24 óra, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

Sport: Beszámoló a 22. tatai szilvesz­teri futásról 11. oldal idöjArAS ^ 3-5 °C 12. oldal Holnap: Jövő heti tvr-műsor 977 14 16 86 O O O O 1 Komárom-Esztergom megyei 2003. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK XIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 69 Ft - Előfizetőknek: 47 Ft www.240RA.HU Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Újévi beszélgetés Agócs Istvánnal Agócs István, a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke is szokott vadászni. Igaz, elsősorban kapcsola­tokra és pénzre, de azért a baráti társaságban elköltött szilvesz­teri vacsorán az ő - édesapja lőtte vadakból készült - főztjét is megkóstolhatták a vendégek. A többi között erről is olvashatnak újévi interjúnkban. (is? 5. oldal) m Vallott a baltás gyilkos A rendőrök bravúros szilveszteri nyomozása Tatabánya . .ídkívüli eseménnyel zárult az óesztendő utolsó napja megye- székhelyünkön. Bár a történet sokkal korábban kezdődött, a tragédia tisztázása, felderítése ezúttal az ünnep óráit vette igénybe. Kutyáját sétáltatta egy férfi a város határában. A nyolcasi fél­sor közelében, a gazzal benőtt te­rületen gyanús „leletre” bukkant: pvy térdkalács látszott ki a föld- ál. Mindez december 31-én, a éli órákban történt. Az állampolgári bejelentést .övetően a helyszínre vonult a árőr, majd a megyei forrónyo- Tios felderítőcsoport. A holttestet .ásták a földből. Első körben azt llapították meg, hogy az elhunyt egy 30-40 év körüli férfi, akit plédbe csomagoltak, és minden Példás gyorsaság A szilveszteri eset az esztendő egyik bűnügyi szenzációjának számít. A tett hozzávetőlegesen egy hónapja történt. A bejelentést követően pedig órák alatt fény derült az áldozat személy- azonosságára, sőt a gyanúsított neve sincs már homályban. Nem ritkaság, hogy hasonló ügyekben évekig tart, amíg felmutatható eredmeny születik. valószínűség szerint bűncselek­mény áldozata lett. Erre utaltak az arccsontján, nyakán, bordáin keletkezett sérülések. A hatóság azonban nem elége­dett meg ennyivel, és további ak­cióba lépett. Ennek eredménye­képpen azonosítani tudták a holttestet, F. László 1965-ös születésű helybeli fiatalembert. Rendkívül gyors munka után látókörbe került a gyanúsított is: B. Péter 1959-es születésű tatabányai férfi, akit élettársá­val együtt az őrszobára kísér­tek. Megjegyzendő, hogy őket mintegy hat óra leforgása alatt, tehát már este fél hétkor kézre kerítették. A kihallgatás késő éjszakáig tartott. Az elhangzottak alapján kiderült, hogy az áldozat jól is­merte az élettársakat. Egyelőre tisztázatlan, hogy azon a na­pon miért történt meg a tragé­dia. Az őrizetbe vett férfi saját bevallása szerint baltával kö­vette el a szörnyű tettet. Ezután takaróba csavarták F. Lászlót, és kivitték a város határába, ahol elföldelték. Mint a tények mutatják, nem végeztek alapos munkát... Az ügyben a megyei rendőr-fő­kapitányság vizsgálati osztálya folytatja a további eljárást, m. t. s Pezsgős vacsora pótszékekkel Dunaalmás Talán soha annyi embert nem lá­tott a dunaalmási Csokonai mű- ' ’lődési ház, mint szilveszter őestéjén, amikor műkedvelő /.íni előadásra várták a Duna- parti község lakóit. A megjelen­tek számáról hű képet ad az is, hogy a szervezők alig győztek pótszéket biztosítani az utolsó pillanatban érkezőknek. A tavalyi Jutalomjáték című bemutató sikerén felbuzdulva most egy időszerű, ám a szere­lem és hűség kérdésének okán mégis időtlen történettel lepte meg az Entz László vezette társu­lat a nézőket. A darabválasztás telitalálat volt. A Dunaalmási Öregmalom Színitársulat ez alka­lommal Theodor Mouche: Pezs- /s vacsora című háromfelvoná­sosát tűzte műsorra. A szilvesz­terkor játszódó darab könnyed humorral, sokféle karakterrel, helyzetkomikummal, látványos díszletekkel, jelmezekkel és profi módon játszó amatőr művészek előadásával szórakoztatta a nagyérdeműt. Hosszú percekig tartó vastaps­sal jutalmazta a tömeg a társulat premierjét. A jó hangulatot csak fokozta, hogy a darabban szerep­lő pezsgősüveg tartalmát végül a színészek a közönséggel együtt az új év tiszteletére fogyasztották el. Az alkalmi színházzá előlé­pett művelődési házból kijövet mindenki bőkezűen adakozott a kihelyezett gyűjtőládába. A jóté­kony előadás bevételét a temp­lomdomb kőlépcsőjének rendbe­hozatalára kölü a Dunaalmás Ba­rátainak Köre. -BOH­BÚCSÚ AZ ÓÉVTŐL - A negyedszázada épült tatabányai KPVDSZ Mű- gyúltak, a pezsgős koccintás után pedig Kovácsné Hetényi Mária, az in- velődési Házban 25. alkalommal rendeztek szilveszteri mulatságot. A tézmény igazgatónője kívánt boldog új évet a jelenlévőknek. Felvételün- helyi versenytáncosok kezdték a műsort, aztán szinte mindenki táncra kön: Nagy Margarett Gabriella, Szénási Zoltán, Molnár Judit és Mándli perdült a Story zenekar zenéjére. Éjfélkor csillagszórók, mécsesek Gábor koccintanak éjfélkor. (Képriport a 4. oldalon) fotó, kimt. józmt Megáldották a foglalkoztatótermet Komárom A Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportjának önkénte­sei az idős rászorulókkal ewütt ünnepelték a karácsonyt és az új évet a rehabilitációs képző- és foglalkoztatótermükben. Az ünnepségre meghívták a Mó­ra Ferenc Általános Iskola és Speciá­lis Szakiskola diákjait, tanárait. Ellá­togatott hozzájuk a tanintézet tavaly nyugállományba vonult igazgatója, Vida Sándomé is, aki ölül annak, hogy utódja, Pokomyiné Pintér Ildi­kó vezetésével az iskola tovább vitte azt a hagyományt, amely a fogyatékosok támogatását, felké­szítését az életre az empátia gya­korlásával is szolgálja. A rendezvényen ár. Fejer Gyu­lámé vezetőhelyettes köszöntötte az időseket, s gyertyát gyújtott az el­hunyt hozzátartozók emlékére. Szombath Gábomé tanárnő Juhász Gyula: Nem múlnak ők el című ver­sét szavalta, majd Pados József espe­res-plébános megáldotta a másfél éve működő, fogyatékossággal élő fiatalokat foglalkoztató termet és az ott folyó tevékenységet. A Móra-is- kola tanulói betlehemes játékot adtak, az ismert dalbetéteket az idősek halkan együtt dúdolták a gyerekekkel, akik örömmel vették hallgatóságuk aktivitását. A vendé­gek a megható, szép, színvonalas előadást nagy tapssal jutalmazták. Kijutott az elismerésből azoknak a felkészítő tanároknak is, akik nagy lelkesedéssel, szeretettel tanították meg a darabot a diákokkal. Az ünnepségen volt idő a visz- szaemlékezésre is, az idősek örömmel meséltek közös élmé­nyeikről, magánéletükről. A résztvevők sokszor regénybe illő történeteket hallhattak. A vendé­gek később megismerkedhettek a máltai rehabilitációs képző és foglalkoztató fiataljainak munkái­val, s a rögtönzött, vásárral egybe­kötött kiállításon anyagilag is hozzájárulhattak az ott tevékeny­kedők által felhasznált anyagok beszerzési költségeihez. A szeretetlakomát követően az önkéntesek ajándékcsomagokkal kedveskedtek a meghívásukat el- fogadó időseknek. ___________■ S zerencse a szerencsétlenségben Tata Végleg az enyészeté lett az elmúlt év utolsó napján a vizek városának egyik lakóháza. A kiemelten értékes városközponti utcácskában álló, múltidéző öreg épület tartógerendái nem bírták tovább. Beszakadtak, s maguk alá temették a szobák és a konyha berendezéseit. Óriási szerencse a szilveszteri szerencsétlenségben, hogy a bentlakók közül senki sem sérült meg komolyabban. Egyiküket ugyan megfigyelésre kórházba szállították, de infor­mációink szerint már ő is jól van. Más kérdés, hogy otthonának elvesztését - bár az önkormányzat már jóval korábban életveszélyessé nyilvánította az épületet - hogyan éli meg. Az biztosnak látszik, hogy szándékos rongálás vagy más bűncse­lekmény nem történt. A tűzoltók segítségével elvégezték a villanyvezetékek feszültségmentesítését is fotó: haraszti Az első baba ácsi, a második Bácsi ______Megyei információ ____________ e m szűkölködött gyermekáldásban az óév, il- tve 2003 első napja. Tatabányán, a Szent Bor­ja Kórházban szilveszter napján négy kisba- ',vj született: Márton, Emese, Vivien és Viktória. egyeszékhelyünkön az év első újszülöttje .íjnali egy óra ötven perckor látta meg a napvi- jot. Bácsi Dániel 3670 grammal született. Őt étéves nővére, Klaudia várja otthon a boldog apukával együtt tatabányai otthonukban. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban •"lég várnak a babák. Tegnap délután két kis­mamát készítettek elő a szülésre. Lehetséges, agy lapzártánk után ott is felsírtak az új év el­ső érkezői. A komáromi Selye János Kórházban az ácsi Nagy Menyhért 3160 grammal, 52 centi­méterrel a legelső érkező volt a megyében. Ő nár hajnali negyed kettőkor tudatta a külvi- ,ággal, hogy megérkezett. A Selye kórházban délelőtt született egy kisfiú 2930 grammal lélelőtt, és kora délután egy kisleány. Az itóbbi is rekorder az érkezettek sorában: 650 gramm a testsúlya.________________■ A Szent Borbála Kórházban született Bácsi Dániel, édesanyjával fotó>k.t.j. Megkérdeztük olvasóinkat: Tettek-e fogadalmat 2002 végén? Sokan határozzák el az esztendő utolsó napja­iban, hogy új életet kezdenek, vagy legalábbis részben megváltoztatják korábbi szokásaikat. Leszoknak a dohányzásról, egészségesebb ét­rendre térnek át. Van, aki bevallja ezt, mások titokban tartják a nagy döntést. Az más kérdés, hogy a szándékot mennyiben követi tett. Szabó Krisztina (Kisbér) kisma­ma: - Általában nem jellemző, hogy fogadalmat teszek. Most mindenesetre elhatároztam, hogy kipakolom az összes szek­rényt, és szanálom a fölösleges holmit. Kicsi a lakás, 43 négyzet- méteren élünk. A gyűjtögetés biztos, mert szeretnénk nagyobb otthonba költözni. Ez még a tá­voli jövő. Az idén feltett szándé­kunk, hogy parkosítsuk a társas­házhoz tartozó udvarrészünket. Spórolósak leszünk az idén, hogy 16 hónapos kislányunk mindent megkaphasson. Fodor Zsolt (Tatabánya/Furta) épületburkoló: - Korábban sok­szor tettem fogadalmat, de rájöt­tem, hogy ez nem jó. Úgysem tartom be. Talán, ha nem mon­dom el senkinek, mi az elhatáro­zásom, könnyebben tudom be­tartani. Titkon akarom elérni. Annyit azért elárulok, hogy sze­retnék önálló lakást magamnak. Erre az idén nagy esélyem van. Ehhez persze spórolni kell. Ha minden igaz, még gépko­csivásárlás is belefér a tarsolyba. Többet nem árulok el, maradjon nekem is titkom. Horváth Lászlóné (Vértesszőlős) fuvarozó: - Hét unokám van, imádom őket. S ha pontosak a számítások, tíz nap múlva megér­kezik a nyolcadik. Velük kapcso­latos a fogadalmam. Az orvos rámijesztett, hogy magas a vér­nyomásom. Feltett szándékom, hogy jobban karbantartom a szervezetemet, mert szeretnék egészségesen minél több időt el­tölteni a csöppségekkel. Imádok vezetni. Van egy Barkas kisteher­autóm, de minden vágyam az, hogy beszerezzek magamnak egy Land Rovert. m. tóth Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom