24 óra, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-24 / 46. szám

14. OLDAL S P ŐRT 2003. Február 24., hétfő Elégedetlen NB Il-es klubok Tatai Edzőtábor „Értesüléseink szerint Tatán tartottak informális értekezletet a Hummel- és a Winner-csoport csapatainak a képviselői, ame­lyen Bozóky Imre, az MLSZ elnöke vala­mint Lázár La­jos elnökségi tag is részt vett. Honla­punk úgy tud­ja, az összejö­vetelre azért került sor, mert a klubok veze­tői anomáliákra gyanakodnak az Amatőr Liga vezetésében, valamint sokallják a bajnokság­ban való részvételhez feltétel­ként megállapított pénzdíjak nagyságát” - olvashatjuk az nbl.hu internetes honlapon. Mivel a labdarúgó NB II. Hummel- és Winner-csoportjá- ban két csapatunk - THAC Doro­gi FC - is érdekelt, utánajártunk, hogy valóban volt-e titkos össze­jövetel.- Szó sincs titkos összejöve­telről, inkább úgy mondanám: szükségszerű és nagyon hasznos volt ez a tanácskozás - mondta érdeklődésünkre Komáromi La­jos, akinek meghívására és saját költségén tartották a fórumot. Ő egyébként az MLSZ-nél az NB II- esek képviselőinek (hárman vannak) egyike. - Két éve szinte semmibe veszi az egyesületek érdekeit az amatőr liga (MALL), és hiába kértük már tavaly no­vemberben, hogy hívja össze az elnökség az NB Il-es klubok érte­kezletét, semmi nem történt. Ja­nuárban ismét hívtam telefonon Deésy György főtitkárt, aki ekkor sem volt hajlandó összehívni az NB Il-es klubok képviselőit. Az ügy fontosságára tekintettel sze­mélyesen és írásban is felkértem dr. Bozóky Imrét, hogy vegyen részt a Tatai Edzőtáborban az összejövetelen, és elfogadta meghívásunkat. A találkozó hangvétele nagyon kulturált volt, a MALL-t és annak elnökét, Lévay Tibort egyetlen rossz szó­val sem bántotta senki. Az NB Il- es klubok egyébként elszántak, és az amatőr labdarúgás problé­máit segítő szándékban látják. Az összejövetelen a Hummel- és a Winner-csoport 24 együtte­se közül 18 képviseltette magát. Ez már önmagában bizonyítja: szükség volt erre a tanácskozás­ra. Ott volt az edzőtáborban Lázár Lajos, a Pécsi VSK képvi­selője, de nem mint MLSZ el­nökségi tag. Úgyszintén Nemes Ferenc, aki a Fejér megyei LSZ elnöke, és egyben a Bodajk el­nöke. Az ügy pikantériája, hogy ő az NB Il-es klubok többsége által „nem szívlelt” MALL-nak is elnökségi tagja. Ez persze mit sem zavarta az egyébként min­dig szókimondó, megfontolt Nemes Ferencet. Ahogy Komá­romi Lajost, őt is a jobbítás re­ménye vezérelte. PÉNTEK SÁNDOR Schmitt Pál levelét megírta Budapest/Tatabánya ___ A Tatabányai SC a megye legna­gyobb és legeredményesebb egye­sülete. A klub négyévente rendre ad olimpikont hazánknak, és most is van néhány ütőképes, ötkarikás játékokra esélyes sportolója. Közé­jük tartozik a súlyemelő Nagy Szil­via, aki a napokban a megkapta a NOB-ösztöndíjat, ami havi 500 dollár támogatást jelent számára. A TSC-ben folyó szakmai munkát sportvezetőink is elisme­rik. Ennek egyik jele, hogy dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben gratu­lált Máj Jánosáénak, a klub elnö­kének. Alábbiakban a teljes szö­veget közöljük. „Kérem engedje meg, hogy gratuláljak az Ön vezetése alatt álló egyesületben versenyző Nagy Szilvia Nemzetközi Olim­piai Bizottság sportolói ösztön­díjához és ezúton fejezem ki köszönetemet az Önök egyesü­lete által kifejtett állhatatos munkáért, amellyel sikerrel ké­szítik fel a tehetségek nagy szá­mát. Kérem tolmácsolja köszö­netemet a versenyző edzőjé­nek, Stark Andrásnak is. Bízom abban, hogy mind az ösztöndíj, mind az egyesületi munkának meg lesz a gyümölcse, és a 2004. évi Athénban rendezendő nyári olimpiai játékokra az egyesületi versenyzőik sikerrel teljesítik a kvalifikációs kihívá­sokat. Sikeres felkészülést és kivívott olimpiai részvételi jo­got kívánok az Önök egyesüle- tének és sportolóinak. _____p.s. U rbányi: búcsú a tévétől Egy napilap in­formációja sze­rint szerződést bontott a televí­zió sportosztá­lyával Urbányi István, aki az Újpest egyik mérkőzésén szóváltásba keveredett a szurko­lókkal. Az egykori kiváló futbal­lista, aki szakkomentátorként is remekelt a futbalmeccsek közve­títésénél, Tatabányán is dolgozott egy éve. Ő volt a Lombard FC menedzsere, és akkor még első osztályú gárdája volt a megye- székhelynek. Voltaképpen megle­petés, hogy szakít a televízióval, hiszen kulturált és hozzáértő konferálásával népszerű volt a tv- nézők körében.- Valóban lejárt a szerződésem - mondta Urbányi. - Úgy döntöt­tünk, hogy a továbbiakban már nem tartozom a Magyar Televí­zió állományába. Mivel edzői ké­pesítésem is van, az MTK serdü­lő IV. csapatának tréningjeit irá- nyítom majd a jövőben. ______■ V ideo a doppingról Az olasz állami RAI 2 televíziós csatorna egy olyan rendőrségi videofelvételt mutatott be, ame­lyen jól látható, hogy profi ke­rékpárosok feltételezhetően doppingszert adnak be maguk­nak. A kommentátor szerint a versenyzők között felismerhető volt Marco Pantani, a Tour de France és a Giro d'Italia 1998-as győztese is. _______________■ N agyzsadányi és Bakos a forduló hőse Bridzs A tatabányai Közművelődés Há­zában rendezték meg a területi bridzsbajnokság kilencedik for­dulóját. Az eseményre ezúttal 17 páros nevezett, az átlagered­mény igen magas, 240 pont volt. Örvendetes, hogy ezt az átlagot 10 pár is elérte. Ez jellemzi is a fordulót, amely igen jó színvo­nalú volt. Végeredmény: 1. Nagyzsa­dányi Klára, Bakos Tamás 288, 2. Hájos Lászó, Visnyovszki László 266,3. Hegyi András, dr. Darák Gábor és Gira Tibor, Gira Tibomé 265-265 ponttal, 5. Sza­bó Pál, Wér Vilmos 256, 6. Seres Béla, Novottny Zoltán 253, 7. Izing Ferenc, Novottny Ernő 252, 8. Makra Károly, Hollóst László 247, 9. Kirschner József, Bokor József 245, 10. Pataki Iván, Kiss Genovéva 240 pont._________■ Két kupát vittek haza a bábolnaiak Focifarsang - Már lányok is rúgták a labdát Komáromban A Komárom Körzeti Diáksport Bizottság 25 csapat részvételével az idén is megtartotta hagyományos Fo­cifarsang elnevezésű, kispályás teremlabdarúgó-tor­náját. Nemcsak a helyi, hanem a környékbeli iskolák is harcba szálltak az elsőségért - négy korcsoportban. Újdonságot jelentett, hogy a Góliát-toma keretében az 5-6. osztályos lányok is megmérkőztek egymással. A II., a III. és a IV. korcsoportban az élen végzett fiúcsa­patok március elején Kisbér körzet legjobbjaival talál­koznak, akkor a Szuper-kupáért viaskodnak majd. Eredmények, I. korcsoportos (1-2. osztályosok) fiúk: 1. Petőfi Sándor Általános Iskola (Komárom), 2. Bábolnai Általános Iskola, 3. Bozsik József Álta­lános Iskola (Szőny). Az élen végzett Petőfi-iskola legénysége: Patonai Norbert, Nagy Richárd, Vámosi Márk, Sárközi Richárd, Tóth Márk, Mesterházi Mar­tin, Józsa Roland, Dávid Richárd, Szabó Tamás. Felkészítő testnevelő: Andrási Mihály. Gólkirály: Mesterházi Martin (Petőfi). Legjobb mezőnyjáté­kos: Fekete Csaba (Bábolna). Legjobb kapus: Fábi­án Dávid (Bábolna). II. korcsoportos (3-4. osztályosok) fiúk: 1. Bábol­nai Általános Iskola, 2. Pápay József Általános Isko­la (Nagyigmánd), 3. Petőfi Sándor Általános Iskola (Komárom). A bábolnaiak csapata: Polák Ákos, Greiner Márton, Németh László, Szabacsi Ákos, Gyenes Attila, Lengyel Dániel, Horváth Dávid, Hor­váth Ákos, Vida Gábor, Molnár Barna. Felkészítő testnevelő: Klincsok László. Gólkirály: Mester Nán­dor (Pápay). Legjobb mezőnyjátékos: Lengyel Dáni­el (Bábolna). Legjobb kapus: Polák Ákos (Bábolna). III. korcsoportos (5-6. osztályosok) fiúk: 1. Feszty Árpád Általános Iskola A-csapata (Komárom), 2. Pe­tőfi Sándor Általános Iskola (Komárom), 3. Bábolnai Általános Iskola. A bajnok Feszty-iskola együttese: Halasi Zsolt, Köllner Tamás, Bokros Gábor, Halász Gergő, Kolompár Róbert, Szabados Bence, Fodor Ádám, Szerencse Márk, Kovács László. Felkészítő testnevelő: Varga Károly. Gólkirály: Bokros Gábor (Feszty). Legjobb mezőnyjátékos: Pintér László (Pe­tőfi). Legjobb kapus: Soleczki Szilárd (Petőfi). III. korcsoportos lányok: 1. Bábolnai Általános Iskola, 2. Bozsik József Általános Iskola (Szőny), 3. Mocsai Általános Iskola. A bábolnaiak játéko­sai: Tóth Ildikó, Kuczik Klaudia, Szabó Boglárka, Rauch Nóra, Rauch Zsófia, Molnár Ágnes, Hadve­rő Nóra, Lajos Brigitta, Szántó Júlia, Tóth Barba­ra. Felkészítő testnevelő: Fitos Roland. Gólkirály­nő: Rauch Zsófia (Bábolna). Legjobb mezőnyjáté­kos: Lukács Erika (Mocsa). Legjobb kapus: Akács Bernadett (Bozsik). IV. kprcsoportos (7-8. osztályosok) fiúk: 1. Bozsik József Általános Iskola (Szőny), 2. Fekete István Ál­talános Iskola (Almásfüzitő), 3. Mocsai Általános Is­kola. A Bozsik-iskola kupagyőztesei: Rigó Rajmund, Balázs Attila, Balázs Krisztián, Greiner Dávid, Ba­lázs Dániel, Kautcner Zsolt, Szilágyi Ádám, Darai Máté, Mihaliszkó András, Tóth Béla, Kerekes István. Felkészítő testnevelő: ifj. Galambos Tamás. Gólki­rály: Pente Balázs (Feszty-iskola). Legjobb mezőny- játékos: Bognár Adrián (Fekete István-iskola). Leg- jobb kapus: Rigó Rajmund (Bozsik). _______ill. I smét remekeltek Steinerék Női teke Szuper Liga: Tatabányai SC - Szeged 6:2 (3063:3035) A TSC tekései, felső sor, balról: Steiner Gabriella, Járfásné Szabó Renáta, Szemes Krisztina, Ficsorné Krako Éva, Méhész Anita. Alsó sor, balról: Máriánné Farkas Mariann, Katona Beáta, Juhos Anikó edző, Suhai Éva, Voga Ágnes, Megyesiné Vati Ágnes fotó: kiss t. József A TSC tekéseinek eredményei: Kato­na Beáta 462, Járfásné Szabó Rená­ta 522, Máriánné Farkas Mariann 512, Steiner Gabriella 540, Ficsorné Kmko Éva 513, Megyesiné Vati Ág­nes 514 fa. Edző: Juhos Anikó. Az első párok küzdelmében még kilenc fa hátrányuk volt a ha­zaiaknak, aztán a második kör­ben tetemes előnyt szereztek Steinerék. A befejező tekések küzdelme nagy izgalmakat ho­zott. Faragtak a szegediek a TSC előnyéből, ám nem került ve­szélybe a tatabányaiak győzelme. A női teke Szuper Liga alapsza­kaszának befejező fordulójában is­mét szép győzelmet aratott a TSC. Kiemelkedőt nyújtott Steiner, aki a nap legjobb eredményét érte el. Juhos Anikó, a tatabányaiak vezetőedzője: - Bállá Ildikónak megszületett a kisfia, Dániel, ezt a szép győzelmet kiváló teké- sünknek ajánljuk. Remélem, mi­hamarabb visszatér hozzánk, eb­be a remek kis társaságba. A mai meccsen ismét kiválót nyújtottak a lányok, szépen zártuk az alap­szakaszt. ■ Megyei kézilabda-bajnokság A megyei férfi kézilabda-bajnokság nyolcas mező­nyében jelentősnek mondható, hatpontos előny­nyel az ácsiak állnak az élen. Egy-egy pont kü­lönbség választja el a középmezőnyben állókat. Tizenegy mérkőzésén nem szerzett még pontot a dorogi csapat. Lábatlan - Amonites 26-31 (12-18) Gólszerzők: Teller 9, Fülöp 7, Balogh 5, Deme4, Vö­rös 1, illetve Bálint 14, Fogéi 6, Marton 4, Sahin 3, Marosi 2, Csányi Zs., Mocsi 1-1. Tarján - Dorog 27-20 (12-8) Gólszerzők: Straubinger 9, Reiner 8, Huber 4, Fülöp N. 2, Bakos, Palatin, László, Szentner 1-1, illetve Szénái 6, Szalánczay, Petricsevics 5-5, Bóna 2, Grabecz, Szénái 1-1. KAC - Ácsi Kinizsi 15-24 (6-13) Gólszerzők: Varga, Szűcs, Juhász 4-4, Orbán, Tiboki, Vizeli 1-1, illetve Háromházi 6, Szalay, Veszprémi 4-4, Büki, Kiss T„ Somogyi 3-3, Nyéki \. Környe - Dorog 16-15 (7-6) Gólszerzők: Reinach 5, Bella 4, Eri 3, Fábik, Rák 2-2, illetve Szénái 7, Grabecz, Petricsevics 3-3, Bóna, Szénái 1-1. Nagyigmánd - Tarján 20-24 (8-10) Gólszerzők: Szlankó 5, Kovács S. 4, Takács, Tóth 3-3, Sebestyén, Szentirmay 2-2, Erdész 1, illetve Straubinger 9, Reiner 7, Bakos, Szentner 3-3, László 2. Komárom - Lábatlan 28-18 (16-8) Gólszerzők: Szűcs, Szakács 5-5, Varga J., Varga D. 4-4, Horváth 3, Orbán, Strublik, Juhász 2-2, Vi­zeli 1, illetve Fülöp 6, Balogh, Deme 4-4, Juhász 3, Vörös 1. Ács Kinizsi - Amonites 29-17 (22-10) Gólszerzők: Szalay 8, Háromházi 5, Németh L., Kiss T., Veszprémi 4-4, Büki, Lőrincz, Somogyi, Nyéki 1-1, illetve Bálint 4, Csányi K., Marton, Csányi Zs. 3-3, Varga 2, Marosi, Major 1-1. Nagyigmánd - Környe 16-22 (9-10) Gólszerzők: Erdész 6, Szlankó 4, Csapó, Sebestyén 2-2, Tóth, Kovács 1-1, illetve Rák 6, Fábik 4, Cser, Vass, Eri 3-3, Reinach 2, Rehoregh 1.____________ A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Ácsi Kinizsi 11­- 'I 284-194 22 2. Környe 8­3 227-195 16 3. Komárom 7 1 3 260-188 15 4. Tarján 6 2 3 252-242 14 5. Nagyigmánd 5­6 245-230 10 6. Lábatlan 2­9 194-284 4 7. Amonites 2 1 8 245-300 3 8. Dorog­­11 198-272­k 9c * Az utolsó fordulóval befejeződött a leány serdülő bajnokság. Még nem közölt eredmények: Lábatlan - Környe 13-20 (5-9), Ácsi Kinizsi - Bábolna 26-1 (11-0), Nagyigmánd - Vulkán SE 26-7 (14-4), Esztergom - Környe 25-10 (8-6), Kisbér - Lábatlan 27-9 (134), Nagyigmánd - Ácsi Kinizsi 22-11 (10-9), Vulkán SE - Bábolna 23-6 (14-3), Esztergom - Kisbér 27-12 (14-5). A bajnokság végeredménye: 1. Esztergom 28,2. Kisbér 22,3. Nagyigmánd 22,4. Ácsi Kinizsi 16,5. Környe 12,6. Lábatlan 8, 7. Vulkán 4,8. Bábolna 0 pont.___________________________ ■ A TKT Bau nyerte a Sörház Kupát Oroszlány A helyi sportcsarnokban rendez­ték a hagyományos Sörház Kupa teremlabdarúgó-tornát. A tizen­két csapat háromszor' négyes csoportokban körmérkőzéseket játszott, és csoportonként az el­ső kettő és a legjobb két harma­dik helyezett került a nyolcad- döntőbe. Végig izgalmas csaták és látvá­nyos megoldások jellemezték az egész napos futballeseményt. A pénzdíjas tornán mindenki nyer­ni szeretett volna, de a jó csapa­toknál is voltak még jobbak. A szoros eredményeket jellemezte: az Esztergom és környékéről ér­kezett TKT Bau játékosai a cso­portmérkőzéseit befejezve a zu­hanyzó alól tért vissza, hogy a legjobb harmadikként tovább játszhasson. Igaz volt a mondás: az utol­sókból lesznek az elsők, mert a TKT Bau kiváló játékkal nyerte a tornát. Sörház Kupa a 3. helyért: Conta-Ker - Sissy 4-3. A döntő végeredménye: TKT Bau - Blink Mauge 4-2. A tornán szerepelt csapatoknak Mészáros Pálné, Ma­rika köszönte meg a sportszerű küzdelmeket, majd átadta a díja­kat a helyezett csapatoknak. A különdíjazottak között volt Déri Csaba (TKT Bau) gólkirály, Ruttner Csaba (Sissy) legjobb ka­pus. A programot színesítette az OSZE-VÉRt. serdülőinek bemuta­tó mérkőzése. csejtei istván Krosszfutás Csikóváralján A rajt előtt már tudták az atléták, hogy nehéz feladat vár rájuk Ötfordulós téli krosszsorozatá- nak második versenyét rendezte meg a Futapest klub a Pomáz melletti Csikóváralján. A mínusz 10 fokos hideg, vala­mint a szinte végig térdig érő hó igazi arcát mutatta a télnek. A vi­adalon indulók számítottak a ne­hézségekre, hiszen a szokásos 300 helyett alig százan gyülekez­tek a rajtnál. Ok is fel voltak ké­szülve minden rosszra. Ez be is következett, mert a nagy hóban az igen meredek emelkedőket szinte csak megmászni lehetett. A hegytetőre felérve, ami a 10 kilométeres táv felét jelentette, jött az igazi nehézség, mivel a mere­dek lejtőkön lehetetlen volt futni. A rengeteg esést a futók szerencsé­re komolyabb sérülés nélkül úsz­ták meg. Az igazi téli krosszfutás örömeit, nehézségeit az etyeki első forduló után ismét átélhették a de­rék atléták. A körülmények ellené­re jól szerepeltek a megyei futók. Tumpek Sándor (Sprint futóklub Tatabánya) korosztályában 2., Patyi Péter (Süttő) 4., Juhász Sán­dor (Lábatlani Holcim Cement Hungária, Lafarge Aragonit Sprint) pedig korosztályában, az igen erős mezőnyben a 2. helyen futott át a célszalagon. Ő egyébként az ösz- szetettben (két forduló után) is tartja előkelő 2. helyét. A követke­ző fordulót Fóton rendezik, ahol várhatóan ismét nagy nehézségek várnak a futókra. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom