24 óra, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-15 / 88. szám

2003. Április 15., kedd szolgá l tat á s 11. OLDAL Ma Napkelte 5.55 — Nyugta 19.34 Holdelte 17.49 — Nyugta 5.39 ANASZTÁZIA, TAS napja Anasztázia. A görög eredetű Anasztáz (jelentése: feltáma­dott) férfinév női párja. Védő­szentje: Szent Anasztázia pan- nóniai vértanú. Virága: a fehér orchidea. Tas. Ősmagyar név, je­lentése: kő. Védőszentje: Péter apostol, akinek a neve követ je­lent. Egyéb névnapok: Áldó, Cézár, Oktávia. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Nagy- kedd; Szent Anasztázia emléke­zete. A zsidó naptárban Niszán hónap 13. napja. Napi igék. Kát.: íz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38. Ref.: Máté 27:11-18. Ev.: Jób 38,1-11; 42,1- 6; Mt 27,1-14. Évfordulók E napon született 1452-ben Leonardo da Vinci (t 1519) firenzei festő, szobrász, építész, író, fizikus, anatómus, az egyetemes ember reneszánsz eszményének megtestesítője, 1927-ben Tuschák Róbert Szé- chenyi-díjas gépészmérnök, akadémikus, 1938-ban Claudia Cardinale olasz színésznő, 1959-ben Emma Thompson angol színésznő. E napon hunyt el 1977-ben Benkő István római katolikus pap, lapszerkesztő, akit az ellenállási mozgalomban kifejtett működéséért Dachauba deportáltak, 1980-ban Jean-Paul Sartre fran­cia író, filozófus. Moziműsor Tatabánya, Turul: Még egy kis pánik - amerikai vígjáték (17.30 óra). 8 mérföld - ame­rikai film (19.30 óra). Komárom, Jókai: EMINEM- 8 mérföld - amerikai zenés film (16 óra). A rózsa énekei- magyar film (18 óra). Kapj el, ha tudsz - amerikai ka­landfilm (20 óra). -85005­Ma született gyermekek Óriási tudásvággyal érkeznek vi­lágunkba a babák ma. Bátor, ki­tartó és otthonszerető emberek­ké válhatnak. Kiváló memória, találékonyság, megvalósítási készség, koncentrációs, kom­munikációs és kombinációs készség, de intuíció és művészi érzékenység is jellemezheti a kis jövevényeket, akik a saját ér­zéseiket eltakarják majd mások elől. A csend, a nyugalomba har­mónia hívei. Ha ezt valami meg­zavarja, akkor hisztérikus ro­hamban törhetnek ki. Képesek az emberek közötti diszharmó­nia feloldására. Ifjúként ők akar­ják meghatározni a játékszabá­lyokat. Néhányan megelőzik ko­rukat, és alárendelik magukat az általuk vélt magasabb rendű eszméknek. Együttműködés és az íráskészség, logika, felelős­ségérzet fejlesztése fontos. Bartalos Mária, Komárom ■ SZÍV KÜLDI... Ó Bertalan Lajosnak és sze­rető nejének, Neubauer Kata­linnak, Tatabányára. Drága Szüléink! 47. házassági évfordu­lójukra jó egészséget, hosszú, boldog életet és nagyon sok bol­dogságot kíván sok szeretettel: két lányuk: Katalin és Mária, hat unokájuk: Kati, Tomi, Alex, Anna, Erik és Péter Dániel. ■ f> KOS (III. 2HV. 20.1, 06-90-230-351. Az érzelmi kitöréseket nehezen tud­ja elkerülni. A viharok azonban gyorsan elvonulnak és elfelejthe­ti az egészet. Ötletszerűen vásá­rol, szerencsére ez nem jár jelen­tős költekezéssel. BIKA (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. Egy gyorsan támadt vonzódásnak nem lesz hosszú folytatása. Emi­att azonban nem kell bánkódnia, mert nem volt megfelelő partner a tartós kapcsolat kialakításához. IKREK (V. 21-VI. 213, 06-90-230-353. Egyelőre ne vágjon bele túl nagy változtatásba semmilyen téren, örüljön a kis léptekkel való hala­dásnak. Szélesítse kapcsolatait, szórakozzon és érezze jól magát. RÁK (VI. 22-VII. 22.1, 06-90-230-354. A számtalan jó öüete közül most éppen egy lakásfelújítást igyek­szik megvalósítani. Kemény, hosszadalmas és igen költséges munkára számítson. Szerencsére Ön a pénzt régen félretette erre a célra. Horoszkóp oroszlán (VII. 23-VIII. 23.1,06-90-230355. Gyermekei felcseperedtek, s már nem vágynak az Ón anyáskodá­sára. Bármennyire rosszul esik ez Önnek, be kell látnia, hogy önálló életet élnek. SZŰZ (Vili. 24HX. 23.1, 06-90-230-356. So­kat foglalkoztatja a jövő, a közös Európa. Sokat akar elérni, nagy célokat tűz ki maga elé. Szemé­lyisége sokat fejlődik, s ez nem utolsósorban a merész problé­makezelésnek köszönhető. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Jó formában van. Kitűnően végzi feladatait, remek tempóban ha­lad. Ha tartani tudja ezt az ira­mot, megalapozhatja a jövőjét. Talál időt a szórakozásra is. SKORPIÓ (X. 24—XI. 223,06-90-230-358. Egy véletlen alkalmi esemény nagyszerű és szórakoztató. A forró szenvedélyt nem mindig kell megmagyarázni, tudomásul venni azonban annál inkább le­het. Ideje lenne szakítani azzal, akivel csak vesztegetné az idejét. www.astronet.hu NYILAS (XI. 23—XII. 213,06-90-230-359. Ön szereti a változatosságot, ezért különös vonzerőt gyakorol most Önre egy szokatlan és ki­csit bizarr személyiség. Azonban belátja, hogy új ismerőse a szex­re gondol, nem a szerelemre. BAK (XII. 224 203, 06-90-230-360. A bolygók kedveznek új vállalkozá­soknak és új kapcsolatok létesíté­sének. Igaz, elég fáradtnak érzi magát, mégse engedje kicsúszni markából a lehetőségeket. VÍZÖNTŐ (1.21-11. 203, 06-90-230-361. Nagy terveket forgat a fejében, amelyeket sorra meg akar olda­ni. Fogadja el, ha valaki segítsé­get ajánl, mert hamarabb és könnyebben eléri, amit akar. Egyúttal barátokra is talál, HALAK (II. 21-111. 203,06-90-230-362. A legjobb szándéka ellenére sem tudja bizonyítani saját igazát. Jobb, ha ezt most nem is erőlte­ti. Törjön ki a taposómalomból, menjen el uszodába, csináltas­son előnyös, új frizurát. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2003. április 15., kedd - Televízió-műsor www.tvrhet.hu TV2 | 5.50 Faluvilág 6.00 Se­gíts magadon! 6.35 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája 8.55 Latin szerelem (argentin so­rozat - 60.) 9.45 Villa Acapulco (5.) 10.40 Teleshop 11.25 A da- dus (amerikai vígjáték­sorozat) 11.35 Vad an­gyal (argentin sorozat) 12.25 Palomino (ameri­kai romantikus film, 1991) 14.15 Kapcsol­tam 14.40 Providence (amerikai sorozat -14.) 15.40 Betty, a csúnya lány (44.) 16.40 Jakup- csek 17.30 Claudia­show 18.30 Tények. 19.05 Aktív. Magazin 19.40 Big Brother 20.50 Szeret, nem sze­ret (napi komédia) 21.15 Az elveszett já­rat foglyai (amerikai akciófilm, 2002) RTL KLUB 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub (ism.) 9.15 Terra Nostra (48.) 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő Benne: 12.00 Híradó. Déli kiadás 13.10 Fó­kusz Portré (ism.) 13.40 Játékzóna. Játék 14.30 Recept Klub 14.40 Já­tékzóna 14.55 Disney- rajzfilm A kis hableány 15.20 Csak egy szavad­ba kerül! 15.25 Az el­nök emberei (3.) 16.25 Testpercek Fitnesz Nor­bival 16.30 Harmadik műszak (17.) 17.25 Mó­nika 18.30 Híradó. Esti kiadás 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt (magyar sorozat) 21.35 Vészhelyzet (amerikai kórházso­rozat) A sors fintora 22.35 BeleValóVilág Vaióságshow 23.00 Jó estét, Magyar- j 22.55 XXI. század 23.30 ország! 23.45 Helló, itt j Találkozások - este Brother! 0.20 Aero- , 23.45 Az ordító egér (an- magazin 0.50 Szemét-1 goi vígjáték) 1.15 Híradó domb 2.50 Aktív (ism.) | 1.20 Sportklub m1 m2 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.00 Fekete gyöngy 9.50 Telenyerő 10.05 Szuperbuli (2/1.) 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad (56.) 12.00 Híradó délben 13.05 Baywatch (18.) 14.00 Srpskí Ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Ecranul nostru 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 „Ércnél maradandóbb...” Ber- celly Attila öntvénygyűj­teménye 16.50 Maradj velünk! Találkozás Jé­zussal 17.00 Katolikus krónika 1730 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Dallas (38.) 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó este 20.05 Önök kérték! Kí­vánságműsor 20.55 „Nézz le rám, ó istenem” Zámbó Jmmy emlékkoncert 22.45 Kedd este Köz­ben: Híradó 23.30 Pa­noráma Szaniszló Fe­renccel 24.00 A tetovált asszony (svéd tévéfilm) Viasat3 14.05 Fraser és a farkas (27.) 14.55 T. J. Hooker (36.) 15.50 Starsky és Hutch (75.) 16.45 Z-akták (14.) 17.10 Fekete Szépség kalandjai (33.) 17.35 Sabrina, a tinédzser boszorkány (24.) 18.05 Star Trekk (132.) 19.05 Egy rém rendes család (244.) 19.30 Sze­retünk, Raymond! (4.) 20.00 Murder one (2.) 20.50 A helyszínelők (14.) 21.40 Wolf Lake (ism.) Filmmúzeum 12.15 Aranykor 12.45 Kopaszkutya (magyar zenés film) 14.30 Privátfilm­múzeum 14.45 A papa kedvence (amerikai film) FF 16.15 Diafilmmúze­um 16.30 A kis lord (amerikai film) 18.15 A harag napja (magyar film) 19.45 Popeye 20.00 A buszon (an­gol sorozat - 16.) 20.30 Láthatatlan kísértet (amerikai film) (Feliratos!) 21.30 Halálos rémület (amerikai film) 9.00 Közvetítés a par­lament üléséről Az or­szággyűlés elnöke: Szi­li Katalin 16.00 NAP­NYUGTA 18.35 Emlék­szel még?... Operett­összeállítás 19.10 Kis­vasutak 19.40 Esti me­se 20.05 Híradó este Sporthírek. Időjárás 20.40 ABLAK - Prakti­kus 21.05 Kalandozás elfeledett szigetek kö­zött (fr. útifilm-sorozat - 6/4.) 22.00 A bosz- szú ára (amerikai bűn­ügyi film, 1993) Fsz.: Dean Stockwell, Michael Gross 23.30 Záróra HBO 6.30 Qtösfogat 8.10 Mindent a szépségért 10.00 A halál árnyéká­ban 11.40 Botrány a bi­rodalomban 13.25 Mo­zi! Mozi! Mozi! 13.50 Vi­har után 15.35 Vad lo­vak 17.30 Ötösfogat 19.05 Emlékezz a titá­nokra! 21.00 A rejtélyek háza (amerikai akció­film) 22.45 Rossz ál­mok Magyar ATV 6.30 Más-nap 9.00 Na­pi 120 perc 11.00 Ösz- szefüggések 13.05 Új- ságíróklub 14.45 Napi 120 perc 15.45 Ingat­lanpiaci körkép 16.15 Nagyvizit 17.50 Fradi Tv 18.25 A téma az utcán hever 19.00 ATV-híradó 20.00 Köz-Hang DUNA TV 15.25 „Jövőnk záloga a család” (4.) 15.55 A Selyemút (11.) 16.45 Ötórai zene 16.50 Bű­völet (27.) 17.45 Hej, helyes beszéd! 17.50 Az én Európám 18.00 Híradó 18.30 Égtájak 19.00 Mesefilm 19.10 Emlékezés a holo- j kausztra 19.15 Beszél- j getés a holokausztról 19.35 Helyszínkere­sés Riportfilm Koltai Lajos rendezővel 19.45 Korczak 21.45 Híradó 22.15 A Berlini i Zsidó Múzeum 22.40 „A tanítás az élet kapuja...” SPEKTRUM 17.30 Drágakőláz (2.) j 18.35 A megérzés tér- \ mészete 19.40 Kétéltű- l ek (5.) 20.15 Ökológiai ‘ fejtörő (12.) 20.45 Rán- dulj ki Rickkel! Vancou-; ver (22.) 21.15 Művé- j szék, helyszínek, hangu­latok (12.) 21.50 Euró­pai Parlament (1.) 22.10 Európa Tanács (1.) 22.30 Mi történt a jövő- , ben? (1.) Régi próféciák N. GEOGRAPHIC 17.30 Egyenes adásban A hatalmas rétisas nyo­mában (22.) 18.00 A csodálatos emberi test j 19.00 Munkakutyák i (46.) 19.30 Majom- ; ügyek (7.) 20.00 A téli s sportok tudománya \ 21.00 Eltűnt világok nyo-1 mában Kik vagyunk? (2.) EUROSPORT 12.00 Labdarúgás Libertadores-kupa (ism.) 12.30 Eurogólok (ism.) 14.00 Súlyemelő-Eb, Görögország Élő közvetítés 15.30 Ökölvívás 16.30 Súlyemelő-Eb 18.00 Szumótorna (ismétlés) 19.00 Súlyemelő-Eb Élő közvetítés 21.00 Ökölvívás 23.00 Hírek SPORT1 16.30 Karatéka-a SPORT1 karatemagazinja 17.00 SPORT1 per-. cek 17.15 Labdarúgás, Magyar Kupa, elődöntő, Debrecen-MTK (élő) 19.45 Jégkorong, divízió l-es vb., Magyarország-Hollandia (élő) 22.30 Sakk, tehetség és kurázsi nemzetközi verseny A műsor ós a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállai. Mai receptünk Brokkoli felfújt Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg brokkoli, 2 evőkanál Knorr Delikát, 2 evőkanál marga­rin, 5 dkg liszt, 4 dl tej,l csipet őrölt szerecsendió, 5 dkg reszelt parmezán sajt, 4 tojás a formák kikenéséhez vaj, zsemlemorzsa. Előkészítés: A brokkolit megtisztít­juk, megmossuk, rózsáira szedjük, és 1 evőkanál ételízesítővel ízesített vízben kb. 15 perc alatt puhára főz­zük. Amikor megpuhult, leszűrjük, és turmixgépben pépesítjük. Elkészítés: A margarint serpe­nyőben felolvasztjuk, beletesz- szük a lisztet, halványra pirítjuk, majd felöntjük a tejjel, és kever- getve 4-5 perc alatt sűrűre főzzük. Levesszük a tűzről, a maradék Delikáttal ízesítjük, és megszór­juk szerecsendióval. Hozzákever­jük a brokkolipépet, a reszelt saj­tot és a tojások sárgáját. A tojásfe­hérjéből kemény habot verünk, és lazán a masszához keverjük. A sütőt 180 fokra (gázsütő 2. foko­zat) előmelegítjük. Négy kis pu­dingformát kikenünk vajjal, be­szórjuk zsemlemorzsával, és há­romnegyed részig megtöltjük a brokkolis masszával. A formákat tepsibe rakjuk, és annyi vizet ön­tünk bele, hogy a formák feléig érjen. A sütőben kb. 40 perc alatt készre pároljuk. Tányérra borítva tálaljuk a sajtmártással. Munka: kb. 30 perc. Fogyasztható: kb. 1 óra 15 perc múlva. 1 adag: 1533 kJ/365 kcal. ■ Anyakönyvi hírek Születtek: Vaskó Zoltán és Mikola Tünde leánya, Kim (Dad); Gombik Tamás Péter és Major Emőke fia, Máté (Kocs); Rózsás Péter és Szlávik Anett fia, Péter; Szegedi Ferenc és Szakái Ibolya leánya, Zsanett (Komárom); Mandula Csaba és Szabó Erzsébet fia, Szabolcs Mátyás (Oroszlány); Sirokmán Sándor és Schekk Csilla leánya, Fan­ni (Szákszend); Mauterer Imre és Boldizsár Klára leánya, Boglárka (Szár); Kovács Zoltán és Tóth Violetta fia, Dominik; Maller Zsolt és Szetei Krisztina leánya, Tekla; Nagy Zsolt és Maráz Andrea fia, Le­vente; Nemes Csaba és Ványai Alexandra fia, Bence; Szabó Tibor és Dakó Erika leánya, Erika Leila (Tata); Horváth István és Horváth Ju­dit leánya, Judit; Kerekes István és Bagita Edit fia, Máté István; Ko­vács Ferenc és Balaskó Terézia fia, Ferenc; Malinovszky László Zol­tán és Borbély Adrienn fia, László Márk; Rigó Rudolf és Lőczi Beáta fia, Roland; Vámos Lajos és Szakó Andrea fia, Richárd; Orbán Leven­te és Mága Georgina leánya, Vanda Viviána (Tárkány); Köröndi Im­re és Krüpl Gabriella fia, Kristóf (Vértessomló); Török László és Fü- löp Fatima Melinda leánya, Henrietta Erzsébet (Vértesszőlős). Házasságot kötött: Kovács Zsolt és Nagy Orsolya (Tata). ______■ Té véműsor-ajánló Tatabánya, A Tatabányai Közösségi Televí­zió ma 20.00 órakor jelentkezik SPORTMA­GAZINNAL. A tartalomból: Rangadót nyert a férfi kézilabdacsapat. Megszakadt az FC Tata­bánya rossz sorozata. Világversenyekre ké­szülnek a TSC súlyemelői. A Bárdos vendége volt a Mount Everest meghódítója. Német és cseh virtuózok a művészkerékpár-bajnoksá- gon. Részletes program a Képújságban tálát ható. Ismétlés: szerdán 9.00 órakor. Tata. A Tatai Televízió ma 20.00 órakor je­lentkezik TTV Híradóval. 20.15 perctől SPORTKEDD - benne: Kapkodd a lábad, játé­kos sportvetélkedő. Művészi Teremkerékpár Nemzetközi és Országos verseny. THAC - Balatonlelle NB II. futball. Híradó ismétlése: 21.00,22.00 és 23.00 órakor. Komárom. A Komárom Televízió ma 18.00 órakor jelentkezik adásával. A tarta­lomból: Komáromi Krónika (hírműsor). Révkomáromi TV heti magazinja. A TKTV csatornáján a Hálózatos televíziók műsora 16.45: Pannon Híradó. 17.00: A Balaton- felvidéki Nemzeti Park, 17.30: Cubix - a javíthatatlan robot 9. 18.00: TV-Shop. 18.15: Miért pont én? A nyugdíj - Gálvölgyi Jánossal. 18.30: Terhestorna. 19.00: Cubix (ism.). 19.30: Sport Hírma­gazin. 20.00: Szentföldi szent helyek üzenete: Ámosz Szamáriában. 20.30: Sport Hírmagazin. 21.00: Trópusi hőség, szinkronizált kanadai bűnügyi tv-film- sorozat. Fehér forróság. (1991) (12.) 22.00: Bence-show, szórakoztató beszél­getések hírességekkel. A mai vendég: Auth Csilla 22.30: Nyitott Világ: Kelet-Ma- gyarország arborétumai. AZ ÉTER MEGYEI HULLÁMAIN Kék Duna Rádió _____________ T atabánya, FM 107 MHz. Komárom, FM 905 MHz, Esztergom, FM 925 MHz__________ A legjobb zenék reggel 5.00-ig 5.00-10.00 Cscx bogó 920 Sporthírek 10.00-12.00 Zenés ma­gazin 10.40 Tőzsdehírek 12.00-17.00 Zenés magazin - telefonos játékok, programajánló 16.20 Sporthírek 17.00-19.00 Élő, telefonos kívánságműsor (Tatabányán és Komáromban: 34/510410, SMS: 06/30/21077-77, Eszter­gomban: 33/400925, SMS: 06/30/22-20 999) közben 18.10 Tőzsdehírek 19.00-22.00 Társkereső műsor a Kék Dunán 22.00-5.00 A legjobb zenék reggel 5.00-ig Dunakanyar Rádió Komárom. FM 88,3 MHz.____________ 5 .50-9.00 Ébresztő! - benne: hírek, infor­mációk, sport, kultúra, közlekedés 9.00- 13.00 Dunakanyar délelőtt (könnyed, szórakoztató, információs műsor) - benne: 10.21 Ezer esztendő 11.00-12.00 Európai uniós magazin 12.15 Tőzsdehírek 14.00- 18.30 Dunakanyar délután, mely ha­zakíséri Önt - benne: 14.00-15.00 SMS kí­vánságműsor (20/588-7333) 1421 Ezer esztendő 16.00 Színházi ajánló 17.15 Tőzs­dehírek 18.30 Számítástechnikai magazin 22.00- 05.50 Zene reggelig________■ Re jtvény KOSZTOLÁ­NYI DEZSŐ VERSE "»1 CSEH NÉP­CSOPORT TAGJA Té TESTÜLET V\ SÁRGA VIRÁGÚ MOCSÁRI NÖVÉNY ¥ POCSO­LYA, TÁJ. TÁRGYI MAGA­SODIK STRAPA GYÉR k /)' t TI • i 4 i ¥ fi i o T SZERZETES AZ OPCIÓ JOGÁVAL ÉL M { N <0 (\ 4­f A Lq 9 T 0 i KUCKÓ BELE­EGYEZIK / >/ & ABBÓL AZ IDŐBŐL SZÁRMAZÓ NŐI NÉV ► 4 : / /• v 1 Irt iá 3 t l\ r REVOLVER k V A HIBA PÁRATLAN MATINÉ ! /V l/ l 5 r: NYÁVOG ...-MÓG; ZSÖRTÖ­LŐDIK r 1 fi í M ! 7 k 0 L RÓMAI 6-OS t ú LAJOS, BECÉZVE rí L 1 FUT DEHOGY * & A . t N T L ÜRES TOK ! **T K

Next

/
Oldalképek
Tartalom