda Juliannán át Lenhardt Györgyig. A jó hangulatú falunap és majális zárásiként a helybéli Zengzet Zeneiskola nö­vendékei adtak térzenét, miközben ősi ma­gyar ételek Totyogtak a korhű bográcsokban. (Május 1-já képriportunk a 7. oldalon) bohuhka Lévai Péter polgármester felavatta a kikötőt, majd Kántor Róbert képviselő szalagot kötött a májusfára fotó. h. n. Parányi ékszerek a nagyítók alatt Az oktatási miniszter nyitotta meg a kiállítást, majd számítógéptermet avatott Magyar Bálint miniszter, dr. Borhy László régész és Kiss Gábor, a Légió Brigetio légiósa a kiállítás megnyitóján Komárom kulturális gazdagságát bizonyítja a „Római kori ék­szerek Brigetióban” című kiállítás is - hangsúlyozta beszédé­ben Magyar Bálint oktatási miniszter szerdán a Klapka György Múzeumban, amikor a tárca vezetője a szőnyi ásatáso­kon részt vevő régészhallgatókat is dicsérte. Komárom Magyar Bálint beszédében szólt arról, hogy a kiállítás minden bi­zonnyal sokaknak nagy élményt nyújt majd. Ahhoz, hogy elkalan­dozhassunk lélekben a múltban, lelkes szakemberek kitartó, szi­szifuszi munkájára volt szükség. Miniszterünk jól tudja: tonnákat kell megmozgatni egy szép lele­tért, s miután az előkerült a föld mélyéből, sokat kell még dolgoz­ni ahhoz, hogy az élvezhető for­mában kaphasson helyet a vitrin­ben. A „rabszolgamunka” a diá­koké, ám valószínűleg nemcsak az indexükbe szükséges aláírá­sért látják el ezt a feladatot, ha­nem azért, hogy kiváló szakem­berekké válhassanak. Az ékszerek bemutatásakor dr. Borhy László egyetemi docens el­mondta: aki belép a terembe azt hiheti, hogy nagyítókiállításra ér­kezett. A parányi vésett köveket valószínűleg krónikus rövidlátás­ban szenvedők készítették. A 115 ékszerből 80 egy lelőhelyről szár­mazik, a többi hazai és külföldi gyűjteményből érkezett. Az I. és a II. században készültekről megál­lapították, hogy színvonalasak, technikai tudást igénylőek. A III. században már a mennyiség nö­vekedett, a minőség csökkent, a IV. században pedig megjelentek a hamisítványok is. Két olyan gyűrűjük is van, amelyek egyik részét vasból, a másikat ólomból állították elő, s ezeket aranylap­pal látták el. * * * Ugyanezen a napon az észak-ko­máromi Selye János Egyetemi Központ vendége is volt Magyar Bálint. A Tiszti Pavilon dísztermé­ben megtartott hallgatói fórumon először Bauer Győző akadémikus a leendő magyar egyetem fontos­ságáról szólt. Szabó Zoltán, a Selye János Egyetemért Alapít­vány ügyvezető igazgatója meg­köszönte az Oktatási Minisztéri­um anyagi és erkölcsi támoga­tását. A hallgatók nevében díszok­levelet adott át az alapítványban betöltött posztjáról leköszönő Bauer Győzőnek, majd Magyar Bálintot az egyetemi közösség tiszteletbeli tagjává fogadták.- Országaink nemsokára csatlakoznak az Európai Unió­hoz, és a közösség polgáraként mindenki megválaszthatja, hol akar tanulni. Ezért nagyon fon­tos, hogy versenyképes oktatás legyen itt, Révkomáromban - nyilatkozta a miniszter, aki vála­szolt a hallgatók kérdéseire is, majd az egyetemi központban átadta a minisztériumi támoga­tásból világszínvonalú számí­tógépekkel felszerelt informati­kai termet. K.L.-P.Z

Next

/
Oldalképek
Tartalom